Rob van de Weerdt, camerahoer

Rob van de WeerdtMaak kennis met Rob van de Weerdt. Rob vindt “hennep helemaal niet belangrijk” maar hij verdient er wel de kost mee. Tenminste, dat is wat hij probeert. Rob is namelijk camjo. Camjo is een samenvoeging van cameraman en journalist.  Dat van cameraman mag gelet op zijn imposante beeldkanon kloppen maar journalist is hij allerminst. Naar eigen zeggen brengt Rob “hard nieuws” en in de praktijk komt dat neer op parasiteren op het krankzinnige “gedoogbeleid”.

Daarom klaagt Rob van de Weerdt op twitter steen en been over de politie. Rob is als een hond van Pavlov, hij kwijlt al voordat het belletje gaat en daarna gaat hij jammeren dat het belletje niet naar hem ging. De politie is tegenwoordig hun eigen persbureau. Camjo’s als Rob zijn daar stomverbaasd over. Da’s raar want lui als hem hebben nooit meer toegevoegd dan een plaatje schieten bij een persbericht van de politie. Geen enkele  112-pornosite die niet op teksten van de pliesie teert. Is het dan heel gek dat de pliesie ontdekt dat ze ook zelf fotootjes kunnen maken en dat dat minder moeite is dan iemand bellen, piepen of buzzen? Ik dacht het niet.

Rob vindt van wel. Erger nog, Rob denkt dat hij van toegevoegde waarde is. Als het niet zo treurig was dan zat ik nu te schaterlachen. Volwassen mogen sinds zolang ik leef wiet kopen maar niemand mag het verbouwen. Een beetje journalist zou denken dat daar ergens wat misgaat. Wiet zonder wietteelt bestaat niet. Toch denkt Rob dat hij een eerbaar beroep heeft en dat hij op erlijke wijze de kost verdient. Hij beklaagt zich alleen over pliesies die afspraken zouden schenden door hem niet te bellen als ze weer een ripdeal plegen. Ik vraag me af wat iemand als Rob zou doen als je wel in zekere mate Jood mag hebben maar het niet mag maken.

De onzinnigheid en de grote economische risico’s van het ‘sociale’ leenstelsel

studieschuld‘Hoi, hoe hoog is jouw studieschuld?’, het zou zomaar de nieuwe openingszin kunnen worden op het liefdespad tijdens jong volwassenheid na invoering van het ‘sociaal’ leenstelsel.
Het terugbetalen van de lening is immers niet meer op naam; het inkomen van de partner wordt er ook in betrokken. De ‘partner’ kan ook de ouders zijn bij inwonen vanaf 27 jaar

Zoals het de beleidsmakers gewoon is, zijn er nogal wat effecten buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de bezuiniging waarmee men 810 miljoen euro op jaarbasis denkt te kunnen besparen. Deze tekortkoming heeft alles van doen met een veel te summiere impactanalyse waarbij het gros der belangrijke variabelen ontbreekt.

De studentloanbubble
student_loan_debt_correctBeschreven als het grootste macro-economische risico voor een nieuwe crash in de Verenigde Staten. In 19 simpele statistieken. Zoek ook vooral even op ‘student loan bubble’ en lees hoe deze bubble tot dramatische hoogte is opgepompt en op het punt staat te knappen.

Nu zult u zeggen:’Ja, maar dat zijn de VS, ons ‘sociale’ leenstelsel gaat er natuurlijk heel anders uitzien!’ Prima, pakken we het Verenigd koninkrijk erbij. In 2012 heeft de UK het systeem aangepast, waardoor het bijna identiek is aan het voorstel zoals het er nu in Nederland ligt. Terugbetalen is pas vanaf een bepaald inkomen, kan over een hele lange periode en wordt na 30 jaar kwijtgescholden. De eerste rapporten van het Institute for fiscal studies (pdf en nog een pdf) laten bepaald geen rooskleurig beeld zien.

Omdat nu al blijkt dat de UK overheid de verwachte besparing helemaal niet gaat halen, sterker nog; er zijn enorme risico’s, worden er alweer berekeningen gemaakt waarin wordt gekeken wat het extra opbrengt als er ingrepen worden gedaan als: Inkomensdrempel van start betalingen naar beneden brengen, de rente op de leningen fors omhoog gooien en de terugbetaaltermijn nog verder oprekken dan 30 jaar.
U voelt ‘em natuurlijk al aankomen, al snel na introductie zullen deze ingrepen ook in Nederland aan de orde komen. Lees meer

De EU, TTIP en de gentechmaffia

DuPont vs natureNu de Europese verkiezingen achter de rug zijn en de stoelendans om het voorzitterschap is begonnen, speelt er achter de schermen iets belangrijkers; het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Volgens het meest optimistische scenario van de Europese Commissie zelf levert TTIP maximaal 0.05% extra groei op jaarbasis op oftewel één kop koffie per maand. Daar tegenover staan risico’s als investor-state dispute settlement (ISDS). Die clausule maakt het voor investeerders mogelijk om Europese lidstaten voor een privaat tribunaal te slepen wanneer die lidstaten wet- en/of regelgeving aannemen die mogelijke toekomstige winsten bedreigt. Ter illustratie: Nederlandse nertsenfokkers hebben Nederland voor de rechter gesleept omdat er een verbod op de nertsenfokkerij aan zit te komen. De rechtbank gaf de nertsenfokkers gelijk. De nertsenfokkers zouden recht hebben op compensatie van toekomstige winstderving. Staatssecretaris Dijksma is daartegen in hoger beroep gegaan en hangende die uitspraak blijft de wet verbod pelsdierhouderij van kracht. Als ISDS al van kracht was geweest dan had de staatssecretaris niet in hoger beroep gekund.

DuPont is één van de bedrijven die baat zal hebben bij TTIP. Een dochter daarvan, Pioneer, heeft er nu al een handje van de EU aan te klagen. Omdat de toelatingsprocedure voor hun gentech-mais te lang zou duren is de EU voor het Europees Hof gedaagd en dat vonniste dat de Europese Commissie het toelatingsvoorstel in stemming moest brengen, 19 lidstaten stemden tegen, 5 voor en 5 lidstaten onthielden zich lafjes van stemming. Dat laatste wilde Nederland ook doen totdat de PvdD daar een stokje voor stak.

De 5 lidstaten die zogenaamd geen ja en geen nee hebben gezegd maken het mogelijk dat de toelatingstrein doordendert. Omdat er geen gekwalificeerde meerderheid tegen is kan de Europese Commissie 19 tegenstemmen negeren en de teelt van de uiterst omstreden mais toelaten. Als TTIP en het daar in opgenomen ISDS al een feit waren dan had zelfs de Europese Commissie er niks meer over te zeggen. TTIP delegeert de beslissing over het al dan niet toelaten van WC-Eend aan WC-EendLees meer

Tante Bep bestaat niet (meer), leve tante Bep

Max DaniëlIn 2011 presenteerde Max Daniël zijn magnum opus. “Maatschappelijke Veiligheid Onder de Loep” Georganiseerde Hennepteelt (pdf, mirror). Bijgevoegd plaatje komt in dat rapport vijf keer voor. Max Daniël is thans korpschef in Friesland. Magda Berndsen was zijn voor-gangster.

In het beleidsdocument staan de volgende twee doelstellingen: “het doorbreken van het normaliseringproces omtrent het telen van hennep” en “het systematisch opsporen, bestrijden en reduceren van het fenomeen georganiseerde hennepteelt en – handel in zijn totale aard en omvang.” Dat laatste voor wie nog geloofde dat de pliesie alleen beleid uitvoert.

Magda Berndsen is tegenwoordig Kamerlid voor D66. Zij werkt aan een wetsvoorstel dat wel de achterdeur moet regelen maar niet de teelt voor eigen gebruik. Wiet in je tuin of in je vensterbank mag ook met die wet zomaar niet. Hoewel Max Daniël in zijn paniek-pdf beweert dat Tante Bep niet meer bestaat en dat “hennepteelt” per definitie grootschalig en brandgevaarlijk is blijkt dat niet uit cijfers die de politie Rotterdam hoogstwaarschijnlijk per ongeluk online heeft geplempt.

standardisatieHet eerste nieuws dat ik vandaag las ging over een 72-jarige man en twee vrouwen van respectievelijk 25 en 53 die zijn opgepakt om zeventig planten. Toen ik dat las op een 112-clickfarm stond het nog niet op politie.nl, zowel google als ik konden het daar niet vinden. Wat ik wel vond was een overzicht van alle opgerolde “hennepkwekerijen” van 2011 tot en met 2013. (xls) En wat blijkt? De politie rolt tientallen “hennepkwekerijen” per jaar op die minder dan 6 planten tellen. En iedereen doet maar wat. Zo heeft één of andere agent die dik 5000 lege maar illegale bloempotten wist te betrappen de categorie “5131 lege potten” geregistreerd als planten.

Ivo O. wil niks zeggen over de politiecapaciteit die gepaard gaat met de “hennepaanpak” en noemt alles een topprioriteit. De Kamer vraagt al tijden om harde cijfers. De rebellerende burgemeesters zeggen dat het in ieder geval 77% vervolgingscapaciteit betreft. Waarbij ook de burgemeesters schuldig zijn aan het bedrijven van angstpolitiek omdat er voor teelt in woonwijken gewaarschuwd wordt.

Voor megavangsten moet de pliesie op bedrijventerreinen zijn.

megaEn niet bij mij in het dorp waar er naast 2 coffeeshops kleine kwekers bestaan. En wat de fuck is 2x nul planten vinden?

50 minder

 

Dataveillance and Everyday Consciousness in the ‘Smart’ City – Gregory Donovan

Gregory Donovan presented Dataveillance and Everyday Consciousness in the ‘Smart’ City  at the OpenITP Techno-Activism Third Monday’s at NewAmerica Foundation NYC on May 19 2014.

Surveillance doesn’t have to be an accepted part of city living. Last year alone, Iowa City unanimously passed a law banning a large number of surveillance technologies. Find out what the situation is in in New York. Gregory Donovan will explain who is tracking your movements, how they are doing it, and why. In addition, learn how how city dwellers can take control of their privacy and security. Lees meer

Stemverklaring

Fight for your world not your countryVolgens Wubbo Ockels “kunnen we maar van 1.5% van de bevolking verwachten dat ze hun mening baseren op rationele argumenten.” Als je de grootte van het electoraat van de Partij voor de Dieren bekijkt dan is dat best een accurate schatting. Als anarchist zijnde ben ik lid van die partij en stem ik er op. De reden daarvoor is omdat de PvdD als enige uitdraagt dat kapitalisme de ideologie van de kankercel is. Het kapitalisme wil groei omwille van groei en winst omwille van winst. Alle andere partijen omarmen dat. Wat de VVD rechts maakt is dat ze zoveel mogelijk winst aan aandeelhouders willen uitkeren en wat de SP links maakt is dat ze “arbeiders” meer willen laten profiteren van wat de facto de acceptatie van Reaganomics is.

Dat ik morgen een extraparlementair lobbycircus legitimeer door een stem uit te brengen accepteer ik als een offer dat ik moet maken. Maar daar staat tegenover dat ik kan stemmen op een kandidaat waar het establishment van gruwt. Mijn stem gaat namelijk naar Ingrid Newkirk. Niet omdat ik haar aardig vind of omdat ik het eens ben met PETA maar omdat de PvdD het aandurft om een dermate controversieel persoon te kandideren. Hoe controversieel zij is bleek niet alleen uit de aanval van NRC en later één op één maar ook uit tweets van dierenactivisten.  PETA, de PvdD en ik zijn het eens dat we veel te veel dieren houden. Om ons te verlossen van de bio-industrie is een massamoord nodig. Ik zou willen dat het anders was maar dat is niet zo. We slachten nu al een half miljard dieren per jaar. Voor onze voedselvoorziening zogenaamd. Als we voedselvoorziening serieus namen dan “investeerden” we niet 25 kilo voer in 1 kilo biefstuk. Als we voedsel serieus namen dan deden we wat aan het inefficiënte systeem van schaarsteverdeling.  PETA maakt zich daar voor zover ik weet niet druk om, de PvdD wel. Lees meer

Realiteits-check: @DeRekenkamer | Waarom wordt wiet niet gelegaliseerd?

maffiaHet KRO-programma De Rekenkamer claimde te onderzoeken wat het gegoodbeleid (geen tikfout) kost en waarom wietteelt niet mag. Ironisch genoeg noemt De Rekenkamer televisie ook een verdovend middel maar aangezien de slogan “het enige programma dat telt” luidt zullen ze daarmee vast niet op zichzelf doelen. Vandaar deze gratis realiteits-check. Om te beginnen de insteek van het programma. “We roepen dan wel dat we zo’n vooruitstrevend land zijn maar als we wiet zouden legaliseren dan zou dat misschien een hoop geld kunnen opleveren.” Wat is er precies vooruitstrevend aan een hoop geld verdienen? Met dat motief maken we juist veel kapot waaronder de planeet. Verder heeft geld geen waarde, het is een middel om waarde in uit te drukken. De illusie dat geld waarde heeft is juist wat ons geld kost. Om de geldscheppers (banken) te redden bovendien. Maar dat terzijde. De Rekenkamer vervolgt met de stelling dat belastingopbrengsten in “het meest behoudende land ter wereld” de reden is voor de legaliseringsgolf in de Verenigde Staten. Alsof geld aan de Staat geven de drijfveer was voor mensen om in de rij te gaan staan voor de Amerikaanse variant op coffeeshops. Of dat ze campagne voor legalisering gevoerd hebben met in achterhoofd laten we eens lekker 25% accijns gaan betalen over een rokertje. De werkelijke redenen zijn veel simpeler en enger tegelijk. De illegaliteit, het gebrek aan kwaliteit, de politie-uitlokking door middel van het ook in Nederland in opkomst zijnde pseudokoop en vooral de minimumstraffen en de disproportioneel grote pakkans voor minderheden.

Terug naar Vernederland. De grootste leugen die wordt gepresenteerd is dat er geen belasting wordt betaald over wiet. Waar de Rekenkamer beweert dat er minstens 250 miljoen aan accijns en BTW valt te “verdienen” aan legale wietteelt en legale wietverkoop was de belastingopbrengst in 2008 al 400 miljoen.  Hoe dat komt? Simpel, de overheid perst coffeeshops af. De overheid wil het uiteraard niet bevestigen maar diezelfde overheid volhardt ook nog steeds in de exportmythe die keihard ontmaskert is doordat de KRO de hand wist te leggen op interne politierapporten. Iedere keer als ik een zakje wiet koop dan gaat de helft van het aankoopbedrag rechtstreeks naar de staatskas. Eén van de redenem waarom ik legalisering – en geen decriminalisering – van de teelt wil. De verwachte opbrengsten “van 700 miljoen of bijna driekwart miljard” zit er al ruim 150 miljoen naast en eigenlijk 400 miljoen omdat ze met eurotekens in de ogen blind waren voor wat er al minimaal wordt afgedragen. Lees meer

Hoe het recht om vergeten te worden het recht op censuur zal zijn

het recht om vergeten te worden“Als we de naam Petra Kramer noemen dan gaat er bij velen een schok door het lichaam. In Drachten en omgeving is deze dame bij velen berucht omwege haar vele negatieve uitlatingen naar personen en bedrijven. … Petra is trouwens een transseksueel en ze noemt zichzelf loktrans. Dat loktrans heeft ze bedacht omdat ze zoveel mogelijk problemen uit wil lokken!” Dat staat ergens op de internets. En die aanval kwam niet uit het niets, het was een reactie op dit blog. Ik heb een illegale pooier ontmaskert door verschrikkelijk veel googelen. Dat heb ik gedaan omdat hij (hoi Siebren Aukema) niet alleen een pooier zonder een in de vermelde standplaats geldige vergunning is maar vooral omdat hij zich met name richtte op het exploiteren van vrouwen met financiële problemen.  “Heb je snel geld nodig i.v.m. schulden of iets dergelijks ook dan kun je contact opnemen of er mogelijkheden zijn om je extra snel te helpen.” Sindsdien is die site verhuisd van nachtparel naar nacht-parel.nl en is het azen op vrouwen met schulden gestopt.

Zo zijn talloze posts over mij te vinden. Sommigen zijn grappig zo niet hilarisch zoals bovenstaande voorbeeld, anderen zijn ronduit hatelijk. En ja, ik ondervind daar in het dagelijks leven last van. Ik merk dat mensen mij googelen. Je zou dus denken dat ik blij ben met het recht om vergeten te worden. Toch ben ik dat allerminst. Ik ben faliekant tegen de regelgeving die in de praktijk verregaande functioncreep zal kennen. Waarom? Omdat Europa ondergeschikt is aan Amerika. En in Amerika zijn multinationals mensen, vriend. Het recht om vergeten te worden zal binnen de kortste keren uitpakken als het recht op censuur.

Misschien duurt het nog een tijdje voordat multinationals het voor elkaar krijgen om negatieve tweets over hen uit de index van zoekmachines te weren of zelfs uit de twitterfeed. Maar ik ben er niet gerust op. Waarom? Omdat de hele krankzinnige richtlijn verzonnen is met het grootbedrijf in gedachten. Werkgevers googelen sollicitanten. En daardoor worden sollicitanten afgewezen schijnt het. Als iemand mij niet wil aannemen omdat ik X jaar geleden stommiteit Y heb begaan dan fuck you. Je weet niet wat je mist. Wat niet lang zal duren is dat het grote mekkeren begint. Dat is namelijk al begonnen. Google heeft de eerste verwijderverzoeken al binnen en het is wachten totdat Wikipedia gecensureerd moet worden omdat er iets staat wat iemand onwelgevallig is. Wat nu door eurofielen als D66 als een feestje wordt gepresenteerd zal snel een nachtmerrie zijn.

De EU die onlangs geloofd en geprezen werd omdat het de netneutraliteit ternauwernood en tegen de verwachtingen in gered heeft, draait een andere vorm van netneutraliteit de nek om. Voorheen was het zo dat iedereen – binnen de grenzen van reeds bestaande wetten – kon posten wat zhij wilde, dat kan nog steeds maar voortaan loop je daarbij wel kans dat het onvindbaar zal zijn. Dat je alleen nog maar voor eigen parochie kunt preken omdat zoekmachines jouw dissidente geluid moeten verwijderen. Daarmee heeft het vrije internet een bias gekregen en dat zal zonder twijfel in het voordeel zijn van degene die het meeste geld heeft om te procederen. De zogenaamde bescherming van aanstaande loonslaafjes die hinder ondervinden bij een sollicitatie zal vroeg of laat uitpakken als een gecensureerd internet.

En waarom? Waarom kun je niet gewoon wegklikken als iets wat je leest, ziet of hoort je niet aanstaat? En wat als iemand blijft volharden in door jou ongewenste uitlatingen in andere bewoordingen waardoor het toch weer in google belandt? Met de introductie van het recht om vergeten te worden heeft de EU een blik wormen geopend waarvan ze de gevolgen niet hebben overzien. En het wordt een regelrechte ramp. Ik vond de cookiewet al erg omdat ik prima zelf cookies kan beheren, zo kan ik ook prima zelf beslissen wat ik lees. Daarom heb ik er bezwaar tegen dat een supranationale lobbycratie bepaald wat ik kan vinden. Het recht om vergeten te worden zal uitpakken als je reinste zoekmachinecensuur.

De politie vreet aan de vrijheid

fight dealers legalise drugs“Hennep vreet aan de vrijheid” schreef Folkert Jensma afgelopen zaterdag over een “dappere rechtbank” die de politie terugfloot. Een citaat uit het vonnis: “Ambtshalve is het de rechtbank echter bekend dat een vergelijkbare gang van zaken zich steeds vaker voordoet en dat op basis van slechts één, soms anonieme, informatiebron over een hennepkwekerij, die niet of niet serieus wordt gecontroleerd en geverifieerd, een pand wordt betreden en de bewoner zulks maar heeft te dulden. Dit impliceert een steeds verder gaande oprekking van wettelijk genormeerde bevoegdheden, die de rechtbank onaanvaardbaar acht.” Jensma, die door NRC als autoriteit op het gebied van recht en bestuur wordt gepresenteerd, schrijft daarover dat de vrijspraak “in hoger beroep vast ongedaan wordt gemaakt.” Die zinsnede haalde opmerkelijk genoeg wel de kolommen van NRC maar niet die van NRC-Next dat een jongere doelgroep moet bedienen.

Jensma onderbouwt zijn voorspelling als volgt: “De Hoge Raad verbiedt het rechters namelijk al jaren om fouten van de politie, anders dan bij hoge uitzondering, af te straffen. Vertragingen, zoekgeraakte dossiers, onrechtmatig bewijs, verlopen termijnen – de Hoge Raad geeft principieel voorrang aan het belang van criminaliteitsbestrijding, ten koste van rechtsbescherming.” In hoeverre die rechtsbescherming mag wijken bleek vandaag. Agenten die stonden te kijken hoe een collega iemand wurgde terwijl de agent in burger die dat deed eiste dat de persoon wiens daad het fotograferen van de politie betrof  zijn “mogelijk strafbaar” maar daar moet de Hoge Raad zich over gaan buigen. De lagere rechters durfden alleen de boete te halveren van degene die riep dat de politie “idioten met een Godcomplex zijn”. We leven dus in een land waar agenten in burger(!) mensen bij de strot mogen grijpen zonder dat er strafontslag volgt. En waar het rechters verboden is om agenten die een fout begaan te bestraffen. Lees meer

Peter Brouwer, bewindvoerder

Peter BrouwerMaak kennis met (ja alweer zo’n post) Peter Brouwer. Peter heeft werk omdat anderen dat niet hebben. Of omdat anderen schulden hebben, of een combinatie van beide. Hoe dan ook, de boterham van Peter Brouwer bestaat bij gratie van ongelijkheid. Dat is niet de schuld van Peter Brouwer, dat zit ingebakken in het systeem. Wat wel de schuld van Peter Brouwer is, is dat hij het mij kwalijk neemt dat ik karaktermoord zou hebben gepleegd op Peter Lamberts. Dat ik onder andere mijn gal spuwde over het oneigenlijk gebruik van een foto van Mauro kwam niet in Brouwer op, wel maakte hij bezwaar tegen de hardvochtige kritiek op een nitwit die niet netjes kan bloggen en toch ICT-manager is. Tsja. Lees meer