Verklaring vertrouwensarts inzake dhr S.

healthcare-logoUpdate: 22 mei 2013 19:35 uur

Zojuist heeft de vertrouwensarts vernomen dat meneer S morgen op het vliegtuig wordt gezet. De arts, een anesthesioloog die de fit to fly verklaring heeft ondertekend, heeft de patient niet onderzocht, noch het medisch dossier ingekeken, noch enig overleg gevoerd met de vertrouwensarts.

Zwolle 21 mei 2013
gaarne wil ik u via deze weg informeren over de medische conditie van dhr S. Dit met instemming van dhr.S.
Mij is deze avond een zogenaamde ‘fit to fly’ verklaring betreffende dhr. S. onder ogen gekomen die mij zeer verbaasde en verontrustte. Aangezien dit niet van toepassing kan zijn op mijn patient die ik deze middag nog heb gezien en onderzocht.
Als vertrouwensarts van enkele -gestaakte- honger en dorststakers ben ik goed op de hoogte van de lichamelijke en geestelijke consequenties bij en na een honger en dorststaking.
Sinds dinsdag 14 mei ben ik door dhr. S. aangesteld als zijn vertrouwensarts en begeleid hem in zijn honger en dorststaking. Gelukkig drinkt meneer weer sinds vijf dagen
De lichamelijke en psychische gevolgen van een honger en dorststaking zijn niet mals.
Natuurlijk zal men na tijdens en na een honger en dorststaking veel energie missen en erg vermoeid zijn. Het lichaam moet veel systemen opnieuw opstarten en dat vraagt nauwkeurige controle. Met name het renale systeem kan bij een honger en met name dorststaking vrij snel decompenseren.
Afvalstoffen die vrijkomen door een ongehoord hoge vetverbranding door de hongerstaking worden normaal door de urine afgevoerd. Verder zijn er nog vele afvalstoffen die in vet oplosbaar zijn en door een hongerstaking vrijkomen in het lichaam. Men wordt dus dubbel belast met afvalstoffen.
Door de dorststaking zal er echter geen urine geproduceerd zijn en hebben afvalstoffen zich opgehoopt in het lichaam door het ontbreken van een uitscheidingsweg, terwijl de aanmaak van afvalstoffen sterk verhoogd was.
Deze balans tussen aanmaak en afvoer van afvalstoffen moet eerst in balans komen. De vuistregel is dat voor iedere week hongerstaking er een termijn staat van 1 maand voor volledig herstel. Nu is meneer reeds 2 weken in hongerstaking en heeft hij ook 1 week dorststaking achter de rug. Uit bovenstaande heeft u vast begrepen dat deze dorststaking de homeostatische balans alleen maar verder verstoort en meneer zeker nog twee maanden lang dient te herstellen onder nauwkeurige medische controle.
Mocht men langer in hongerstaking zijn dan verdubbelen deze herstelwaarden zelfs. Een omslagpunt ligt, afhankelijk van de voorafgaande lichamelijke conditie, om en nabij de 40 dagen, waarna een zeker; point of no return’ in zicht komt.
Ook zijn de psychische consequenties van een hongerstaking vaak enorm groot. Men kan het beschouwen als een wanhoopsdaad met mogelijk grote lichamelijke en geestelijke gevolgen.
Dhr. S. is sinds 7 mei in honger en dorststaking. Sinds woensdag 15 mei drinkt hij weer gelukkig. Zijn hongerstaking is nu dus al 2 weken bezig.
Vandaag, 21 mei, heb ik hem uitgebreid onderzocht. Zijn vitale functies als hart en longen mogen dan nog stabiel zijn, meneer is zeer zwak en kan amper nog op zijn benen staan. Spreken gaat hem moeizaam af, hij heeft een zeer zachte stem en zijn concentratie is zeer slecht.
Verder heeft hij typische klachten die bij dit stadium van een hongerstaking passen, namelijk hoofdpijn, spierpijn, evenwichtsstoornissen en zeer sterk ruikende urine.
Het is mijns inziens op dit moment absoluut niet verantwoord om meneer een lange reis aan te doen, naar een plek waar nazorg en medische verzorging bij en na een hongerstaking zeer schaars is. De algehele opvang van vluchtelingen in Italie en de medische verzorging van vluchtelingen in Italie is schaars en kwalitatief helaas niet goed. Zie alstublieft ook de verklaring van dhr. S. zelf.
Daarbij komt dat de psychische druk voor meneer zo groot kan worden dat ik vrees dat meneer een gevaar voor zichzelf kan vormen. In Italie heeft hij in een opvangcentrum reeds een suicidepoging ondernomen. Ik acht de kans zeer reeel dat meneer wederom suicidaal zal worden als hij naar Italie vervoerd wordt.
Ik vrees ernstig voor het leven van dhr. S. mocht deze uitzetting doorgang vinden.

Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben,
met vriendelijke groeten en natuurlijk altijd bereid tot beantwoording van uw eventuele vragen,

Elcke Bonsen
vertrouwensarts

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie