Torenoffer

Emile Roemer kon nauwelijks drie zinnen uitspreken of Halbe Zijlstra stond al bij de interruptiemicrofoon. Als de SP voorbarige conclusies trok op basis van het boek van Bas Haan dan was het debat zinloos aldus de VVD. Roemer en de rest van de Kamer werden door Zijlstra continu gemaand hun kritiek in te slikken totdat de minister van Veiligheid en Nog Iets de kans had gekregen om zijn hachje te redden.

Toch was er maar één iemand die voor aanvang van het debat al zijn conclusies getrokken had en dat was Ard van der Steur zelf. Voor de aanvang van het debat had hij al aan Rutte meegedeeld dat hij onvermijdelijk zou gaan aftreden. “Ik heb voor dit debat al aan de minister-president laten weten dat ik mijn besluit aan het eind van de eerste termijn bekend zou maken” zo bericht Volkskrant.

De Kamer tuinde erin. Luttele minuten nadat Arib een lange schorsing had aangekondigd werd de vergadering heropenend om mee te delen dat er werd afgezien van een tweede termijn nu het torenoffer had plaatsgevonden. Dat is betreurenswaardig tot en met omdat alle verwijten aan het adres van de oppositiepartijen door het Kabinet en de VVD-fractie pure projectie waren. Pechtold zou toneel spelen, Roemer zou z’n conclusies klaar hebben, niemand zou bereid zijn om Van der Steur een eerlijke kans te geven. Allemaal afleiding omdat Van der Steur van meet af aan van plan was om met veel gevoel voor drama zijn post te verlaten.

En dramatisch was het het. Met een brok in de keel en nog net niet met de tranen op z’n wangen snikte Van der Steur “ik zie, ik merk en ik voel dat mijn antwoorden er niet toe doen omdat velen hun politieke oordeel allang hebben geveld. Ik heb mijn werk uitgevoerd naar eer en geweten.”  Woorden die geschreven zijn voordat het debat überhaupt begonnen was.

Dit was het zesde debat over de infame Teevendeal, een deal die door de VVD nog steeds omschreven wordt als een ontnemingszaak terwijl het tegendeel waar is, er zijn miljoenen witgewassen en gestort op de rekening van een hashkoning. Het is een zaak die al twee jaar lang doorettert. Er zijn vier VVD’ers gesneuveld. Ivo Opstelten, Fred Teeven, Anouska van Miltenburg en nu Ard Van der Steur. En dat allemaal omdat de VVD wel wil dat er legaal hash en wiet verkocht wordt in coffeeshops terwijl ze zich met hand en tand verzetten tegen de teelt en inkoop daarvan.

Hoe meer criminelen bloedwiet kweken, hoe meer bevoegdheden de politie krijgt. De VVD, die zich een law and order imago aanmeet kweekt willens en wetens criminaliteit omdat het stemmen oplevert en het bovenal stoer staat. Misdaad mag niet lonen roepen ze dan terwijl er jaarlijks minstens 400 miljoen euro aan belastinginkomsten van coffeeshops geïncasseerd wordt, waar coffeeshops zogenaamde afpakteams in leven houden en waar het OM beweert dat wietkwekers door 3.5 keer per jaar te oogsten uit een kas natuurwetten kunnen breken.

Gezinnen worden op straat gezet, soms zelfs om twee planten. De politie en de overheid worden gecorrumpeerd door volstrekt krankzinnig beleid dat de VVD in vier jaar tijd vier kopstukken heeft gekost. Het VVD-congres heeft voor “slimmer reguleren” gestemd, dat amendement is in de Kamer ingediend als motie. De VVD stemde tegen. De VVD is niet geïnteresseerd in law and order, de VVD wil baanbehoud voor de potgrondpolitie die inmiddels 77% van de opsporingscapaciteit opslokt. Ook als dat betekent dat hun kopstukken voluit op hun bek gaan.

Jammer dan dat Ivo Opstelten, Fred Teeven, Anouschka van Miltenburg en Ard van der Steur het veld moesten ruimen. De legalisering van wiet is onbespreekbaar. En de Kamer trapt erin doordat er werd afgezien van een tweede termijn. Bijna werd het Kabinet aan het wankelen gebracht omdat Rutte ronduit stond te liegen. Het torenoffer heeft gewerkt.

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.