De ZZP-verschoppeling

Het verhaal van Martin.

Martin is een 36-jarige alleenstaande man voor wie het leven niet altijd over rozen is gegaan. Zijn vader stierf jong ten gevolge van een ongeval en zijn inmiddels ook overleden moeder was alcoholiste.
Hij heeft een laag IQ, zijn school niet afgemaakt en rijen dik aan werkgevers gehad in de bouwsector. Elke keer weer werd Martin ontslagen. Hij kan niet omgaan met autoriteit en had geen verantwoordelijkheidsgevoel; van Martin kon je als werkgever niet op aan.
Hij is ongeschikt voor loondienst.

Martin heeft echter twee gouden handjes, hij maakt pareltjes van badkamers. Zijn tegelwerk is majestueus, hij vertelt er met verve over en lacht van oor tot oor als hij door anderen de hemel in wordt geprezen.

Lees meer

Gedwongen huisbezoeken in strijd met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens

Op 3 oktober jongstleden heeft de Eerste Kamer de wet ‘Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering’ aangenomen. In de wet is geregeld dat voor alle sociale uitkeringen waarbij de uitkering is gerelateerd aan de samenstelling van het huishouden (bijvoorbeeld AOW, bijstand en kinderbijslag) ongevraagd en onaangekondigd een sociaal rechercheur een controle huisbezoek mag afleggen. Volgens de wetgeving moet de uitkeringsgerechtigde de rechtmatigheid van het ontvangen van een uitkering op deze wijze kunnen aantonen. Indien deze niet meewerkt, volgen sancties. Deze wet is in strijd met het EVRM.

Lees meer

Première “Groeten uit Ter Apel”, een onthullend beelddocument

Na maanden editen is de documentaire ‘’Groeten uit Ter Apel’’ klaar om getoond te worden.

Deze audiovisuele compilatie is tot stand gekomen in samenwerking met de vluchtelingen die deelnamen aan het tentenkamp in Ter Apel in mei 2012. Zij hebben beelden geleverd die ze zelf hebben gemaakt met hun mobieltjes en camera’s. Ook is er beeldmateriaal van andere burgerjournalisten in dit beelddocument verwerkt.

De samensteller van deze documentaire Tanja Willems, die in het actiekamp aanwezig was om een mediatent op te zetten en de situatie te filmen, heeft daarnaast een aantal direct betrokkenen en vluchtelingen opgezocht en geïnterviewd om zo de ervaringen over de actie in Ter Apel vast te leggen. De, overwegend uitgeprocedeerde, asielzoekers zijn na de ontruiming van het kamp op 23 mei 2012 verspreid over asielzoekerscentra in Nederland.

De persoonlijke verhalen verbinden de beelden over de demonstratie in Ter Apel.

Lees meer

Beste overheid, maak het ondernemende burgers eens niet zo moeilijk

Vandaag verscheen in VNG magazine een artikel waarin het H-team (een onafhankelijke organisatie die kwesties agendeert die herbestemming bevorderen) en de Rijksbouwmeester een aanbeveling doen aan het aanstaande kabinet om gebouwen bestemmingsvrij te maken.
Op deze wijze zouden gemeenten soepel en flexibel in kunnen springen op het wijzigen van bestemmingen in leegstaande panden.
Zij constateren een trendbreuk waarbij de aandacht verschuift van nieuwbouw en uitbreiding naar renovatie, hergebruik en herbestemming.

Ik bejubel deze aanbeveling ten zeerste, maar hiermee zijn we er nog niet.

Lees meer

Forenzentaks: symptoombestrijding

In het gedeeltelijke begrotingsakkoord van de PVDA en VVD is de forenzentaks gesneuveld. Groene organisaties buitelen over elkaar heen om dit een gemiste kans te noemen.
Als we wat dieper in gaan zoomen is de vraag gerechtvaardigd of het doel, minder reizen wel verwezenlijkt kon worden en of er geen alternatieven te verzinnen zijn die een veel groter effect sorteren.

Werklocaties zijn in Nederland flink geconcentreerd met name in de Randstad en verspreid over het land in daartoe aangewezen industrie- of grote kantoorterreinen.
Een gezin met een modaal inkomen kan zich geen woning in de Randstad veroorloven.
Inmiddels staat ongeveer een kwart van de hypotheken onder water waardoor de bewoners ‘vast’ zitten aan hun woning en geen kant op kunnen.

Lees meer