Het hypocriete midden

het hypocriete middenCDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg  mocht gisteren op radio 1 leeglopen over het gedoogbeleid. Ze deed dat door leugen na leugen op te lepelen. Cannabis zou “objectief gezien heel schadelijk” zijn, blowers “raken in de vernieling.  Ze kunnen zich niet concentreren en zijn niet in staat een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving”.

Van Toorenburg’s uitspraken staan in schril contrast met de officiële overheidscijfers over onder andere wiet zoals de drugsranking (pdf) van het RIVM en de jaarlijkse drugsmonitor van Trimbos. Volledig maatschappelijk geaccepteerde drugs als alcohol en tabak zijn gevaarlijker dan het plantje dat door het halve politiekorps bestreden wordt. Die kennis is bepaald niet nieuw; al in 1968 bepleitte de Abraham Kuyperstichting in het rapport Touwtrekken om Hennep (pdf, vanaf pagina 15) voor legalisering van softdrugs. De ARP (voorloper van het CDA) nam dat standpunt over in het verkiezingsprogramma van 1972. Anno 2013 is er een slap aftreksel verschenen onder de noemer Samen touwtrekken om Hennep (pdf). Dat behelst geen wetenschappelijk onderzoek maar een “afstudeerpaper” voor de CDA-talentacademie. Het is geschreven door  Janienke Knol, zij is “zo’n meid die zomaar van alles zegt”  en volgens haar LinkedIn is ze nota bene “Bestuurskundig Adviseur Project Afpakken Politie Noord Nederland”.

Waar het rapport uit 1968 geen enkele reden ziet om softdrugs anders te behandelen dan alcohol en tabak, benadrukt Knol in haar paper vooral de vermeende schadelijkheid van softdrugs en de “hard crime” die ermee gepaard gaat. Ze doet dat overigens zonder te constateren dat de overheid die situatie toch echt zelf in het leven geroepen heeft. Bovendien herhaalt ze de ontkrachte leugen dat 80% van de wietteelt exportgerelateerd is. Toch bepleit ook zij legalisatie.  Volgens Knol moet dat wel omdat de overheid een “dubbele moraal” predikt waardoor het “geen geloofwaardige gesprekspartner” is. Dat laatste ben ik met haar eens maar dat we na bijna een halve eeuw gedogen zijn afgegleden van een debat op basis van feiten naar feitenvrij onderbuikgejoel waarbij er een gigantische heksenjacht op een plant is ontketend stemt me bijzonder treurig.  Het radicale midden zoals Knol dat schetst is eerder het hypocriete midden. Ik vraag me dan ook af hoe Knol haar functie als afpak-adviseur weet te rijmen met haar standpunt dat de heksenjacht op “hennep” moet stoppen. Zou het soms zo zijn dat “ik deed gewoon mijn werk” het nieuwe “Ich habe es nicht gewusst” is?

Getagd , , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie