Een wiethouder van de ChristenUnie – het kan

genesis 29-1Ze weet het zelf nog niet, maar Marja Krans is de eerste wiethouder van de ChristenUnie-huize. Ze is namelijk (beoogd) wethouder van de gemeente Smallingerland met volksgezondheid in haar takenpakket. Smallingerland (aka Drachten) is één van de voorlopers die al voor legalisering pleitte voordat Joint Regulation hip werd. Als ik me niet vergis heeft de CU daar toentertijd tegengestemd maar nu steunt het nieuwe college en dus ook de ChristenUnie het “staand beleid” dat de twee coffeeshops in Drachten legaal bevoorraad moeten kunnen worden. Bovendien wordt het nieuwe college gedoogd door het CDA dat voor het eerst sinds mensenheugenis geen machtsfactor is maar een oppositiepartij. Wat dat betreft is de enorme invloed van de megagrote, aartsconservatieve Bethelkerk misschien een blessing in disguise.  De ChristenUnie heeft net een tikkeltje meer met “de schepping” dan het CDA (denk gentech) en het valt lastig te ontkennen dat cannabis een door God geschapen plant is als je een rechtgeaarde christen bent. Daarom vond ik het hilarisch om het CDA op de verkiezingsavond te horen klagen dat ze een prima verkiezingsdebat in de Bethelkerk hadden gehad maar dat niemand daaro koos voor Christus Deed Anders.

Waarom maakt dat van een wethouder voor volksgezondheid een wiethouder vraagt u nu. Simpelweg omdat het de enige loophole is in het nee, nee, nee van Ivo O. Dat heeft Drachten niet bedacht, dat hebben we te danken aan Utrecht. Er bestaat al jaren legale cannabisteelt. We exporteren zelfs legale wiet. Niet omdat we het het gelijkstellen aan een biertje of borrel maar omdat het nuttig is als medicijn tegen allerlei bijwerkingen van paardenmiddelen van big pharma zoals chemotherapie. Van een joint verlies je als kankerpatiënt niet minder haar maar je gaat er wellicht wel minder van kotsen en dus meer door eten. Eten is nogal een zinloze exercitie als je het een kwartier later ophoest. Ik weet niet of mijn vriendin de wiethouder daar ook zo over denkt maar ik ken haar goed genoeg om te weten dat ze openstaat voor argumenten. En hoe flauw de woordgrap ook is, als wethouder van volksgezondheid in een college dat voor legale wietteelt pleit is ze gewoon wiethouder.  Dat is namelijk de enige manier om het veto van Ivo O. te omzeilen.

Nu we zover zijn dat de gemeente erkent dat je geen 2 coffeeshops kunt toestaan zonder de bevoorrading te regelen is het echter ook tijd om verder te denken. Als ik mijn eigen sla en tomaten mag telen, waarom mag ik dan niet mijn eigen rokertje regelen? Ik beschik niet over genoeg grond om me het jaar rond van voedsel of tabak te voorzien maar ik zou met 1 lamp en een plantje of 5 wellicht wel in mijn eigen joints kunnen voorzien. En nee, ik gebruik het niet omdat ik chemotherapie moet.

Vorig jaar heb ik vier plantjes gekregen. Die heb ik alleen water gegeven terwijl ze in mijn vensterbank op het zuiden stonden. Daar was niks brandgevaarlijks aan maar als het aan de politie ligt (en woningcorporaties en in toenemende mate banken) dan verdien ik het wel om op straat gezet te worden. Dat terwijl Philips subsidie beurt voor “pionieren” met stadslandbouw onder LED-licht. En Brandpunt heeft geprobeerd om Philips te schandpalen omwille van contracten met wiettelers. Maar dat terzijde. (En niemand vertellen dat ik wiet geteeld heb, mijn ouders zouden eens kunnen zeggen dat ze de hypotheek intrekken. Not.)

Ik hou mijn hart vast omwille van de zogenaamde transitie van de jeugdzorg – daarom heb ik ook niet gestemd – maar behalve dat en en het rigoureus schrappen van alle thuiszorgindicaties van minder dan 3 uur per week valt er verschrikkelijk weinig te mekkeren over het nieuwe collegeprogramma.

 

 

Het imperium van Herman Gallé

Wie deze site vaker leest (of mij volgt op twitter)  zal het niet ontgaan zijn dat ik nogal fan ben van de PvdD. Vandaar dat ik me met genoegen aangemeld heb voor de werkgroep Friesland. Samen met mijn soulmate Conrad Berghoef. Als dossiervreter en erkend succesvol raadslid dacht ik namelijk wat toe te hebben te voegen aan de partij. En ik dacht welkom te zijn, zoals ik van harte welkom ben op partijcongressen. Dat had ik mis.

De Partij voor de Dieren in Friesland blijkt niet op zoek te zijn naar mensen met verstand van zaken. Analytisch denkvermogen delft het onderspit tegen vriendjeskliek. De eerste bijeenkomst diende ter kennismaking, dat kon ik prima billijken. Maar toen de 2e en 3e bijeenkomst in het kader stonden van de vraag in hoeverre  ik dikke mik was met de reeds bestaande actieve leden werd het rap minder. De reden dat ik politiek actief wil zijn is omdat ik kont wil schoppen, niet omdat ik vriendjes wil maken. Als dat laatste het geval was dan was ik wel lid geworden van een theekransje.

Toch bleven Herman Gallé cum suis maar hameren op een “klik”. Om actief te worden voor de werkgroep Friesland is het een vereiste dat de andere leden je aardig vinden. Het spijt me niks dat ik niet aardig ben. Ik ben rauw, hard en flink agressief. Dat acht ik nodig omdat het systeem dat ook is. Begrijp me niet verkeerd, ik gebruik geen geweld tenzij ik bedreigd word maar ik heb er geen zin in om ergens doekjes omheen te winden. En ik zocht geen vriendengroepje. Ik zocht activisme.  Vandaar dat ik mijn diensten vrijwillig aanbood.

Dat ging niet. Om vrijwilliger te mogen worden voor de PvdD afdeling Friesland zijn er allereerst drie functioneringsgesprekken nodig. Tsja, het zal aan mij liggen maar ik vind dat dus bepaald niet democratisch. Ik betaal mijn lidmaatschap en dat zou genoeg moeten zijn. Zoals gezegd is dat bij congressen ook zo. Alleen in Friesland is het anders. Daarom vind ik het niet gek dat het imperium van Herman Gallé niet van de grond wil komen.

De wereld volgens Tom-Jan Meeus -met flutrectificatie in NRC

nrc zuigtGoed nieuws! Volgens Tom-Jan Meeus is er niks loos. Het kapitalisme is in 2008 niet in elkaar geklapt en het neo-liberalisme is niet failliet. De somberaars hebben ongelijk. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan het democratisch gehalte van de samenleving. Er bestaat geen oligarchie. De EU kent geen democratisch tekort. En het is al helemaal niet zo dat er een ecologisch tekort bestaat, de aarde raakt niet uitgeput maar geeft juist meer! In reactie op onze niet aflatende dorst naar fossiele energie is er nu schaliegas. Alles is kortom prima voor de bakker. En onze manier van leven vereist geen oorlog om grondstoffen. Daarom is er geen illegale invasie van Irak geweest noch is die oorlog – door de media – aan het publiek verkocht met de leugen dat het voormalige lievelingetje van het Westen, Saddam Hoessein, massavernietigingswapens bezat. En daarbij zijn geen miljoen doden gevallen.

Het is daarom volstrekt terecht dat de onderzoeksjournalist Tom-Jan Meeus eens in de Partij voor de Dieren gedoken is. Na de partij tien jaar lang stilzwijgend te hebben gedoogd (hij “was er nog nooit geweest”) was het genoeg. De hoogste tijd voor een doorwrochte analyse. Niet van de partij of het programma, nee ben je mal? Van zijdelings aan de partij verbonden mensen. De PvdD hanteert vanaf dag 1 de strategie dat het aandacht wil trekken met bekende mensen op de kandidatenlijst. En dat is waar onze onderzoeksjournalist de partij op afrekent. Soort van.

In het kort komt het er op neer dat Meeus de PvdD verwijt niet bij te dragen aan het vertrouwen in plofpolitci en in het verlengde daarvan probeert hij Thieme en Ouwehand cum suis te besmeuren door op te merken dat lijstduwer en Peta-opperhoofd Ingrid Newkirk ooit 500k heeft gedoneerd aan de verdediging van iemand van het dierenbevrijdingsfront. Meeus vindt dat heel erg. Zo erg dat hij het partijprogramma verder niet hoeft te lezen, ook hoeft hij zich verder niet af te vragen hoe het toch komt dat veel bekende mensen bereid zijn zich politiek uit te spreken voor de PvdD, laat staan dat ie wakker ligt over mallotigheid als peak oil of klimaatverandering.

Alles is oké, er is geen bankencrisis geweest, noch zijn de kosten daarvan op de kwetsbaarsten verhaald. En we doden geen 500 miljoen dieren per jaar in Vernederland. Er sterven niet meer mensen aan morbide obesitas dan aan honger en niemand heeft het licht in de bovenkamer van Tom-Jan Meeus uitgedaan. O ja, “dierenrechtenextremisten” zijn per definitie gewelddadig omdat ze ruzie maken met elkaar (niet dat het artikel daar voorbeelden van geeft) en de PvdD is radicaal. Daarom stem ik er ook op. Omdat het establishment me de strot uithangt, omdat de echte staatsschuld de verkrachte planeet is die we de volgende generaties nalaten.

Update: Volgens Tom-Jan Meeus is er nog steeds niks aan de hand. Piketty is ook maar stom want dat r > g is weet het grote licht Meeus al 30 jaar omdat cultureel socioloog Nico Wilterdink in 1984 een onbeduidend boekje schreef. (pdf hier) Onderaan zijn nieuwe stukje staat de volgende laffe rectificatie: “Noot: Onlangs ging het hier over lijstduwer Ingrid Newkirk van de Partij voor de Dieren, oprichter van dierenrechtenorganisatie Peta in de VS. Ik schreef dat Peta een „halve ton” „schonk” aan Rod Coronado (Dierenbevrijdingsfront, DBF) tijdens zijn vervolging voor brandstichting van een nertsenfarm. Dit bedrag, $45.200, ging niet naar Coronado maar naar zijn advocaten. Later schreef Coronado dat „financiële en juridische steun” van Peta standaard was als DBF-activisten „werden gedagvaard”.”

De overheid wil criminele wietteelt

genesis 29-1De “rechtbank laat zich niet verleiden tot statement en veroordeelt biologische wietteler tot werkstraf van 120 uur en twee maand vrw cel” zo twitterde @goosbies vandaag. Andere tweeps berichtten dat het 100 uur werkstraf betrof. Hoe het ook zij, het is bullshit. De rechtbank heeft zich wél laten verleiden tot een statement, namelijk dat van het OM. Het OM betoogde tijdens de zitting tegen Doede dat wietteelt “niet wenselijk is voor de Nederlandse maatschappij” en de rechtbank gaat daar in mee door de enige openlijke wietboer met niet minder dan een faillissement op te zadelen. Dat Doede zich moet richten tot de politiek is gelul. De politiek moet zich maar eens wenden tot de realiteit.

De realiteit is dat we te maken hebben met 40 jaar van tegenstrijdig beleid. Je mag als volwassene sinds voor mijn geboorte volstrekt legaal een rokertje halen en toen ik nog jong en naïef was kon je met een joint in de hand de politie om de weg vragen. Dat is anno nu wel anders. Anno nu gaat 77% van de vervolgingscapaciteit over cannabis. Rechters worden overladen met zaken waarbij de aanklacht primair plantjes water geven luidt en secundair stroomdiefstal. Die stroomdiefstal wordt enkel en alleen veroorzaakt doordat een plotselinge toename van het stroomverbruik aan de politie gemeld wordt. Uw energieboer is niet uw vriend.  En de politie al helemaal niet. Tenzij u niet blowt misschien. Hoe dan ook, Vernederland is beroemd geworden als liberaal land vanwege de coffeeshops. Het maakt haast niet uit hoe bont de politie het maakt, dat imago hebben we. Maar het is ten onrechte. Lees meer

Voorbij de banaliteit van goed en kwaad

bgBas Paternotte heeft me gevraagd of hij mijn vorige blogje met bronvermelding mocht overnemen. Dat mocht ie. En daarom heb ik het gedaan. “En zo draagt ook Petra steentje bij aan het salonfähig maken van deze racistische maffia.” werd er getwitterd. Het wordt me kwalijk genomen dat ik gebruik maak van een podium in een zaal waar het publiek waarschijnlijk diametraal tegenover me staat. Het is namelijk domrechts dat het gedoogbeleid aan het uitfaseren is. De PvdA gedoogt een meerderheid van VVD, CDA, PVV, CU en SGP die de illegale achterdeur in stand houden. Met als gevolg dat de politie “drugsgebruik” niet langer tolereert wat leidt tot een verregaande schoffering van iedere brave burger die gehecht is aan zhaar privacy. Lees meer

Meineed in naam der wet

anti-ivo-opstelten-optocht-20-april-2014Als de tenlastelegging van het OM aan het adres van Doede de Jong waar is dan is er geen straf op z’n plaats maar een Nobelprijs voor landbouw. De Jong zou er namelijk in zijn geslaagd om wietplanten met 5.000 toppen te telen die je vervolgens drieënhalf keer per jaar kunt oogsten. Dat zou betekenen dat Doede natuurwetten kan breken, hij kweekt namelijk niet onder kunstlicht maar onder zonlicht. Met groene vingers, uitzonderlijk mooi weer en een flinke bak mazzel is het mogelijk om twee keer per jaar te oogsten. Meer niet. Zo werken seizoenen. Lees meer

Epiloog

fuck offDaar is ie dan: het allerlaatste activistisch getinte artikel dat ik ooit nog zal schrijven. De koek is op en de maat is vol. Het is bepaald geen mooie tijd geweest en laat dat nu geheel toevallig één van de voornaamste redenen zijn om qua activisme de pijp aan Maarten te geven. Na ruim twintig jaar fanatiek bezig te zijn geweest met het verbeteren van de menselijke toestand is het nu dan eindelijk over en sluiten. Bereid u zich dus vast voor op een schreeuwerig en bepaald niet humoristisch getint afscheidsschrijven.

Activisme heeft absoluut geen zin meer, voor zover het dat ooit wel gehad heeft. We stevenen af op een situatie waarin de planeet waarop wij verblijven volkomen onleefbaar wordt. Door ons toedoen, welteverstaan. En dat is niet slechts hilarisch gekkiegeschreeuw, dat vinden de Verenigde Naties tegenwoordig ook. Het is onmogelijk om dit tij te keren aangezien we onszelf hebben laten vangen in een “samenleving” die slechts draait om één ding: geld. En we worden met grof geweld geregeerd door onmensen die zich dus ook alleen maar druk maken over dat ene lullige dingetje.

Onze ziekelijke focus op geld heeft ons genekt. Hadden we als diersoort gekozen voor een ander pad waarin verheerlijking van geweld door een groepje geld-en machtsgeile psychopaten niet als volstrekt normaal beschouwd was geweest, dan hadden onze levens er waarschijnlijk totaal anders uitgezien. Helaas. Dat deden we niet. Op een voor mij onverklaarbare manier is buigen voor psychisch gestoorde plantageopzichters iets dat de massa als volkomen normaal beschouwt. Uiteraard heeft indoctrinatie vanaf de peuterleeftijd daar flink aan bijgedragen, maar zelfs dan zou je verwachten dat mensen intelligent genoeg zijn om iets verder te denken. Vergeet het maar. Kansloze conditionering is blijkbaar helemaal wenselijk. Lees meer

Opinie: Het vliegende ICT-beveiligingsteam; de heilige graal?

wp8493841a_05Grote datalekschandalen zoals bij DigiD of de NZA leiden standaard tot grote verontwaardiging, veel publiciteit, Kamervragen en de Pavlovroep om meer toezicht.
Meer toezicht leidt standaard tot benoemde vriendjes van vriendjes die vriendjes beoordelen en elkaar de schuld geven als er iets misgaat; om nog maar te zwijgen over de enorme kosten die deze extra bureaucratie met zich meebrengt alsmede de onderschatting van de extra beveiligingsrisico’s die deze toegevoegde lagen weer met zich meebrengen. Hoe kunnen we dit nou eens anders in gaan richten?

Voorstel: Het vliegende I(C)T beveiligingsteam
Geen team dat via een geijkte aanbesteding bij 1 bedrijf vandaan komt; dat geeft namelijk weer allerlei risico’s op zich. Bedrijven hebben de neiging de medewerkers aan te sporen opdrachtgevers naar de mond te praten, dat is immers hun inkomen.
Nee, een team van individuele professionals die zichzelf via een platform kunnen aanmelden; volledig onafhankelijk moet het team het mandaat krijgen overal waar gevoelige persoonlijke gegevens worden verwerkt onaangekondigd binnen te vallen voor een audit.
Zonder enige last of ruggespraak rechtstreeks vallend onder een daartoe aan te wijzen minister en met dwingende implementatiemacht bij geconstateerde tekortkomingen. Betaling van de teamleden door het ministerie.
Mocht dit een succesformule blijken te zijn, dan kan het uitgebreid worden naar kritieke infrastructuur zoals energiebedrijven.

Ziet iemand bottlenecks?

Fuck Michael Veling

Ivo O heeft sinds gisteren een curieuze medestander. De woordvoerder van Bond voor Cannabisdetaillisten heeft zich in het Parool uitgesproken tegen legalisering van wietteelt.  De rest van de BCD is daar zeer ongelukkig mee en wijst er op dat Veling op persoonlijke titel sprak.Volgens woordvoerder Michael Veling zal de omzet van coffeeshops kelderen wanneer de aanvoer van cannabis gelegaliseerd wordt. En volgens het Parool spreekt hij namens coffeeshophouders. Daar valt nogal wat op af te dingen.

Alles wat Veling zegt moet je met tien zakken zout nemen. De man is namelijk de vleesgeworden hypocrisie en daar is ie nog trots op ook. “Natuurlijk ben ik een soort charlatan” zegt ie in een oud interview (pdf) want als coffeeshophouder is hij tegen het gedoogbeleid. Toch verzet hij zich tegen de dreigende sluiting van zijn shop die niet aan het afstandscriterium voldoet. Veling wil een school kopen opdat ie tot in lengte van dagen de goorste klootzak in coffeeshopland kan zijn. Geld sust kennelijk het geweten van deze christenhond. Wie zhaar wietje koopt bij zijn 420 café laat zich vrijwillig als een malle junk behandelen. Stop daar eens mee. Fuck de BCD en boycot die lui. Er zijn zat coffeeshops die met smart wachten op legalisering van de achterdeur zodat er geen geheimzinnig kunst- en vliegwerk meer nodig is om aan voldoende handelswaar te komen. Als cannabisconsument heeft u daar alleen maar baat bij. De prijs zal dalen terwijl de kwaliteit stijgt. Nu is het nog zo dat wiet doorgaans te vroeg geoogst wordt omdat de pakkans stijgt naarmate de wiet rijper wordt. Hoe rijper de wiet, hoe rijker de geur namelijk. Met het drogen is het idem dito. Hoe langer wiet ligt te drogen, hoe lichter het wordt. Goed gerijpte en gedroogde wiet is dus meer bang for your buck. Niet dat de prijs met 99% zal dalen zoals Veling voorrekent maar het prijsverschil zal aanzienlijk zijn. In Frankrijk realiseren cannabisclubs een kostprijs van 25 cent per gram. “Mijn” coffeeshop rekent voor mijn favoriete rokertje circa 7.000 euro per kilo. (Verkoopprijs, niet inkoopprijs zoals Veling beweert.) Bij gelijkblijvende belastingregels (vergis u niet, de overheid bepaalt de verkoopprijs van een product dat het bestrijdt) zou me dat 2 euro per gram schelen mocht ik cannabisconsument blijven. (Dat ben ik niet van plan, eigen teelt (h)eerst!)

Enfin, omdat dit een warrig flutblog aan het worden is rest me nog te zeggen dat het Parool weer eens aantoont dat de mainstream media geen kont verstand van “hennep” heeft. Wat doet u hier nog? Ga Rolling Stoned lezen, die zeggen het veel beter dan ik.

 

Ik wil niet meer

technological-unemploymentEr was een tijd toen de vraag of het nog erger kon me gaande hield. Ik dacht namelijk van niet en hoopte op verbetering. Na bijna zes jaar van niet aflatende “crisis” acht ik mijn ongelijk wel bewezen. Het kan altijd erger. Nooit beter. En het gekke is dat de goegemeente dat aanjaagt en toejuicht. Dat noemen ze dan realiteit. Het geld is op en dat is nou eenmaal zo. De onwetendheid is pijnlijk en deerniswekkend. Toen ik nog een blije linkshippie was zong ik vrolijk “alleen vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn” en tegenwoordig bestaan er bedrijven die vogels “zo humaan mogelijk” vergassen omdat die beestjes zich nou eenmaal geen ruk aantrekken van onze verzinsels die we tegen beter weten in realiteit zijn gaan heten.  Lees meer