Secuprotect doorslaand succes; 124 verdachte burgers gearresteerd

Amsterdam 5 mei 2015

Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op de Dam zijn gisteravond 124 burgers opgepakt. In een gezamenlijke persconferentie gaven de Europese minister van justitie en veiligheid, de Amsterdamse politie korpschef, het hoofd van de Europese Belastingdienst en de CEO van de samenwerkende private beveiligingsbedrijven aan dat dit ongekende succes te danken is aan de nieuwe applicatie die gisteren in gebruik werd genomen; ‘SecuProtect’.

Nederlands als gidsland
Om opsporingsdiensten efficiënter en effectiever te kunnen laten opereren, begonnen in 2007 in het diepste geheim de besprekingen om te komen tot een applicatie waarmee burgers verdacht van overtredingen en misdrijven gemakkelijker opgespoord konden worden. Om de applicatie te ontwikkelen was een totale database van de vingerafdrukken van Europese burgers een voorwaarde. De Europese commissie zorgde voor de wetgeving en Nederland werd het eerste land dat een database aanlegde. Aanvankelijk gaf dit enige problematiek, maar na een wijziging van het EVRM was de weg vrij voor een Europese database.

SecuProtect; een geniale applicatie
De chip in paspoort of ID kaart is op afstand uitleesbaar. Om het probleem van burgers die iets te verbergen hebben te tackelen, werd het niet kunnen voldoen aan de identificatieplicht in 2014 geclassificeerd als een misdrijf met een minimumstraf van 2 jaar onvoorwaardelijke detentie en een boete van 50.000 euro. Het bouwen van de applicatie heeft zes jaar in beslag genomen. Het EU-belastingsysteem en het politiesysteem moesten gekoppeld worden aan de database met vingerafdrukken van alle burgers. Eveneens werd het achterstallige betalingensysteem van de nog enige bestaande grote private EU bank gekoppeld. Dit was noodzakelijk, omdat vele EU burgers huis en haard verlaten hebben vanwege wanbetalingsgedrag waardoor de bank continu liquiditeitsproblemen heeft.

De applicatie detecteert automatisch personen die om welke reden dan ook geregistreerd staan als overtreder in een van de systemen. Eveneens is het mogelijk alle burgers die wel een ID bij zich hebben blauw op te laten lichten waarbij zij die zich schuldig maken aan het niet bij zich dragen van deze verplichting rood kleuren op het scherm. Zo konden tijdens de herdenking met een bescheiden inzet van undercoveragenten 124 personen worden aangehouden.

De opbrengst

  • 39 personen bleken geen identiteitsbewijs bij zich te hebben.
  • Van 12 personen zijn vingerafdrukken gematcht met afdrukken op een plaats delict.
  • 41 personen bleken een achterstand te hebben bij de EU belastingdienst.
  • 7 personen hadden de online identificatieplicht overtreden door het computer ID slot te kraken en illegale maskerende IP diensten te gebruiken. Alle 7 worden ervan verdacht aangesloten te zijn bij het cyberterrorismecollectief Anonymous.
  • 2 personen stonden in het Interpol systeem als verdachte van een ernstig misdrijf.
  • 23 personen werden gezocht wegens een betalingsachterstand bij de bank.

Kansen en Mogelijkheden
Volgens de EU-minister van justitie en veiligheid biedt dit systeem naast de reeds genoemde evidente voordelen nog meer kansen. ‘Gezien de enorme veiligheidskosten die in de EU gemaakt worden en de zeer succesvolle samenwerking met private beveiligingsbedrijven zouden we de kosten extreem kunnen drukken door ook andere private ondernemingen tegen betaling gebruik te laten maken van dit systeem teneinde wanbetalers op te sporen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan zorgverzekeraars die al interesse in het systeem hebben getoond. Vanzelfsprekend zoeken we daarbij naar een technische oplossing waarbij de privacy van de Europese burgers geborgd is’ aldus de minister.

*Dit artikel is een fictieve beschrijving van het proces tot totstandkoming van een applicatie en een daarop volgende gebeurtenis aan de hand van de eis tot het afstaan van vingerafdrukken voor een identiteitsbewijs.

Getagd , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie