Verkiezingsuitslag (het jeukt nu al)

VIJF ZETELS! GOD, FUCKING FUCK YES! Dat terzijde, godverdomme! De media mogen weliswaar over elkaar heen buitelen om te melden dat het populisme verloren heeft, Rutte mag ook roepen dat het “verkeerde populisme” verloren heeft en internationale media mogen verkondigen dat het populisme na Brexit en Trump “gestopt” is, maar het is allemaal ver bezijden de waarheid.

De waarheid is dat de PVV vijf zetels gewonnen heeft, de waarheid is ook dat het nog veel fascistischer Forum voor Democratie 2 zetels gewonnen heeft. Bovenal is de waarheid dat de VVD wéér de grootste is geworden, ondanks dat ze een kwart van hun zetels verloren hebben. Diezelfde VVD wil de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in de prullenbak gooien.

De Orde van Advocaten waarschuwde daarvoor, maar daar is het in de campagne nauwelijks over gegaan. Als er vijf partijen schijt hebben aan de rechtsstaat, dan is dat immers heel normaal. Zowel VVD, CDA, PVV, VNL en SGP willen de rechtsstaat om zeep helpen. Thierry Baudet is met zijn twee zetels volgens de voorlopige uitslag, buiten beschouwing gelaten.

Het was al een gigantische schande dat de verkiezingen niet over het enige probleem dat ons echt bedreigt ging, namelijk de klimaatverandering, maar het is fucking helemaal een schandvlek van jewelste dat er maar één dag aandacht was voor het feit dat het hele rechtse spectrum flirt met het fascisme. De SGP misschien nog wel het meest, die partij wil ronduit apartheid invoeren. En dan is de Orde van Advocaten nog mild omdat ze het echte doel van de SGP, een theocratie, buiten beschouwing laten.

Rechtsstatelijk gezien kwam ook mijn partij, de Partij voor de Dieren, niet helemaal goed uit de verf. Dat was omdat we olie- en gasbedrijven willen kunnen onteigenen. Wij vinden mensenrechten iets voor mensen, alle mensen, maar bedrijven zijn geen mensen. Als de PvdD tegen de rechtsstaat is omdat ze gaswinning en met name fracking willen kunnen verbieden omdat het aardbevingen en vergiftiging van het grondwater veroorzaakt, dan ben ik met alle plezier tegen de rechtsstaat.

Maar goed, dat was niet het onderwerp, het onderwerp was dat het “populisme” zogenaamd verslagen is, dat er na Trump en Brexit “ho is gezegd tegen het verkeerde populisme” aldus Rutte. Dat is volstrekte onzin. De PVV heeft vijf zetels gewonnen, Forum voor Democratie twee en de VVD is de grootste gebleven door tien zetels te verliezen. Bovendien kan het CDA ook nog eens rekenen op negentien zetels. Het verkeerde populisme, namelijk dat je oneindige groei kunt hebben op een planeet van beperkte omvang, heeft zonder meer gewonnen. En het fascisme van Wilders is niet alleen genormaliseerd doordat CDA en VVD het overgenomen hebben, het is de “avant garde” gemaakt doordat Schorem voor Democratie met twee zetels de Kamer in is gelanceerd.

Nederland trapt in de val van Erdogan

Nederland geeft Erdogan exact wat hij wil. Erdogan en de zijnen roepen dat Nederlanders nazi’s en fascisten zijn en wat doet Rutte? Agenten met machinepistolen op een minister van familiezaken afsturen. Vervolgens knikkeren die agenten haar nog eens het land uit ook.

Daarmee geeft Rutte Erdogan precies wat hij wil hebben. De bijgaande afbeelding is wat Erdogan-aanhangers bij gratie van Erdogan mochten twitteren omdat twitter vandaag niet geblokkeerd was en het is de meest nette meme die onder de hashtag nederlandnazipraktijken gedeeld werd. Erdogan, die eerder gezegd heeft dat democratie een trein is waar je uitstapt als de bestemming bereikt is en die zich lovend heeft uitgelaten over Hitler, kan dankzij het ingrijpen van Rutte roepen dat hij en zijn regering democratie promoten en dat Rutte en Asscher dat onmogelijk maken.

De gewapende tak van de PVV die ook wel de politie heet, heeft dat met veel genoegen uitgevoerd. Met automatische wapens de straat op, in volledige oorlogskledij, zo vaak gebeurt dat niet, mooi man! En dan ook nog eens een vrouw uitzetten, bonuspunten!

Bonuspunten, dat denken ook vrijwel alle politieke partijen. Kijk ons eens op onze strepen staan! Geert Wilders claimt niet voor niks de overwinning.

Vrijwel alle partijen denken zo vlak voor de verkiezingen eens lekker met de spierballen hebben gerold. Maar dat is geenszins het geval. Erdogan’s campagne had zich geen beter resultaat kunnen wensen. Door een minister uit een bevriend land bruut te schofferen, help je het ja-kamp meer dan een propagandapraatje ooit had kunnen doen.

De regering Rutte had in plaats van deze clusterfuck het campagneteam van Erdogan met open armen moeten verwelkomen. Op voorwaarde dat het open debatten zijn en dat de oppositie dus ook mee mag doen. Dan zou die oppositie eerst wel moeten worden vrijgelaten want er zitten namelijk een stuk of 50 parlementariërs in de cel. Net zoals tig journalisten.

Dat is de kaart die Nederland had moeten spelen. Dan hadden we Erdogan klemgezet, nu zijn we in zijn val gelopen. Met open ogen nog wel, want ik verdenk Rutte en Asscher ervan dat zij denken dat deze fuckup hen stemmen oplevert.

Privacy is veiligheid

Vincent van der Vlies, managing consultant veiligheid en crisismanagement bij bureau Berenschot, heeft onder andere op Joop de partijprogramma’s geanalyseerd op het gebied van “veiligheid”. Dat woord zet ik niet voor niks tussen aanhalingstekens, het is namelijk nogal een subjectief begrip.

Zo is bureau Berenschot vernoemd naar Berend Willem Berenschot, de jongere broer van de KNIL-officieren George Berenschot (1884-1919) en Gerardus Johannes Berenschot (1887-1941), luitenant-generaal en commandant van het KNIL van 1939-1941. Die beide oudere broers Berenschot waren in “Nederlands-Indië” gestationeerd onder het mom van veiligheid, maar we weten allemaal dat dat ons blowback heeft opgeleverd in de vorm van treinkapingen.

Veiligheid is geen zwart-witonderwerp, het is actie en reactie. Om het Noam Chomsky te zeggen: “Want to stop terrorism? Stop participating in it.”

Van der Vlies negeert die les totaal, en hij leest het programma van de Partij voor de Dieren zeer selectief. Zo schrijft hij: “Voor mensen die het niet eens zijn met de stelling dat privacy minimaal net zo belangrijk is als veiligheid, is dit onderdeel van het programma niet aantrekkelijk, want, net als D66, vindt de PvdD privacy erg belangrijk en heeft ze een vergaande cyber paragraaf.” Daarmee gaat hij totaal voorbij dat de begrippen veiligheid en privacy voor de PvdD synoniem zijn. Letterlijk staat er “privacy is veiligheid” in Plan B.

Marianne Thieme heeft dat ook al eens betoogt op Joop.

Van der Vlies mag het daar van harte mee oneens zijn, maar het siert hem niet dat hij verzwijgt hoe de PvdD veiligheid definieert. Wat de PvdD betreft is er geen afweging nodig tussen enerzijds privacy en anderzijds veiligheid, het zijn allebei twee kanten van dezelfde medaille. Ik snap dat de schijnveiligheidsindustrie het vervelend vind, maar het is wel waar. Lees meer

Idealisme is het nieuwe realisme

De Werkgroep Lastige Leden™ was op negen maart in Heerenveen om de lezing idealisme is het nieuwe realisme van Esther Ouwehand en Lammert van Raan bij te wonen. Alsof ze de valse framing van de media dat de Partij voor de Dieren (PvdD) heimelijk een christelijk-fundamentalistische partij is, werd die lezing gehouden in een kerkgebouw, maar dan wel eentje met een big ass bar in de lounge.

Over die lounge heeft de Werkgroep meteen een dingetje, er zijn dubbele automatische schuifdeuren, overduidelijk bedoeld om de kou buiten te houden en zodoende energie te besparen. De Werkgroep juicht dat uiteraard toe maar moet tot haar droefenis constateren dat het niet werkt. De tweede set schuifdeuren moet pas open gaan als de eerste set gesloten is en dat is jammerlijk genoeg niet het geval. De Werkgroep heeft Trinitas hierover van ongevraagd advies voorzien.

Dan door naar de lezing. Esther en Lammert (de Werkgroep mag Esther en Lammert zeggen) vielen met de deur in huis door onderstaande filmpje te tonen. De natuur heeft ons niet nodig, wij hebben de natuur nodig. Ons handelen zal ons lot bepalen, moeder natuur heeft, met een beetje buitenaardse hulp (een meteoriet is ook natuur) grotere diersoorten dan wij uit doen sterven. Wie denkt dat de PvdD alleen maar natuur en dieren wil beschermen, heeft het mis. De partij wil de aarde leefbaar houden, juist voor mensen.

Lees meer

Donder de neuk op met je Frysk

Takbir!

Als er iets is dat me de keel uithangt, dan is het de slachtofferrol die die de diep-Friezen continu kiezen. Die lui willen het liefst een taalpolitie, je zult je kinderen Friestalig opvoeden of anders zwaait er wat! Met name Jacques Monasch nam die positie in bij het verkiezingsdebat dat georganiseerd werd door de Leeuwarder Courant.

Omrop Fryslân doet daar een schepje bovenop door te suggereren dat vrijwel iedereen vond dat je op een Fries moet stemmen. Dat is helemaal niet waar, alleen het CDA deed dat. Bovendien is Fryslân helemaal niet zo’n harmonieuze eenheid dan Omrop Fryslân wil voor doet komen. Zo was er een kandidaat van de PvdA die op Terschelling woont, nummer 20 op de lijst.

De reactie van Asing Walthaus, een journalist van de Leeuwarder Courant, die het debat af mocht sluiten met een gesproken column die nog het meest leek op het fucking zoveelste cabaretnummer waarmee Pauw en Jinek ons al dwangvoederen, zei op iemand van Terschelling stemmen? Dat nooit! Ik woon op Ameland. Op Ameland moeten we Terschelling niet!

WTF? Hoe de neuk kun je zeggen dat je zorgen hebt over de Friese taal als je andere Friezen het ligt in de ogen amper gunt?

Krijg de vlektyfus, Asing Walthaus. En donder de neuk op met je zogenaamde zorgen over het voortbestaan van de Friese taal. Als je het bloed van iedereen die op Terschelling woont wel kunt drinken, dan moet je lekker je bek houden. Juist het taaltje van de Amelanders doet pijn aan de oren als je een oprechte Fries bent.

Je kunt dat wel denken dat je lekker de PVV gebasht hebt, en je had ook een punt door tegen hen te zeggen dat ze dol moeten zijn op Saudi-Arabië omdat ze amper vluchtelingen opvangen, maar je bent gewoon een lul omdat je Ameland beter vindt dan Terschelling. Je bent net zo’n lul als Jacques Monasch die een Friesie taalpolitie wil opdat ouders hun kinderen de memmetaal bijbrengen. Alleen woon je op een eiland waar het taaltje meer op stadsfries dan op geef Frysk lijkt.

Donder op, donder allemaal op, voor het in stand houden van de Friese taal is geen enkele subsidie nodig. Geen enkele rijksbemoeienis ook, dat ging in het verleden namelijk nogal fout. En daarom gingen Friezen rellen, ga maar kneppelfreed googelen. Echt, onze eigen taal behouden kunnen we prima zonder de overheid.

Fuck je objectiviteit

Het is campagnetijd en dat is leuk, want dan kan helpen om het verschil te maken, net zoals in 2012 toen ik volgens een journalist van het Friesch Dagblad heb geholpen om de Partij voor de Dieren een verdubbeling van het aantal stemmen te bezorgen.

Deze campagne doe ik klusjes voor stellingchecker.nl, en daar ben ik bepaald niet neutraal in. Als Mark Rutte zou zeggen dat gras groen is, dan voel ik me niet geroepen om dat te verifiëren. Ik ben namelijk hartstikke partijdig, en ik ben tegen alle partijen behalve de Partij voor de Dieren, Artikel 1 en vooruit, ook de Piratenpartij.

Mijn activiteit wordt me in dank afgenomen, mijn subjectiviteit niet. Ik heb daarom mails ontvangen dat ik te activistisch zou zijn. Dat terwijl ongeveer iedere scribent op stellingchecker.nl verbonden is aan een bepaalde partij en ik er niks van geloof dat ze niet, net zoals ik, graag de stellingen van hun tegenstanders als onwaar labelen.

Wat me wel verbaasde is dat ze bij stellingchecker vinden dat je objectief gezien niet tegen bijval voor apartheid kunt zijn. Ik nam een VVD-homo de maat en die stelling is afgekeurd waardoor ik niet op mijn criticasters kan reageren, daarom doe ik het hier.

De SGP wil echt ronduit apartheid invoeren, dat treft eerst en vooral moslims maar daarna is iedereen die niet helemaal hetero is ook de sjaak. Stellen dat ik dat onderwerp er met de haren bijsleep is volkomen onzin, gesteund door het CDA en de ChristenUnie heeft de SGP de alfabetsoepemancipatie jarenlang kunnen hinderen.

Roepen dat het op één lijn stellen van moslims en LHBTGQI’s onzinnig is, staat gelijk aan het ontkennen van de realiteit. De SGP wil van beide tweederangsburgers maken. Sterker nog, de SGP is voorstander van een sharia die geen enkele moslim lust. De SGP wil een theocratie bewerkstelligen waarin zwarte kousen de dienst uitmaken. Dat verpakken ze, net als Mark Rutte, in een flinterdun laagje “islamkritiek”.

Die zogeheten kritiek gaat niet veel dieper als hun gebedsoproep staat me niet aan. Alsof het monotone gedreun van kerkklokken zo aanlokkelijk is zeg. Jezus Christus!

Het is om gek van te worden, terwijl de Orde van Advocaten waarschuwt dat mainstream politieke partijen de rechtsstaat bedreigen, snoeren zogenaamd objectieve stellingcheckers je de mond als je één van die partijen hekelt.

GroenLiegt

Leugens

GroenLinks heeft enkele “snelkieswijzers” gemaakt, daarbij cherrypickt GroenLinks steeds stemmingen waar hetzij de Partij voor de Arbeid, D66 of de Partij voor de Dieren tegen hebben gestemd en GroenLinks voor. Daar verbinden ze vervolgens verregaande conclusies aan. Als je niet voor X bent dan ben je tegen het aanpakken van Y. Dat soort werk.

Zo stelt GroenLinks dat de Partij voor de Dieren tegen het aanpakken van belastingontwijking is omdat Marianne en Esther tegen Europese minimumtarieven voor bedrijfswinsten hebben gestemd. Dat is me nogal een soevereiniteitsoverdracht want momenteel gaat de EU helemaal niet over belastingtarieven. Aangezien de EU vooral een verzorgingsstaat voor multinationals is, zouden we dat ook helemaal niet moeten willen. Bovendien is het geen Europees probleem. De drie meest in het oog springende belastingparadijzen zijn Nederland, Ierland en Luxemburg. De eindbaas van de EU, Jean Claude Juncker, is ook nog eens een van de meest belangrijke architecten van de belastingontwijkingsindustrie. GroenLinks vertrouwt hem het oplossen van de kwaal die hij zelf heeft veroorzaakt toe, de Partij voor de Dieren niet.

Gelet op het feit dat Luxemburg de klokkenluiders van de #LuxLeaks vervolgt zou het zomaar kunnen dat de Partij voor de Dieren een punt heeft.

Volgens GroenLinks zou de Partij voor de Dieren onduidelijk zijn over het wel of niet willen halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. LOLFUCKINGWHAT? Het is bepaald niet zo dat de Partij voor de Dieren is opgericht omdat GroenLinks zo fantastisch is. De partij is opgericht omdat een aantal mensen vonden dat het allemaal veel te langzaam ging, omdat ze vinden dat er tempo moet worden gemaakt. De Partij voor de Dieren wil Nederland dan ook in 2040 CO2-neutraal hebben, GroenLinks pas in 2050.

Toch waagt GroenLinks het om te twijfelen aan de klimaatintenties van de Partij voor de Dieren. GroenLinks wil een Europese Energie-Unie, wat wederom een enorme soevereiniteitsoverdracht behelst. Polen is op dit moment bezig met oerbossen kappen, de Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben daar bezwaar tegen. Als GroenLinks de door hen gewenste energie-unie voor elkaar krijgt dan hebben ze het maar te slikken dat het kappen van oerbossen zogenaamd duurzame biomassa oplevert.

We hebben momenteel mot met België vanwege krakkemikkige kerncentrales. Die dingen moeten dicht, volkomen terecht. Maar als je energieopwekking uitbesteedt aan de EU dan geef je een land als Polen een flinke vinger in de pap terwijl Polen volkomen verkeerd bezig is met hun kolenverslaving. Bilateraal is het misschien bekvechten, maar multilateraal heeft Nederland hooguit 4% invloed.

Europa is mooi, maar Europa is niet altijd beter. GroenLinks vergeet dat zowel Polen als Hongarije de democratie op verregaande wijze onder druk zetten en toch zijn ze bereid om die landen invloed te geven op ons nationaal beleid. Erger nog, omdat de Partij voor de Dieren dat niet wil, worden wij daarop aangevallen. Met halve waarheden.

Het is onzin dat de Partij voor de Dieren geen uitkering gunt aan ZZP’ers die arbeidsongeschikt raken, het is onzin dat de Partij voor de Dieren niet wil nivelleren, het is onzin dat de Partij voor de Dieren de klimaatdoelstellingen van Parijs niet wil halen en het is onzin dat de Partij voor de Dieren het grootbedrijf niet wil beteugelen door belastingontwijking aan te pakken.

Kom op zeg, als er iets blijkt uit ons partijprogram dan is het wel dat we het roofkapitalisme aan banden willen leggen, meer dan GroenLiegt.

A̶F̶A̶ AIVD Fryslân

Er zijn ongeveer twee zekerheden in mijn leven, ieder jaar haalt AFA Fryslân het jaarverslag van de AIVD en ongeveer eens per jaar komt AFA Fryslân mij een shitlading posters en stickers brengen. De persoon die dat doet is de voormalig voorzitter van de PvdA in Smallingerland, daarnaast handelt hij in verzekeringen. Hij ontkent dat AFA anarchistisch is, volgens hem is AFA sociaaldemocratisch.

Hoe blij ik ook was met mijn jaarlijkse lading posters en stickers, ik heb dat altijd verdacht gevonden. Een voormalig PvdA’er, die zegt dat AFA niet anarchistisch is maar sociaaldemocratisch en die bovendien vuistdiep in het kapitalistische systeem zit omdat hij verzekeringen verkoopt. Ik heb gesproken op een demonstratie die door hem georganiseerd was, ik heb een plakoorlog tegen de PVV gevoerd die hij mogelijk maakte omdat hij de stickers leverde.

Maar ik heb hem altijd verdacht gevonden. En vanavond werden mijn vermoedens bevestigd. Een n00b verzond de groepsmail niet bcc maar cc. Onder de ontvangers bevond zich een adres dat eindige op politie.nl. Google leerde me al snel dat het de vreemdelingenpolitie betreft.

Daarna werd ik kwaad, niet een beetje kwaad maar kankerkwaad. En toen kwamen de ad hominems, dat ik toch wel heel erg veel twitter, dat ik geen baan heb dat ik maar gedwongen moet worden opgenomen en die shit. Alsof dat ertoe doet! Jullie mailen je plannen aan de politie! GODVERDOMME!

Enig idee welke beroepsgroep overweldigend PVV stemt? De politie.

Ik ben er klaar mee, ik hoef geen stickers meer. Dat jullie jaarlijks in het AIVD-jaarverslag staan is werkverschaffing. Het is baanbehoud. Het is één grote false flag operatie. Een afdeling van de antifascistische actie die een cc stuurt aan de politie. Ga godverdomme eens dood!

Voedseldebat

“Ok Jaco, leg ik het je nog een keer uit, maar nu op jouw tempo”

De Werkgroep Lastige Leden™ was op 28 februari te gast in het verderfelijke Nieuwspoort, een sociëteit waar politici en pers gezellig konkelfoezen op voorwaarde dat niks met bronvermelding naar buiten gebracht mag worden. What happens in Nieuwspoort, stays in Nieuwspoort. Gelukkig heeft de werkgroep daar geen last van, want we zijn geen enkele deur gepasseerd waar een bord waarop “hierachter geldt de Nieuwspoortcode” voor stond.

De Werkgroep was er op uitnodiging van de drie organiserende partijen, althans zo werd het aangekondigd, “u bent hier vandaag allen uitgenodigd door de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). In werkelijkheid hadden we onszelf uitgenodigd. Aangezien Big Food niet bepaald op activistisch tuig zat te wachten, moesten we eerst onze doopceel nog even laten lichten. Zomaar aanmelden en vervolgens welkom zijn om het democratische proces van debatteren bijwonen was er niet bij. Stel je voor zeg dat er iemand zomaar iets naars over de bio-industrie roept.

O wacht! We hebben in Nederland sinds 10 jaar de Partij voor de Dieren (PvdD) in de Kamer en dus was Esther Ouwehand er om de vloer aan te vegen met voorstanders van traditionele landbouw en veeteelt. Het resultaat? Lees meer