De Nederlandse rechtsstaat

Die bestaat helemaal niet. Nope. Heeft ook nooit bestaan. Is een verzinsel van mensen die op zoek waren naar een manier om andere mensen te degraderen tot onderdanen. Iets dat trouwens uitstekend gelukt is. Als je als heersende elite maar heel erg lang heel hard blijft roepen dat het volk zich in een zogeheten “rechtsstaat” bevindt, dan gaat men dat vanzelf een keer geloven. Uiteraard hebben ook het publiceren van propagandistische pamfletten (ook wel eens “school- of geschiedenisboeken” genoemd) en het hypnosemedium TVee aan het accepteren van die keiharde rechtsstaatleugen flink wat bijgedragen.

Rechten bestaan pas zodra wij ze onszelf geven. Er is namelijk geen godheid of ander superieur verheven wezen dat ons die rechten heeft doen toekomen. Dat doen we helemaal zelf. Wat direct impliceert dat we die rechten dan dus ook weer kunnen wegnemen. En dat klopt. Dat gebeurt de laatste jaren dan ook steeds veelvuldiger, iets dat mijns inziens alleen maar verder aantoont in wat voor een vreselijk vernederende afgang  wij ons met zijn allen bevinden.

De mensdieren in de mensenboerderij Nederland worden gemanaged door de corporate en bancaire sectoren. Dit gebeurt niet direct – dat zou tenslotte zelfs de meest hersenverweekte burger opvallen – maar indirect via een systeem dat men “politiek” is gaan noemen. Een systeem dat volgens een aantal flink ontspoorde mensen aangestuurd kan worden door een fenomeen genaamd “democratie”. Dat is niet waar. Democratische invloed is waarschijnlijk een verzinsel van dezelfde mensen die het begrip “rechtsstaat” verzonnen hebben. De enige functie die deze “democratie” heeft is het veinzen van invloed van het luid blatende volk. Natuurlijk zal daar af en toe een kadootje bijzitten (denk bijvoorbeeld aan het vreselijk nuttige opschroeven van de maximumsnelheid) maar het zijn altijd enorm marginale dingetjes waar het brave burgerschaap stiekem heel erg weinig mee opschiet. Het is één grote farce.

Zoals ik in mijn schrijfsels vaker aangeef hebben we als volk te maken met criminele groeperingen in de vorm van politici en andere vertegenwoordigers van het corporatisme. Er is echter nog een groep die wat mij betreft ook het label beroepsmisdadigers verdient: mensen die in de “juridische” (de aanhalingstekens staan er zeker niet voor niets) sector actief zijn. Je zou mensen die in deze bedrijfstak actief zijn naar mijn mening nog het beste “collaborateurs” kunnen noemen, aangezien men samenzweert met de grootste bedreiging van de mensheid: politici en hun eindbazen, de corporate/bancaire elite.

Raar is dat samenzweren niet. Het zou als actief participant aan de juridische sector tenslotte wat vreemd zijn om je eigen ramen in te smijten door te suggereren dat het systeem waar je zeer goed aan verdient, eigenlijk slechts op gewelddadige onderdrukking door elitaire imbecielen gebaseerd is. Dat doe je niet. Je wilt tenslotte wel elke maand je fikse salaris blijven ontvangen en het aanzien dat je krijgt vanuit de gehersenspoelde maatschappij omdat jij die juridische woordkots wel enigszins weet te interpreteren, daar kun je ook niet zonder. Voel je je bijzonder en gewaardeerd door. Goed voor je ego. Kun je misschien zelfs boekjes gaan schrijven over zwaar vernederende juridische onzin en die ook nog es slijten aan breinverweekte medemensen. Kortom: ik snap best dat er mensen in deze sector actief zijn. Het stelt me alleen vreselijk teleur dat individuen die claimen zich met rechtvaardigheid bezig te houden, eigenlijk het compleet tegenovergestelde doen: ze houden een oneerlijk, hiërarchisch en gewelddadig opererend systeem in leven. Dat heeft voor zover ik weet helemaal niets met rechtvaardigheid te maken.

De afgelopen jaren is er vanuit de juridische top op volstrekt ondemocratische manier steeds vaker gepoogd om onder meer wetten aangaande zaken als spionage en monitoring van het volk mogelijk te maken. Wat bijvoorbeeld ooit begon als zogenaamd onschuldig bedoelde camera’s langs snelwegen (om zaken als files of ongelukken te detecteren), werd al snel omgezet in camera’s die kentekens fotograferen en opslaan. En al noemt het organisatie als het CPB “in strijd met de wet om Jan en alleman te monitoren“, dan nog verandert er helemaal niets. Sterker nog, het scannen van kentekens is ondertussen de normaalste zaak van de wereld geworden. En dit is nog maar een heel klein puntje van deze gigantische van stront gemaakte berg ellende. U woont namelijk niet in een rechtsstaat maar in een mensenboerderij. Uw opzichters bepalen wat u wel of niet mag doen. Er is geen gerechtigheid.

Een ander treffend voorbeeld waaruit duidelijk blijkt hoe intens crimineel de juridische sector en haar vertegenwoordigers in de vorm van rechters, advocaten en juristen zijn, blijkt uit het het zwaar denigrerende drama aangaande het blokkeren van The Pirate Bay. Enkele weken geleden werd er nog juichend verkondigd dat de Piratenpartij van BREIN gewonnen had. Toen ik via het door mij geliefde medium Twitter meteen begon te spammen dat BREIN een paar weken later alsnog zou winnen, werd ik door heel veel mede-Twitteraars boos aangekeken. Wat dacht ik wel. “We leven hier niet in Iran!” Et cetera, et cetera.

Afgelopen week (de 10e Mei om precies te zijn) kreeg ik helaas weer eens gelijk. Omdat we niet in een echte rechtsstaat leven wint het corporatisme altijd. Ook hier hanteert men trouwens wel hetzelfde trucje: af en toe moet er even geveinsd worden dat er wat democratische inspraak is. Daarom mocht de Piratenpartij twee weken het idee hebben dat zij een verschil heeft gemaakt. Uiteindelijk wint het elitaire gezelschap echter altijd aangezien deze kliek alle touwtjes in handen heeft. Business as usual.

De rechter in bovenstaande zaak, ene mijnheer C.A.J.F.M. Hensen blijkt zoals natuurlijk te verwachten viel wanneer je je in criminele sectoren begeeft, zwaar corrupt te zijn. Deze vertegenwoordiger van het corporatisme heeft al eens eerder laten zien waar zijn vriendjes zitten en de anti-piraterij-cursussen die hij in 2010 gaf, spreken ook boekdelen. Deze man zet alles op alles om de entertainmentindustrie te plezieren en zal daarom ook logischerwijs een Piratenpartij proberen te slopen. Het roepen om spreekverboden, zelfs al is het 2012 en woon je in een samenleving die zichzelf steevast roemt om “vrijheid van meningsuiting”, is dan ook volstrekt normaal.

Ik verwacht trouwens niet dat bovenstaande voor veel ophef gaat zorgen binnen onze beschaafde en hoog ontwikkelde samenleving. Als je al te maken hebben met een juridisch apparaat dat stelselmatig haar eigen wetten overtreedt of naar eigen wens aanpast en ultrafoute fascistische ideeën als een door nagenoeg iedereen verguisde wietpas invoert, dan hoef je ook niet te verwachten dat rechters, advocaten of juristen zich hard zullen maken voor echte rechtvaardigheid. Als ik jurist zou zijn zou ik er mijn missie van gemaakt hebben om figuren als Hensen zo spoedig mogelijk verjaagd te hebben. Maar nee. Die man zit er al jaren en haalt al even lang precies dezelfde ranzige trucjes ter bevoordeling van zijn corporate vrinden uit. Niemand die deze man ooit heeft gepoogd te stoppen. En toch maar met zijn allen steevast blijven volhouden dat we in een rechtsstaat leven…

Droomt u daarom fijn verder. Maar daarna wel weer hard aan de slag om de wensen en eisen van een zeer selecte en minieme minderheid te financieren. Die totaal niet functionerende rechts- en verzorgingsstaat moet tenslotte wel door iemand betaald worden.

Getagd , , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie