Van Hove onderwijsadvies diskwalificeert social media en daarmee zichzelf

Onderwijs, wie heeft er geen last van gehad? Echt out of the box denken komt er niet bij kijken want in de kern draait onderwijs om het conformeren aan de status quo. Naast dat je nuttige dingen leert als rekenen en schrijven word je vooral klaargestoomd als consumens. Er wordt een radertje in de machine van je gemaakt. Onder dwang welteverstaan want leerplicht.

Dat iemand die aan onderwijswijsadvies doet niet erg vernieuwingsgezind is behoeft derhalve weinig uitleg. Mensen uitleggen dat al die moderniteit van generlei toegevoegde waarde is blijkt in onze mensenboerderij een lucratief bestaan te zijn. Door je voor te doen als een groter radertje in het geheel presenteer je jezelf als autoriteit én duw je kritische geesten terug in de doos. In deze tijden van crisis kunnen we ons geen wanklanken veroorloven, nietwaar?

Lees meer

Megasupertopzorg2.0

Bekendmaking poliswijzigingen voor het nieuwe zorgjaar 2015

Geachte verzekerde,

Sinds 1 januari 2014 zijn wij als zorgverzekeraars verantwoordelijk geworden voor de AWBZ zorg. De politiek concludeerde terecht dat wij deze zorg efficiënter en goedkoper kunnen verzorgen dan voorheen het geval was. In 2014 zijn wij hard aan de slag gegaan om het hele proces in te richten en onze systemen aan te passen op de nieuwe taken. Dit vergde van ons een flinke investering die wij vanzelfsprekend met alle liefde deden omdat kwalitatief hoogstaande zorg leveren onze meest belangrijke doelstelling is.
Door vergrijzing is de zorg echter duurder geworden dan we van te voren hadden ingeschat en daarom hebben wij onze polisvoorwaarden moeten aanpassen. Bijgesloten het nieuwe polisoverzicht voor wat betreft de wijzigingen in de voormalige AWBZ ouderenzorg en vanzelfsprekend hopen we dat u klant bij ons blijft.

Lees meer