Droombaan vir dwangarbeiders

McJettaHe jy daar, dwangarbeider! Is jy moeg dat jy teenprestasie vir jou voordeel dieselfde karige bestaan ​​oplewer as geen teenprestasie lewer? Dan het ons die vakature waarmee jy die skrikbewind van yster Jetta kan vlug.

Vir ’n Nederlandse bank in Johannesburg soek Aegon klantenservicemedewerkers vir ’n callcenter iewers in ’n omheinde gemeenskap. Dit verdien 750 euro per maand. €4.69 per uur. In Suid-Afrika ’n goeie inkomste maar dit is maar vir ’n jaar. Of ten minste ’n jaar. Na die tyd het jy weliswaar reg op WW (en dus nie op WWB) maar 70% van 750 euro is fors minder die 70% van die minimum loon wat die bystand ten spyte van die PVVDA nog altyd uitkeert. In Afrika gewerk jare tel ook nie mee vir die staat pensioen.

Die beleid van Jetta Klijnsma is so sober dat hierdie vakature vir dwangarbeiders in die WWB eintlik ’n kans op ’n hoër lewenstandaard is. Maar met ’n werkpermit van 5 jaar, geen konkrete sig op behuising en wat dit kos en geen reg op bystand by enige terugkeer moet jy gou wel ’n onzettende Apartheidsfan en Aynranddebiel is om in ’n rijkeluisbuurt te gaan werk.

Hé jij daar, dwangarbeider! Ben je het zat dat je tegenprestatie voor je uitkering hetzelfde magere bestaan oplevert als geen tegenprestatie leveren? Dan hebben wij de vacature waarmee je het schrikbewind van IJzeren Jetta kan ontvluchten.

Voor een Nederlandse bank in Johannesburg zoekt Aegon klantenservicemedewerkers voor een callcenter ergens in een gated community. Het verdient 750 euro per maand. €4.69 per uur. In Zuid-Afrika een goed inkomen maar het is maar voor een jaar. Of tenminste een jaar. Na die tijd heb je weliswaar recht op WW (en dus niet op WWB) maar 70% van 750 euro is fors minder de 70% van het minimumloon wat de bijstand ondanks de PVVDA nog altijd uitkeert. In Afrika gewerkte jaren tellen ook niet mee voor de AOW.

Het beleid van Jetta Klijnsma is zo sober dat deze vacature voor dwangarbeiders in de WWB daadwerkelijk een kans op een hogere levensstandaard is. Maar met een werkvergunning van 5 jaar, geen concreet zicht op huisvesting en wat dat kost en geen recht op bijstand bij eventuele terugkeer moet je haast wel een onzettende Apartheidsfan en Aynranddebiel zijn om in een rijkeluisbuurt te gaan werken.

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie