Open brief inzake decentralisatie jeugdzorg

Geachte Kamerleden,

De decentralisatie op basis van de wet op de jeugdzorg, wet werk en inkomen en de wet maatschappelijke ondersteuning leveren ingrijpende privacyrisico’s op.

De gemeente krijgt via de hulpverleningsdossiers veel gevoelige gegevens — waaronder medische, financiële en justitiële gegevens — over een gezin in één hand. Dit is een forse gegevensuitwisseling, terwijl veel nog niet is geregeld en er alleen nog maar een grove schets beschikbaar is.

Zolang er geen Privacy Impact Assessment (PIA) is gemaakt en er niet meer duidelijkheid is over welke precieze gegevens voor wie toegankelijk zijn, kunnen er geen garanties over een zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens worden gegeven. De invoering moet daarom uitgesteld worden.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende punten.

1. Gezin blijft regisseur over hun leven. De regie over het leven komt met deze wetsvoorstellen meer bij de gemeente te liggen. Dat is een enorme bevoegdheid die de overheid naar zich toe trekt. Het is een belangrijk mensenrecht dat mensen zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven voeren, zoals onder andere is vastgelegd in artikel 8 EVRM. Deze wetsvoorstellen maken daar inbreuk op. Het uitgangspunt moet inderdaad zijn “één regisseur“, maar die regisseur zou het gezin of de persoon zelf moeten zijn.

top ▲ Lees meer

Politie discriminatie in Nederland

–With English subtitles– Korte film gemaakt met verborgen camera, brengt discriminatie door de politie in beeld. Gedraaid in Driemond, Amsterdam Zuid-Oost en Den Haag!

Filmed with secret camera, captures discrimination by police officers in Amsterdam and The Hague.

Film by John Treffer / De Doetank / Gikkels.

Website: www.controlealtdelete.nl
Twitter: @cntrlealtdlt
Facebook: www.facebook.com/controlealtdelete.nl

U verneukt graag uw leven en dat van andere burgerschapen? Blijf vooral stemmen!

Hoort u het ook eens van iemand anders. Participeren aan het huidige “democratische” systeem is jezelf en iedereen – op een heel select corporate en elitair gezelschap na – extreem tekort doen. Kortom, u blijft er hoogstwaarschijnlijk nog wel wat eeuwen mee doorgaan. Intelligente diersoort. Uhuh.

Zwarte Piet

Mainstream mediaIk probeer nu reeds een kleine twee maanden zo weinig mogelijk aandacht te besteden aan het “nieuws”. Dat is het namelijk niet, dus waarom zou ik in vredesnaam mijn grijze massa nog vervuilen met stompzinnige haat- en consumptiepropaganda? Nee dank u dus. En ik moet zeggen, dat lukt best aardig. Zo af en toe werp ik er echter alsnog een blik op omdat ik wel graag wil weten wanneer ons corporatistisch c.q. fascistisch kabinet met grof geweld nog meer tergende onzin invoert en het logischerwijs tijd is geworden om naar Iran te emigreren wegens veel meer vrijheid en een eveneens totaal walgelijke maar in ieder geval oprechte samenleving. En wat lees ik dan voor nieuwtjes? Over fucking Zwarte Piet. Yep… Ik kan u verklappen dat ik weer veelvuldig heb geroepen om uitroeiing van de afgang waartoe wij allen helaas behoren. Lees meer

Turtle 1: anatomie van een mislukt project

Door Sam Nemeth

Turtle 1 De auto uit Afrika_webHet kunstproject Turtle 1 — De auto uit Afrika zette mij, en een aantal mensen met mij, aan het denken. Melle Smets maakte een auto, samen met Ghanezen, om de economie van het land aan te zwengelen, door aan de hand van dit prototype een autoindustrie te starten. Althans, dat was het verhaal daar, in Afrika, hier bracht Smets het toch vooral als een kunstproject.

Op het eerste gezicht een aardig idee: een Nederlandse kunstenaar, Melle Smets, geholpen door onderzoeker Joost van Onna, hebben een auto laten maken in een wijk in Ghana waar veel garages zitten. De opgegeven redenen: ‘ik wilde weten hoe een auto werkt, in Europa kun je auto’s alleen mbv computerprogrammeur repareren’, waren niet opzienbarend, maar alla. Joost Conijn maakt ook zelf een vliegtuig en vliegt daarmee naar Afrika, heel legitiem.

Alleen was dit niet het verhaal waar ze de Afrikanen mee paaiden. Die dachten dat ze aan een echt model voor een Afrikaanse auto bouwden. Lees meer

Wanneer verdwijnt Ivo achter de tralies?

Ivo OJe hebt foute mensen, extreem foute mensen en mensen als Ivo Opstelten, die eigenlijk de benaming “mens” niet eens verdienen wegens een totaal gebrek aan menselijk inlevingsvermogen. Vandaag verscheen het volgende “nieuwtje”: Opstelten vindt een groot sleepnet juist goed voor privacy. Terwijl de hele wereld snapt dat sleepnetmethoden veel te ruim zijn en daarmee de privacy van onnoemelijk veel mensen schenden, interesseert dat Ivo weer es geen reet en gaat dit monster zoals altijd gewoon zijn eigen gang. En wordt uiteraard door niemand een strobreed in de weg gelegd. Lees meer

Censuur bij de NPO-demo: “Iedereen die hier niet thuishoort gaan we verwijderen”

Linksom of rechtsom, alternatieve geluiden bleken niet welkom op het demonstratiefeestje van de NPO, ‘Niet 123 weg’ op het Malieveld in Den Haag op 9 oktober 2013. Een dame die een act voerde als “K.Pitalist”, werd door ingehuurde beveiliging van het met dranghekken afgezette terrein afgevoerd. “Het is vanuit de organisatie dat ze uitgezet is,” aldus de politie.
Een linkse demonstrant, met kritiek op de omroepsbezuinigingen, werd naar de rand van het veld gebracht, maar hoefde het niet te verlaten. De beveiliging ging ‘niet in discussie’ over de ‘ongenodigden’ en de politie weigerde verder commentaar. Vragen over richtlijnen hieromtrent bleven onbeantwoord.

De zorgmijder gaat nog heel groot worden vanaf 2015

‘’Waarom zorg dichtbij helemaal niet zo’n goed idee is.’’

pandgestapoIn het debat met betrekking tot de decentralisatie jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten werd duidelijk dat alle partijen de basisaanname dat zorg dichtbij ‘beter’ is omarmen. De onderbouwing daarvoor zou bestaan uit enige pilots waaruit zou blijken dat de zorg goedkoper en efficiënter geleverd kan worden met een grotere tevredenheid bij de hulpbehoevende.
In deze pilots wordt een zeer belangrijk element over het hoofd gezien wat pas op de middellange en langere termijn zichtbaar zal worden en dat is de negatieve impact van het omgaan met privacy gevoelige informatie in combinatie met zorg dichtbij. Lees meer

Greenpeace, Drugs, Godverdomme!

Activists At The Leninsky District Court Of MurmanskVooropgesteld, ik ben niet bepaald blij met Greenpeace. Ik ben namelijk behoorlijk pissig omdat ze hebben getekend voor het energieakkoord. Daar maakt het Kabinet goede sier mee. Zelfs Greenpeace is voor, Greenpeace is tevreden en dat is dan het alibi dat de media gebruiken om het echt groene standpunt van mijn vriendin Esther Ouwehand te verzwijgen.

Greenpeace is een groot en belangrijk bedrijf. Dat is een weinig benijdbare positie. Als je niet wilt praten over over een bij voorbaat verwaterd compromis dan sta je lelijk buitenspel en tel je niet meer mee.  Hoezeer de achterban het daar ook mee oneens mag zijn, de media zorgen wel voor het tegenovergestelde. Als Greenpeace nee had gezegd tegen het energieakkoord dan zou het door de corporate media gediskwalificeerd worden.

Het gekke is dat het alsnog gebeurt. Greenpeace heeft gedaan waarom ik er lid van ben, namelijk shit enteren en vervolgens ging Poetin volop gewelddadig op hun reet. Erger nog, ondertussen heeft iedereen het over “drugs” aan boord. Daarmee wordt morfine bedoeld en dat behoort toevallig tot de verplichte zee-uitrusting.

Los daarvan zou het geen donder uit moeten maken. In internationale wateren is geen enkele stof illegaal. Toch hebben alle kwaliteitsmedia de dappere 30 opgeofferd omwille van het toverwoord drugs. Want geboord moet en zal er geworden, net zolang en overal tot er nergens geen druppel fossiele brandstof meer uit de aarde te persen is.