Roken en obesitas leiden niet tot hogere zorgkosten; het is selectief statistisch shoppen

De rek wat betreft solidariteit in de betaling aan zorg is eruit. Een veelgehoorde aanbeveling- ook van mensen die er verstand van zouden moeten hebben- is dat ongezond gedrag leidt tot hogere zorgkosten. Vaak worden roken en overgewicht aangehaald als in hun ogen evidente voorbeelden van gedrag dat tot deze hogere zorgkosten zou leiden. Het zou daarom ‘eerlijk’ zijn als rokers en zwaargewichten meer zouden betalen aan hun ziektekostenpremie. Klopt de aanname dat roken en obesitas tot hogere zorgkosten leiden? Het antwoord daarop is nee.

De analyse

Roken en het hebben van overgewicht is evident ongezond, dat staat buiten kijf. Als je een leeftijdscohort van niet-rokers of niet-zwaarlijvigen vergelijkt met rokers en zwaarlijvigen maken de eerste twee groepen aanzienlijk lagere zorgkosten. Dit geldt echter enkel voor een vergelijking binnen een cohort van een levende populatie.
Over het gehele leven is de levensverwachting van rokers en zwaarlijvigen aanzienlijk lager. Juist dit wordt bij de populaire beweringen nooit meegenomen.

Lees meer