Hongerstakers 25 mei update 14:55 uur

Hongerstakers_demonstratie(English below) Meneer Ghafuri, hongerstaker is door een arts verbonden aan het detentiecentrum fit to fly verklaard. Zijn vertrouwensarts zou gisteren bij hem op bezoek gaan, dit was keurig geregeld via de advocaat. Er werd haar echter wederom de toegang ontzegd.
Toen zij vanmorgen bij medisch detentiecentrum Scheveningen aankwamen, was meneer al overgebracht naar Schiphol om gedeporteerd te worden naar Afghanistan.
De rechter heeft zojuist bepaald dat de vertrouwensarts toegang moet krijgen achter de douane om meneer Ghafuri te kunnen onderzoeken. Mocht zij hem niet fit to fly achten, dan volgt er telefonisch overleg met de rechter.

Update: 14:55 uur. De vertrouwensarts heeft meneer Ghafuri onderzocht achter de douane op Schiphol en geconstateerd dat hij extreem laag bloedsuiker had en psychisch ernstig in de war was. Hij kon niet coherent communiceren.

Ondanks deze bevinding en het feit dat artsen betaald door de staat de man niet fatsoenlijk onderzocht hebben, heeft de rechter besloten dat meneer Ghafuri toch vervoerd mag worden naar Kabul. Het argument daarvoor was dat de staat verklaringen van meerdere met hen meewerkende artsen kon overleggen.
Het frustreren van het recht van de patiënt op zijn eigen arts heeft voor de staat dus haar vruchten afgeworpen. Voor alle duidelijkheid: bij een extreem lage bloedsuiker is er een risico op decompenseren; hartfalen. Meneer Ghafuri ontvangt geen medische begeleiding.

Artsen die een patiënt niet eens fatsoenlijk onderzoeken – er was bijvoorbeeld niet eens bloedsuiker gemeten bij meneer – zouden per direct uit het BIG register geschrapt moeten worden. Deze zijn hun beroep niet waard.

Wordt vervolgd.

Hunger strikers 25 May update 14:55

Mr. Ghafuri, hunger striker, was declared fit to fly by a doctor connected to the detention center. His trusted doctor was supposed to visit him yesterday, as arranged according to protocol by his sollicitor. However, she was denied access to him once again.

When she arrived at Medical Detention Centre Scheveningen this morning, Mr. Ghafuri had already been transfered to Amsterdam Airport-Schiphol to be deported to Afghanistan.

A judge has just ruled that the trusted doctor must be allowed access to Mr. Ghafuri behind the customs barrier in order to examine him. Should she declare him not fit to fly, there will be a telephone consultation with a judge.

Update: 14:55. The trusted doctor has examined Mr. Ghafuri behind the customs barrier at Amsterdam Airport-Schiphol and has established that he has an extremely low blood sugar level and is seriously psychologically confused. He could not communicate in a coherent manner.

Despite these findings and the fact that the doctors that are paid by the state did not examine him properly, the judge ruled that Mr. Ghafuri could be transported to Kabul. The argument was that the state had statements from multiple doctors in coopration with the state.
Frustrating the right of a patient to his own doctor has born fruit for the state. To be clear: an extremely low blood sugar level is a risk factor for cardiac decompensation; heart failure. Mr. Ghafuri is not receiving any medical supervision.

Doctors that do not properly examine a patient – his blood sugar had not even been measured – should be struck from the Dutch Registry of Medical Professionals (BIG). They are a discredit to their profession.

to be continued.

 

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie