Inside the CIA: On Company Business

A bold and upfront explanation of the real aims of covert U.S. foreign policy since World War II. Directed by Allan Francovich, also director of Houses are Full of Smoke. After World War II, the CIA was established not so much to fight Communism, as was often stated, but rather to undermine or overthrow any government and foreign political movements that got in the way of U.S. business interests and U.S. access to these foreign countries’ natural resources. Undermining economies, spreading propaganda, and intimidation through torture and assassination were their tactics. The ‘dirty work’ was generally carried out by local criminals who had no idea why they were hired to do what they were doing. This way the CIA operatives kept their hands clean and were not the objects of retaliation. The CIA tried very hard to destroy the European left, which was very strong after WWII. For example, the CIA hired the Corsican mafia to break up labor unions in Southern Italy because we felt the unions were becoming too powerful. The documentary is essentially narrated by former CIA agents who tell their stories, many of whom have also written books about their experiences with the agency. The most controversial figure is Philip Agee who had his U.S. passport taken away for revealing the names of certain CIA agents (apparently this is an act of treason, although when the Bush administration did it to take revenge on Joe Wilson for telling the U.S. that Saddam Hussein was not a threat to U.S. security, it was ok). There is also an interview with a hired assassin, or mercenary, almost too strange to believe.

Wegkijken

ponygirlAangezien ik nogal eens van wegkijken word beschuldigd moesten we het daar maar eens over hebben. Des te meer omdat de media in ons land bestaan uit een giftige mix van inzoomen en wegkijken. Het inzoomen van vandaag betrof de motie van wantrouwen van Greet en het wegkijken bestond uit het ontkennen van de politieke realiteit dat we failliet zijn. Om de bijdrage aan de algemeen politieke beschietingen (APB) van Marianne Thieme te citeren: “we hebben een periode van ongekende welvaart afgesloten.” Het is voor het eerst dat volgende generaties het niet beter krijgen. En dat is niet erg omdat beter voor ons slechtere omstandigheden elders betekent. Wij parasiteren op de planeet. En daardoor sterven er circa 30.000 mensen per dag een hongerdood. Omdat het kan doordat wij wegkijken. Lees meer

Geld maakt zorg te duur

patentIn een (naar ik hoop) vlaag van verstandsverbijstering heeft de voltallige Tweede Kamer ingestemd met internetcensuur om de handel in “illegale” medicijnen te bestrijden. Dat is een klap in het gezicht van de mensheid. Er sterven namelijk meer mensen aan legale medicijnen dan aan illegale medicijnen. Legale medicijnen eisen 75 doden per dag. Iedere 19 minuten valt er een dode. Medicijnverslaving is een groter probleem dan drugsverslaving. En dan laat ik bijwerkingen en gesjoemel met “onderzoeken” nog buiten beschouwing. Ook negeer ik dat de medische industrie totaal niet geïnteresseerd is in het beter maken van mensen als dat geen winst oplevert. Lees meer

Aankondiging: de grote participatie-enquête

meedoenGeachte meneer en mevrouw De Vries,

Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen de afgelopen tijd worden er veel taken overgeheveld van de centrale overheid naar de gemeenten. Een goede ontwikkeling omdat wij als gemeenten dichterbij de burgers staan en dus kwalitatief veel beter maatwerk kunnen leveren voor lagere kosten. Om complexere zorg voor mensen die het echt nodig hebben nu en in de toekomst te kunnen waarborgen, doen wij een beroep op burgers om in de lichtere hulptaken een steentje bij te dragen.
Per slot van rekening wilt u als u zelf hulpbehoevend wordt ook nog graag hulp die goed aansluit bij uw vraag; we doen dus een moreel appel op u. Lees meer

De maatschappij van de Mammon

oerfloedIndustriële landbouw is wat wil leven uitroeien om dat wat wil sterven in leven te houden. Tegen die achtergrond moet u het treurige nieuws lezen dat Noorderlingen bereid zijn meer te betalen voor de vernietiging van hun leefomgeving als geldgeile boeren een hogere beloning krijgen voor de ecocide die ze plegen.

Tegen die achtergrond moet u ook de opinie van godbetere een theoloog tot u nemen. Hij predikt dat biologische landbouw goed fout is. Het is pure godslastering wat die knakker optekent. Bio-industrie moet, genetisch gemanipuleerd “voedsel” is goed omdat de schepping de bevolking niet kan voeden. Lees meer

Pleur op met je pleonasme

vernederlandParticipatiesamenleving. Wij nemen dat woord serieus omdat de grajesteit het bezigde. Elders in Europa durft men ons besmuikt uit te lachen door even op te sommen wat ’s lands rijkste uitkeringstrekker mag kosten.

Participatiesamenleving is als groen gras. Een pleonasme. Als niemand participeert is het geen samenleving. Lees meer

World Class WarFare: Will There Be Blood?

A war is being waged against the American people by the super rich. It is escalating. “How about a war that fulfilled the dreams of the American people in creating an Egalitarian form of society rather than one in which the top 1% holds 38% of the wealth in America, while the bottom 60% owns 2.3% of total wealth? You want a War, lets declare war against Oligarchy!” — Bernie Sanders speaking at the Fight Bob conference.