The Globalised Heart: Harry Fear at TEDxManchester

Harry Fear is an independent British filmmaker maker and journalist, based in Gaza. Harry is well-known for his reporting of the Gaza war in November 2012. He lectures on the Israel-Palestine conflict, Gaza and media bias in Europe, North America, Australasia and Malaysia. He trains Palestinians on outreach to Western audiences. He’s also co-director of the Welcome to Gaza Convoy that takes media-making delegations to Gaza. In this talk, he discusses the significance of love in relation to parts of the world that have been stigmatised in the media.

Een defect jeugdzorgsysteem; het gevaar van dossiers

kafka in de polderHoe een kafkaësk proces uiteindelijk uitmondt in het ontheffen van moeder uit het gezag. Dit artikel is een analyse op basis van de officiële documentatie. Het proces wordt beschreven en tussendoor staan korte statusopmerkingen.

Huliya en haar zoontje Bulut vormen samen een gezellig gezinnetje binnen een hechte familie. Bulut groeit op in een stimulerende omgeving bij zijn hoogopgeleide alleenstaande moeder en ook aan liefde en warmte komt hij niets tekort; kortom een doodnormaal gezin.

Eind 2009 zijn een aantal missers bij instanties en een psychiatrisch vermoeden van iemand die hiertoe niet is opgeleid de bizarre triggers van het door Bureau Jeugdzorg uit huis halen van Bulut. Een opeenvolging aan fouten die enkel in je ergste nachtmerrie als ouder voorkomen, leiden uiteindelijk tot het uit het gezag ontheffen van de moeder.

De aanleiding: in 2009 krijgen Hulyia en Bulut beide last van hun slijmbeurzen en uitslag op de huid. De (waarnemend) huisarts denkt aan vlooien en schrijft een middel voor. Als de klachten niet verdwijnen, schrijft de huisarts bij een tweede bezoek een middel tegen schurftmijt voor; ook dit helpt niet. Huliya vermoedt dat de klachten te maken zouden kunnen hebben met de renovatie en constateert achter het ventilatierooster een aanzienlijke hoeveelheid kleine zwarte korrelachtige elementen die lijken op dode beestjes. De waarnemend huisarts schrijft ondertussen in Huliya’s dossier ‘parasietenwaan’. Omdat uit laboratoriumonderzoek bleek dat het niet om ‘beestjes’ ging, doet een collega van de huisarts een AMK (algemeen meldpunt kindermishandeling) melding.

Huliya meldt zich bij de wethouder wonen over de aanhoudende gezondheidsklachten en het vermoeden dat deze iets te maken hebben met de woonomgeving. In plaats van haar serieus te nemen en de wooninspectie in te schakelen, stuurt hij achter haar rug om de melding naar een interne afdeling die zich bezighoudt met jeugd en gezin. Bij deze afdeling zijn ook de gegevens over de leerplicht bekend en op basis van het feit dat Bulut (wegens de ziekte waar ze nu juist een oplossing voor zoekt) 11 dagen ziek is geweest in 4 maanden tijd, doet de medewerker een AMK-melding. Lees meer

Beroepsrisico

Eén van de vermeende ontvoerde tieners

Een van de vermeende ontvoerde tieners

Sinds kort belijden we in Vernederland een nieuw soort beroepsrisico, namelijk dat zij die zich met schimmige praktijken inlaten rekening moeten houden met fysiek geweld.  Nadat Teeven daar in het geval van een inbreker op wees, heeft het niet lang geduurd voordat twee overvallers het loodje legden in een juwelierszaak. Als klein grut al rekening moet houden met een standrechtelijke executie dan zou je zeggen dat het voor grote vissen helemaal telt. Als je voor een geheime dienst werkt of daar aan gelieerd bent moet je dus op je tellen passen. Zeker als die geheime dienst de Mossad is, Israël is immers al 66 jaar bezig met een wrede, bloedige bezetting waarover je hier maar verrekte weinig hoort. Tenzij de Palestijnen terugschieten natuurlijk, dan is het voorpaginanieuws.

In die context zie ik de aanslag in Brussel,  Emanuel en Miriam Riva waren accountants die beide banden hadden met de Mossad. Dat trek ik niet uit m’n hoge hoed, dat schrijft de Israëlische krant Haaretz.  (Cache-link wegens betaalmuur.) De goed ingevoerde Joodse vredesactivist Richard Silverstein schrijft dat eveneens maar dan wat stelliger. Vermoorde Israëli’s werkten voor de Mossad. In Nederland wordt die link helemaal niet gelegd, nou ja, wel door mij en misschien ook door anderen maar niet in de mainstream media en da’s best raar aangezien Haaretz bepaald geen margekrantje is. Wie er toch beslist iets Nederlandstaligs over wil lezen kan in België terecht. De Morgen heeft een bewerking van het Haaretz-artikel gepubliceerd.

Wat in Nederland geldt als een antisemitische terreuraanslag hoeft dat dus niet beslist te zijn. Het kan heel wel gaan om een nogal asymmetrische afrekening. Boekhouders zouden niet mijn eerste doelwit zijn als ik deel uitmaakte van een gewapende strijd, maar goed, de bezetting van Palestina is op z’n zachtst gezegd ook asymmetrisch en we hebben zoals gezegd sinds kort te maken met het officiële staatsgeloof dat bij bepaalde beroepen bepaalde vergaande risico’s horen. Lees meer

Bedrijfsleven gaat milieuproblemen niet oplossen: debat over afval en statiegeld

Esther Ouwehand betoogt dat bedrijven niet zijn opgericht om het publieke belang te bewaken, en dat de overheid dus kaders moet stellen om milieuproblemen op te lossen. Deze heldere stelling zorgt voor veel rumoer tijdens het debat over afval en statiegeld. De ergernis van andere partijen illustreert hoe dominant de politiek van vrijblijvende afspraken en zelfregulering inmiddels is geworden in Den Haag.

Nederland ligt vol met troep. De Partij voor de Dieren wijst op de noodzaak van een cultuurverandering om een einde te maken aan de wegwerpmaatschappij. Statiegeld moet je niet afschaffen, maar uitbreiden!

Ook in dit debat: de oproep van de 10-jarige tweeling Nick en Lisa aan de Koning om te stoppen met ballonwedstrijden, omdat de troep in zee terecht komt en dieren erin stikken. Esther Ouwehand steunt de tweeling bij hun moedige strijd tegen ballonoplatingen waarmee ze al verschillende successen hebben geboekt.

Wraakzuchtige willekeur

voor sommigen ben ik nu asociaalHet kabinet heeft een nieuw staaltje paupers pesten afgeleverd. Vanaf 1 januari 2015 wordt het huidige artikel 36 WWB gewijzigd door de Wet maatregelen WWB. Dit betekent dat de langdurigheidstoeslag wordt vervangen door de individuele inkomenstoeslag. Dat zegt u hopelijk niks maar als u ervoor in aanmerking komt dan bent u mooi de sjaak. Gemeenten zijn dat sowieso. Na 1 januari zal het college van burgemeester en wethouders iedere aanvraag individueel moeten beoordelen waarbij de ruimte bestaat om de toeslag niet toe te kennen ook al voldoet de aanvrager geheel aan de gestelde voorwaarden. Nu is het nog zo dat gemeenten bijna de hele procedure omtrent de langdurigheidstoeslag kunnen automatiseren. Dat werkt heel simpel. Nadat iemand 3-5 jaar (dat verschilt per gemeente) in de bijstand zit, maakt een computer automatisch een standaardbrief aan waarin te kennen wordt gegeven dat de geadresseerde de toeslag zal ontvangen tenzij er bezwaar wordt gemaakt. Met een misleidende term heet dat de negatieve optie. Alleen ZZP’ers die langdurig onder 110% van het sociaal minimum (70% minimum loon) leefden hoefden de toeslag zelf aan te vragen.

grip op productenDat gaat dus onder het mom van maatwerk op de schop. Wolters Kluwer heeft er alvast garen bij gesponnen door de VNG – tegen betaling – modelverordeningen aan te bieden. Verordeningen zijn een soort wetgeving op lokaal niveau en die worden dus goeddeels geschreven door een privaat bedrijf dat er een project genaamd Grip op producten op nahoudt waarbij jeugd kennelijk een product is net als zorg, inburgering en inkomen. Wolters Kluwer kunt trouwens ook kennen van hun onderwijsproducten, pardon, schoolboeken. Begint u al een beetje het gevoel te krijgen dat die fantastische democratie van ons druk bezig is om iedereen in een product te veranderen? Ik wel maar dat terzijde want dit blog ging over de nieuwe bureaucratische laag die geen bezuiniging gaat zijn maar geld gaat kosten.  Lees meer

Onderbuikgezwets over kwaliteit in de zorg

Krewinkel Krijst IGZAl decennia lang wordt er vooral door dikbetaalde consultants en andere financieel belanghebbenden gekletst over kwaliteit in de zorg. Allerlei bezuinigingen en pure machtsoverdracht aan de zorgverzekeraars worden dan ook steevast verpakt in een kwaliteitssausje. Treurig dieptepunt hierin is de voorgenomen afschaffing van artikel 13; de vrije artsenkeuze.

De rechtvaardiging (ik maak helaas geen geintje) is dat het onder onze hoog opgeleide artsen barst van de incompetente charlatans die er een potje van maken. Dergelijke types behoren geen contract te krijgen en met afschaffing van artikel 13 kunnen de zorgverzekeraars eindelijk zorgaanbieders selecteren op een hoge kwalitatieve standaard en is het afgelopen met de rest van het zorgtuig dat er niets van bakt.

Kwaliteitsmetingen in de zorg
Als we bezien wat er na al de immense investeringen (vooral heel veel geld voor pratende pakken) is bereikt, komen we tot een treurige conclusie. De opbrengst komt niet veel verder dan de volstrekt invalide en onbetrouwbare ‘sterfte in ziekenhuizen’ cijfers en metingen of een zorgaanbieder de bureaucratische rompslomp wel op orde heeft. Beide zeggen zo goed als niets over de zorgkwaliteit. Het gebrek aan betrouwbare en valide kwaliteitsmetingen zorgt helaas niet voor het inzicht dat deze route vrij nutteloos is. De patient is een onmisbare factor in zo’n kwaliteitsmeting en vragenlijsten kennen ook al een zeer lage betrouwbaarheid. Meerdere laag betrouwbare metingen bij elkaar gooien en vervolgens daaruit met een beoordeling komen, maakt natuurlijk geen betrouwbaar eindoordeel. Lees meer

Kindercoke

ritalin kindercokeZou u een heroïneverslaafde die een behandeling met methadon ondergaat clean noemen? Ik niet. Methadon is afschuwelijk spul. Je wordt er lichamelijk minstens zo afhankelijk van als heroïne maar het geeft geen enkele roes. De staat verstrekt dus wel de lasten maar niet de lusten die gepaard gaan met een drugsverslaving. Tel daarbij op dat de ontwenningsperiode bij methadon langer duurt dan bij heroïne en dat het bovendien gepaard gaat met heftigere ontwenningsverschijnselen en je komt al snel tot de conclusie dat het middel erger is dan de kwaal. Neem een half jaar een methadonverslaafde in huis (zoals ik gedaan heb) en je weet het zeker. Methadonafhankelijkheid is een probleem, geen oplossing.

Ritalin staat tot speed en coke zoals methadon staat tot heroïne. Toch weet het AD Ritalin te duiden als nieuwe Dextro Energy. Het Digitaal Universiteitsblad uit Utrecht adviseert zelfs om Ritalin te slikken als je een tentamen hebt of tegen een deadline aanhikt. Waar je van teveel dextro energy vreten hooguit suikerziekte kunt krijgen, is de lijst bij Ritalin aanmerkelijk langer. Toch wordt Ritalin voorgeschreven als ware het een panacee. Wanneer de diagnose autisme, AD(H)D of PDD-NOS luidt dan zoeken artsen op welke standaarddosissen de medicijnfabrikant adviseert en uw kind wordt verslaafd gemaakt aan een middel dat de klachten die worden bestreden verergert bij ontwenningsverschijnselen. Volgens Wikipedia “na het uitwerken van de laatste dosis kan ’s avonds zogenaamde rebound-ontremming optreden, met name in de vorm van een toename van hyperactiviteit, onrust, prikkelbaarheid of concentratievermindering.”  Als ik kinderen had (goddank niet) dan mochten die van mij mooi geen Ritalin. Een huilende baby kun je ook stil krijgen door een natte fopspeen in suiker te dopen maar dat vind ook hopelijk niemand acceptabel. Lees meer

Big Daddy

Big DaddyOp 4 juni 2014 heeft de burgemeester van Valkenswaard besloten dat de opening van “CAFE DITISIT” dermate bedreigd werd dat 4 maanden cameratoezicht gerechtvaardigd was. Dat nieuws werd door @PolititieLiveView geretweet en daarmee mag u aannemen dat de politie realtime in en om dat kan café kan meekijken. Op z’n minst tot 12 oktober maar ik wed alvast dat het verlengd wordt.

Om de zogenaamde heterdaadkracht te verbeteren heeft de  politie Liveview (corporate folder hier, consumentenfolder daar)  ontwikkeld en dat project is sinds 20 augustus 2013 openbaar op twitter aanwezig. Waar menig nerd dankzij Snowden aan de lippen van Glenn Greenwald hangt, besteedt bijna niemand aandacht aan de vriendelijke variant op Big Brother; Big Daddy. In principe kan de politie in samenwerking met voornoemd café besluiten de camera’s in te zetten tegen drugsgebruikers. Het café is gerechtigd de beelden vier weken te bewaren en dus te bestuderen. De enige bron voor het dreigingsbeeld was de politie. Op wiens advies de burgemeester van CDA-huize besloot het realtime cameratoezicht te gelasten. Geen coffeeshop die op een dergelijke bescherming hoeft te rekenen. Sterker nog, het niet willen beschermen van “hennepkwekerijen” is juist het argument waarmee de politie zich tegen legalisering keert. Ripdeals zijn hún monopolie. Lees meer

Humane xenofobie

Rina SpigtMaak kennis met Rina Spigt. Rina is een eersteklas xenofoob die door de rest van xenofoob Vernederland ongetwijfeld in de hoek van “gutmenschen” geduwd wordt. Sinds 2008 is ze namelijk “eindredacteur van het radioprogramma OBA Live van HUMAN, de kleinste en aardigste omroep in Hilversum.” LinkedIn hier. Als aardigste eindredacteur aller tijden wist ze via haar twitters desondanks wereldkundig te maken dat moslims stuk voor stuk geen honden moeten. “Onze eigen Max Pam weet raad, do not walk your dog here. Muslims do not like dogs. This is an islamic area now.”

Tsja. Laat mij nou eens in een christelijke sekte geboren zijn. Een huiskamerpinkstergemeente waarin honden als huisdieren behandelen eveneens uit den boze was. Is dat gangbaar in het christendom? Nee. In pinkstergemeentes dan? Ook niet. In bepaalde fundamentalistische kringen? Jazeker! Zo werd mijn oom (en vriend) vergast op een brief van mijn opa waarin hem te kennen werd gegeven dat zijn gebroken rug een straf van God was omdat hij honden “als kinderen” in zijn huis had gelaten.

Dat soort fundamentalisme projecteert Rina Spigt dus op de gehele islamistische gemeenschap die alles bij elkaar nog steeds geen 2% van de bevolking van Vernederland uitmaakt. En daarbij prijst mevrouw Spigt zichzelf in haar twitterbio aan als iemand die verstand heeft van “cultuur, politiek, wetenschap en moraal.” Toe maar! Twitteren doet mevrouw de kenner Spigt verder niet veel maar wanneer ze dat wel doet dan promoot ze zogenaamde denkers van Volkskrant-huize en hier en daar een domrechtsofiel als Theodor Holman. Verder heeft ze een zwak voor de jongeheer Sywert die de zetel van de PvdD in het Europees Parlement een vergissing van het stomvee vindt. Het is geen toeval dat de jonge bejaarde Sywert het door Rina gemaakte fotootje van de weduwe Theo van Gogh (Theodor Holman) retweet. Ze maken samen OBA Live.

Dat Sywert en Martin Sommer in debat mochten over een column van Sommer over hoe Wubbo Ockels een tirannie van duurzaamheid voor zich zag is dat ook niet. Daarom moet u dit weerwoord vooral niet lezen. Niet uitgaan van oneindige, economische groei op een planeet van bescheiden omvang en met beperkte grondstoffen is reden voor ridiculisering. Net zoals jezelf als moslim identificeren dat is. Want de doorsnee Vernederlander weet beter, de elite moet altijd rijker worden en minderheden moeten hun bek houden. HUMAN is de AARDIGSTE omroep in Hillywood ja. Nou dan! Bek houden.