Een niet zo vergezochte Godwin

loepzuivere godwinIsraël slacht kinderen, bij bosjes. Dat doet het niet voor het eerst en vast ook niet voor het laatst. En hier gaat het over een Godwin die verkocht wordt als zijnde antisemitisch.  “Stop doing what Hitler did to you” is het voor het gros van de Vernederlanders geen hint en dat mag ook geen wonder heten want de gelijkgeschakelde media brengen eensgezind het narratief van Israël. Israël doet aan zelfverdediging, Hamas gebruikt Palestijnen als menselijke schilden en het regent raketten op de enige vermeende democratie van het Midden-Oosten. Verder doet Israël aan precisiebombardementen, zo weet het in een uurtje een hele woonwijk precies met de grond gelijk te maken. Soms laat het een diepe krater na maar dat is collateral damage.

Verder rijst het aantal antisemitische tweets “de pan uit“. Het gaat daarbij om wel 73 meldingen in één week. Dat is aanmerkelijk minder dan het aantal kinderen dat Israël sinds operatie Protective Edge begonnen is afgeslacht heeft. En in tegenstelling tot meldingen van antisemitisme zijn dat geen subjectieve meldingen maar objectieve. (AT5 meldt dat slechts 20% van de klachten bij het CIDI leidt tot aangifte, hoeveel daarvan tot vervolging en veroordeling leiden blijft onbekend.)  Israël doodt momenteel 1 kind per uur. Assad kan daar amper aan tippen, ISIS waagt zich er voor zover ik weet niet eens aan en ondertussen doodt het kapitalisme een hongerig kind per X seconden. En journalisten verdienen “objectief” als ze zijn een goed belegde boterham aan bitchen over hoeveel kinderen per hoeveel seconden het precies betreft.

Over ISIS kan ik verder kort zijn. Fuck hunnie. En fuck de “pro-Gaza” demonstratie van hun fanboys al helemaal. Het zijn een stel godvergeten vrienden van Israël. “Allah has not ordered us to fight against Israel“. Da’s niet heel gek voor “gematigde rebellen uit Syrië” die bakken geld van de VS krijgen maar of het de zegen van Allah krijgt betwijfel ik ten zeerste. Toch staat de zwarte of witte vlag met daarop de shahada in Vernederland al gelijk aan jihadvlag of zelfs ISIS-vlag. Als er لله أَكْبَر, Allāhu akbar geroepen wordt bij een demonstratie dan is dat al reden om die demonstratie te veroordelen of op z’n minst verdacht te maken. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat een joodse staat een theocratie zou zijn van en voor mensen die in meerderheid niet in een god geloven. Dat vind ik zelf het meest verbijsterend aan zionisme, een seculiere beweging die van mening is dat een God waarin ze niet geloven hun een land heeft toebedeeld.

goodnight left sideWaar de Nederlandse media een vergrootglas op de Gazademo’s leggen, zwijgen ze over de vredesdemonstraties in Israël die geterroriseerd worden door extremistische Israëli’s. Laat staan dat ze vermelden dat linkse Israëli’s overwegen het land te verlaten omdat demonstreren voor vrede levensgevaarlijk is geworden. Dat is even opmerkelijk als kwalijk want de judeo-nazi’s hebben een t-shirt van neo-nazi’s gekopiëerd. De foto hiernaast toont die t-shirts. Links en rechts ziet u Europese neo-nazi’s en in het midden ziet u een judeo-nazi. Het Keltisch kruis respectievelijk het IJzeren kruis is in Israël vervangen door een Davidsster. Dat maakt de Godwin ineens een stuk minder vergezocht, vindt u ook niet?

Het voorkomt verwarring als CIDI taak van bestrijding antisemitisme overdraagt

Onderstaande stuk verscheen gisteren in het Reformatorisch Dagblad, de reactie van het CIDI sprak boekdelen. “Ach ja.” Een rabbijn uit zijn zorgen over antisemitisme en de rol van een organisatie die zegt antisemitisme te bestrijden. En die organisatie reageert met een schouderophalend ach ja.

Het voorkomt verwarring als CIDI taak van bestrijding antisemitisme overdraagt -  Foto ANP

Foto ANP

Nederlandse Joden worden ten onrechte aangekeken op het beleid van de staat Israël, vindt rabbijn Lody B. van de Kamp. Deze verwarring kan voorkomen worden als het CIDI zijn taak van antisemitismebestrijding zou afstoten.

„Sinds het begin van het krachtige Israëlische optreden in Gaza tegen terreur van Hamas is het aantal meldingen van antisemitisme gigantisch toegenomen.” Zo beschreef het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israel, vorig jaar de situatie in Nederland. Voor veel mensen in onze samenleving zijn de begrippen Jodendom en Israël heel nauw, zo niet onlosmakelijk, met elkaar verbonden. Iedere Jood heeft wel een religieuze, een familiaire of een ander soort band met de Joodse staat, is een van de aannames die voor veel niet-Joodse burgers bijna vanzelfsprekend zijn. Die aanname klopt vaak ook. Maar dat wil nog niet zeggen dat die band zo hecht is dat alles wat er binnen de Joodse staat gebeurt ook op het conto van de Joodse gemeenschap buiten Israël kan worden geschreven.

Toch worden anti-Israëlgevoelens regelmatig omgezet in een negatief gevoel richting de lokale Joodse gemeenschap, terwijl zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat in Jeruzalem door de Israëlische regering wordt besloten. De Joodse gemeenschap klaagt hier vaak terecht over: „Waarom gaan ze tegen ons, Joodse burgers in Nederland, tekeer als het in Israël nodig is om militaire stappen te ondernemen? Daar zijn wij toch niet schuldig aan? Jullie verwarren anti-Israël­gevoelens of antizionisme met antisemitisme.”

Die klacht lijkt terecht. Een Jood in Nederland uitschelden vanwege het conflict in het Midden-Oosten is geen uiting van antizionisme, maar van antisemitisme.

Vaak wordt de onduidelijkheid tussen antizionisme en antisemitisme toegeschreven aan onwetendheid of aan het slecht geïnformeerd zijn over de verhouding tussen Israël en de Joodse gemeenschap daarbuiten. Maar voor een niet onbelangrijk deel draagt de Joodse gemeenschap zelf bij aan deze verwarring.

Het zionisme heeft in het naoorlogse Nederland een belangrijke plaats veroverd. Gebeurtenissen in Israël worden door Joods Nederland op de voet gevolgd en het vieren van de Israëlische Onafhankelijkheidsdag heeft binnen de Joodse gemeenschap sinds jaar en dag een bijna religieus karakter. Dit alles is niet alleen opkomen voor de Joodse samenleving in Israël; het is een vereenzelviging met de Joodse burgerij in Israël.

Dit is ook duidelijk zichtbaar bij het CIDI. Het centrum werd in 1974 opgericht met als doel eerlijke voorlichting en informatie over Israël te geven. Het CIDI kent drie doelstellingen die bij zijn naam passen: 1. Het versterken van de betrekkingen tussen Israël en Nederland en de Europese Unie. 2. Het bieden van een platform voor de vreedzame en harmonieuze ontwikkeling van de relaties tussen Israël en de Arabische wereld. 3. Het vergroten en verdiepen van de kennis over Israël en zijn inwoners. Deze doelstellingen hebben te maken met Israël.

De CIDI-portefeuille is echter nog iets uitgebreider. Er bestaat nog een vierde doelstelling: het bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme met democratische middelen.

Hier ontstaat verwarring. De bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme is een nobele taak die hard nodig is, en ontegenzeggelijk heeft het CIDI zijn sporen op dit gebied verdiend. Maar het centrum is ook mede de oorzaak van het gebrek aan onderscheid tussen anti-Israëlgevoelens en antisemitisme. Een organisatie die antisemitisme bestrijdt, maar tegelijk een informatie- en documentatiecentrum voor Israël is, roept verwarring over zichzelf af.

Dit is echter niet de enige oorzaak van de onduidelijkheid. Het bizarre is dat het bestuur van het CIDI ook nog eens bestaat uit vertegenwoordigers van diverse Joodse organisaties, waaronder de drie Joodse kerkgenootschappen. Zij zijn er om de religieuze belangen van de Joodse gemeenschap te behartigen. Zij zouden zich juist vanwege de verwarring buiten het voorlichtingswerk over Israël moeten houden.

Het zou een welkome zaak zijn wanneer er voor eens en altijd duidelijkheid zou ontstaan. De huidige verhouding tussen Israël en de Joodse gemeenschap zou ontvlochten moeten worden. Het CIDI kan rustig doorgaan met zijn voorlichtende taak over Israël en alles wat daarmee te maken heeft, los van de gevestigde Joods gemeenschap. Het centrum zou zijn expertise op het gebied van bestrijding van antisemitisme ter beschikking moeten stellen aan anderen, die deze taak over moeten nemen.

Daarnaast zullen de kerkgenootschappen binnen het bestuur van het CIDI een stap terug moeten doen. Alleen dan zal de grens tussen anti-Israëlgevoelens en antisemitisme weer duidelijk worden. Dat maakt het bestrijden van deze misstanden dan weer een stuk makkelijker.

De auteur is orthodox-Joods rabbijn.

Waarom de PvdD zich zou moeten distantiëren van de bombardementen op Gaza

fuck likoedVorig jaar december stelde mijn partij een setje beschamend ongeïnformeerde Kamervragen over de mishandeling van vee in Gaza. Dat was nadat the Guardian deze gruwelijke beelden publiceerde. De gruweldaden in die video wil ik op geen enkele wijze goedpraten maar in mijn achterhoofd knaagt de zogenaamde circle of abuse.  Kinderen die worden mishandeld door hun ouders gaan doorgaans zelf kinderen mishandelen als ze volwassen zijn. Als dat op gezinsniveau al zo is dat 70% van de mishandelde kinderen zelf mishandelaar wordt, stel je dan eens voor wat er in de hoofden van mensen gebeurt als ze al 66 jaar systematisch onderdrukt worden en er iedere 2 à 3 jaar grootschalige militaire operaties plaatsvinden waarbij het gros van de slachtoffers kind is. Als dat niet traumatiserend is dan kunnen we trauma net zo goed uit het woordenboek schrappen.

Doordat de PvdD ontzettend ongeïnformeerde vragen stelde, kreeg het humble pie te eten in de beantwoording. Net zoals Rutte niet met de mensen praat die daadwerkelijk controle hebben over het gebied waar MH17 is neergestort, praat Vernederland BV niet met de inwoners van Gaza  omdat Gaza – heel gek – verzet tegen de illegale bezettingsmacht toejuicht. “Voor de Nederlandse regering geldt een no contact policy met de de facto autoriteiten in Gaza.” Praten met de mensen die je helpt onderdrukken is immers alleen maar lastig. In onze beleving dan want een belletje van de Maleisische premier met de vermeende terroristen in Donestk heeft wel degelijk wat opgeleverd. De dag van nationale rouw die we gisteren hebben doorgemaakt en de repatriëring van de doden hebben we niet te danken aan Rutte, wel aan de moslim genaamd Najib Razak. Terwijl iedereen het druk had met de blamegame richting Poetin, haalde hij de kolen uit het vuur door mensen als mensen te behandelen.

Nu er de afgelopen twee weken zo’n 700 Palestijnen zijn afgeslacht, vond Likoed een goed idee om de PvdD eens op de eigen Kamervragen te wijzen. Het schijnt dat Hamas wat koeien geraakt heeft, doe eens boos worden was zo ongeveer de boodschap. Wat je ook van Likoed vindt, propaganda snappen ze donders goed. Waar de PvdD domme vragen stelde, ziet Likoed een ingang om Palestijnen af te schilderen als monsters. Dat ik daarvan baal is nogal een understatement.  Als de PvdD zich enigszins verdiept had in het “conflict” dan hadden ze kunnen weten dat er niks naar Gaza mag gaan zonder instemming van Israël. En het behoeft verder weinig fantasie om te beseffen dat er naast honderden dode kinderen ook dierlijke slachtoffers te betreuren zijn. Sterker nog, ook als de situatie niet escaleert in bombardementen dan nog proberen kolonisten iedere economische levensvatbaarheid in de kiem te smoren door kleinschalige Palestijnse boeren te terroriseren. Daar hoor je Likoed niet over en daar hoor je de PvdD niet over. Waar je al helemaal niemand in de Nederlandse media over hoort zijn de evidente oorlogsmisdaden zoals het beschieten van ziekenhuizen en scholen. Laat staan dat er gesproken wordt over Gaza als lab voor oneindige economische groei. Israël heeft van genocide een verdienmodel gemaakt en het enige dat wij krijgen te horen is dat Palestijnen sneller baby’s weten te maken  dan dat ze uitgeroeid kunnen worden. Brazilië dat net de Israëlische ambassadeur heeft verzocht op te rotten ziet er bijvoorbeeld geen been in om de paupers in de favela’s net zo te lijf te gaan als de verzetsstrijders in Gaza. Verzet voorkomen, tegengaan en ondermijnen is letterlijk een Israëlisch exportproduct. En alle wapens die het daarbij aanbiedt zijn inderdaad uitgebreid getest in Gaza. Israël heeft zelfs oorlogsfilosofen in dienst die mijmeren dat ieder Arabisch dorp er uit zou moeten zien als het oefendorp, dood en levenloos. Ik zou willen dat het mijn zieke verzinsel was maar dat is het dus niet. Israël is het thuisland van het militair-industriële complex en de PvdD zou daar net zo hard tegen moeten ageren als tegen de bio-industrie.

Update: Esther Ouwehand delivers.

An Israeli Soldier’s Story – Eran Efrati

The talk by Eran Efrati was filmed in Denver, Colorado on March 3, 2014 as part of The Soldier and the Refusenik U.S. tour with Maya Wind. Eran talk about his experiences in the IDF and then more broadly discusses Israel, its relationship to the U.S. and the global expansion of militarism.

Eran Efrati, 28, was born and raised in Jerusalem. After graduating high school he enlisted in the IDF, where he served as a combat soldier and company sergeant in Battalion 50 of the Nachal Division. He spent most of his service in Hebron and throughout the West Bank. In 2009, he was discharged and joined Breaking the Silence, an organization of veteran Israeli soldiers working to raise awareness about the daily reality in the Occupied Territories. He worked as the chief investigator of the organization, collecting testimonies from IDF soldiers about their activities. He also guided political tours and to the West Bank and worked to educate Israeli youth about the reality of being a soldier in an occupying army. His collected testimonies appear in the booklet “Operation Cast Lead” and their most recent release “Our Harsh Logic”. Since leaving Breaking the Silence, his investigative reports appeared in The New York Times, The Washington Post and The Guardian. Today he is active with the Israeli groups Anarchists Against the Wall and Boycott from Within.

http://www.soldierandrefusenik.com/

Leedmaximalisatie

autotarget sucksGistermiddag is er een Boeing met een hoop Nederlanders neergehaald en sindsdien lijkt iedereen het collectieve slachtoffersschap te willen benadrukken en de rouw te willen maximeren. Zo sprak ’s lands grootste drugscrimineel Ivo O van een “amper te bevatten aantal” slachtoffers. De “historicus” Rutte sprak van misschien wel de ergste vliegramp.  Tsja. Dan vergeet hij toch wat Boeings bij Tenerife en – dare I say – de Bijlmerramp. Daar heb ik dus moeite mee. Niet alleen omdat het allemaal bullshit is, het is bijvoorbeeld minder dan het aantal huisuitzettingen van complete gezinnen die met het gedoogbeleid gepaard gaan maar vooral omdat het een zinloze overdrijving is. Het zal me vast kwalijk genomen worden dat ik leed met leed vergelijk maar Rutte en Ivo O. vinden kapotgeschoten kindertjes op een strand in Gaza er gewoon bij horen. Israël heeft het recht zich te verdedigen. En wij ook!

Daarom laat @minpres weten dat hij “niet zal rusten” voordat eventuele daders hun “gerechte straf” krijgen. Daarom ook wist Guy Verhofstadt al voordat goed en wel bekend was dat het inderdaad een raket betrof en geen technisch mankement te melden dat het een terreuraanslag was. De poppetjes die na de coup geplaatst zijn en waaronder zich geen enkele *kuch* neonazi bevindt weten het helemaal zeker, het was een gerichte aanval op een burgervliegtuig en ook de Nederlandse ambassadeur aldaar roept dat.

Autotarget
Wie de zaak probeert te nuanceren, verliest volgers en krijgt subtweets. Een Europese (Spaanse) medewerker van de luchtverkeersleiding van Kiev heeft getweet dat er twee straaljagers bij vlucht MH17 waren en als ik een separatist met luchtafweergeschut zou zijn dan zou ik ook wel willen dat er een autotarget op zat als luchtafweer-leek zijnde. Want dan had ik een aantal bombardementen meegemaakt waarvan ik de impact nu amper kan inschatten. Het spijt me niks om te zeggen dat koppen als iedereen kende wel iemand volstrekt overdreven zijn. Er is vrijwel niemand die alle 150 Kamerleden kent, ook ik niet. Laat staan dat iedere Nederlander alle Nederlanders aan boord van een willekeurig vliegtuig (honderden per dag) op één of andere manier zou kennen. Wat een tragisch incident zou kunnen zijn wordt maximaal uitgemolken terwijl we onlangs nog boos waren om gemoedsbeïnvloeding door feestboek. Clicks want advertenties. Advertenties die vervolgens makkelijk te hacken zijn en dus zo nu en dan malware verspreiden. Vandaar dat cyber scare de nieuwe red scare is. Hacktivisten zijn de nieuwe communisten volgens de VS.

Enfin, terug naar het luchtafweergeschut dat ik helaas niet heb. Een Buk heeft serieus waar autotarget zo bericht een Amerikaanse mediareus. Het komt er op neer dat die dingen een standje moeilijk en een standje makkelijk hebben. Het luchtafweergeschut pingt als het ware het object op de radar en bij uitblijven van een reactie gaat het volautomatisch KABOOM! Het zou zomaar eens kunnen dat dat de oorzaak van de hele ramp is. Daarom zou het ook onderzoeksvraag nummer één moeten zijn. Bespaar me de “empathie” van Rutte verder, ik ben bijstandsmoeder van een kat en weet beter.

 

Misdaadbestrijding mag niet lonen

maffiaStel we gedoogden de aardappelhandel, geselecteerde grootgrutters mogen wel aardappelen verkopen maar niemand mag ze verbouwen en de aanwezige voorraad mag op geen enkel moment meer dan 5 kilo bedragen. Adverteren dat er aardappelen zijn mag ook niet, laat staan dat je ze in de aanbieding mag doen en de hele santenkraam wordt minstens vier keer per jaar doorgelicht door personeel dat er op getraind is dat aardappels giftig zijn.  Na 20 jaar te hebben toegestaan dat iedere aardappelconsument een kilo in huis mocht hebben, bracht Paars het terug tot maximaal een ons. Na decennialang te hebben gezien hoe de grootgrutters tientallen tot honderden klanten per dag bedienen, werd de controle dusdanig geïntensiveerd dat maar liefst 77% van alle strafzaken aardappelgerelateerd zijn. Klinkt dat absurd? Vervang aardappelen door “hennep” en je hebt het gedoogbeleid.

De politie, die het niet nalaat te benadrukken dat ze geen beleid maken, overlegt vandaag met Ivo O. over het te voeren beleid. Daarbij wordt gedacht aan het inzetten van meer drones, meer telefoontaps en tevens dreigt het zetmeelgehalte THC-percentage aan banden te worden gelegd. Hoewel de meerderheid van burgemeesters in coffeeshopgemeenten voor regulering pleiten, stappen ook zij in het frame dat aardappels “hennep” troep is. Dat is het niet. Zonder hennep was er nooit een VOC geweest, laat staan een Gouden Eeuw. Bovendien is het een onbetwist feit dat medicijnverslaving een groter probleem is dan drugsverslaving en daar komt nog eens bij dat de volstrekt legale drugs alcohol en nicotine volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vele malen schadelijker zijn dan de softdrug cannabis.  Maar daar hoor je vrijwel niemand over omdat het verbod op wietteelt big business is. Terwijl er circa 600 toegestane verkooppunten zijn vragen de media zich af waarom er wiet wordt geteeld. En nogmaals, ook de voorstanders van regulering laten niet na te benadrukken dat een plantje water geven een misdaad is. Feiten zijn verder irrelevant. Het teeltverbod voorziet de media immers van een onaflatende stroom van gratis content, iedere opgerolde kwekerij gaat gepaard met een pochend persbericht waarin staat wat er in beslag genomen is. Dat rechters vaak oordelen dat het plukze-beleid iedere vorm van redelijkheid en billijkheid ontbeert komt niet ter sprake. Vonnissen worden niet in behapbare persberichten gepresenteerd. Wat de inbeslagname van allerlei shit die later teruggeven moet worden kost wordt al helemaal niet inzichtelijk gemaakt.  Dat zou immers journalistiek werk vereisen.

Tegen die krankzinnige achtergrond wil de Senaat nu dat Ivo O. de “hennepteelt” serieus gaat nemen. Daarmee gaan ze compleet voorbij aan de realiteit dat wietteelt de meest winstgevende tak van de pliesie is. De NOS roept braaf dat wietteelt de grootste werkgever is in Zuid-Nederland maar in werkelijkheid is de plantenpopo dat. We pakken nu de sukkels op bericht de NOS nog. Ondertussen is er nog iets van een schandaal dat Ivo O. en Fredje T. een hashbaron op 5 miljoen getrakteerd hebben. Met misdaadbestrijding heeft het allemaal niks meer te maken. Met een uiterst lucratief verbod des te meer. Verkoop mag, teelt niet. Het is krankzinnigheid ten top maar geen van de goedbetaalde experts gaat dat zeggen. De pliesie wil een nieuwe Al Capone omdat het nieuwe bevoegdheden oplevert. En Fredje T wil de gevangenissen privatiseren. Waarna we nog veel meer lucratieve verboden krijgen. Ivo O. luistert niet naar burgemeesters die voor legalisering pleiten, hij heeft alleen oor voor een hardere aanpak. En de media doen gezwellig mee. Onder het mom van misdaad mag niet lonen hebben we een industrie gecreëerd die niet anders val te typeren als een monster. De pliesie parasiteert op coffeeshops en blowers mogen dat betalen.

Over consumptie

Earth overshoot day, kent u die uitdrukking? Dat is de dag waarop we de jaarlijks beschikbare hoeveelheid grondstoffen hebben opgesoupeerd en die dag valt tegenwoordig in augustus. Dat betekent dat we vier maanden per jaar interen op wat de aarde ons heeft te bieden. Daarmee is de ecologische crisis een fors groter probleem dan de economische crisis. Tenminste, dat zou je zeggen. Helaas houden economen totaal geen rekening met de vraag op welke planeet we leven of hoeveel planeten we hebben. Grondstoffen worden gezien als externaliteiten. Of een gasbel zich nou in Slochteren bevindt of op Mars maakt geen verschil. In de economische “wetenschap” zijn grondstoffen een gegeven. Alles is altijd beschikbaar. Niks kan op, de aarde is als een milkshake waar je oneindig aan kan lurken. Zie daar het totale failliet van onze kenniseconomie. We zijn niet eens in staat om te erkennen dat je de planeet niet oneindig leeg kunt zuigen. Economen zijn erger dan alcoholisten die geen drankprobleem hebben zolang er bier is.

En toch werd ik vandaag godvergeten giftig toen “Kameraad Pavlov” kwam roepen dat overconsumptie de schuld van alles is. Vandaar dit blog. Omdat roepen dat mensen het te goed hebben het favoriete frame van de olichargen is. Ik heb geen idee hoeveel mensen er jaarlijks sterven door zichzelf vol te vreten, wat ik wel weet is dat er jaarlijks 20 miljoen mensen sterven omdat ze te arm zijn om in hun bestaan te voorzien. De crisis die na zes jaar toch wel het nieuwe normaal mag heten maakt de rijken rijker en de armen armer. En wat is de politieke reactie? De armen armer maken en de rijken rijker. Het is geïnstitutionaliseerde krankzinnigheid en als je dat met succes weet te verdedigen dan levert dat je een topsalaris op.

Consumptie is echter niet het probleem. Overaanbod en onderbetaling zijn dat wel. Terwijl we aan de vooravond van de compleet geautomatiseerde economie staan geven we paupers lekker de schuld van alles. U gelooft niet in het piramidespel dat economie heet? Dan bent u een staatsgevaarlijk sujet! U gelooft dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan? Dan bent u nog erger! Welkom in de zombie-economie waar het systeem belangrijker is dan de onderdanen. Aanbod is belangrijker dan de vraag. Lang leve sheeple die horig zijn aan de elite, het is volstrekt logisch dat mensen die niks te klagen hebben zich druk maken over het consumptiegedrag van paupers die maar beter dood kunnen gaan.

Corporate cisgenders

Over-Loep-1024x512Maak kennis met Loep. Loep is een bedrijfje van de Fontys hogeschool voor hoernalistiek dat in het bijzonder aandacht besteedt aan transen of zoals zij dat abusievelijk noemen transgenders. Het wordt gerund door een drietal  (1, 2, 3)  omhooggevallen kinders die zonder enig inlevingsvermogen het leed dat transeksualiteit heet vermarkten. Zelf omschrijven ze dat als volgt. “U wilt een crossmediaal product dat uw doelgroep aanspreekt. U bent geïnteresseerd in een verhaal over de transseksuele Zuster Helena? Loep geeft een draai aan dit onderwerp; iets wat nu veel meer speelt in Nederland.” De doelgroep die wordt aangeboord is de heteronormatieve massa en de draai die eraan wordt gegeven is spin namens het zorgverzekeraarsconglomeraat.

Het hele project ademt geld is op, zorg is te duur. En daarbij worden Wilderiaanse hyperbolen niet geschuwd. Waar Wilders spreekt van een tsunami van moslims, heeft Loep het over een stuwmeer van transseksuelen. In werkelijkheid gaat het over zo’n 250 aanmeldingen bij het genderteam per jaar waarvan nog geen kwart de eindstreep haalt. Het bijbehorende kostenplaatje bedraagt circa 10 miljoen per jaar. Een fractie van het reclamebudget dat een half miljard bedraagt. Desondanks weet Loep te melden dat zorgverzekeraars de “transgenderzorg niet meer kunnen betalen” en daarmee wordt de schandelijke patiëntenstop goedgepraat.

Enige dossierkennis is de kindertjes niet gegund. Noch geven ze blijk van welke levenservaring of emotionele bagage dan ook. We hebben te maken met een drietal gefortuneerde cisgenders die transen etaleren als freakshow. En dat gaat gepaard met platitudes als “Knip ‘m er niet te vlug af: ‘Meeste transseksuele kinderen blijken homo’.” Het is  geen nieuws dat de meeste transgenders geen transseksuelen blijken te zijn en van afknippen is al helemaal geen sprake. De term die jullie zoeken is penisinversie. In jargon heet het vaginaplastiek. (pdf) Er wordt niks afgeknipt. Wat er wordt gedaan laat zich plastisch het beste omschrijven als een handschoen binnenstebuiten keren. Een vinger wordt een holte. De penisschacht wordt de de bekleding van de neovagina en van de eikel wordt een clitoris gemaakt. Dat is een techniek die al zeker 50 jaar bestaat maar de doorsnee nieuwsconsument vreet liever hakkietakkie, weg is zakkie. En dat is de doelgroep van Loep.

Zie daar het zogenaamde tolerante Vernederland; vooroordelen verkopen is lucratiever dan feiten brengen. En de transgenderlobby die ik alleen al verafschuw vanwege de naam zegt daar geen fuck van. Dat mag ook geen verassing zijn aangezien de achterban van TNN vooral bestaat uit rukkende mannen in carnavalsoutfit. Maar kudt is het wel.

Ongestoord radicaliseren

NSA_iphone_location_services_3Afgelopen maandag wist de AIVD te melden dat het “jihadisme” springlevend is en niet zoals in 2010 gemeld op sterven na dood. “Moeite mee” twitterde een journalist daarover om vervolgens flink te gaan jammeren over hoe dom of naïef de AIVD is en dat jihadi’s sukkels zijn. Verder melken alle media de gratis content uit door het persbericht gretig te copypasten. De enige uitzondering was Trouw, die voormalige verzetskrant moest eerst jihad vervangen door djihad.

Op de dag dat bekend werd dat geïnteresseerd zijn in Linux betekent dat de NSA je online activiteit volgt wil de Volkskrant beweren dat je ongestoord kunt radicaliseren via je smartphone. De zomer van Snowden die we vorig jaar hebben meegemaakt wordt zwaar overschaduwd door de zomer van ISIS. De bezuinigingen op de AIVD/MIVD zijn goeddeels teruggedraaid en laflinks staat vooraan om te schreeuwen dat het allemaal niet genoeg is. Volgens de SP bestaat het werknemersbestand van de diensten namelijk uitsluitend uit idealisten.

Dat klopt. De diensten hangen de ideologie van de kankercel aan. Daarom richten ze hun pijlen ook op mensen die tegen schaliegaswinning zijn. Aangezien iedere bierbrouwer dat ook is lijkt me dat bepaald geen radicaal standpunt maar toch voelden Groningers zich genoodzaakt de media op te zoeken om te melden dat Groningers met een rothekel aan aardbevingen geen terroristen zijn. Ook al zegt de AIVD dus van wel. Want GroenFront! Dat zijn een stel mafkezen die beweren dat je niet oneindig olie en gas kunt slurpen uit een bol van beperkte omvang.