Israël is een terreurstaat

Tienduizenden overlevenden van de Holocaust leven in abjecte armoede. Het komt voor dat mensen die concentratiekampen overleefden het thans moeten zien te rooien op een dieet van rauwe groente, chips en cup-a-soup. Je zou het een eeuwige hongerwinter kunnen noemen. Tegen die achtergrond is het regeringsstandpunt dat oorlogsgetroffenen niet op hun AOW gekort mogen worden lovenswaardig. Alleen verandert dat wanneer die oorlogsgetroffenen zelf Lebensraum najagen in bezet Palestina.

IDF-klokkenluider Eran Efrati schetst in een lezenswaardig artikel hoe kolonisten Palestijnen provoceren tot het gebruik van geweld. Hij herinnert zich een weekend waarin het zijn taak was om joodse kolonisten te bewaken die het vermeende graf van Abraham, Isaak, Jacob en hun vrouwen Sarah, Rebecca en Leah bezochten in Hebron. Israëlische kinderen plasten op gebedskleden in de moskee en ze staken gebedskleden in de brand. Hun ouders en grootouders stonden erbij en keken ernaar. Toen Efrati een aansteker afpakte van een van de kinderen die bezig was om de voor christenen, joden en moslims heilige begraafplaats te vandaliseren, werd hij van hogerhand teruggeroepen. Hij had maar excuses aan te bieden aan het kutkolonistenkind wiens aansteker hij “gestolen” had als soldaat zijnde. Het kutkolonistenkind ging daarna vrolijk verder met het ontheiligen van het voor alle drie van de Abrahamitische geloven heilige bedevaartsoord.

Je kunt me meer wijsmaken maar dat Israël pist op het internationaal recht omdat God dat nou eenmaal zo gewild heeft terwijl het tegelijkertijd claimt een seculiere staat te zijn gaat er bij mij (en bij Haaretz) niet in. Het is het één of het ander. Of God heeft het zo gewild (en wat een klootzak is dat dan als de ene genocide de andere rechtvaardigt) of we erkennen met z’n allen dat Israël een terreurstaat is. Mocht u daar nog niet van overtuigd zijn, bedenk dan dat Israël openlijk overweegt om ISIS te steunen. Jabbat Al-Nusra, het Syrische filiaal van al-Qaieda kan al enige tijd op Israëlische steun rekenen. Door Wikileaks gepubliceerde mails van Hillary Clinton verraden waarom: Syrië destabiliseren zou goed zijn voor Israël.

Kolonisten zijn, hoe je het ook wendt of keert, pionnen in de al een halve eeuw durende illegale bezetting van Palestina. Zelfs Amerika, dat de bezetting mogelijk maakt met een miljardensubsidie voor wapentuig, is van mening dat er zonder einde aan de bezetting nooit sprake van vrede kan zijn. Op papier deelt Nederland die mening, in de praktijk bagatelliseren we de bezetting al zeker 11 jaar. In 2005 hadden ambtenaren van De Geus (CDA) het “kansrijke” idee om de bezette bevolking de illegale uitkeringen van de bezetters te controleren. Dat de Palestijnse Autoriteit – op straffe van standrechtelijke executie – helemaal niet in de illegale kolonies mag komen werd afgedaan als een niet ter zake doend detail. Zoiets noemen we met een goed Jiddisch word een gotspe.

Sinds tenminste 2002 hebben alle Kabinetten artikel 90 van de grondwet (de regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde) aan hun laars gelapt. Opeenvolgend bogen Balkenende (CDA), De Geus (CDA), Donner (CDA), Verhagen (CDA) Rutte (VVD), Timmermans (PvdA) en Asscher (PvdA) voor de druk van de Israël-lobby. Hoewel NRC schrijft dat de Kamer nooit geïnformeerd is, blijkt dat ook de ChristenUnie zich heeft verzet tegen de “strafkorting”. En tijdens het vragenuur waarin deze kwestie aan de orde werd gesteld door DENK, bleek dat DENK het met Asscher eens is dat de illegaal uitbetaalde uitkeringen aan illegale kolonisten niet teruggevorderd te hoeven worden. Voorwaar een capitulatie als je beseft dat het terugvorderen van AOW in Nederland de laatste jaren verdubbeld is. Kennelijk is een Latrelatie waarin je vaker dan 3 nachten per week het bed deelt met je partner een groter vergrijp dan landjepik en apartheid.

Weigeren om zaken te doen met illegale kolonisten schijnt een nog groter vergrijp te zijn. Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, Bontes/Van Klaveren (ex-PVV), Van Vliet (ex-PVV), Houwers (ex-VVD) en 50PLUS (ook ex-VVD) tracht (indirecte) subsidies aan de BDS-beweging te verbieden. Als Plasterk die motie uitvoert dan zou het zomaar kunnen betekenen dat respectabele organisaties als Oxfam-Novib, de Verenigde Naties en Een Ander Joods Geluid op een zwarte lijst geplaatst worden enkel en alleen omdat ze van mening zijn dat een illegale bezettingsmacht niet zou mogen profiteren van landroof en uitbuiting van Palestijnen.

Nederland staat weer aan de foute kant van de geschiedenis. Net zoals we in de jaren ’80 en ’90 aan de foute kant van de apartheid in Zuid-Afrika stonden. We bestraffen activisten en belonen kolonisten. Dor vreedzaam verzet te bestraffen en door kolonialisme te belonen lokken we bovendien gewelddadig verzet uit. De boycot van Zuid-Afrika heeft meer zoden aan de dijk gezet dan het in brand steken van de Makro. Als Plasterk de motie tegen de BDS-beweging uitvoert dan geeft hij de boodschap af dat vreedzaam verzet niet getolereerd wordt. Daarmee geeft Nederland een uiterst dubieuze boodschap af. Als vreedzaam, passief verzet bestraft wordt dan blijft er alleen nog gewapend verzet over.

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie