Monique Ligtenberg, fiscaal juridisch opportunist

MoniqueLigtenbergMaak kennis met Monique Ligtenberg, hoofdredacteur van Fiscaal up to Date en huisjurist van RTL Unilever. Waar andere juristen in ieder geval de schijn proberen op te houden dat ze in een sfeer van redelijkheid en billijkheid opereren, steekt Ligtenberg  het niet over stoelen of banken dat opportunisme haar drijfveer is. Dat maakt haar achterdeur-expert. Normaliter beperkt zich dat tot geld uit het zicht van de fiscus te houden maar gisteren publiceerde RTL een column van haar over de achterdeur waar doorgaans minder gefortuneerde ingezetenen van Vernederland mee in aanraking komen; die van de coffeeshops. Tot mijn spit werd die column kritiekloos verspreid door mensen die zich cannabisactivisten noemen, vandaar dat we die column even onder de loep gaan leggen.  Ik zal dat doen door steeds een stukje te citeren en daarna van commentaar te voorzien.

Het is eigenlijk toch wel een heel goed idee om cannabis en andere psychoactieve middelen te legaliseren. Niet omdat ik een gebruiker ben, maar puur uit opportunisme, omdat het de Staatskas spekt.

Lees: Ligtenberg gaat, niet gehinderd door enige kennis van zaken, haar gal spuwen over het gedoogbeleid en legaliseren is in deze context hetzelfde als parasiteren. Over de Staatskas later meer.

De bijwerkingen dat het de veiligheid en gezondheid van de mens dient en werkgelegenheid schept, neem ik daarbij voor lief. Er moet maar eens een einde komen aan het gedoogbeleid: het verbod op de productie van hasj en marihuana maar tegelijkertijd wel gedogen van de verkoop is ronduit schizofreen.

Goed, met dat laatste ben ik het ronduit eens (al verschillen we van mening over de wijze van invulling) maar laat die eerste opmerking eens op u inwerken. Veiligheid en volksgezondheid kunnen mevroie aan heur reet roesten. Harm reduction,  ooit één van de redenen waarom we zijn gaan gedogen, interesseert haar allerminst. Mocht u nou zoiets hebben van ja maar, ik ben geen blower dus dat boeit me niet, bedenk dan datFiscaal up to Date ook of juist multinationals adviseert.

In een land waar nu al meer wiet wordt geproduceerd dan gerookt – en waar wiet in de top drie van land- en tuinbouwexportproducten zelfs de ui en de tomaat ver achter zich schijnt te laten – moet de Staat ook zo flink zijn om de ondernemers in deze branche hetzelfde te behandelen als alle ondernemers die wél belasting betalen.

exportmytheDe eeuwige exportmythe. De kurk waar de harde aanpak van Ivo O. op drijft en waar geen woord van waar is. Uit een intern rapport van de recherche dat in 2012 door de KRO is geopenbaard (en dat dit jaar weer offline is gehaald, archiefopname) blijkt namelijk dat de export van cannabis hooguit van bescheiden omvang is vergeleken met de import ervan. De recherche onderbouwt dat met het feit dat er zelden tot nooit grote hoeveelheden nederwiet in het buitenland worden onderschept. In 2006 niet (het jaar waarin het rapport geschreven is) en nu nog steeds niet.

Het rapport dat de Global Commission on Drug Policy (met voormalig VN-secretaris Kofi Annan) een paar weken terug uitbracht, kan het begin zijn van het einde van ons eigenaardige gedoogbeleid.

Eens, alleen is dat rapport van Kofi Annan en anderen is niet vanuit opportunisme geschreven maar met het nobele doel om de geweldsspiraal die de war on drugs is te doorbreken. Zie de heersende animatie van de Global Commission on Drug Policy hieronder.

De hypocrisie van het niet mogen bezitten, niet mogen produceren en niet mogen handelen in hasj en marihuana, maar anderzijds wel de oogjes dichtknijpen bij de verkoop ervan heeft zijn weerslag in de fiscaliteit. Alle activiteiten vanaf de teelt tot en met de verkoop zijn belast met inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. In de praktijk wordt dit niet aangegeven omdat men niet het risico wil lopen dat de zaak in handen van justitie komt en een strafrechtelijke veroordeling volgt. De bij de verkoop behaalde omzet is daarentegen voor de BTW onbelast. De Europese BTW-wetgeving verbiedt namelijk het berekenen van BTW over verboden zaken. Dat geldt niet voor de hennepstekken; die zijn gewoon belast, want dat zijn geen verboden middelen.

Lolwut? De teelt mag niet maar er zou wel vennootschapsbelasting en dus een KvK-inschrijving bij moeten komen kijken? Dan kan een teler zichzelf net zo goed aangeven op het politiebureau. “Hennepstekken” zijn wel verboden, als daarmee tenminste nederwiet wordt bedoeld en niet het volstrekt legale, gesubsidieerde groengewas vezelhennep. Waarschijnlijk doelt onze laaielichter op wietzaden. Die mogen legaal verhandeld worden maar wel met een bijsluiter dat het een souvenir betreft dat binnen de EU onder geen beding ontkiemt mag worden. En over de Staatskas gesproken, de helft van de wietprijs in de coffeeshops gaat linea recta in de schatkist. KRO’s Reporter becijferde in 2008 dat coffeeshops de fiscus jaarlijks met 400 miljoen spekken. En dan laten we de BTW die wordt afgedragen bij de aanschaf van kweekmaterialen zoals lampen, teeltaarde, bemesting, ventilatie, irrigatie, enzovoort nog buiten beschouwing. En de opbrengsten van het pluk-ze-beleid al helemaal. Het is daarom nog maar zeer de vraag of legalisering de fiscus meer op gaat leveren dan gedogen. Helemaal als je in ogenschouw neemt dat het gedoogbeleid een banen- en bevoegdhedenmotor is voor de politie.

Doordat het kweken van hennep en de productie van hasj en marihuana strafrechtelijk zijn verboden, lopen de telers en handelaren van het basisproduct  – onder het mom van “dubbel genaaid, houdt beter” – het risico zowel strafrechtelijk gepakt als fiscaalrechtelijk geplukt te worden. In elk geval in theorie, want de praktijk wijst intussen wel uit dat de kleine zelfstandigen, maar ook de grote en zware jongens in deze bedrijfskolom, meestal vrijuit gaan. Politie, justitie en Belastingdienst kunnen qua menskracht niet op tegen de wildgroei in de cannabisbranche, zodat de winsten ongestraft en belastingvrij worden opgestreken en alleen nog hoeven te worden witgewassen.

De enige steekhoudende passage uit de column. En inderdaad, “justitie” naait telers dusdanig dat bijvoorbeeld Doede de Jong het breken van natuurwetten in de schoenen geschoven kreeg.

Ofschoon ik er nooit zo van gecharmeerd was om criminaliteit aan te pakken door minder feiten strafbaar te maken, is mijn aversie hiertegen aan het verminderen.

Het betreft een plant, mevrouw Ligtenberg, een plant waarmee we een aantoonbare symbiose hebben (in uw en mijn hersenen zitten cannabisreceptoren, uw en mijn lichaam maken ook cannabinoïden aan). Die plant verbieden we ongeveer even lang als dat het fenomeen “democratie” bestaat. Dat een jurist er geen probleem mee heeft om de natuur strafbaar te stellen teneinde “recht” te spreken is veelzeggend. Wellicht dat mevrouw Ligtenberg zich eens kan gaan verdiepen in hoe verbod tot stand is gekomen en welke belangen daarmee gediend werden. Hint: het ging gepaard met propaganda over “degenerate races.”

Want met een begrotingstekort van bijna 20 miljard kunnen we niet lijdzaam blijven toezien op deze dubbele moraal.

Er zijn circa een half miljoen cannabisgebruikers in Vernederland, hoe je die 20 miljard uit de zak moet kloppen is me een raadsel.

Als het pleidooi van de Global Commission om cannabis en andere psychoactieve middelen te decriminaliseren wereldwijd wordt overgenomen, verdwijnt de sector uit het strafrecht en krijgen de landen carte blanche om (ook) BTW te heffen over alle opbrengsten van de teler tot en met de winkel.

Als cannabis gelegaliseerd wordt, komt ondergetekende nooit weer in de coffeeshop om commerciële plofwiet te kopen. De kostprijs van met liefde geteelde wiet bedraagt 25 cent per gram. Een grammetje plofwiet doet al gauw 7.50.

We weten dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie mordicus tegen legalisering is en het standpunt van staatssecretaris Wiebes van Financiën kennen we nog niet. Misschien moeten die twee er, in het kader van de beloofde belastingherziening, samen maar eens een ouderwets fiscaal belast sigaartje over roken om tot een drugsbeleid te komen dat past in de tijd en waar we financieel ook nog wat mee opschieten.

De VVD is mordicus tegen, dus niet alleen Ivo O. De JOVD mort weliswaar wat maar dat is voor de bühne. In hun programma is de PvdA voor legalisering, in de praktijk gedoogt de PvdA het krankzinnige beleid van de VVD. O en zou de minister van Financiën niet eerder in beeld komen bij een dusdanige stelselwijziging? Een sigaartje roken is overigens vele malen schadelijker dan pure cannabis roken.  De reden dat cannabisteelt verboten is heeft niks met veiligheid of volksgezondheid te maken en alles met missioncreep en winstgevendheid.

Getagd , . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.