GroenFront gaat steenkool stoppen

Deze presentatie is gemaakt door Wijstoppensteenkool.nl, een campagne van GroenFront! tegen de steenkoolindustrie. De presentatie geeft een beeld van de geschiedenis van het klimaat op aarde en het gevaar van CO2. Daarnaast geeft de presentatie aan waarom er niets van bedrijfsleven of politiek te verwachten is als het gaat om het verduurzamen van de huidige samenleving.

Met deze campagne wil GroenFront de strijd aan gaan met de steenkoollobbyisten. Onder anderen door ze stevig weerwoord te geven tijdens (publieke) optredens.

Doe mee:

1. Deel deze presentatie met je vrienden, medestudenten, docenten, collega’s, etc.
2. Kijk op wijstoppensteenkool voor meer achtergrondinformatie, lobbyisten, flyers en actualiteiten.
3. Neem contact op met info@wijstoppensteenkool.nl als je actief betrokken wilt zijn met de campagne.

Vertrouwensarts: ‘Meneer Bah heeft forse verwondingen aan zijn hoofd’

Hongerstakers_demonstratieMeneer Bah is zojuist bezocht door zijn vertrouwensarts in Vught waar hij zijn kant van het verhaal heeft verteld met betrekking tot wat er is voorgevallen gistermorgen in het detentiecentrum in Rotterdam.
Dit is zijn verhaal.
Rond 9 uur ’s morgens kwam er een bewaker de isoleercel binnen met ontbijt en koffie. De bewaker zei tegen meneer Bah:’ Jij bent fout bezig, je zet anderen aan tot hongerstaken.’ Meneer Bah zei:’ Dat doe ik niet.’ De bewaker maakte Bah vervolgens uit voor vuile neger, waarop Bah antwoordde met ‘Djoeka’.
De bewaker werd daarop kwaad en gooide het eten en de koffie de gang op.

Meneer Bah wankelde overeind. De bewaker wilde vervolgens Bah aanvallen. Twee collega’s hielden de bewaker echter tegen. ‘Maak 1 move!’ zei de bewaker. Waarop Bah zei:’ Sla me maar, ik klaag je aan!’.
De bewaker pakte een pen uit zijn zak, waarop Bah ter afweer zijn hoofd naar voren boog om zijn ogen te beschermen. De bewaker haalde vol uit met de pen.
Meneer Bah heeft een snee op zijn voorhoofd.
Vervolgens sloeg de bewaker meneer Bah met geringde vuist tegen zijn voorhoofd. Bah heeft een gigantisch ei op zijn voorhoofd als bewijs.
De collega’s van de bewaker probeerden de bewaker bij meneer Bah weg te trekken en in dit proces is meneer nog een stuk of 7 keer geslagen. Bah heeft volgens de vertrouwensarts forse hematomen over zijn hele hoofd.

Na dit incident heeft Bah meteen aangegeven zijn advocaat en arts te willen spreken. Dezen zijn hiervan pas om 16:00 uur ’s middags ingelicht. Vervolgens is het beide niet gelukt nog binnen te komen in het detentiecentrum. Meneer werd ondertussen op transport gezet naar Vught.

Meneer Bah wil ter bewijs van het incident dat de camerabeelden worden vrijgegeven. De directeur van het detentiecentrum beweert echter dat de camera juist op dat moment niet aanstond terwijl volgens meneer Bah het rode lichtje wel brandde.

De vertrouwensarts mocht vanmorgen geen apparatuur mee naar binnen nemen in Vught om foto’s te maken van Bah’s verwondingen.

De artsen hebben gisteravond geprobeerd aangifte te doen. Van de politie Den-Bosch kregen zij te horen dat ze geen tijd hadden en volgende week maar terug moesten komen.
Vervolgens hebben ze gebeld met justitie waarin hen in een gesprek van 40 minuten werd aangegeven dat ze nog wel zouden horen waar en wanneer aangifte gedaan mocht worden.
’s Avonds zijn ze gebeld dat er vandaag om 18:00 uur aangifte gedaan mag worden in Rotterdam.
De aangifte beslaat twee maal mishandeling en obstructie van behandeling van een patiënt in medische nood.

Update: BNR nieuwsradio sprak met Elcke Bonsen. Terugluisteren vergt een korte handleiding. Het fragment vindt u hier, het interview start om 1.31. Om het helemaal te beluisteren selecteert u bij lengte 10 minuten waarna u op afspelen klikt.

Vertrouwensarts wordt wederom toegang tot hongerstakers ontzegd (update onder de video)

healthcare-logoDe vertrouwensarts van de hongerstakers is wederom de toegang tot het detentiecentrum in Rotterdam ontzegd. Tijdens een telefoontje naar binnen kreeg ze te horen dat ze niet naar binnen mocht. De persoon aan de telefoon weigerde zijn naam te geven. Na het inschakelen van een advocaat bleek dat vanuit het detentiecentrum weer een nieuwe regel is bedacht.
De hongerstakers moeten nu elke dag opnieuw aanvragen of zij hun vertrouwensarts mogen zien en de naam doorgeven.
Na interventie van de advocaat mocht de arts enkel naar binnen als ze een document zou ondertekenen waarin staat dat zij niets naar buiten mag brengen op straffe van een dwangsom.
Onder protest heeft ze getekend omdat dit de enige mogelijkheid was haar patiënten te zien.

De hongerstakers moeten onderzocht worden in een ruimte met glas waar iedereen naar binnen kan kijken. Een private onderzoeksruimte wordt geweigerd.

In Scheveningen daarentegen wordt netjes alle medewerking gegeven en stelt het personeel zich heel coöperatief op.

Update:20 mei 17:23 uur

Patiënt van de vertrouwensarts Bah die met Nieuwsuur heeft gesproken is overgeplaatst naar de zwaarbeveiligde gevangenis van Vught.
Hij zou geslagen hebben en gespuugd. Spugen is echter technisch onmogelijk omdat hij in dorststaking is.
Afgelopen donderdag zijn er afspraken gemaakt tussen de directie van Scheveningen en Rotterdam dat meneer Bah zou stoppen met zijn honger- en dorststaking op voorwaarde dat hij in Rotterdam gewoon op de afdeling mocht verblijven. In Rotterdam aangekomen echter werd meneer een formulier onder ogen gedrukt dat hij verzocht werd te tekenen. In het formulier werd aangegeven dat meneer Bah vrijwillig naar de isoleercel zou willen.
Meneer Bah weigerde dit te ondertekenen waarop hij is mishandeld.

Bah is niet de enige met wie het contact met de vertrouwensarts zo goed als onmogelijk wordt gemaakt. Met anderen die in isoleercellen verblijven kan de vertrouwensarts eveneens geen contact maken.
Onder de personen in hongerstaking bevindt zich zelfs iemand die al enige tijd heeft aangegeven terug te willen keren naar zijn geboorteland. Dit is dusdanig gefrustreerd dat meneer in hongerstaking is gegaan. Na deze lijdensweg wordt nu eindelijk een ticket naar zijn geboorteland voor hem geregeld.

Meneer Bah is onuitzetbaar. Zijn geboorteland wil hem niet hebben. Dit is reeds de derde keer dat hij in het detentiecentrum verblijft.
Het begint er bijna op te lijken dat men in de privaat-publieke samenwerking opzettelijk onuitzetbare personen vastzet; deze leveren immers het meeste op.

Update 18:38 uur: 1 Minuut over 6 werd de vertrouwensarts medegedeeld van binnenuit in Vught dat ze niet naar binnen mag omdat de medische dienst om 6 uur naar huis is gegaan. Meneer Bah is ernstig verzwakt en geslagen, dit is zeer risicovol. De artsen gaan dan ook aangifte doen.

Wordt vervolgd.

Onnozel


dwangbuis
Je hebt mensen die dingen doen die je beter niet zou kunnen doen. Die tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. Individuen die zo’n gevaar voor zowel de samenleving vormen dat het voor iedereen eigenlijk maar beter is dat ze aan het publieke leven onttrokken worden. Personen die aan het hiervoor geschetst profiel voldoen, bevinden zich daarom ook meestal in een wat afgelegen woongemeenschap die de naam “inrichting” heeft gekregen. Alwaar zij getooid in een gezellige mouwloze sweater hun dagen als Napoleon, Adolf Hitler of de zingende elfjesfee doorbrengen. In Maastricht heeft men echter een andere bestemming voor dit soort onfortuinlijke gevallen gevonden: daar benoemt men ze tot burgemeester. Lees meer

“Ga eens echt nieuws verslaan in plaats van dat gezeik daarbinnen”

Occupy demonstreerde op 16 mei uit solidariteit met de dorst- en hongerstakers in vreemdelingendetentie. Naast het typische Nederlandse weer krijgen ze ook het typische politieoptreden te verduren. Identiteitsbewijzen worden gecheckt en gedubbelcheckt, ze mogen niet te dicht op het Kamergebouw staan en er wordt ze te kennen gegeven dat het meewerken of meekomen is. De gelijkgeschakelde pers was erbij maar niet om er nieuws van te maken. Nee, de pers komt naar buiten om te roken.

Jeugdzorghervorming; nog steeds geen woord over privacy en IT

jeugdzorg 3.0In het kader van bezuinigingen heeft het kabinet bedacht dat overheveling van jeugdzorg naar gemeenten een uitstekend idee is. Onder het mom van ‘zorg dichterbij’ is de gedachtegang dat deze route tot besparingen gaat leiden. In een professionele setting breng je eerst alle proceswijzigingen van hoofdprocessen tot en met werkinstructies in kaart om bottlenecks te lokaliseren en impactanalyses te doen op alle verschillende niveaus. Helaas lijkt het vooralsnog dat wellicht mede door de gigantische tijdsdruk een en ander over het hoofd wordt gezien. Over privacy en benodigde IT heb ik eigenlijk nog zeer weinig gehoord of gelezen.

Een gezin, een dossier, een regisseur
Duikende in de documentatie van de gemeenten die te vinden is op internet valt op dat als uitgangspunt een gezin, een dossier, een regisseur is genomen; ook de communicatie vanuit het kabinet sluit hierop aan. Op het oog lijkt dit een prima uitgangspunt, versnippering leidt immers tot governance problematiek waar niemand bij gebaat is.
In de opzet brengt een regisseur ongeacht welke type aanvraag een heel gezin in kaart waarop vervolgens eerst gekeken gaat worden naar oplossingen in de kleine omgevingscirkel. In de praktijk zal de kleine omgevingscirkel rondom het gezin meestal bestaan uit de school en de sociale directe omgeving.
Inhoudelijk zal de regisseur in het beste geval de casus bespreken in een multidisciplinair team, in de praktijk zal dit al snel een onmogelijke processtap blijken te zijn vanwege de omvang van het aantal meldingen en de beschikbare tijd van zo’n team. We zullen dus de regisseur in een behoorlijke solo beslissingsrol gaan zien. Lees meer

Elcke Bonsen over de honger- en dorststakers in Rotterdam

healthcare-logoElcke Bonsen, een van de artsen die ook het tentenkamp Ter Apel bijstonden, meldt dat Vernederland de rechten van de honger- en dorststakers in Rotterdam schendt.

“Dag beste mensen,
Het volgende; de hongerstakers hebben gevraagd om onafhankelijke artsen die hen kunnen bezoeken en eventueel kunnen begeleiden. Hierop hebben wij een team van artsen vanuit verschillende disciplines samengesteld, die dit weekend naar binnen in de detentiecentra willen.
Detentiecentrum Rotterdam stelt dat er reeds een onafhankelijke arts naar de honger en dorst stakers gekeken, gesproken en onderzocht heeft. Deze dame heb ik gesproken maar blijkt zeer nauwe banden met justitie te hebben en is dus niet onafhankelijk.
Verder zijn de hongerstakers die we gesproken hebben helemaal niet door haar bezocht, de informatie van het detentiecentrum Rotterdam klopt dus niet. Dit maakt onze zorgen alleen maar groter.
We krijgen echter geen toegang tot de honger- en dorststakers en dit verontrust ons zeer!
Zelfs in de Oekraïne krijgt mevrouw Timoshenko onafhankelijke artsen op bezoek als zij in hongerstaking is. Onder andere door druk vanuit de Nederlandse regering.
Graag hadden wij een kort geding gevoerd om zo spoedig mogelijk naar binnen te kunnen als onafhankelijk medisch team. De advocaat wilde hier liever eerst een nachtje over slapen, en maandag weer verder kijken. Een dorststaker heeft deze tijd helaas niet.
Andere advocaten waren niet -meer- bereikbaar, noch de ministeries of Ombudsman, gesloten in verband met vakantie.
Ik sta nu op de bezoeklijst voor dit weekend als bezoeker, helaas niet als arts dus, en onze handen zijn dus behoorlijk gebonden. Het zal lastig worden om de situatie en de medische hulp die gegeven wordt te beoordelen.
We hebben een medisch team klaar, detentiecentrum Rotterdam verklaart weerlegbare onwaarheden maar toch komen we zoals het er nu naar uitziet dit weekend niet binnen.
We gaan verder maar willen op deze manier nogmaals onze grote zorgen uiten.
Met vriendelijke groeten,
Elcke Bonsen”