Oranjeakkoord

monarchieTot vanmorgen was mindermeer mijn favoriete Orwelliaanse term. Toen ik ooit een wethouder verweet ergens stiekem op te bezuinigen was het antwoord dat ik loog en dat er mindermeer uitgegeven werd. Dat betekent dat een kostenpost wel oploopt maar dat er per ontvangende persoon toch minder uitgekeerd wordt. Voor de doelgroep (PGB-ontvangers) was dat wel degelijk een bezuiniging maar desondanks vond de meerderheid van de gemeenteraad mij maar zuur. PGB’s niet met de inflatie mee laten stijgen (en daarmee kleinschalig ingekochte zorg te beknotten) werd geen bezuiniging geacht.

Sinds vandaag is mijn nieuwe favoriete fopspeen meevallende tegenvaller. Rutte grijpt de aanstaande troonwisseling aan om een offer te vragen van de oppositie aan de nieuwe koning in het belang van het land. Een Oranjeakkoord. Het is om te kotsen. De publieke omroep doet het voorkomen alsof ze altijd al gewaarschuwd hebben voor krimp door bezuinigingen en nu halen ze opgelucht adem dat de schade mindermeer is dan zogenaamd bericht. Daarenboven werden nieuwe bezuinigen meteen onafwendbaar genoemd. Lees meer

Nestlé-baas legt uit waarom het corporatisme kapot moet

Bovenstaand filmpje is een fragment uit We feed the World; een film over de voedselindustrie waarin Peter “biologische producten zuigen” Brabeck zich tot de loonslaven richt. In het kort komt het er op neer dat bedrijven voor al het goede op aarde zorgen en dat alle grondstoffen logischerwijs van bedrijven zijn. Zo ook water. Zonder een marktconforme prijs begrijpt een loonslaaf de waarde van water niet. Pas als zhij met het doorspoelen van de wc bijdraagt aan het riante salaris van  een of andere CEO zal alles goed komen. Dit soort geschifte types is waarom het corporatisme kapot moet. Support your local farmer!

Vacatureprofielen van bestuurders trekken fout volk; pik dat niet langer

greedVanmorgen mochten we lezen dat de Raad van commissarissen de salarissen van de bestuurders van PostNL geleidelijk wil verhogen tot 475.000 euro met als rechtvaardiging dat de huidige salarissen van 375.000 en 410.000 euro niet marktconform zouden zijn.

De salarisverhoging valt samen met een grote reorganisatie waarbij de afgelopen jaren de postbodes al zijn gedegradeerd tot lonen die qua hoogte meer doen denken aan slavernij en velen hun baan verliezen. Dat er geen enkele relatie blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek dat de hoogte van salarissen enig verband heeft met de prestaties van bestuurders mag de pret niet drukken. Het is zelfs nog sterker, er is niet eens aangetoond dat betaalde bestuurders beter presteren dan vrijwilligers.

De volkswoede over deze gelegaliseerde diefstal zal weldra een kookpunt gaan bereiken, maar nergens blijkt uit dat de bestuurderskaste zich hier ook maar iets van aantrekt. Wat bezielt deze mensen toch? Lees meer

Europa als bron van vrede en voorspoed?

Protest_Credit_CrisisDe Europese Unie gaat er graag prat op dat de Brusselse bureaucratie een bron van vrede, voorspoed en emancipatie is. Nu het reeds vijf jaar “crisis” is kan het  allerminst kwaad om die bewering eens kritisch tegen het licht te houden, te meer omdat de Europese Commissie grossiert in Godwins. Wie in 2005 voornemens was om tegen de Grondwet te stemmen riskeerde dat “het licht uit zou gaan” zo zei toenmalig D66-minister van Economische Zaken Brinkhorst. Parlementsvoorlieger en thans vice-president van de hoogste “rechtbank” van Vernederland Donner (CDA) ging zelfs zover dat hij ronduit waarschuwde voor oorlogen en een mogelijke Balkanisering van Europa als het ‘nee’ zou winnen. Het moge dus duidelijk zijn dat de Eurofielen stem voor ons of anders <insert Godwin> uitdragen.  Hoewel het stemvee deze angstbeelden trotseerde door luid en duidelijk nee te stemmen bleek al snel dat de “volksvertegenwoordiging” besloten had om zhaar reet af te vegen met de uitslag als dat een nee betrof. Het Verdrag van Lissabon is de gefaalde grondwet minus een paar symbolische puntjes zoals het Europese volkslied. Lees meer

Verzorgingshuizen zijn juist wel geschikt voor zelfstandig wonen met hulpvraag

verzorgingstehuisIn Zorgvisie verscheen onlangs een stuk waarin woningcorporatie topbestuurder Harry Rietveld stelde dat de huidige verzorgingshuizen niet geschikt zijn voor omkatten naar zelfstandige wooneenheden. Hij vroeg zich onder andere af wie dan immers de recreatiezaal en de receptionist zou moeten betalen.  Naar mijn mening zijn verzorgingshuizen juist uitermate geschikt, maar is het nodeloos ingewikkelde systeem een frustrerende factor en ik zal dat beargumenteren. Lees meer

Superjank

superjank

Occupy de EUSSR!EINZ!!1

Ontmoet Superjank Bennink. Held van de dag bij de Roze Khmer wegens voor gek staan met een dom brilletje op z’n kale knar en touwtjes uit z’n hoofd zo lijkt het. Was Jan een zeg Joke geweest dan had Powned er dapper bijgestaan om te zieken. Nu niet want Jan was van hetzelfde reclamebureau waar Marianne Zwagerman ook wat deed en zo werden ze samen bestuurders van de jongerenafdeling van TMG-tv. Lees meer

De woningmarkt; Knelpuntenanalyse + Suggestie voor een integrale oplossing

woningmarktHet woonakkoord is een feit. Wat vooral opvalt, is dat er her en der wordt ingegrepen en allerlei zeer relevante factoren buiten beschouwing zijn gelaten.

Summiere knelpuntenanalyse
In een arbeidsmarkt met vele losse contracten vooral onder jongeren is het ontzettend moeilijk een hypotheek bij de bank te krijgen; dat verandert niet door dit akkoord. De investering in startersleningen wordt zo goed als teniet gedaan door het feit dat 50% aflossingsvrij niet meer aftrekbaar is, dit verkleint de leencapaciteit van starters alleen nog maar meer. Lees meer