Factcheck: 80% van van de wietteelt is bestemd voor de export

80% van van de wietteelt in Nederland, is bestemd voor de rest van Europa aldus Sybrand Buma bij Buitenhof. (Op 3 minuut 30 seconden.)

Het percentage 80 procent is afkomstig van de politie en volgens Ivo Opstelten betreft het een spijkerharde aanname. Opstelten heeft die aanname getracht te onderbouwen met een rapport van Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dat rapport concludeert dat de export van nederwiet tussen de 31 tot 96 procent of tussen de 54 tot 97 procent ligt, daarbij plaatsen ze de kanttekening dat de schattingen een grote mate van onzekerheid met zich meebrengen. Dat mag niet verbazen aangezien de schattingen uiteenlopen van een derde, tot de helft tot bijna alle wiet wordt geëxporteerd. De NRC beoordeelt de bewering dat 80 procent geëxporteerd wordt daarom als onwaar.

Waar iedereen aan voorbij gaat is de documentaire Nederwietoorlog van KRO Reporter uit 2012. “Politie dikt exportcijfers nederwiet aan. De exportcijfers van nederwiet die de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt veelvuldig in de media bracht, zijn sterk overdreven. Dit blijkt uit een vertrouwelijk rapport van het Korps Landelijke Politie Diensten dat openbaar wordt gemaakt door KRO Reporter International.”

Dat vertrouwelijke rapport is inmiddels amper nog terug te vinden (je moet ervoor naar archive.org gaan) maar het is nog wel beschikbaar (pdf).

Alleen al de samenvatting van het rapport is ontluisterend. “Critici van het drugsbeleid krijgen een sterk argument in handen als blijkt dat ons land grote hoeveelheden nederwiet produceert voor de export.”

Echter luidt de conclusie dat: “uit beslaggegevens van buurlanden blijkt dat Nederland fungeert als belangrijk doorvoerland voor buitenlandse cannabis. Vergeleken hiermee lijkt de export van nederwiet van bescheiden omvang.” Het rapport vervolgt dat Nederlanders steeds vaker betrokken zijn bij wietteelt in Duitsland en België omdat de opsporing in Nederland geïntensiveerd is en dat de export van wiet zich beperkt tot kleine hoeveelheden die toeristen mee naar huis nemen.

De stelling van Buma is daarom onwaar.

De PvdA is v̶o̶o̶r̶ tegen een verruiming van het kinderpardon

PvdA door de bocht met soepeler kinderpardon kopte het ANP vandaag. “Na een maandenlange strijd, met name vanuit PvdA-regio’s uit het Noorden, stemde de fractie van de sociaaldemocraten in met het voorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie)”. Volgens het ANP zou het Kabinet voor woensdagmiddag 12 uur reageren met uitleg over hoe ze de motie uit gaan voeren.

Het Kabinet liet er echter geen gras overheen groeien en reageerde vrijwel direct. Dijkhoff niet van plan om kinderpardon te verruimen zo wist nu.nl.  Voordat het zover was, werd mijn aanvankelijke optimisme al de grond ingeboord in mijn DM’s op Twitter.

Vrees dat Dijkhoff motie kinderpardon naast zich neer gaat leggen, bovendien wanneer VVD in volgend kabinet komt gaat de regeling helemaal geschrapt worden 🙁

Er was vanmorgen al naarstig overleg binnen PvdA (met Samsom ook) over wat dan te doen, kabinet laten ploffen heeft geen zin want ze moeten nog een paar dagen en VVD gaat dan lachend demissionair, dus ben bang voor dooie mus 🙁

Eén voordeeltje is er, bij kabinet over links, moet CDA bij, kinderpardon is geen breekpunt voor CDA heeft Buma vanmorgen tegen Asscher gezegd, CDA dan wel weer op landbouw 🙁

Lees meer

De Kanarie in de Kolenmijn

Maandagavond 20 februari hielden Marianne Thieme en Ewald Engelen een lezing over hun gezamenlijke omkeerboek de Kanarie in de Kolenmijn in hotel Post-Plaza te Leeuwarden. Mocht de naam het nog niet verraden hebben, dan deden de foto’s aan de muren dat wel. Post-Plaza is het voormalig post- en telegraafkantoor van Leeuwarden, een majestueus pand en een fraaie locatie voor een vlammende lezing.

Marianne en Ewald (ik mag Marianne en Ewald zeggen) hielden een duet, voor zover je een lezing zo kunt noemen. De eerste heeft een ecologisch perspectief geschetst van waar we staan, de laatste een economisch perspectief dat ook dieper ingaat op hoe we bij de status quo zijn aanbeland. Beiden doen dat in ongeveer 140 pagina’s of in elk ongeveer een half uur. Daarna was er de gelegenheid om het boek te kopen en het te laten signeren. Of beter nog, om lid te worden van de Partij voor de Dieren waarbij je het boek als welkomstcadeau ontvangt.

Hoewel de Leeuwarder Courant schrijft dat het een avond onder gelijkgestemden was, kreeg ik het idee dat ik als één van de weinigen het boek al had gelezen. Als het aan uitgeverij Promotheus had gelegen, dan was dat allicht nooit gebeurd. Een omkeerboek is leuk, maar wel alleen voor kinderen zo vond men daar. Er zijn meerdere vergaderingen voor nodig geweest aleer men overstag ging en toezegde om het boek uit te zullen brengen zo vertelde Marianne aan het begin van de lezing.

Die situatie gaf meteen ook de rode draad van de lezing aan. Het is de macht van het grootbedrijf dat het probleem is, stupid.

Sinds de jaren ’70 heeft het neoliberalisme z’n nare kop opgestoken (mijn woorden) en sindsdien is groter domweg beter. Iedereen die daar vraagtekens bij stelt doet aan nostalgie. Het gaat immers allemaal beter. De lucht is schoner dan ooit, dankzij dat de PvdA haar ziel aan de VVD heeft verkocht gaat het beter met de economie en is de crisis voorbij. Maar is dat wel zo? De sprekers antwoorden met een volmondig neen.

Het gaat niet beter, het probleem is afgewenteld op degenen wiens schuld het niet was en het probleem is verplaatst. Ja, de lucht in Nederland is schoner dan ooit, we kunnen weer zwemmen in de grachten van Amsterdam maar ten koste van wat? Ten koste van enorme vervuiling elders op de wereld. De geglobaliseerde waardeketens zijn ongeveer net zo transparant als de smog in Beijing. Welk probleem waar vandaan komt en wiens schuld het is valt niet meer te overzien. Of het nou herverpakt paardenvlees is dat als runderbiefstuk verkocht wordt of dat het herverpakte hypotheken zijn, het is hetzelfde laken een pak. De bio-industrie en de beursmaffia verschillen alleen op het vlak van welk product ze versnijden.

Ga maar na, er zijn in Nederland productielijnen die 10.000 kippen per uur slachten, drie per seconde. Daar is geen toezicht op te houden. Zo ook hebben we High Frequency Trading, algoritmes die in fracties van seconden megatransacties maken ter waarde van jaarsalarissen waar menigeen jaloers op kan zijn (wederom mijn woorden). Die systemen zijn te groot, te complex en te snel om binnen enigerlei vorm van menselijk toezicht beheersbaar te zijn.

De bio-industrie slacht 70 miljard dieren per jaar, de ECB pompt 80 miljard per maand in de bancaire sector. En wat gebeurt er met de opbrengst daarvan? Niks, behalve de winst oppotten en mega-overnames faciliteren. Dankzij vrijwel gratis geld van de ECB is Bayer bij machte om Monsanto over te nemen.

Toch maalt vrijwel de hele politieke kaste daar niet om. Noch doen de media dat. Als Rutte rapporteert dat de economie boven verwachting groeit, dan zingt het hele journaille halleluja. Wie er met de winst vandoor gaat vragen ze niet. Net zomin dat ze vragen wat er met de sociale zekerheid of de loonontwikkeling gebeurt. De enige keer dat het journaille in opstand kwam, was bij aanvang van het Kabinet Rutte-Asscher. Toen bleek een inkomensafhankelijke zorgpremie de copypaste-kaste vrij hard te raken en was het paniek in de tent. (Mijn woorden die laatste zin.)

Het gaat helemaal niet goed, het gaat ronduit slecht. De problemen zijn niet opgelost, ze zijn uit het zicht geschoven. De vluchtelingencrisis draait vooral om waterschaarste die wij hebben helpen veroorzaken met onze sperzieboontjes uit landen die kampen met droogte en hongersnood. Ieder conflict dat religieus lijkt valt uiteindelijk terug te voeren op een gebrek aan basale levensbehoeften.

De schaal is dermate vergroot dat het iedere verantwoordelijke onzichtbaar en onaantastbaar maakt. Daardoor zien we het niet. Voorheen was het zo dat iedere nieuwe generatie het beter kregen, nu is het uit met de pret. Het is zelfs ernstig de vraag of we 2050 overleven. Niet mijn woorden, niet die van de Partij voor de Dieren maar van Forbes, een gezaghebbend, bepaald niet links tijdschrift.

Om de problemen aan te pakken moeten we niet wijzen naar de vermeende overbevolking zoals een mevrouw uit het publiek trachtte te doen. Integendeel, we moeten probleemeigenaar worden door terug te vallen op de menselijke maat. Weg met het idee dat er geen alternatief zou zijn, weg met de gedachte dat de status quo is voortgekomen uit een natuurwet. Terug naar de menselijke maat.

Die menselijke maat begint bij jezelf, het begint bij de aanwezige boer die aangaf graag voor dierenwelzijn te gaan, het begint bij bewust consumeren. We hebben meer macht dan we denken, iedere keer als je iets koopt dan stem je met je portemonnee. Wees daar wijs in. Hoe meer mensen dat doen, des te verder we op weg zijn naar een betere wereld die zeker mogelijk is.

Denk goed na over welk rondje je 15 maart rood kleurt en wat je ook kiest, stem voor een vrouw.

 

 

Zelfs GroenLinksers overwegen op Rutte te stemmen om Wilders te dwarsbomen

De Volkskrant opende met “Zelfs GroenLinksers overwegen op Rutte te stemmen om Wilders te dwarsbomen”. Lezers vonden dat dusdanig sturend dat de ombudsvrouw van de Volkskrant daar inmiddels op gereageerd heeft. Stuurde ‘Dan maar Rutte?’ aan op een paardenrace?

Hoewel de ombudsvrouw genuanceerd tracht te zijn, doet de redactiechef dat totaal niet. “Die tweestrijd is er, die is er al een jaar’, verklaart de chef. ‘Als je doet alsof die er niet is, belemmer je het zicht op de werkelijkheid.”

De echte werkelijkheid is dat we in een meerpartijenstelsel leven en niet in een gemankeerde democratie zoals Amerika. Voor het journaille is het wel zo makkelijk om er een tweestrijd van te maken maar om te stellen dat die tweestrijd nou eenmaal de realiteit is blijft surreëel. Er streven 28 partijen naar één zetel of meer.

Doen alsof dat te vertalen valt in een tweestrijd tussen VVD en PVV, twee partijen die almaar dichter tegen elkaar aanschurken zoals het FD schrijft, is luie journalistiek. Bovendien miskent het de intentie van de kiezer.

Zoals Matthijs Bouman op wonderlijke wijze schrijft dat Rutte zijn ijskar ter linker zijde van de PVV parkeert, terwijl de VVD juist staat te pruttelen dat de extreemrechtse PVV links zou zijn, zo is het nogal overdreven om te koppen dat GroenLinksers overwegen om op de VVD te stemmen.

Uit het artikel van de Ombudsvrouw blijkt namelijk dat hooguit 14% van de voorgenomen GroenLinksstemmers dat eventueel van plan is. Waarbij ze opmerkt dat die waarschijnlijkheid toeneemt naarmate de verkiezingsdag dichterbij komt.

Flashback naar de vorige verkiezingen: als je tegen de VVD was dan moest je voral PvdA stemmen en vice versa. We weten allemaal hoe dat uitgepakt heeft. (Nu loop ik weer het risico dat dit te opniërend is voor een factcheck maar bite me!)

Waar het op neerkomt is dat we peilingen hebben die ons bevragen op primaire en secundaire voorkeuren. De Hond doet dat openlijk als je jezelf inschrijft, Kantar doet het in het geniep.

De stelling dat GroenLinks-stemmers overwegen om VVD te stemmen beoordeel ik als grotendeels onwaar omdat het voor 86% van de voorgenomen GroenLinks-stemmers niet geldt zoals uit het bericht van de ombudsvrouw van de Volkskrant blijkt.

Petra Kramer is een nazi!

Zelf geplakt, niet de poster maar de stickers.

In 2011 voerde ik een guerrilla-campagne tegen de PVV die alle landelijke media heeft gehaald. De PVV heeft kansloos aangifte tegen me gedaan.  In 2013 werd ik staande gehouden door een agent in burger die zich identificeerde als de veiligheidsdienst aka de AIVD omdat ik er bijna in slaagde om een sticker op de rug van Sybrand Buma te plakken. Ik ben zoals de AIVD dat noemt een anarcho-extremist.

Over van alles en nogwat heb ik een mening. Zo ben ik tegen de status quo, tegen het kapitalisme, tegen de bio-industrie, tegen Monsanto ook en tegen het godvergeten neoliberalisme dat het mogelijk heeft gemaakt dat acht witte mannen evenveel bezitten als de helft van de wereldbevolking.

Wat ik niet wist is dat ik een racist ben, een nazi ook. Ik ben een racist en een nazi omdat ik een tweet tegensprak.  @howtofightracism twitterde dat Artikel 1 de hoed in de ring had gegooid door te zeggen dat ze een onhaalbare ambitie nastreven, namelijk gekozen worden. Wie de moeite neemt om verder te lezen leert dat Artikel 1 niet verwacht te gaan regeren. Dat is heel wat anders en het lijkt me ook volstrekt realistisch. Sylvana gaat misschien op het nippertje een zetel halen en Ancilla hopelijk ook maar regeren? Nee.

Mijn realisme werd niet gewaardeerd, mijn activisme evenmin. Als ik geen nazi of fascist ben dan zou ik een white saviour zijn. Mijn mentions werden bestookt met de meest ridicule onzin omdat ik het gewaagd had om de feitelijke onzin van een DENK-aanhanger te corrigeren. Denkt Artikel 1 dat ze geen zetel gaan halen? Nee. Ze denken dat ze niet gaan regeren.

Een legertje ontevreden DENK-stemmers beschuldigt Sylvana Simons van racisme by proxy, wat de neuk dat ook moge zijn, en ze slaan wild om zich heen. Dat, of ik ben echt een nazi.

 

De Libelle is een fascistisch en leugenachtig vod

De Libelle heeft een stemwijzer. Dat ding is niet best. Iemand als Ebru Umar mag dan beweren dat zie politici op de pijnbank legt, de hackcheck van meedogenloos bewees anders. Hoewel de kiescoach zogenaamd offline is wegens technische problemen (lees: wij hebben onder de motorkap gekeken en kwamen tot de conclusie dat de shitzooi niet deugt) konden we de boel nog steeds bereiken en dat stemde ons treurig.

De kiescoach is namelijk niet onpartijdig. De kiescoach beknot de maximale score. De Piratenpartij kan niet hoger scoren dan 0/19 want die worden niet meegenomen bij de stellingen, in de broncode komt hun partijnaam wel voor. Er zijn 19 stellingen maar het is niet mogelijk om het vaker dan het 17 keer eens met de Partij voor de Dieren. VNL is een ongelooflijke fascistische kutpartij die hooguit 16 uit 19 scoort. 50Plus haalt niet meer dan 18 uit 19. De SP idem dito. 100% VVD scoren kan wel. 100% CDA ook.

Daarmee doet de kiescoach gewoon aan kiezersbedrog. De partijwijzer van de NPO doet dat ook. Daar is DENK tegen referenda, bij de kiescoach en de stemwijzer is DENK voor. Volgens de partijwijzer is DENK voor het versterken van de EU, volgens de kiescoach willen ze minder EU.  De partijwijzer benadeelt ook partijen.  De PVV kan maximaal 15 uit 17 scoren, 50Plus maximaal 16, de Partij voor de Dieren maximaal 15 en VNL maximaal 16. Andere partijen komen in aanmerking voor 17 uit 17 behalve de nieuwe partijen zoals de Piratenpartij die buiten beschouwing worden gelaten.

U bent bang voor Russische inmenging in onze verkiezingen?  We hebben te maken met een zogenaamde stemwijzers die bepaalde partijen moedwillig benadelen. En zolang deze schaamteloze shitshow voortduurt, gaan wij ook door.

Libelle is een fascistisch vod

Nou! Dat was ons het dagje wel. Zowel de NOS als RTL hebben bericht dat Sijmen Ruwhof een lul is. Bij BNR moest hij zelfs de vraag beantwoorden waarom iemand hem een lul zou vinden.

Voor de goede orde: Sijmen Ruwhof blijkt een minder grote lul dan aanvankelijk gedacht. De reden dat we hem zo noemen is dat hij de hand niet in eigen boezem steekt. Het NRC had een artikel waarin hij politieke aan de schandpaal nagelde zonder te zeggen dat hij zich heeft bezondigd aan alles waarvan hij anderen beschuldigde. Politieke partijen beveiligen hun DNS niet! Sijmen Ruwhof ook niet. Politieke partijen gebruiken slecht geïmplementeerde certificaten! Sijmen Ruwhof ook. Politieke partijen ondersteunen verouderde encryptieprotocollen! Sijmen Ruwhof ook. Alleen heeft Sijmen Ruwhof dat allemaal gewist voordat hij aan de grote klok ging hangen. Daarom vonden we hem een lul, nu hij daar op terugkomt, vinden we hem een iets minder grote lul.

Dat laat allemaal onverlet dat er meer stemwijzerleed is. Hoewel de partijwijzer van de NPO en de Kiescoach van Libelle inmiddels gebruik maken van een beveiligde verbinding, was dat in eerste instantie niet zo. Daar komt bij dat ze in eerste instantie alle data doorstuurden aan ProDemos. Onversleuteld welteverstaan. We vroegen ons daarom af hoe vaak de Autoriteit Persoonsgegevens ProDemos op de vingers moest tikken voordat de onzin ophoudt.

Inmiddels is het allemaal gefixt. De servers van de kiescoach en de partijwijzer praten niet meer met die van ProDemos. Dat heeft u misschien te danken aan de beruchte hackers die iedere stemwijzer op de meedogenloze pijnbank leggen. Ze praten nog wel met die van Google maar dat is mogelijk geen probleem behalve dan dat Google weet dat u een stemadvies vraagt.

Inhoudelijk wordt het pas echt treurig. Libelle is een fascistisch vod, bij de vraag over asiel is antwoorden dat vluchtelingen permanent mogen blijven domweg niet mogelijk. Alle antwoorden komen min of meer neer op minder, minder, minder moslims. Ik zou u graag laten zien hoezeer de stellingen fascistoïde dan wel stupide zijn maar Libelle heeft hun kiescoach “tijdelijk teruggetrokken” omdat wij dat kreng de moeder gehackt hebben.

Hoe vaak ProDemos een tik op de vingers nodig heeft weet ik niet, maar één keer was in ieder geval niet genoeg. Zowel de Kiescoach als de Partijwijzer mogen dan geen gegevens meer naar ProDemos sturen, het is nog wel een feestje van ProDemos en ze sturen nog steeds data door. De samenwerking beperkt zich tot het feit dat Libelle en de NPO hosten wat ProDemos levert. Pas nadat wij de shitzooi gehackt hadden, werd het lokaal gehost door Libelle en de NPO. Daarvoor werd alles opgevraagd via ProDemos. Alles draait nog steeds via de servers van ProDemos. U mag nul keer raden wat wij als oplossing suggeren.

Daar hebben we tot nu toe niks over gezegd omdat het zo makkelijk te hacken was. We zijn immers geen vermeende Russische hackers die de PVV aan de macht willen helpen, juist niet. We zijn anti-PVV.

We juichen het toe dat de kiescoach van Libelle offline is, het spijt ons niks dat we dat veroorzaakt hebben. Sterker nog we betreuren het dat het niet geldt voor de Partijwijzer voor jongeren geldt. Opdonderen met die rommel die zich tegen dubbele paspoorten en legale immigratie keert. Opdonderen met je moslimban. Meedogenloos is zeer te spreken over het feit dat Libelle hun kiescoach uit de lucht gehaald heeft omdat wij hunnie hebben gehackt.

Stemwijzerproblematiek

De stemwijzer is problematisch, dat vindt ook de NOS omdat de stemwijzer alles doorgeeft aan Google. Hetgeen verboden is. Het stemgeheim is gewaarborgd in artikel 15 van de kieswet, de brakke kieswet tornt daaraan. Het is natuurlijk niet gegarandeerd dat iedere kiezer conform het advies zal stemmen maar als die kans klein zou zijn, dan zouden kieswijzers niet bestaan. De kieswijzer heeft invloed, net zoals peilingen dat hebben.

De media, die de stemwijzer en de peilingen als neutrale instrumenten beschouwen zonder zwaan-kleef-aan-effect, en die zich enorm druk maken over vermeende Russische invloed ondanks dat Russia Today amper wordt bekeken, berichten dat de stemwijzer dit jaar extra dubbelplusgoed beveiligd is.

DAT. IS. HET. NIET.

Een scan van 81 kieswijzer-domeinen toont aan dat het merendeel, om niet te zeggen vrijwel allemaal, een F van fail krijgt qua websitebeveiliging. Daarom is het ons ook gelukt om SijmenRuwhofiseenlul in de stemstatistieken op te nemen.

De stemwijzer brieft al je antwoorden door naar Google, net zoals de meeste politieke partijen Google vertellen dat je hen bezocht hebt (de Piratenpartij uitgezonderd). Dat is kwalijk. Waar iedereen en zhaar moeder zich druk maken over een vermeende filterbubbel, is het verdomde lastig om aan te kaarten dat Google die bubble beheert en dat het begint met politieke voorkeuren.

Toen de Stemwijzer net begon gaf het keurig door welk percentage wat koos, dat is er om onduidelijke reden uitgesloopt maar als je een beetje moeite doet dan kun je dat nog steeds ontwaren. In tegenstelling tot wat de media beweren is er helemaal niks beveiligd en is er niks privé. Zie hier de handleiding hoe hack ik de statistieken van de stemwijzer.

Op het moment dat de stemwijzer live ging, toonde het bij iedere stelling de stemverhoudingen. Die functionaliteit is er uitgesloopt. Helaas. Toch tracht ProDemos de data nog steeds te verkopen aan instanties als de UVA. Waarom je voor die data zou willen betalen ontgaat me, want het valt gewoon te hacken.

Ongevraagd advies aan 50Plus

De Werkgroep Lastige Leden™ is zo vrij geweest om een uitstapje te maken naar de rupsjes nooitgenoeg van 50Plus. Dankzij aandringen door onze honorair consul @VriesHd en naming en shaming door yours truly maakt 50Plus nu eindelijk gebruik van TLS. Het valt alleen te betreuren dat dit niet voor de mailservers van 50Plus geldt, die zijn nog steeds net zo onbeveiligd als een briefkaart. Iedere digitale postbode, lees internet service provider (ISP), die het onder ogen krijgt, kan kennis nemen van de inhoud.

Over ISP’s gesproken is het de Werkgroep opgevallen dat 50Plus klant is van een obscure websiteboer met welgeteld 15 volgers op Twitter. Deze websiteboer biedt zes verschillende abonnementen aan waarvan allen een datalimiet kennen. Een datalimiet anno 2017!

De Werkgroep wijst er graag op dat het duurste abonnement van beijesweb.nl beroerder is dan het goedkoopste abonnement van onze hoster Antagonist.

Nou kunt u wel poepoe en tuttut roepen omdat de Werkgroep een eerzame ZZP’er met 15 volgers op Twitter zit af te vallen maar we leven wel in een tijd waarin botnets een datalimiet van 100GB in luttele seconden op kunnen stoken. Het Mirai-botnet dat bestaat uit “slimme” tosti-ijzers, broodroosters, deurbellen en andere onzin dat nooit had mogen bestaan en dat al helemaal niet aan het internet had mogen hangen, kan er in een minuutje voor zorgen dat alle websites van 50Plus een maand lang platliggen.

Sterker nog, de website van 50Plus weegt 3MB. Als er binnen een maand meer dan 34.000 bezoekers zijn gaat de boel plat. Daar heb je geen botnet voor nodig.

De Werkgroep is blij dat 50Plus eindelijk heeft besloten de eigen website te beveiligen. Nu hoopt de werkgroep dat 50Plus ook een serieuze hoster gaat kiezen. En de mail gaat beveiligen. Want alles is nog zo lek als een mandje.

Klimaatfarce

Greenpeace twitterde het heel enthousiast. “Behalve PVV-klimaatcynici stemt de hele Kamer in met Klimaatverdrag van Parijs. Nu consequent zijn: kolencentrales dicht!” Enkel de PVV en Bontes/Van Klaveren stemden tegen. Daarna bracht Esther Ouwehand een motie in stemming die een simpele boodschap had: afspraak is afspraak. Het verdrag van Parijs mag geen loze belofte zijn, het moet ook gevolgen hebben. Die motie werd kansloos weggestemd door VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, Bontes/Van Klaveren, Monasch, Houwers, Van Vliet en uiteraard de PVV.

Het klimaatakkoord is mooi, het is prachtig en het is een mijlpaal maar God verhoedde dat het de bio-industrie ook maar een strobreed in de weg legt. De bio-industrie is namelijk goed voor wel 1 à 2% van het bruto binnenlands product en u begrijpt, dat is een enorme bijdrage aan de Nederlandse economie. *kuch*

Vandaar dat de oproep van Esther Ouwehand om conform de Europese afspraak om tenminste 20% van het Europese budget te besteden aan het tegengaan van klimaatverandering overweldigend werd weggestemd. “Klimaatbeloften… Zie hoe weinig die waard zijn voor PvdA en CU. Zodra landbouwsubsidies in gevaar komen, is klimaat niet belangrijk meer” zo twitterde ze.

Omdat de ChristenUnie wordt aangeprezen door @klimaatlabel als een partij die zich volop inzet om klimaatverandering tegen te gaan, vond ik het nodig om hen te bewegen de ChristenUnie uit het bovenste rijtje te halen. Daarop kreeg ik het meesmuilende antwoord dat de motie Ouwehand over geld ging en niet over doelen. Dank je de koekoek! Zonder geld zijn alle doelen vrijblijvende bullshit!

Klimaatverandering aanpakken gaat grof geld kosten, dat verzin ik niet, de Nederlandsche Bank zegt dat. “Een concrete maatregel waarvoor DNB pleit is een betere beprijzing van CO2-uitstoot. Er is nu al een ingewikkeld Europees systeem voor de handel in het recht om CO2 uit te stoten. Maar dat werkt niet goed, omdat bedrijven te veel gratis rechten hebben gekregen. De prijs van CO2-uitstoot bovenop die gratis rechten is laag. Voor bedrijven is er daarom geen prikkel om de uitstoot te verminderen, zegt de Nederlandsche Bank.”

Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat er voor de uitvoering van het klimaatakkoord niet minder dan een revolutie nodig is. Die revolutie zou onder meer een forse verschuiving in de allocatie van de Europese subsidies kunnen behelsen. Ongeveer de helft daarvan gaat sinds jaar en dag naar de bio-industrie. Het is zelfs zo dat een industriële boer als Jan Huitema namens de VVD Europarlementariër mag zijn terwijl hij bakken subsidie ontvangt. Eerder was het zo dat de CDA-Minister van Landbouw Cees Veerman bijna 2 ton per jaar kreeg voor de veehouderij die op papier niet meer van hem was maar van zijn kinderen. Waar kennen we dat ook alweer van? O ja, Donald Trump.

Bestaande belangen hebben ons de klimaatverandering gebracht en die bestaande belangen hebben dusdanig veel macht dat politieke partijen die voorheen het adagium afspraak is afspraak huldigden tegen een motie stemmen die stelt dat afspraak ook echt afspraak is. En de media doen volop mee.  Vrijwel geen enkele partij heeft concrete plannen voor klimaatakkoord kopt Trouw. De PvdD heeft dat wél. Namelijk een forse inkrimping van de veestapel.

Vlees en zuivel zijn een grotere boosdoener dan de olie-industrie. De Kamer mag dan in grote meerderheid een klimaatakkoord hebben aangenomen maar er is geen enkele reden tot juichen zolang dat geen concrete gevolgen mag hebben.