Fuck kiesdrempels

VVD en CDA willen een kiesdrempel. D66 en CDA willen een winner takes it all stemsysteem zoals Amerika dat kent. Hoewel Clinton ongeveer drie miljoen meer stemmen kreeg dan Trump, heeft ze toch verloren omdat het systeem dusdanig werkt dat de meerderheid van stemmen nul invloed heeft. Amerika is geen democratie. De verkiezingen zijn puur voor de show en bovendien zijn ze optioneel. De Amerikaanse grondwet staat toe dat het hele circus dat miljarden kost wordt overgeslagen en als dat niet gebeurt, dan mag het Electoral College de hele invloed van het volk negeren door iemand als president te benoemen waar niemand voor gestemd heeft.

Democratie is volgens de machtshebbers een groot goed, maar het mag niet te lastig worden. Dat is waarom democratische participatie zo lastig mogelijk wordt gemaakt. Jezelf verkiesbaar stellen kost 11.500€ aan borgsom en dat bedrag raak je kwijt als je geen zetel haalt. Alleen als je wel een zetel krijgt, dan krijg je het terug. Het systeem straft de verliezers.

Voordat je die 11.5k mag ophoesten is er nog een andere horde die je moet nemen. In iedere kieskring moet je 30 steunverklaringen verzamelen. Kiesgerechtigden moeten hun naam verbinden aan de kandidatuur van een partij voordat die partij überhaupt mee mag doen. Die steunverklaringen zijn openbaar. Mocht de PVV ooit 76 zetels halen, waarna de regering ronduit fascistisch wordt dan is het een koud kunstje om te achterhalen wie verzetspartijen steunt.

Zover is het gelukkig nog niet. Maar de voor de goegemeente onzichtbare kiesdrempel voor nieuwe partijen dient wel geslecht te worden als we willen volhouden dat iedereen kan deelnemen aan de verkiezingen omdat we een democratie zijn.

Helaas schreeuwen de media eerder moord en brand dat er 81 partijen zijn ingeschreven voor de verkiezingen. Dat meer dan de helft van die partijen er niet in zal slagen om door alle voor de goegemeente onzichtbare hoepeltjes te springen hoor je niet. De media zijn de stenografen van de status quo. Iedere politicus die zichzelf een democraat noemt zou zichzelf daartegen moeten verzetten. Als democratie enige geloofwaardigheid wil blijven houden dan moet de ongehoorde stem verheven worden.

Dat kan heel makkelijk. Zolang er nog 600 handtekeningen nodig zijn voor verkiezingsdeelname, zouden ambtenaren verplicht moeten tekenen. Het zijn geen open en vrije verkiezingen als je drempels opwerpt die voorschrijven dat partijen afhankelijk zijn van toevallige vrijwilligers.

Als het teveel gevraagd is om de onzichtbare kiesdrempels af te schaffen of om ambtenaren te laten tekenen, dan zouden gemeenteraden in het gat kunnen springen. Toegegeven, geen enkele provincie heeft 81 gemeenteraden maar iedere provincie heeft wel genoeg gemeenteraden om ervoor te zorgen dat iedere partij met een serieus verkiezingsprogramma deel kan nemen aan de verkiezingen.

Democratie is niet voor bange mensen.

Vuile handen

Het was in donkere dagen voor kerst dat de VVD de oorlog op de kerstgedachte van vrede op aarde opende. Dat deed de VVD bij monde van Han ten Broeke en dat kreeg min of meer de instemming van Kati Piri namens de PvdA. Vrede op aarde werd aan de kant geschoven ten faveure van “we moeten vuile handen maken“. Waarom? Vooral om te verhinderen dat slachtoffers van oorlogen waar we zijdelings of direct bij betrokken zijn hun koffers pakken om hier in de onmenselijke asielprocedure te belanden.

Han ten Broeke wil zogezegd meer Turkijedeals sluiten, uiteraard niet alleen met Turkije want die deal hebben we al, maar met meer landen waar ze het niet zo nauw nemen met de mensenrechten zoals die zijn vastgelegd na het “dit nooit weer” vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dat verdrag, de Universele Verklaring van de Rechten voor de Mens (UVRM) vormt de basis van onze normen en waarden. Die normen en waarden zijn universeel en absoluut, in de woorden van de Minister-president vormen ze geen cafetariamodel.

De VVD  en andere establishment-partijen vinden zich blijkbaar de uitzondering op die regel, want ze zijn net als de PvdA, het CDA, D66, al sinds de jaren ’80 bezig met door vakbonden gewonnen verworvenheden af te schaffen. De bijstand? De bijl er in en de knoet erover! Het ziekenfonds? Opheffen! Privatiseren!  Lees meer

Dijkdoorbraak

Terwijl de media zaten te stoken dat moslims kerst dreigen op te vreten, twitterde voormalig GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik in zijn functie als lid van de Rekenkamer dat het erbarmelijk gesteld is met de waterkering. “Te weinig budget Rijkswaterstaat voor onderhoud dammen, stuwen en stormkeringen.” Me dunkt dat dat een ernstige tekortkoming is maar het kreeg exact nul aandacht van de media en welgeteld 10 retweets.

In 2013 werden we ook al eens gewaarschuwd dat het erbarmelijk gesteld was met de zeekering. BinnenlandsBestuur schreef destijds dat uit door RTL opgevraagde documenten bleek dat er een alarmerend beeld naar voren kwam dat al tien jaar lang doorettert. De Oosterscheldekering kan aantoonbaar niet aan de gestelde eisen voldoen.  Dat door Rijkswaterstaat geautoriseerde rapport stelt dat de Oosterscheldekering verwaarloosd is en daardoor onbetrouwbaar is. Insiders binnen Rijskswaterstaat zeggen dat medewerkers steeds minder kennis hebben en dat ze “out of control” raken.

Toch bluft Rijkswaterstaat dat ze klaar zijn voor het stormseizoen van 2016/2017. Daarbij pochen ze over 200 jaar ervaring maar ze zwijgen als het graf over circa dertig jaar door het neoliberalisme gedicteerde bezuinigingen. De Rekenkamer beaamt dat de Minister gelijk heeft dat er 151 miljoen extra nodig is. Daarenboven stelt de Rekenkamer dat de Minister de urgentie onderschat. Bovenop de 151 miljoen is er minstens nog eens 132 miljoen nodig. De Rekenkamer verwijt Rijkswaterstaat dat ze ziende blind zijn. “Ondanks verbeteringen heeft Rijkswaterstaat geen actueel financieel overzicht.”

Al bij al blijft er dan nog steeds een tekort van 32 miljoen over. De Minister ontkent dat dat. Zij stelt dat slechts een tekort 18 miljoen bestaat. En vervolgens wordt het totaal gestoord. Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus meent dat dat de dijkbewaking beter wordt naarmate het budget tekort schiet. Echt waar! In de woorden van haar Ministerie: ” De minister acht dit [tekort] aanvaardbaar, omdat zo’n spanning prikkelt tot innovatie en doelmatigheid.

Alsof je een dijkdoorbraak weg kunt bezuinigen! Alsof je water tegen kunt houden houden met een begrotingstekort. Krankzinniger wordt het niet.

 

Cyberpaniek

Op 12 februari 2014 is een man aangehouden omdat hij de website van de gemeente Hellevoetsluis kortstondig had platgelegd.  Twee dagen later werd hij ontslagen uit voorarrest maar dat liet onverlet dat zijn minderjarige kind hem werd afgenomen. Het kind werd ondergebracht bij een pleeggezin en pas na kostbare civiele procedures kreeg de vader zijn zoon terug.

Op 15 december 2014 werd de man wederom gearresteerd, ditmaal door een arrestatieteam dat hem met een zak over het hoofd afvoerde. Wederom omdat hij de website van de gemeente Hellevoetsluis kortstondig had platgelegd en omdat hij er in geslaagd is om alle ambtenaren een pornosite voor te schotelen als zij het internet probeerden te gebruiken. Of de ambtenaren nou naar Google of naar Bing trachten te navigeren maakte niet uit, een kwetsbaarheid in het systeem stond toe dat alles verwees naar porno. Lees meer

Hackwet

“Als je tegen deze wet was, dan was je voor kinderporno, dan was je voor terroristen, dan was je voor criminelen.” Het is mijn partij bepaald niet maar Kees Verhoeven van D66 heeft zich met man en macht verzet tegen een draconische wet die de doos van Pandora doet verbleken als kinderspel. Als de PvdA en de VVD hun zin krijgen dan mag de politie iedereen de moeder hacken. Voormalig gedoogpartner CDA doet daar nog een schepje bovenop. Wat het CDA betreft kan de hackwet niet draconisch genoeg zijn.

Ironisch genoeg is de PVV in principe voor de hackwet tenzij het CDA z’n zin krijgt en we alle remmen loslaten. Of Geert Wilders tegen een totalitaire politiestaat waag ik te betwijfelen maar Lilian Helder lijkt dat wel te zijn. Niet dat ik haar inbreng nou je van het vond omdat haar inbreng valt te vergelijken met het schizofrene gedoogbeleid waarbij wiet verkopen wel mag maar telen niet.  Volgens Helder mag de politie zogeheten 0days wel gebruiken, maar niet kopen. Dat is wensdenken. 0days zijn kwetsbaarheden in software die bij de leverancier onbekend zijn.

Dijkhoff is het met Helder eens dat de politie geen gebruik mag maken van 0days. De inkoop daarvan is verboden. Tenzij er een mooie strik omheen zit. De inkoop van hackingtools mag namelijk wel. De VVD wil wil de handel in onbekende kwetsbaarheden het liefst legaliseren. Met veiligheid heeft dat niks te maken, met misbruik maken van kwetsbaarheden des te meer. De leverancier van de software wordt niks verteld terwijl de zwarte markt gespekt wordt. Daarbij doet het Kabinet alsof die markt toch al bestaat en dat ze slechts een kleine speler zijn maar dat is onzin. Reuters heeft aangetoond dat de Amerikaanse overheid de grootste speler op de markt is en Nederland wil daaraan gaan meedoen.

De titel van het artikel van Reuters is veelzeggend. “U.S. cyberwar strategy stokes fear of blowback”. De angst voor blowback is bepaald niet irreëel. De overheid die kwetsbaarheden in software minimaal vier weken en maximaal tot in lengte van dagen onder de pet wil houden brengt iedereen in gevaar. Met name zichzelf. Er is niemand die zoveel verouderde meuk gebruikt dan de overheid. Bovendien heeft HackingTeam niet nagelaten om de eigen klanten op te zadelen met een rootkit als dat nodig was om hun belabberde spionagesoftware werkend te krijgen. Dat is een meme op Twitter gewirden. #yourboyserge.

De politie hangt aan elkaar van ouderwetse rommel. De laatste keer dat ik verhoord werd draaide de politie nog Windows XP en gebruikten ze godbetert Internet Explorer 6. Natuurlijk draaien ambtelijke molens traag maar er is geen excuus voor om afhankelijk te zijn van software waarvoor de updates twee jaar geleden gestopt zijn. Helaas denkt de overheid daar anders over. Daarom betaalt de overheid minstens 3 miljoen om kwetsbare software die 12.5 jaar oud is zogenaamd up to date te houden. Iedereen met een beetje verstand van Windows had dat gratis kunnen verkrijgen door welgeteld 1 registersleutel te veranderen. De overheid die blijkbaar niet bij machte is om Microsoft te fucken door middel van een enorm simpele hack wil nu dat de politie gaat hacken.

Iedereen die ooit verhoord is door de politie zal erkennen dat de politie notoir achterlijk is. De politie betaalt zich blauw voor extended-extended support voor een systeem dat ze überhaupt nooit hadden moeten gebruiken. En dat – zoals gezegd – geen 3 miljoen per jaar hoeft te kosten als je het slimmigheidje kent. Ik ben geen wonderkind, maar ik ben wel slimmer dan iedere duurbetaalde politiekracht.

De politie, die werkelijk geen idee hoe heeft hoe de eigen systemen zo goedkoop mogelijk beveiligd kunnen worden, krijgt als het aan de VVD, het CDA en de PvdA ligt, de bevoegdheid om te gaan hacken. Daarbij schreeuwen al die drie partijen dat de politie dat zelf moet doen en dat het geen dure grap mag worden. De hackwet die het inkopen van 0days toestaat mag zogenaamd geen vrijbrief zijn om maar 0days te kopen.

De overheid is daarbij bereid om een blik met wormen te openen. Alles en iedereen mag gehackt worden als het aan VVD, CDA en PvdA ligt. Wat de consequenties zullen zijn wordt totaal genegeerd. Alle drie de partijen vinden het onnodig om te controleren in welk land een server staat voordat erop ingebroken wordt. Dat is nogal wat. Als wij een vrijbrief hebben om op alles en iedereen in te breken dan hebben Rusland en China dat ook. En reken er maar op dat zij terug zullen slaan. Volgens Kees Verhoeven heeft China 180.000 hackers in staatsdienst terwijl Nederland moeite heeft om 500 vacatures te vullen.

De overheid denkt weinig tot geen 0days nodig te hebben. De overheid is dom. Rusland mag dan laat op het feestje zijn, ze hebben geen ziekenhuizen die op Windows XP draaien. En wij wel. Daarom zou ik maar eens voorzichtig zijn met het hele cyberwarfaregebeuren want er is niks dat er op wijst dat wij gaan winnen.

 

Dijsselbloem, zelfbenoemd activist

De afgelopen Kabinetsperiode hebben we Jeroen Dijsselbloem leren kennen als hardcore neoliberaal. Namens het IMF en als mister Euro heeft hij, zowel in de woorden van een anonieme spreekbuis van de Eurogroep als van de Griekse regering, Yannis Varoufakis mentaal gewaterboard en Griekenland fiscaal gewaterboard. Dat heeft hij gedaan door de Griekse economie te gijzelen. Door de introductie van de Euro, gaan deelnemers aan die vermaledijde munt niet meer over het eigen monetair beleid. Dat is geen onbedoeld neveneffect, het was exact de bedoeling. Wie denkt dat de Euro is mislukt, is uiterst naïef.

De Euro is ontworpen om toe te slaan in tijden van crisis, grof gezegd is de Euro een tatoeage van een rups boven de bilspleet van een onweerstaanbare meesteres die zich ontpopt als een vlinder zodra er sprake is van monetaire krapte.

Lees meer

Moderne concentratiekampen

De vrijheid van meningsuiting is dood. Er heerst een alles verstikkende inperking van linkse opinies. Iedereen die de mond vol heeft over vermeende politieke correctheid, zoals de VVD en de PVV, kan mij gevoegelijk de bout hachelen of anderszins een enge ziekte krijgen. Ik ben niet van plan om in te binden. Het is hoog tijd dat domrechts eens in de spiegel gaat kijken met hun zogenaamde vrijheid van meningsuiting want linkse mensen die concentratiekampen concentratiekampen noemen worden veroordeeld voor smaadschrift.

Het is verboden een gezinsgevangenis te benoemen als een gezinsgevangenis. Zeggen dat bouwbedrijf De Vries en Verburg concentratiekampen opleveren mag niet. De rechtbank vindt dat smaad. Bouwbedrijf De Vries en Verburg kan de tyfus krijgen. En de rechtbank idem dito. De rechter die Joke Kaviaar voor de honderdduizendste keer veroordeeld heeft is een complete nitwit die bepaald geen kaas heeft gegeten van het verdrag voor de mensenrechten.

De politieke correctheid is anders dan beweerd wordt niet links. De politieke correctheid is rechts. En de klootzakken die zogenaamd willen zeggen waar het op staat, grossieren in eufemismen. Als je een concentratiekamp een concentratiekamp noemt dan word je veroordeeld wegens smaad (kom maar!), vandaar dat de detentie-industrie hun uiterste best doet om de hele boel te eufemiseren.

Termen als zij ging op transport en zij wordt opgesloten worden omgekat naar “de bewoners worden opgevangen“. Dat is het gevolg van zogenaamd humane behandeling van ongedocumenteerde mensen.

Het verandert echter niks aan het feit dat een gezinsgevangenis een modern concentratiekamp is. Dat Joke Kaviaar wegens smaad veroordeeld is omdat ze de waarheid vertelt is een gotspe.

Livestreamverbod

Mitch Henriquez is onwel geworden onderweg naar het politiebureau en hij is helaas overleden voordat er eerste hulp kon worden verleend. Dat melden de media in eerste instantie op het gezag van de politie en het OM. Toen de videobeelden van de lynchpartij op Youtube verschenen, veranderden de media het verhaal. Mitch Henriquez zou zijn overleden door zuurstofgebrek, niet door politiegeweld.

De media en de politie zijn goede vrienden omdat de politie de media van een constante stroom persberichten voorziet die én klakkeloos overgenomen worden én behoren tot de categorie meest gelezen berichten. Menig ZZP’er verdient een goed belegde boterham met het runnen van een 112-clickfarm. Of ze zo slim zijn weet ik niet, maar in principe hoef je daar maar één keer een scriptje voor te schrijven dat persberichten van de politie in jouw regio automatisch overneemt en daarna kun je de advertentie-inkomsten zien binnenstromen. 112-porno verkoopt namelijk beter dan seks en de Nederlandse filterlijst voor adblock bevat geen enkele 112-clickfarm.

Omdat de media dikke mik zijn met de politie berichten ze nu zeer terughoudend over wat de facto een livestreamverbod van demonstraties is. Kamer wil agent niet meer herkenbaar in beeld kopt de Telegraaf. RTL maakt het een stuk bonter door er treitervlogger mag agent niet langer herkenbaar filmen. De wet geldt niet selectief voor wat arbitrair treitervloggers worden genoemd. De wet geldt voor iedereen. Tenzij je heel rijk bent, dan kun je strafvervolging afkopen, maar dat is een ander blog.

Als het Kabinet de bijna Kamerbreed gesteunde motie (de enige tegenstem was van DENK) uitvoert, dan kan een journalist als Kevin Roberson wel inpakken. Gezichten blurren is vrij makkelijk omdat er talloze gratis tools voor beschikbaar zijn, maar geen daarvan ondersteunt het onherkenbaar maken van de gezichten van agenten on the fly. Het is een videobewerking die naderhand moet gebeuren.

Zonder er goed over na te denken heeft de Kamer (en ook mijn partij) een voorstel gesteund dat het demonstratierecht verder onder druk zet. Een recht dat volgens Amnesty al onder druk staat wordt verder ingeperkt. Ik neem dat de Partij voor de Dieren zeer kwalijk omdat juist zij zouden moeten weten hoe wetten tegen het filmen van de bio-industrie Amerikaanse activisten verhinderen om dierenleed bloot te stellen. In Europa hebben we die wetgeving nog niet, maar ook hier worden illegaal gefilmde beelden gebruikt om het leed dat de bio-industrie veroorzaakt aan te tonen. Zo heeft bijvoorbeeld Gaia onlangs aangetoond hoezeer de Vrije Universiteit Brussel proefdieren een levende hel bezorgt. Juist de Partij voor de Dieren zou daarom beter moeten weten om voor dit soort onbezonnen moties te stemmen. Lees meer

All your data are belong to us

allyourdataIn de 2014 vond ik een vacature die online trollen voor het Ministerie van Veiligheid en Nog Iets moest werven. De Partij voor de Dieren heeft daar Kamervragen over gesteld. De Kamer heeft ook een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die het monitoren van buzz op social media verbiedt en die online opiniebeïnvloeding al helemaal uit den boze verklaart. Uiteraard beantwoorde het Ministerie van Veiligheid en Nog Iets die vragen op uiterst sussende wijze. “Bewindslieden werven geen medewerkers om de meningsvorming van burgers over hun beleid en functioneren te volgen en te beïnvloeden.”

Twee zinnen later volgt er echter dit: “Het volgen van media, ook online media, is een vorm om signalen uit de samenleving op te vangen. Het stelt de overheid tevens in staat om ook online vragen van mensen over het beleid te beantwoorden.” Op de vraag of er nu al medewerkers, en zo ja, hoeveel FTE dan, worden ingezet om te trollen, wordt ontwijkend geantwoord. “Er zijn medewerkers binnen de overheid actief om voorlichting te verstrekken aan burgers via brieven, telefoon, mail en meer recent ook via social media. Daarbij wordt altijd verwezen naar staand beleid zoals bijvoorbeeld omschreven op www.rijksoverheid.nl of in de correspondentie met het parlement. Er worden geen medewerkers ingezet om kritische geluiden op sociale media van repliek te dienen.”

Op de vraag hoeveel de trollfarm kost werd eveneens ontwijkend geantwoord. “Alle ministeries volgen media, ook online media. Daar worden verschillende pakketten gebruikt. Het is integraal onderdeel van de inspanningen gericht op het opvangen van signalen uit de samenleving, waarbij beleidsonderwerpen die aandacht van politiek, media en samenleving vragen worden gevolgd.”

De vraag of het verantwoord is om social media af te luisteren werd beantwoord met een meesmuilend: “De Uitgangspunten van de Overheidscommunicatie zijn altijd het kader, ook voor de wijze waarop de Rijksoverheid communiceert. Ter illustratie een citaat uit de Uitgangspunten: “Hoofddoel van de communicatie van de rijksoverheid is te voldoen aan het recht van de burger op communicatie met en informatie van de rijksoverheid en het ondersteunen van goed democratisch bestuur”. Lees meer

Boerenbedrog II

laarzenactie

De industrie die kalfjes beneden de 70€ liever doodspuit, geeft laarzen van 130€ per paar weg.

Terwijl u sliep heeft de Tweede Kamer de biologische boeren ten grave gedragen. Dat ging gepaard met veel Orwelliaans misbaar. Ten eerste houden het Kabinet, de Kamer, de lobby en zelfs  een  organisatie als Natuurmonumenten er een doublethink definitie van grondgebonden landbouw op na. Cowboys met megastallen wiens koeien jaarrond binnen gehouden worden en waarvan de mest elders in Nederland wordt uitgereden of verwerkt tellen als grondgebonden landbouw. Biologische melkveehouders wiens koeien zoveel mogelijk in de wei staan, die niet bijdragen aan het mestoverschot omdat ze een mesthuwelijk met een biologische akkerbouwer in de buurt hebben gesloten waardoor lokaal een gesloten kringloop ontstaat, tellen niet als grondgebonden landbouw.

Omdat de Kamer een amendement van de ChristenUnie en D66 om alle grondgebonden bedrijven te ontzien omarmt, kan het straks zo zijn dat de cowboys die het probleem veroorzaakt hebben, vrijstelling krijgen van de generieke korting op de fosfaatrechten terwijl niet-grondgebonden bedrijven dan 2,5 procent meer worden gekort. Onder die zogenaamd niet grondgebonden bedrijven bevindt zich zo’n 10 procent van het aantal biologische boeren. Rikus Renting, een boer die het mestoverschot eerder verkleint dan vergroot door mest van derden te verwerken, verwoordt het als volgt: “Ik heb altijd maar 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare mogen gebruiken, terwijl anderen altijd 250 kilo mochten aanwenden. Maar ik moet evengoed inbinden. Dat is natuurlijk vreemd. Net alsof ik de boete voor te hard rijden voor mijn buurman moet betalen. Daarbij komt dat ik alle mest van de melkveetak op het eigen land kwijt kan. Met dit overheidsbeleid wordt mijn eigendom me als het ware ontnomen.”

Een beroep doen op het eigendomsrecht is het volgende staaltje doublethink. Staatssecretaris Martijn van Dam bedient zich er ook van, maar dan een graadje erger. Volgens de staatssecretaris beschermt artikel 1 van de Rechten van de Mens bedrijven(!) tegen milieumaatregelen. De derogatie (een ontheffing, geen recht) zou boerenbedrijven het recht geven om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bedreigen door structureel een mestoverschot te creëren. Van Dam vreest rechtszaken als hij de tsunami van mest die op ons afraast daadwerkelijk in zou dammen. TTIP mag dan voorlopig van de baan zijn, de staatssecretaris van PvdA-huize laat nu al na afdoende maatregelen te treffen uit angst dat het de staat miljoenen- of miljardenclaims oplevert.

Lees meer