De participatiesamenleving wordt gefrustreerd door de overheid

vernederlandZoals Ewald Engelen al terecht opmerkte is er sprake van een soort van groundhog day wat betreft burgerparticipatie; eens in de zoveel jaar wordt het idee van de burger die een groot deel van de verzorgingsstaat zelf ter hand neemt van stal gehaald als rechtvaardiging voor bezuinigingen. Wij zouden als burgers de handen meer uit de mouwen moeten steken, want de verzorgingsstaat zou onhoudbaar zijn.
Los van de aannames dat we als burgers niet genoeg doen en dat de verzorgingsstaat onhoudbaar zou zijn, wil ik graag inzoomen op de rol van de overheid zelf in het frustreren van burgerparticipatie.
Voor een politiek-filosofische beschouwing verwijs ik graag naar de uitstekende analyse (pdf) van Albert Jan Kruiter.

Wie moeten er gaan participeren?
Als we gaan kijken welke groepen de meeste hulp nodig hebben, komen we uit bij ouderen, zieken en gehandicapten. De vraag of het überhaupt wel verstandig is een deel van zorg bij burgers neer te leggen, laten we hier even buiten beschouwing en zoomen in op de mogelijkheden. Lees meer

De Paradoxale Realiteit

matrixZondag was ik samen met hoogleraar Corporate Strategy Hans van Kranenburg te gast bij FunX. Naar aanleiding van de documentaire Big Boys Gone Bananas hebben we gepraat over de macht en de ethiek van multinationals. De directeur van het fruitconcern Dole zegt in die docu dat je beter een slecht geweten kunt hebben dan een slechte reputatie. Tot zover dus de vraag of multinationals überhaupt ethisch handelen. Dole procedeerde liever een journalist kapot dan dat het toegaf dat bananenplukkers door verboden gif steriel waren geworden.

Mijn opponent poneerde tijdens de discussie een stellingname die ik de paradox van Van Kranenburg noem: hoe meer waarde een multinational aan een economie onttrekt, hoe meer waarde die multinational toevoegt. Die paradox sluit mooi aan bij mijn stelling dat de VOC de eerste multinational was en dat multinationals een voortzetting van kolonialisme zijn maar dan met andere middelen. En – aanhakend bij de saneringsparadox van Dijsselbloem – die nietsontziende machtsmachine heeft in 2008 een koekoeksei in de eigen thuislanden gelegd. Om banken overeind te houden wordt de ene na de andere sociale voorziening uitgekleed. Lees meer

Flush the TPP: Days of Action to Stop Fast Track | Margaret Flowers Interview

The Trans-Pacific Partnership (TPP) is a secret trade agreement that threatens to further entrench corporate power in every area of our lives. From food safety and the environment to workers rights and access to healthcare, the TPP would reverse decades of work to protect people and to stop transnational corporations from profiting with impunity.

The TPP is currently being negotiated in secret, and the White House is trying to pass it through Fast track — a process that would keep it that way. If Fast track gets congressional approval, the TPP will remain classified, preventing us from knowing the extent of harm being done to us and preventing Congress from holding hearings on the TPP’s consequences for our laws, our health, and the environment.

Our resistance to the TPP unites us in solidarity as we fight for trade that puts people and the planet over profit. Register for the Training Camp and Days of Action, and help stop Fast track before it starts!

De mythe van schaarste

slaEr bestaat consensus onder 148 Kamerleden dat politiek het herverdelen van schaars geld betreft. De andere 2 (de PvdD) hebben het vooral over de schaarste van grondstoffen.

De schaarste van geld is absurd. In Europa aanbidden we allemaal de heilige 3% en in de VS maken ze constant ruzie over het verhogen van het schuldplafond. Allemaal laten we ons gek maken. Banken mogen geld uit het niets scheppen. Wanneer ze een hypotheek afsluiten met u of mij hoeft daar maar 9% reserve tegenover te staan, wanneer het een lening aan een lidstaat van de EU betreft is dat 0%. Lees meer