Occupy Ter Apel

Uitzetcentrum Ter Apel heeft geen al te best imago. Het lijkt zelfs een concentratiekamp. Heel raar is dat niet. Wat had je anders verwacht van een laatste halte voor deportatie dat we onder leiding van een via de VVD omhooggevallen kenau eufemistisch uitzetcentrum zijn gaan noemen?  Vluchtelingen uitzetten is deportatie. Daar kun je honderdduizend keer Godwin tegen schreeuwen, feit blijft dat je dan een xenofoob bent die zegt dat zhij iedere “illegaal” over de grens wilt schoppen. En laat gesleep met mensen nou net de zwartste bladzijde uit onze geschiedenis zijn.


But Some of the Darkest Chapters in the History of My World

Geluisterd naar Captain Picard? Mooi! Want naast dat het falen van de BV Vernederland het meest zichtbaar is in Ter Apel gloort daar ook de meeste hoop. Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben daar een tentenkamp opgeslagen en dat heeft indruk gemaakt. Hoewel de MSM er maar mondjesmaat over willen berichten durf ik wel te concluderen dat de internets vandaag volop achter het tentenkamp in Ter Apel ging staan. Het begon met Occupy Utrecht, daarna Anonymous en daarna onze eigen @Anarchiel die met @steunTerApel #hulpTerApel mede tot trending topic twitterde.

Hoewel de MSM er maar terughoudend over berichten heeft de publiciteit in zoverre tot succes geleid dat de door COA verboten watervoorziening van roverheidswege is hersteld. Het begin is er dus. Nu doorzetten. Want de situatie in kamp Ter Apel is nog steeds schrijnend.

Tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Occupy Ter Apel

  1. Petra says:

    O, en de eerste de beste clown die komt huilen dat ie wel grondstoffen van over de hele wereld wil gebruiken maar niet tegelijkertijd landsgrenzen af wil schaffen die troll ik compleet kapot.

  2. H K W de LAATER says:

    Een vriend van mij zit nu bijna voor een jaar op staatskosten in ter Apel .Waarvoor/waardoor?? hij kan zich niet legitimeren
    Waardoor kan hij zich niet legitimeren? De politie van Amsterdam hebben zijn paspoort gevonden, niet genoteerd maar wel door gestuurd naar zij ambassade. Het zelfde met zijn ID kaart. En het is niet de eerst keer. Ze proberen hem te breken.Het is zijn vader niet gelukt en ook niet zijn oudste broer.

Geef een reactie