Nederland, surveillancestaat

zombiepliesieVandaag viel mijn oog door toedoen van Petra op een artikel met de titel ‘Hij werd met zak over hoofd afgevoerd alsof hij Holleeder was‘. Ik zal even kort samenvatten wat er hier precies gebeurde:

Rob C. werd in zijn nieuwe woning door de politie aangehouden. En dus bepaald niet subtiel of respectvol, iets wat je van je allerbeste vrienden toch wel zou verwachten. Rob werd aangehouden omdat hij “via de inlogcode” van zijn buurvrouw online was. Voor veel mensen waarschijnlijk een valide opmerking. Maar voor mensen die iets van IT weten, oogt dit best wel raar.

Nu is zoals we weten de politie niet zo heel erg thuis op IT-vlak en aangezien mainstream media op geen enkel vlak thuis zijn – oké, op het gebied van propaganda verspreiden zijn ze ware meesters – zal ik om die reden kort beschrijven waarom dat geneuzel over “een inlogcode” mijns inziens zo raar is. Ik vermoed dat men het hier over een IP-adres heeft en niet over een “inlogcode”. Rob beschikte over het WiFi-wachtwoord (dat zou de “inlogcode” verklaren) van zijn buurvrouw en maakte gebruik van haar verbinding, die dus via haar modem en haar IP-adres verliep. Dat lijkt mij een stuk logischer dan het warrige verhaal dat op Ad.nl geplaatst is.

Rob werd opgepakt omdat hij volgens de politie geen toestemming had. Dat blijk alleen heel anders te liggen, zoals het artikel ook duidelijk aangeeft:

“Toen de politie de vrouw op haar werk lastig viel en vertelde dat haar buurman op haar pc had ingebroken, zei zij dat ze hem toestemming had gegeven. Mijn cliënt heeft dus helemaal niets fout gedaan.”

Kortom, Rob deed helemaal niets fout. Maar hoe kan het dan zijn dat de politie deze man zo enorm hard heeft aangepakt? Als we verder lezen, stuiten we op het volgende:

“De Zwijndrechter kreeg de bijnaam De Joker nadat hij in 2007 in het gemeentehuis van Hellevoetsluis voor elkaar kreeg dat er een foto op zijn ID-kaart kwam waarop hij als Joker uit Batman stond afgebeeld.”

En verderop vinden we nog iets:

Eerder stelde hij als beveiliger van premier Balkenende de beveiliging bij ministeries aan de kaak.

Ik hoop dat de ondertussen lezer al een beetje een idee krijgt over wat hier precies speelt. Dat het niets met rechtvaardigheid te maken heeft, dat lijkt me direct duidelijk. Dat het eerder in de hoek van vergelding ligt, lijkt mij zelf een valide aanname. Rob bewijst telkens weer dat het overheidswezen faalt en dat is natuurlijk niet wat medewerkers van de overheid graag lezen. Continu falen en afgaan maakt het oneindig graaien in belastinggeld tenslotte best wat moeilijk verkoopbaar. Dat kunnen onze vrienden van de politie – die de afgelopen tijd toch al zo lekker in het nieuws zijn – er dus overduidelijk niet bij hebben.

Dit zou de lezer van dit artikel al zorgen mogen baren. Echter, wie iets verder kijkt dan het artikel op Ad.nl lang is, ziet meer. Wat aandachtspuntjes in lijstvorm gegoten:

  1. Hoe wist de politie precies dat Rob C. op de internetverbinding van zijn buurvrouw zat? Hiervoor moet Rob ergens ingelogd zijn onder zijn eigen naam, waardoor de politie de link heeft kunnen leggen. Dit impliceert echter nog veel meer:
  2. Als de politie inzage heeft in het gebruik van bepaalde accounts op bepaalde websites, dan heeft men inzage in heel erg specifieke gegevens die je normaal gesproken voornamelijk in logbestanden op een server ziet. Zou het kunnen dat de politie toegang heeft tot bepaalde veelgebruikte servers? Denk hierbij bijvoorbeeld aan sites als NuJij.nl.
  3. Hoe houdt de politie precies mensen in de gaten? Hebben zij alerts/triggers in laten bouwen op bepaalde webservers wanneer deze door bepaalde IP-adressen bezocht worden? Hoe kan zij anders doorhebben dat Rob C. onder een ander IP-adres op een webserver terecht kwam?
  4. Het kan ook zijn dat de politie de verbinding van de buurvrouw continu in de gaten houdt en daarom zag dat er iemand anders van gebruik maakte. Maar waarom zou de politie de internetverbinding van zomaar een mevrouw fulltime in de gaten houden? Of zou deze naar “sleepnetten” neigende methode misschien al op een veel groter vlak ingezet worden dan ons nu verteld wordt?
  5. Het zou ook kunnen dat de politie al lang en breed begonnen is met wat zij abusievelijk “terughacken” is gaan noemen; dat levert tenslotte veel meer inzage in gegevens op. Maar dan zou men alsnog de buurvrouw “teruggehackt” moeten hebben, wat dus weer niet bijster logisch is. Tenzij deze mevrouw ook al als een gevaar voor het voortbestaan van de ambtelijke laag gezien wordt?
  6. Alles wijst in dezen helaas op een doodenge vergeldingsactie van de politie die daarmee het eigen gezicht poogt te redden. Dat heeft alleen helemaal niets met een rechtsstaat te maken en aangezien Nederland zichzelf altijd maar op de borst klopt aangaande deze rechtsstaat, zou dat wat mij betreft wat wenkbrauwen mogen doen fronsen. En dan druk ik mij nog heel erg subtiel uit. Als men daadwerkelijk al aan het “terughacken” (een enorm foute benaming die wel weer perfect in de newspeak van overheden past) is, dan kunnen we die hele rechtsstaat wat mij betreft gewoon vergeten; dan doet de politie gewoon waar zij zin in heeft.
  7. De wijze waarop Rob C. is opgepakt, spreekt wat mij betreft ook boekdelen. Met een zak over je hoofd afgevoerd worden ten overstaan van de bewoners van je appartementencomplex, is overduidelijk bedoeld om je zwart te maken en “een voorbeeld te stellen”. Zoals een organisatie als de Mafia zou doen, zeg maar. En onthoud hierbij dus svp ook dat Rob C. ten onrechte gearresteerd is aangezien hij gewoon toestemming van zijn buurvrouw heeft gehad: die hele arrestatie was simpelweg niet rechtsgeldig.

Welkom in Nederland anno 2016. Alwaar de surveillance-en politiestaat overduidelijk al tot volle wasdom gekomen zijn.

Beste mensen, dit zijn echt doodenge ontwikkelingen waarvan je vroeger dacht dat ze alleen in dictatoriale gebieden voorkwamen. Nou, nee dus. Ook gewoon op uw eigen plantage. Het zal vast weer met dat fenomeen “beschaving” te maken hebben, maar ondergetekende gaat hier vast weer wat nachtjes over wakker liggen. Ik duim dat u hetzelfde doet.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.