Vuile handen

Het was in donkere dagen voor kerst dat de VVD de oorlog op de kerstgedachte van vrede op aarde opende. Dat deed de VVD bij monde van Han ten Broeke en dat kreeg min of meer de instemming van Kati Piri namens de PvdA. Vrede op aarde werd aan de kant geschoven ten faveure van “we moeten vuile handen maken“. Waarom? Vooral om te verhinderen dat slachtoffers van oorlogen waar we zijdelings of direct bij betrokken zijn hun koffers pakken om hier in de onmenselijke asielprocedure te belanden.

Han ten Broeke wil zogezegd meer Turkijedeals sluiten, uiteraard niet alleen met Turkije want die deal hebben we al, maar met meer landen waar ze het niet zo nauw nemen met de mensenrechten zoals die zijn vastgelegd na het “dit nooit weer” vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dat verdrag, de Universele Verklaring van de Rechten voor de Mens (UVRM) vormt de basis van onze normen en waarden. Die normen en waarden zijn universeel en absoluut, in de woorden van de Minister-president vormen ze geen cafetariamodel.

De VVD  en andere establishment-partijen vinden zich blijkbaar de uitzondering op die regel, want ze zijn net als de PvdA, het CDA, D66, al sinds de jaren ’80 bezig met door vakbonden gewonnen verworvenheden af te schaffen. De bijstand? De bijl er in en de knoet erover! Het ziekenfonds? Opheffen! Privatiseren! 

Het cafetariamodel smaakt de partijen die de laatste veertig jaar de dienst hebben uitgemaakt prima. En het zijn niet alleen de voorheen grote drie die het zich prima hebben laten smaken. Ook GroenLinks, PVV, SGP en ChristenUnie zijn aangeschoven om gehakt te maken van wat eens hard bevochten Nederlandse verworvenheden waren. Een lenteakkoord hier, een herfstakkoord daar en een goed verstaander zal niet anders kunnen concluderen dan dat er wel degelijk sprake is van een cafetariamodel en dat het met name de gevestigde orde is die zich daarbij niet alleen de vingers aflikt maar die vooral de mensenrechten van derden ontzegt.

Artikel 13 van het UVRM geeft een ieder het recht haar land te verlaten en artikel 14 biedt de waarborg dat overal asiel aangevraagd kan worden. Nou hoor ik de Eurofielen al stotteren over het verdrag van Dublin en het eerste veilige land blabla maar dat is bullshit. Europese verdragen zijn supranationaal recht, geen internationaal recht.

Internationaal recht, zoals het UVRM, staat boven alles. Het staat boven Europese verdragen en het staat boven grenzen dicht zoals de PVV dat wil en de light-versie daarvan zoals de VVD voorstaat. Mocht er ooit weer een rechtbank komen zoals bij de Neurenberg-processen dan gaat de hele bende compleet nat.

Het verdrag van Dublin was de eerste opmaat naar gemilitariseerde grenzen met een private dienst als Frontex als gevolg. Extreemrechts klaagt dat Frontex vluchtelingen niet laat verzuipen maar ze opvist. Dat leidt alleen maar af van het feit dat onze verworvenheden juist wel een cafetariamodel zijn. En dat cafetariamodel is bovendien strijdig met de grondwet.

Artikel 90 van de grondwet stelt dat Nederland de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert. Artikel 96 moet garanderen dat nationale wetgeving nooit strijdig mag zijn met het internationaal recht. Als de grondwet enig gewicht had, en dat heeft het dankzij artikel 120 niet (de rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen) dan zouden alle partijen die beweren dat zij de snackbar Nederland BV beschermen per direct ontbonden worden.

Fuck de VVD, fuck het CDA en fuck vooral de PvdA omdat ze als vermeende linkse partij almaar toegeven aan de illusies die hen voorgehouden worden. De PvdA vecht namens de VVD een oorlog in Mali terwijl Mali nog steeds een kolonie van  Frankrijk is. De PvdA is het met de VVD eens dat iedere vluchteling uit Mali een economische vluchteling is. De PvdA deelt de illusie van opvang in de regio terwijl het in de regio al barst van de opvang.

De enige reden dat er mensen in bootjes verzuipen is omdat vliegen niet toegestaan wordt en een route over land ook niet. En Nederland maar geld verdienen aan wapenhandel. En maar meesmuilen dat we de oplossing van het probleem zijn in plaats van de oorzaak. Met je zogenaamd strikt verboden cafetariamodel.

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.