Leedconcurrentie

Leedconcurrentie, kent u die uitdrukking? Zo niet dan ga ik ‘em er nu even in rammen. Dit weekend kent een aardige combinatie van leed en leedconcurrentie. Volgevreten kiloknallertokkies zaten bij wijze van spreken met de Mc Nuggets in de knuistjes te twitteren hoe godsgruwelijk erg het allemaal wel niet was was. Die bultrug op die zandbank. Dat terwijl diezelfde jankerds drijvende vluchtelingenlijken voor de kust vast beter vinden dan vluchtelingen in een tent bij hunnie ergens om de hoek. Zo konden wij ons met z’n allen heel druk maken over en weer. Arme bultrug! Nee, jij dan met je met je kooi-eicake. Ja, maar de centjes! En de wereldwijde honger dan! Dat werk.

Lees meer

Europa: uw medisch dossier is van ons

De afgelopen weken is er flinke discussie geweest over het EPD/LSP, infrastructuur die het mogelijk maakt informatie van een patiënt in systeem A op locatie A toegankelijk te maken voor een andere zorgverlener op locatie B. De Eerste kamer heeft dit plan unaniem verworpen in verband met zorgen over de privacy van patiënten en de veiligheid van de data.
Vervolgens hebben private bedrijven in de vorm van zorgverzekeraars gesteund door een aantal organisaties een zak geld meegekregen van het ministerie om het EPD alsnog te gaan implementeren.
Een passage in contracten van de grote verzekeraars met de zorgaanbieders impliceerde dwang en na oproer onder artsen is de gewraakte passage nu verwijderd.
We begonnen een onderzoek naar internationale EPD’s en vonden een opmerkelijke gelijkenis in dezelfde type systemen die bijna wereldwijd gepusht worden. Eergisteren hadden we de jackpot te pakken met het lokaliseren van EpSOS; een Europa breed EPD dat zich al in de testfase bevindt. EpSOS maakt het mogelijk alle patiëntendossiers EU breed op te halen.

Lees meer

Europe: “all your medical data belong to us”

The last couple of weeks there has been a huge discussion in The Netherlands about the introduction of infrastructure making it possible to retrieve patient’s medical data from system A to give an insight to a caretaker in a different location. The Dutch senate voted the structure out unanimously by stating it was lacking on security measures and violated the privacy of the patients.
This led to private insurers and some other stakeholders to form a group and implement the system anyway. A large group of medical doctors filed a lawsuit on the basis of violation of doctor- patient privilege; we’re expecting a ruling on the 19th of December.
We started to do some international research and found a remarkable resemblance in the same sort of systems being pushed almost worldwide and yesterday we hit the jackpot by locating EpSOS, a European large scale project already in the testing phase making it possible to collect medical records of all Europeans.

Lees meer

Ouderenzorg, de AWBZ dwangbuis; van hel naar paradijs

Evenals in het onderwijs worden we de afgelopen tijd opgeschrikt door een totaal uit de hand lopende situatie in zorginstellingen. Helaas zijn ouderen die urenlang in hun eigen uitwerpselen liggen, zelden gedoucht worden en ondermaats eten moeten consumeren intramuraal geen uitzondering meer.
Een aantal tv programma’s en artikelen gaf een schokkende inkijk in hoe wij hier in Nederland met onze ouderen omgaan. Het verzorgende personeel is ook in deze sector opgejaagd wild. Uitgeknepen tot op het bot moeten zij alles registreren, is onderbezetting meer norm dan uitzondering en kunnen zij moreel niet meer verantwoorden dat de bewoners verwaarloosd worden. Ze pikken het niet langer en grijpen naar het stakingsmiddel.

Lees meer

Besturen in de (semi) publieke sector; zijn de oplossingen simpel?

Massale verontwaardiging over onderwijskolos Amarantis overspoelt al een aantal dagen de kranten en de sociale media. Politici buitelen over elkaar heen om de zelfverrijking en megalomanie bijkans crimineel te noemen. Amarantis is niet de eerste instelling die op gigantische wijze de fout in gaat in de publieke sector en zal ook niet de laatste zijn. Enige zelfreflectie past de politiek. Laten we inzoomen op onderwijs met de aantekening dat dezelfde redenering ook opgaat voor bijvoorbeeld de zorg.

Basisaannames

Een aantal decennia terug stond Nederland in de top van de wereld wat betreft de kwaliteit van onderwijs. Doceren was een mooi beroep, een docent kon zich een mooi huis veroorloven en paste in een rijtje samen met de burgemeester en dokter van mensen met aanzien. Een schoolbestuur bestond uit vrijwilligers met een onkostenvergoeding. De directie uit een aantal docenten meestal in de hoedanigheid van een aantal conrectoren en de rector.

Lees meer