Roken en obesitas leiden niet tot hogere zorgkosten; het is selectief statistisch shoppen

De rek wat betreft solidariteit in de betaling aan zorg is eruit. Een veelgehoorde aanbeveling- ook van mensen die er verstand van zouden moeten hebben- is dat ongezond gedrag leidt tot hogere zorgkosten. Vaak worden roken en overgewicht aangehaald als in hun ogen evidente voorbeelden van gedrag dat tot deze hogere zorgkosten zou leiden. Het zou daarom ‘eerlijk’ zijn als rokers en zwaargewichten meer zouden betalen aan hun ziektekostenpremie. Klopt de aanname dat roken en obesitas tot hogere zorgkosten leiden? Het antwoord daarop is nee.

De analyse

Roken en het hebben van overgewicht is evident ongezond, dat staat buiten kijf. Als je een leeftijdscohort van niet-rokers of niet-zwaarlijvigen vergelijkt met rokers en zwaarlijvigen maken de eerste twee groepen aanzienlijk lagere zorgkosten. Dit geldt echter enkel voor een vergelijking binnen een cohort van een levende populatie.
Over het gehele leven is de levensverwachting van rokers en zwaarlijvigen aanzienlijk lager. Juist dit wordt bij de populaire beweringen nooit meegenomen.

Het RIVM concludeert op basis van onderzoek: ‘Door gezond gedrag neemt namelijk de levensverwachting toe. Mensen leven langer en lopen daardoor meer kans om op latere leeftijd nog andere ziekten te krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om dementie, psychische stoornissen, beroerte, Parkinson en aandoeningen aan het zenuwstelsel. Dit zorggebruik als gevolg van extra levensjaren leidt tot extra kosten. Deze kosten overtreffen de kortetermijnbesparingen. Voor de Nederlandse bevolking van 2003 geldt dat bij volledige uitbanning van roken de kosten van aan roken gerelateerde ziekten dalen met 8%. De kosten van niet-gerelateerde ziekten nemen toe met 16%. Voor de totale kosten resulteert dit in een stijging van 12%. Bij uitbanning van overgewicht zullen de kosten met 4% toenemen.’ Bron. (pdf)

Naast het feit dat de roker gemiddeld dus maar liefst 12% minder kosten met zich meebrengt aan zorg en zwaarlijvigen 4% zijn zij een feest voor de solidariteit ook op andere gebieden.
Doordat ze veel eerder dood gaan maken ze significant minder gebruik van hun opgebouwde pensioen en daarbij komt ook nog dat de roker de schatkist voor 2,5 miljard per jaar aan accijnzen spekt.

Het is een nobel streven het leven van mensen te willen verlengen, maar het argument kostenbesparing bij ongezond gedrag gaat echter niet op. Derhalve is er geen enkele rechtvaardiging rokers en zwaarlijvigen meer te laten betalen voor de zorgpremie.

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie