Waarom uitsterven?

#ds31 - Nails on a Chalk BoardIk wil wat ruimte op dit weblog gebruiken om een verduidelijking te geven van een door mij vrij veel gehanteerde uiting. Het betreft hier de gevleugelde uitspraak “sterf mensheid, sterf.” Meestal in modern hashtag-formaat maar soms ook gewoon uitgeschreven als de wens die het is. Er zijn namelijk nogal wat individuen die niet zo heel erg gecharmeerd zijn van deze uiting. Of er zelfs beledigd door raken. Ik vind dat raar want volgens mij heeft men door iets dat “projectie” genoemd wordt, een nogal verknipt beeld van wat ik nou eigenlijk echt bedoel. Lees meer

We verzuipen onszelf wel

John-F-Kennedy-on-the-Illuminati.previewHoe het u vergaat weet ik niet, maar ik zie het hele fenomeen crisis met lede ogen aan. De crisis die we doormaken is mijns inziens het gevolg van supply-side economics. We paniekpeeuwen niet omdat er te weinig is. Het probleem is dat er teveel is. Dit land kent wachtlijsten voor voedselbanken terwijl er 14 plofkippen per seconde over de kling gaan.

Door de “crisis” zijn we ook niet plotseling arm. Integendeel, de gemiddelde Vernederlander kan er nog steeds op los leven, zhij kan kiloknallers consumeren tot het milieu eens ons weegt. Graag zelfs want duurbetaalde doctorandussen verdienen grof geld door te hameren op de waanzin dat er zoiets als het hamburgerparadijs bestaat.

Louise Fresco mag overal de duurzaamheidsgoeroe uithangen terwijl ze in werkelijkheid voor Monsanto praat. Ze staat immers op de loonlijst van Unilever en dat maakt niet verdacht. Integendeel, betaald worden door een onderaannemer van Monsanto maakt betrouwbaar.

Ondertussen doen we met z’n allen alsof het natuurlijk is dat we koeien opsluiten in zo’n klein mogelijk hokje terwijl we oerbossen kappen om vee te voeren. We halen onze schouders op wanneer complotgekkies zeggen dat de elite de halve mensheid uit wil moorden, juist vanwege de milieubelasting. En om het helemaal bizar te maken roepen de complotgekkies dat een duurzaamheidsagenda (agenda 21) de ultieme genocide is.

Als we zo doorgaan is er geen enkele genocide nodig, we verzuipen onszelf wel.

Schaliegas onderzoek rammelt; een partiële methodologische analyse

picture 100Voorwoord
De onderbouwingen in de onderzoeksbijlage waarop het onderzoeksrapport is gebaseerd heb ik geanalyseerd. De methodiek die ik daarbij gevolgd heb is uitspraken en conclusies toetsen tegen de gebruikte literatuur, overige beschikbare data uit het veld en interne integriteit van de redeneringen. Dit is niet op een uitputtende wijze toegepast; een aantal mijns inziens in het oog springende methodologische tekortkomingen heb ik eruit gepikt.

Analyse Bijlage onderzoeksonderbouwingen

Bijlage 2; pagina 11.
De onderzoekers stellen hier: ‘In vergelijking met boringen naar andere energiebronnen kan niet op voorhand worden gezegd dat het boren naar schaliegas meer of minder kans op incidenten oplevert. Bij geothermieboringen doet zich bijvoorbeeld het verschijnsel voor van het meeproduceren van gas en soms olie, wat eveneens risico’s met zich meebrengt (expert judgement).’

Wie deze expert judgement heeft geuit en op basis van welke gegevens wordt niet nader gespecificeerd. Lees meer