De enige acceptabele toespraak van Willem-Alexander

monarchie

Raamposter *hint* door @joepie91

‘Volk en staat der Nederlanden en alle andere belanghebbenden en genodigden,

Welkom op deze historische ochtend van de abdicatie door de Koningin, tevens mijn moeder, Beatrix. Voor U staat een man vervuld van trots, blijdschap maar ook met wroeging en schaamte.

Het is inmiddels twee eeuwen geleden dat mijn familie, door vreemde mogendheden gevraagd, een troon kreeg aangeboden van een voorheen niet bestaand koninkrijk en wel die van deze lage landen. Dat deze lage landen hiertoe werden gedwongen en er tevens een einde werd gemaakt aan honderden jaren van de Republiek is iets waar mijn familie met het grootste gemak aan voorbij is gegaan, verguld als zij waren met deze onverwachte kans op macht, aanzien en rijkdom. Lees meer

Het EU-budget en de roep om controle; dat kan anders!

Basic CMYKDe afgelopen weken is er een bombardement aan nieuws waaruit blijkt dat de controle op de gelden van de Europese burgers die via de EU naar de landen worden gesluisd uitermate gebrekkig is. Slechts een handje vol landen blijkt financiële controle af te leggen aan het EU instituut. De publieke verontwaardiging is groot wanneer incidenten in de media verschijnen waaruit blijkt dat een land gelden aan andere doelen heeft besteed dan waar het voor bedoeld was. De geijkte Pavlov reactie is een sterke roep om meer controle; het is immers ons geld waarmee gesjoemeld wordt. Die controle zou dan moeten bestaan uit het verschaffen van inzicht aan een of ander in te richten toezichtsorgaan van de EU. Moeten we dat wel willen? Lees meer

Mirrors, smoke and make believe

wegDames en heren, welkom bij deze plechtige maar trieste bijeenkomst waar we tot onze grote spijt de mainstream media ten grave moeten dragen. Een dappere vrouw is vandaag gearresteerd en de media deden alsof dat volkomen haar eigen schuld was. Na de arrestatie van de heldhaftige mevrouw volgde er spin dat ze niet gearresteerd was vanwege een ongeoorloofde mening maar dat ze slechts voor haar eigen veiligheid in bewaring was gesteld en dat het daarom nodig was dat een smeris haar half smoorde met z’n handschoen. Het lot dat de Oranjefans voor ogen hadden was vele malen erger… Lees meer