„Half of jihad is media” – Hoe de politie aan online opruiing en uitlokking doet

halfjihadJe facebook-account deleten is voor veel mensen een onmogelijke opgave, en de pliesie doet het “per ongeluk”. Zoveel bleek ongeveer tijdens het “jihadproces van het jaar” (dixit AD). Om een “geloofwaardige positie” binnen een “jihadistische” besloten groep op facebook te creëren, was het volgens de politiewoordvoerder “noodzakelijk om ook zelf bijdragen te delen”. Daaronder viel het delen van de foto hiernaast. “Half of jihad is media.”

De politie (of is het de AIVD?) heeft zich uitgebreid laten adviseren en bijstaan bij het infiltreren zo blijkt uit een artikel van NRC Next. (Hier de gratis copypasta.) De ICT’er die de klus moet klaren wordt bijgestaan door een Arabische tolk en een geheime terrorisme-afdeling. Vervolgens heeft de politie een jaar lang zeer intensief want met een heel team bijgedragen aan de jihadpropaganda die tot het “jihadproces van het jaar” heeft geleid. Het gevolg daarvan is dat het dossier 2 miljoen bestanden bevat, in totaal 75 gigabyte aan vermeend belastende informatie aldus Vrij Nederland dat z’n best doet om deze fuck-up te downplayen. De politie heeft in samenwerking met een een geheime terrorisme-afdeling (=AIVD) van alles en nog wat vastgelegd, behalve de eigen olie op het vuurtje dat ze trachten op te stoken. En wat wordt de vermeende terroristen ten laste gelegd? Ongeveer hetzelfde als wat de politie deed om geloofwaardigheid te krijgen. Er wordt hen opruiing verweten en lidmaatschap van een terroristische organisatie zijnde een besloten facebook-groep waar de politie dus onderdeel van uitmaakte.

De foto bij dit stukje heb ik hier gevonden. SITE intel ziet het plaatje als oproep om vooral je leven te wagen en daar ben ik het mee eens. De bebloede camera impliceert dat je je op het fysieke strijdveld moet begeven om aan online jihad te doen. Er is derhalve weinig fantasie voor nodig dat de politie zelf heeft opgeroepen om naar Syrië of Irak te reizen. Nogmaals, exact hetzelfde als de tenlastelegging.  Als de verdachten schuldig zijn, dan is de politie dat eveneens. NRC Next trekt terecht parallellen met de IRT-affaire. Dit kunnen we en mogen we niet toestaan. Maar ik vrees dat we het wel gaan doen. Waarom? Simpelweg omdat 99% van de door de FBI opgerolde terreurcomplotten door de FBI bedacht en gefaciliteerd zijn. Het “jihadproces van het jaar” is een hoax en niet meer dan dat. En facebook delete helemaal niks. Zie hier, hier en hier.  Als de rechtbank echt waarheidsvinding wil dan heeft het door de diensten geplaatste opruiing in no-time boven water. Probleem is alleen dat de rechtbank en vooral het OM uit lijken te zijn op het stellen van een voorbeeld. En dat voorbeeld luidt dat bepaalde gedachten verboden zijn. Welkom in 1984.

3 miljoen extra voor bestrijding plantjes in Brabant

wietnaziHet kabinet trekt 3 miljoen euro extra uit voor de bestrijding van plantjes in onder meer Brabant. Ook Limburg en Zeeland krijgen extra geld. Dit wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt, dat melden bronnen in Den Haag. Tegelijkertijd is het een werkgelegenheidsproject. Minister Ard van der Steur hoopt een dubbelslag te maken door werklozen in te zetten als wietbestrijders. Jetta Klijnsma is er alvast lyrisch over omdat het mensen met een verstandelijke beperking aan een baan helpt. Klijnsma wil daarom niks weten van de benaming die “coalitie van water en vuur” luidt, volgens haar is er juist sprake van veel meer dan de som der delen.

Klijnsma: “VERDORIE!” Bent u boos mevrouw Klijnsma? Dat is ze. Klijnsma laat weten het helemaal gehad te hebben met de negativiteit, met het begrip dwangarbeid en met sociale verworvenheden in het algemeen. “Er zijn nou – VERDORIE – toch eenmaal mensen met een prima stel hersenen die vervolgens hun tijd gaan zitten besteden aan ons volstrekt redelijke beleid.  Daar schrijven ze dan boze stukjes over. Dat moet maar eens stoppen. Het sociaal vangnet is niet klaar voor een fenomeen als internet. En boos twitteren pikken we godverdriedubbeltjes zomaar niet!” Ard van der Steur intervenieert.  “Rustig, Jette, rustig.” JETTA! briest Jetta. JETTAAAAA! Net zoals Cartman. RESPECT MY AUTHORITAAA!! JETTAAA!”

“En ga nou niet doen alsof je het ermee oneens bent, we hadden net zo’n mooi project bedacht.” Gevraagd naar wat dat project is legt Van der Steur het uit. “Het is heel simpel: we richten een callcenter in dat alleen meld misdaad anoniem kan bellen.” U gaat dus grossieren in valse meldingen? “Nee, wij gaan voor een stukje extra veiligheid. En wij willen bewustzijn creëren. Er is geen betere manier dan bijna 700.000 werklozen daarvoor inschakelen. Die gaan dus bellen, met de politie, volstrekt anoniem. De privacy is dus niet in het geding maar ik zou iedereen aanbevelen om wel met een mogelijk huisbezoek rekening te houden. En tussen ons gezegd en gezwegen zou ik die Tapsterk ook niet uitvlakken. Tapsterk! Snapt u hem? hahahahhahaaa”

Hoe moeten die 700.000 werklozen op een re-integratietraject weten waar een hennepkwekerij zit, meneer Van der Steur? “Dat is niet relevant. Want relevant is dat er een aangiftebereidheid is, daar zorgen wij dus voor, en verder bewijs volgt wel uit de huiszoeking!” U wilt dus lukraak woningen binnenvallen. “Misschien willen we dat wel, maar dat is dus niet relevant. De telefonisten zoals ik ze graag noem leren vooral om vreemden correct aan te spreken. Dat helpt ze een baan vinden. En de gebelden moeten niet zo moeilijk doen. Ja, weigeren bezorgt je weliswaar onze aandacht en daarna gaan we je doorlichten en zo mogelijk oppakken maar wat zou dat?  Je kunt namelijk ook niks te verbergen hebben.” Heeft u niks te verbergen minister Van der Steur? “Hmmm, nee zeker niet, ik en mijn ministerie zijn een open boek!” Aaaahhh, in dat geval zou ik graag de lengte van uw lul weten, de mate waarin u al het twitterverkeer opslaat en een gemiddelde inschatting van de mate van islamofobie in uw korps zou ook niet verkeerd zijn. Jetta Klijnsma duwt tegen de tafel aan en schreeuwt: “VERDORIE! Jeeeeettttttaaaaa!” Wanneer ze Van der Steur bijna bijt, begint ie over haar handen te aaien.

“Geleerd van Juncker” glimlacht Van der Steur en hij trekt z’n stropdas recht. “Juncker lijkt verliefd op iedereen, zo klef is ie, zo ben ik niet, maar we moeten wel naar dezelfde Europese Eenheid toe.” Jetta maakt bezwaar. “In andere Europese landen is het vangnet kleiner en ik heb me daar al zoveel op aangepast!” Kasteelheer Van der steur haalt z’n schouders op.

Als laatste vraagt korpschef Bouman nog het woord omdat hij vindt dat de pluspunten te weinig benadrukt zijn. “Luister. Niet ieder door een werkloze opgepikt adres zal misschien een hennepkwekerij zijn. Maar ieder adres wordt wel door ons bezocht. Daardoor kunnen wij ter plekke verifiëren of daar een staatsgevaarlijk sujet woont of niet. Omdat we niet meer dan een anonieme melding nodig hebben om een voordeur in te slaan en dus achter de voordeur op te treden, moeten we ons gelukkig prijzen met de vele anonieme meldingen. Dat aantal stijgt ieder jaar weer, wij geven het aantal valse meldingen weliswaar niet vrij, maar daar vraagt ook niemand om. Gelukkig maar. Het is vechten tegen de bierkaai om wiet semiverboden te houden, wees blij dat je het mag kopen. Gun ons onze hobby, laat ons jagen. Het is niet in het belang van onze organisatie om deze machtsstrijd te beëindigen. Het is zo’n honderd jaar geleden democratisch besloten dat wiet “gewoon troep” is en daar houden we het bij. Andere meningen mogen maar termen als potgrondpolitie en plantenpopo zijn al gauw krenkend. Hou daar rekening mee!”

“All police are dogs” – game schiet politie in het verkeerde keelgat

all police are dogs

Pas op: bevat satire en spoilers!

Teksten en gebeurtenissen uit het rollenspel Shadowrun: Hong Kong gaan de politie veel te ver. Korpschef Bouman spreekt van opruiing tegen zijn korps en van ondermijning van de rechtsstaat en het gezag in het algemeen. Shadowrun is een dystopisch sciencefiction universum waarin megabedrijven de rol van stadstaten vervullen. Bij het ten einde lopen van de Maya-kalender vond de “Awakening” plaats, kwam magie terug op aarde en ontstonden en rassen als orks, trolls, dwergen en elven.

In het laatste deel van de serie kruipt de speler in de rol van terroristen. Hoewel Bouman niet erg gelukkig is met die achtergrond, is het niet waarover hij valt. “Het begin is goed” zegt hij. “De speler komt aan in de haven van Hong Kong en merkt al snel dat het gezag hem opwacht. Met gepast aanhoudingsvuur worden een aantal handlangers en toevallige omstanders naar de andere wereld geholpen. BOOM, HEADSHOT!” Bouman kijkt er tevreden bij maar die blik slaat snel om. “Maar dan begint het!” briest Bouman. “En het gaat van kwaad tot erger.” Bouman kijkt getergd. “In plaats van dat het spel de speler aanmoedigt om zich over te geven aan het bevoegd gezag, biedt het de speler de ruimte om apparatuur van de politie te saboteren of zelfs te hacken waardoor de politiedrones het vuur openen op degenen die ze moeten beschermen, namelijk de Hong Kong Police Forces.” Bouman kijkt bezorgd. “De Nationale Politie neemt in 2016 eigen drones in gebruik. De vorming van de Nationale Politie en de CAO-strubbelingen brengen al de nodige spanning met zich mee en dus zitten mijn mensen niet op dit soort angstbeelden te wachten, dat begrijpt u.”

“Nadat de speler het eerste arrestatieteam heeft afgeslacht en het eigen vege lijf gered heeft, begint de zoektocht naar de vermeende onschuld van de meest gezochte terroristen in Hong Kong. Vermeende onschuld! Alsof de politie ooit iemand onterecht beschuldigd heeft of anderszins onwaarheid spreekt!” Bouman windt zich zichtbaar op. “Tijdens die missie vindt de speler een afgehakte arm met daarop een tatoeage met de beledigende tekst all cops are dogs. Tenminste, als de speler ervoor kiest om de psychopaat Racter aan het team toe te voegen en bijvoorbeeld de gezagsgetrouwe ex-agent Duncan Wu niet.” Bouman aarzelt even en gaat dan voorzichtig verder. “Ik denk dat die Wu een infiltrant is, een hele goede want het spel vertelt de criminele speler dat Wu altijd als een broer geweest is maar dat hun wegen jaren geleden zijn gescheiden. So far, so good. Maar dan komt het! Het rollenspel dat grossiert in lange lappen tekst, nodigt de speler uit om het enige gezagsgetrouwe karakter in het team in iedere dialoog te krenken, te kwetsen, op z’n ziel te trappen en te beledigen. Daarenboven wordt de hele politieorganisatie stelselmatig weggezet als lui, log en corrupt.” Bouman loopt rood aan en dept het zweet van z’n voorhoofd met een zakdoek. “Wij spelen niet onder één hoedje met grote bedrijven en we zijn al helemaal niet uit op geldelijk gewin. Behalve dan dat we gewoon recht hebben op een betere CAO! Noteert u dat even? EEN. BETERE. CAO. Als wij niet optreden tegen drugs dan doet niemand het. Keer op keer blijkt uit peilingen dat een forse meerderheid voor legalisering is. De laatste keer zelfs 70%!’ Bouman hapt heel even naar adem en fulmineert verder. “Dit soort ongein pikken wij dus niet, hier moet tegen opgetreden worden en wij weten dat dat kan. In Duitsland en Australië bijvoorbeeld gelden veel strengere regels. In Duitsland mag er in games geen bloed vloeien en in Australië is iedere verwijzing naar drugs verboden. Deze game hangt aan elkaar van beide. Als je vijf keer drugs gebruikt dan behaal je zelfs een achievement! I don’t have a problem. Dit kan het korps niet over z’n kant laten gaan. Dit ondermijnt ons gezag, zet aan tot geweld of op z’n minst tot verachting want ik heb het nog niet eens gehad over het feit dat politiedossiers over de terroristen in het spel lachwekkend worden genoemd. LACHWEKKEND. Alsof om te lachen is dat de speler de politie vermoordt.”

alliance for AllahGevraagd naar wat Bouman wil gaan doen, begint hij te glimlachen. “Simpel, een onbeperkt gamestegoed wordt onderdeel van de CAO-eis. Ik bedoel, wij hebben het nu voor elkaar dat we rappertjes mogen censureren en dat willen we ook met verderfelijke computerspellen doen. Daarvoor moeten we ze wel allemaal kunnen spelen en met 6000 games in de Steam-store gaat dat niet van een politieloontje. Dus moet Van der Steur over de brug komen.” Is het dan allemaal kommer en kwel, meneer Bouman? “Nee, dat zeker niet, tussen alle liederlijkheid door gloort één lichtpuntje. De vreselijke gutmenschenorganisatie AFA wordt in Shadowrun: Hong Kong terecht geduid als Alliance for Allah.”