Dave Montgomery – Dirt: The Erosion of Civilizations

dirtMontgomery, a geomorphologist who studies how landscapes change through time, argues persuasively that soil is humanity’s most essential natural resource and essentially linked to modern civilization’s survival. He traces the history of agriculture, showing that when humans exhausted the soil in the past, their societies collapsed, or they moved on. But moving on is not an option for future generations, he warns: there isn’t enough land. In the U.S., mechanized agriculture has eroded an alarming amount of agricultural land, and in the developing world, degraded soil is a principal cause of poverty. We are running out of soil, and agriculture will soon be unable to support the world’s growing population. Chemical fertilizers, which are made with lots of cheap oil, are not the solution. Nor are genetically modified seeds, which have not produced larger harvests or reduced the need for pesticides. Montgomery proposes an agricultural revolution based on soil conservation. Instead of tilling the land and making it vulnerable to erosion, we should put organic matter back into the ground, simulating natural conditions. His book, though sometimes redundant, makes a convincing case for the need to respect and conserve the world’s limited supply of soil.

Get the book here. (epub, 2.48 MB, right click and choose save as.)

Het kleine dwangarbeidertje dat weigerde

250px-Jacques_Etienne_Arago_-_Castigo_de_Escravos,_1839Sinds januari heb ik in de clinch gelegen met de gemeente Smallingerland. De reden daarvoor is dat de naar eigen zeggen sociale gemeente Smallingerland een oorlog voert tegen het minimumloon en tegen de Cao-voorwaarden van WSW’ers in het bijzonder. Terwijl er een personeelsstop van kracht is bij Caparis en er ontslag dreigt voor twee derde van het het personeel met een WSW-indicatie wordt namelijk het hele WWB-bestand naar de voorheen sociale werkplaats gestuurd om daar – om niet – arbeidsritme op te doen. In mijn geval luidde het “aanbod” dat ik zou gaan beginnen met licht productiewerk, dozen stapelen, en dat er afhankelijk van de door mij getoonde inzet bekeken zou worden of er ook werkzaamheden waren die beter bij mijn competenties passen. Een stukje meerwaarde bieden noemde de HR-miep dat. Nadat ik haar op smalende wijze heb gevraagd of zij soms ook bereid was om voor noppes te werken en haar antwoord ja was, heb ik haar vriendelijk verzocht om te stoppen met liegen. Dat werd me uiteraard niet in dank afgenomen en de eerste stappen naar een verstoorde arbeidsrelatie waren derhalve gezet. Lees meer