The hatred trap: psyops in the EU to undermine solidarity (Part 1)

Nazi Glenn BeckThe cold wind of austerity is blowing over Europe with devastating effects. The proof that austerity isn’t working has been given over and over again. Countries are chasing their own tails for it is a given fact that making your people suffer will generate less spending and therefore less income; the rat race to the bottom. Even in rich countries like The Netherlands, the middle class is being wiped out, a process seen throughout the Euro countries.

The economic model of the free market economy dogmatically forced on us in the Lisbon treaty is a model relying heavily on endless growth. At the same time banks have been given the freedom to create an enormous amount of money compared to the deposits; needless to say any stagnation in growth causes serious risks for the system. A situation in which we all are now. Lees meer

Kill the boer

s-f_98253_956346Wie mij wat kent weet dat ik een beetje probeer te boeren en dat ik tyfusveel aanwezig ben op twitter. Daardoor leerde ik #guusnet kennen. Iedere dinsdagavond een chat tussen boer en bord, of zoals zij dat zien producent en consument.

De eerste keer dat ik daar ja maar dierenwelzijn dan riep kwam me dat op een reprimande te staan. Het kwam er een beetje op neer dat winst nou eenmaal boven welzijn gaat en toen ik bleef aandringen moest ik maar niet zo’n drammerig consumentje zijn en gewoon vreten wat de supermarkt schaft. Want alles dat fout is aan boeren is de schuld van de supermarkt. Zeggen boeren.  Daarna werd me verstoring van de orde verweten en dus ben ik iedereen net zo lang gaan trollen tot ze me blockten. Lees meer

Ongekend inzetbaar

tredmolen

Vanaf de dag van uw geboorte wordt u langzaam maar zeker klaargestoomd voor uw rolletje in de tredmolen. Vanaf het moment dat u leert praten wordt uw hoofd met leugens gevuld. Wat wij geschiedenis noemen is de propaganda van de overwinnaar.  Dat wat wij beschaving noemen is in feite een feodale farce. Indien uw ouders u wat anders verteld hebben dan zijn ook zij een slachtoffer van Edward Bernays. Hij heeft de hele celebritycultus waarin we tegenwoordig leven zo’n beetje bedacht.

Waar uw kinderen over koene ridders leren waren de landheren destijds uitermate hard voor hun onderdanen. Nu niet meer. Nu is alles verpakt in mooie leugens beloftes. Terwijl het beleid al zolang als ik leef blijven saneren is. Bij voorkeur kort nadat er weer een bank is gered. De drieprocentnorm is immers heilig en daar gaat het om. Alles voor de too big to fail, too big to jail en too big to regulate. Heeft u daar moeite mee? Pech. U bent too small to care about. Voor u geldt slechts één oplossing: harder lopen in de tredmolen. Lees meer

De trias politica naaien doe je zo

U kent het riedeltje wel: banken zijn too big fail, too big to regulate en too big too jail. Maakt niet uit wat ze ook doen, ze mogen onderhandelen over een boete ter hoogte van een fractie van de gemaakte winst als ze op stout betrapt worden en gaan ze failliet dan krijgen ze gratis geld. Het depositogarantiestelsel daarentegen –  dat tegen alle waarschuwingen in toch werd verhoogd naar 100.000€ per persoon per rekening – blijkt een dure fata morgana te zijn want het kost spaarders onder de 100k gewoon geld om te voorkomen dat de markt z’n louterende werk kan doen.

Ondertussen gaat gemeenteland van de BV 0031 de onafhankelijkheid van de rechter verder ondergraven. De VNG klaagt dat de kosten van het beschermingsbewind oplopen en is daarom tegen de grondslag problematische schulden.  Die grondslag is voor het hele begrip beschermingsbewind juist een belangrijke pijler. Dat lijkt het kabinet ook te vinden want dat heeft een voorstel naar de Tweede Kamer om het wel als grondslag op te nemen in de wet. Lees meer

Betaal niet mee aan bezetting

pal-map-shrinkaU hebt ongetwijfeld gehoord van Sharia4Holland; een marginale (dixit AIVD) club voor haatbaarden behept met religie. Toen die lui nog actief waren stonden ze volop in de schijnwerpers van de media. Een vergelijkbare club haatbaarden poeslief “vrienden van Israël” genaamd vliegt vrijwel geruisloos onder de radar door. Zionism4Holland is namelijk volstrekt genormaliseerd. Het wordt openlijk omarmd door het CDA, de ChristenUnie, de poldertaliban en de peroxidepruikclub.

45Normalisering is een onmisbare pijler van onderdrukking. Dat was het toen de Telegraaf opriep om de nazi’s met open armen te ontvangen en dat is het nu de zionazi’s zich gesteund weten door het klapvee dat grootgebracht wordt met de gedachte dat een Joodse apartheidsstaat een door God gegeven recht is in plaats van een op de tekentafel bedachte kolonisatie van een “land zonder volk” voor een “volk zonder land.” Er is geen woestijn tot bloei gebracht, er is een land bezet. De rest is greenwashing apartheid. (Lees dat boek, het is gratis.) Lees meer

Het is weer zover! De jaarlijkse anti-Iran-propaganda

nuclearpropagandaZojuist op ultrakansloos propagandakanaal Nu.nl het volgende bericht: ‘Iran nog jaar verwijderd van atoombom‘. Als u net als ik al wat langer het nieuws in de gaten houdt, dan kwam deze kop enigszins bekend voor. Dat zit namelijk zo: elk jaar wordt de “Iran heeft een atoombom”-kaart door onze onafhankelijke en volstrekt objectieve mainstreammedia gespeeld. Soms met een iets andere titel, maar het komt telkens op hetzelfde neer: Iran heeft binnenkort een atoombom en dus moeten wij ons nu toch echt zorgen gaan maken. Of beter nog, tot de tegenaanval overgaan. Business as usual.

Om mijn punt wat kracht bij te zetten vindt u hieronder wat linkjes naar nagenoeg dezelfde propaganda die vandaag weer uitgekotst wordt. Let vooral ook even op de jaartallen.

2007: ‘Iran kan in 2010 over kernbom beschikken
2009: ‘Iran kan atoombom maken
2011: ‘Iran heeft bijna genoeg uranium voor atoombom
2012: ‘Iran kan binnen jaar atoombom hebben

Als je nog iets dieper gaat graven, dan ontdek je al snel dat de anti-Iran-propaganda al zo’n dertig jaar meegaat. En het gaat maar door. Oeverloos.

U leeft dus in een bij elkaar gelogen farce. Van harte. Tijd om daar es mee te gaan stoppen?

En dan voor de liefhebber, een filmpje met wat extra uitleg. Sterkte.

Hijacking Catastrophe from Global Information Services on Vimeo.

Tijd om te gaan demonstreren!

enoughDe perverse wens zich te conformeren aan de 3% norm van Brussel heeft geleid tot het volledig kapot bezuinigen van de economie. Bezuinigingen zijn het niet eens formeel, want het pakket aan maatregelen betreft pure lastenverzwaringen. Voor 2014 heeft dit kabinet wederom aangekondigd de lasten verder te gaan verzwaren tegen alle waarschuwingen van internationaal vermaarde economen als Paul Krugman in.

Nog nooit gingen zoveel bedrijven failliet, de toestroom in de bijstand is enorm terwijl de bijstand betekent dat eventuele kinderen worden uitgesloten van een sociaal leven. Ondertussen is de centrale overheid op bijna hysterische wijze bezig zichzelf nog verder topzwaar te maken door idiote registratiewoede ook mede ‘opgelegd’ vanuit Brussel. Het vermarkten van publieke taken gaat ondanks het evidente falen ervan (duurder en slechtere kwaliteit) gewoon door. Inmiddels zijn de kosten voor levensonderhoud zo hoog geworden dat middenklasse gezinnen in ernstig toenemende mate tot bijstandsniveau zakken.
En of we er ook nog even mantelzorg bij willen gaan doen anders laten ze onze hulpbehoevende zieken en ouderen namelijk creperen
De enigen die overal in ontzien worden zijn de crisisveroorzakers. Banken worden niet geherstructureerd, het graaien in zorg en onderwijs gaat gewoon door. Daar werkt zo’n miezerig wetje normering topinkomens totaal niet in.
Oud wordt opgezet tegen jong, ziek tegen gezond en op EU niveau de rijkere landen tegen de armere landen. De bevolkingen wel te verstaan. Dat gelden voor Griekenland, Spanje en Ierland gewoon een herkapitalisering van de banken was wordt er nooit bij verteld.

In Nederland zijn we er goed in onszelf als groep uit elkaar te drijven door onderlinge verschillen. Laten we daar eens mee stoppen! Het wordt hoog tijd dat we als burgers gezamenlijk ons laten horen en van de regering eisen dat ze onmiddellijk stoppen met lasten verzwaren. Stop austerity!
Als we dat als gezamenlijk uitgangspunt nemen is er ruimte zat om tijdens de demonstratie door middel van spandoeken en speeches ook je eigen meer specifiekere dingen te laten horen.
We laten ons land en onze burgers toch niet nog verder kapot maken?
Wanneer gaan we?

Habemus papam

MalefatiussMet donderend dissonant klokkengelui en geschreeuw op een plein is er een nieuwe paus gekozen. Voor de goede orde was de voornaamste functievereiste zo min mogelijk te maken hebben met het toedekken van ruim 1.000 jaar Paapse terreur en het pedoschandaal in het bijzonder.

In 754 werd “Bonifatius” vermoord omdat hij de Friezen wel even zou komen knechten. Tegenwoordig viert Dokkum zijn martelaarschap als was hij een ware held. Alsof de Rooms-katholieke Kerk ook maar iets goeds gebracht heeft. Waarom?

Ik ben geen christen maar desondanks durf ik wel te zeggen dat Christus zijn opvolger nooit met overdonderend dissonant geraas zou inwijden. Ik lees een Christus die de rijken waarschuwt dat een kameel eerder door het oog van de naald kruipt dan dat een hebbert van nooitgenoeghuize de hemel binnenkomt. Vergelijk dat eens met de stadstaat die het Vaticaan heet.

Toch lees ik in mijn timeline hoopvolle berichten als “Fransiscus, dat moet dan ook wel een beetje een groene paus worden #veelbelovend” en “Eerste indruk: Warme man. Sympathieke communicator. Een Franciscus.”

Het spijt me maar ik weet even niet wat ik van de mensen die nu staan te juichen voor de nieuwe pedoprotector moet zeggen.

Update: de nieuwe paus blijkt een bekende van Máxima en haar vader, gezellig!

PANIEKPEEUW! Terreurdreiging is substantieel

Mainstream mediaB R E K E N D nieuws vanmorgen. De “terreurdreiging” is verhoogd naar substantieel. Loopt het u al dun door de broek? Gelooft u nog steeds dat “de moslims” ons haten om onze vrijheden? En bent u bereid die vermeende vrijheden in te leveren voor meer schijnveiligheid, meer toezicht en meer repressie? Ja? Dan heb ik goed nieuws en slecht nieuws.

Het slechte nieuws is dat u een polderzombie bent en het goede eveneens slechte nieuws is dat de totale surveillancestaat al lang meekijkt met alles wat u doet. En alsof dat niet genoeg is denkt men tegenwoordig ook minutieus te kunnen voorspellen wat u wilt en wat u gaat doen. 1984 lijkt haast een utopie vergeleken met 2013. Lees meer

Gelekt: verklaring van Bradley Manning over collateral murder

“For me, this seems similar to a child torturing ants with a magnifying glass.”

Via onze vrienden van Freedom of the Press Foundation. Hoewel er dankzij het doorzettingsvermogen van Alexa O’Brien reeds uitgetikte verslagen van de verklaringen van Manning bestaan, kan de goegemeente vandaag voor het eerst de stem van Manning zelf horen. Manning verklaart waarom hij 700.000 tot dan toe geheime stukken het publieke domein in heeft geslingerd. Om de werkelijke kosten van het wereldwijde imperium dat de oorlogsmachine drijft inzichtelijk te maken. Om de discussie te starten over de vraag of onnoemelijke mensenlevens opofferen voor de rijkdom van een miniem gezelschap van mensen het wel waard is. Dat het antwoord op die vraag alleen maar een overweldigend nee kan zijn, blijkt mijns inziens uit het feit dat ook Alexa voor haar vrijheid moet vrezen. Het enkele feit dat zij verslag doet van de rechtszaak over de Pentagon Papers 2.0 betekent namelijk dat ze opgepakt zou kunnen worden op grond van de NDAA. Een wet waarmee de vermeende progressieve president Obama zich het “recht” heeft toegeëigend om mensen zonder aanklacht voor onbepaalde tijd op te kunnen sluiten. En domrechts maar roeptoeteren dat de moslims ons haten om onze vrijheden. Mag ik een teiltje?

Het volledige statement van de held Manning.