Geen woorden maar DADO

DADO? Yep, DADO. Zomaar een afkorting die ik voor het gemak zojuist verzonnen heb. Waar ie voor staat? “Dood Aan De Overheid”. Subtiel? Nee. Volwassen? Bepaald niet. Of het een terroristische of gewelddadige groepering betreft? Nee, ook niet. Ik zou de naam willen gebruiken om een “politieke partij” vorm mee te gaan geven. En nu niet schrikken, natuurlijk heeft politiek in de huidige vorm totaal geen zin omdat zij slechts in dienst staat van het corporatisme en de bancaire sector. Zoals ik reeds veelvuldig in allerlei schrijfsel heb aangestipt.

Echter, de enige methode om bij het volledig gehersenspoelde publiek nog enigszins een kans te maken om toch gehoord te worden, is door jezelf als politieke partij te profileren. Triest maar oh zo waar. Die vernederende onzin wordt door het brave burgerschaap om de een of andere onverklaarbare reden nog steeds wel serieus genomen, dus waarom dan niet een “partij” beginnen die als enig doel  het uitfaseren van de centrale en dictatoriale overheid zoals wij die op dit moment kennen heeft? Lijkt mij in ieder geval de moeite van het proberen waard.

Enkele uitgangspunten die DADO kenmerken:

  1. De overheid is een misdadige organisatie die slechts bedoeld is om corporaties en de bancaire sector alsmaar te faciliteren en door politici daarbij steevast misbruikt wordt om een carrière mee op te bouwen.
  2. Participatie aan het fenomeen “Nederland” gebeurt niet op vrijwillige basis: zodra een mens geboren wordt op de locatie die door dictators uit een ver verleden ooit “Nederland” is genoemd, wordt hij of zij geacht deel uit te maken van onze Nederlandse BV of mensenboerderij. DADO vindt deze gang van zaken totaal krankzinnig en misselijkmakend: elk mens zou vrijwillig moeten kunnen beslissen of hij of zij wil behoren tot een fictieve geestescreatie als een “land”.
  3. De huidige “moderne” samenleving is volledig op dwang, onderdrukking en geweld gebaseerd. Dit is waanzin. De mensheid noemt zichzelf beschaafd maar in velden noch wegen is er enig bewijs van dit zogenaamde feit te ontdekken. De “moderne” samenleving draait niet om mensen maar om de economie. DADO wil ervoor zorgen dat overheden en hun bazen (de corporaties/banken) buitenspel gezet worden. De focus van onze levens dient op “leven” te liggen, niet op “werken”.
  4. DADO streeft naar een samenlevingsvorm die haar fundamenten vindt in liefde, respect en begrip. Om deze situatie te bereiken zal het nodig zijn om af te stappen van een mensheid die op globaal niveau probeert te handelen of te redeneren en om terug te gaan naar een veel natuurlijker situatie: eentje waarin sterke decentrale democratie de glanzende hoofdrol speelt. DADO is groot voorstander van “tribalisme” en ziet in de implementatie van deze samenlevingsvorm een aanzienlijk rooskleuriger toekomstvisie dan in het mensonterende drama dat eufemistisch “Westerse democratie” of “het streven naar (oneindige) economische groei” genoemd wordt.
  5. DADO is volledig “open source”. Heeft u suggesties, wensen, opmerkingen, aanmerkingen of wat dan ook: knal ze onder dit topic. Mocht de aandacht voor DADO daadwerkelijk grote vormen aannemen, dan richt ik er een losse website voor in. Beloofd.

Doet u mee? Op naar een leven dat ook daadwerkelijk om leven draait.

Getagd , , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie