“De doodgraver van de democratie”

In de week waarin de wereldwijde index van persvrijheid gepresenteerd werd zei Max van Weezel, vice-president van de Nederlandse vereniging voor journalistiek, “je kunt ook niet een beetje aan persvrijheid doen, je doet het of je doet het niet en hij (Henry Keizer) doet dat dus niet en dan maak je jezelf tot de doodgraver van de democratie.” Dat is een uitermate ironische uitspraak gelet op het feit dat Nederland drie plaatsen gezakt is op die ranglijst terwijl daar amper over wordt bericht. Sterker nog, Volkskrant blijft volhouden dat we na Noorwegen de meest vrije pers van de hele fucking wereld hebben nadat ik hen er op heb gewezen dat we inmiddels ook Zweden, Finland en Denemarken voor ons moeten laten gaan.

Gradaties van persvrijheid bestaan dus wel, als dat niet zo was dan was het gezaghebbende Reporters without Borders snel klaar en hoefden ze geen 32 pagina’s pdf-bestand af te leveren waarin ze uit de doeken in hoeverre journalisten vrij zijn om hun werk te doen. Dan zouden ze alleen zwart en wit als kleurcodes hoeven te gebruiken en niet lichtgeel, geel, oranje, rood en zwart.

De summiere berichtgeving over de wereldwijd toenemende persbreidel die er wel was in Nederland, sloeg ook nog eens de plank finaal mis. Er werd lekker makkelijk naar de boeman Trump gewezen. Hoewel Amerika met plaats 43 veel slechter scoort dan Nederland doet met plaats vijf, is Amerika twee plaatsen gezakt en Nederland zoals gezegd drie. Bovendien legt Reporters without Borders de schuld net zozeer bij Obama met z’n oorlog tegen klokkenluiders als bij Trump. Obama heeft namelijk meer klokkenluiders vervolgd dan alle 43 presidenten voor hem bij elkaar. Nou twijfel ik er niet aan dat Trump het een uitdaging zal vinden om dat te overtreffen maar dat is geen reden om alleen Trump tot de grote boosdoener te verheffen.

Trump is uiteraard een klootzak van de bovenste plank maar laten we wel wezen, Obama was dat ook. Alleen wist hij dat wat beter te verbergen. Zo heeft u vast gemist dat Obama drie miljoen mensen heeft gedeporteerd. Het verschil tussen de berichtgeving over Trump en Obama is dat Obama snapte hoe het spelletje werkt. Obama kon keihard optreden tegen de zogenaamde vrije pers omdat hij dat met een glimlach deed. Trump daarentegen is een onbehouwen boer die de mores niet kent. Obama wist te liegen met stroop, Trump drenkt zijn leugens in azijn.

Een politicus die weet hoe hij de pers kan bespelen heeft geen mallemoer te vrezen van de zogenaamde waakhond van de democratie. De mate van persvrijheid is ook geen enkele garantie voor kritische journalistiek. Zie bijvoorbeeld het verschil in de berichtgeving over een verijdelde terreuraanslag. In de Britse pers (plek 40) betrof dat een Duitse soldaat. Bij Adolf’s NieuwsPapegaai (ANP) werd het een nep-Syriër.

Ondertussen gaat het spelletje van hij zei, zij zei door. De VVD zet daarbij hoog in door te stellen dat journalisten die een balans kunnen lezen, journalisten zijn die alles maar voor zoete koek aannemen. En de media gaan er in mee. Ze berichten niet dat Follow the Money jaarrekeningen en balansen heeft uitgeplozen, ze stellen dat Follow the Money beweert dat zus en zo. Feiten zijn immers ook maar meningen. Heeft Henry Keizer als hotemetoot van de VVD een ideële vereniging van een stel bejaarden een enorme poot uitgedraaid? Objectief als we zijn maken we er welles, nietes van, schuiven we de cijfers aan de kant en laten we het oordeel aan de lezer. Nieuwsuur maakte het wel het bontst door die boodschap van de VVD-voorzitter woord voor woord over te nemen. Negeer de moeilijke balansen die bijna geen journalist kan doorgronden, geloof de drie A4’tjes spin van Henry Keizer. Over zoete koek gesproken zeg.

Henry Keizer is niet de enige doodgraver van de democratie. De pers is dat ook. En zolang bijvoorbeeld de NOS niet nadrukkelijk benoemt wat Reporters without Borders als enorme bedreiging noemt voor de democratie en de persvrijheid, namelijk de wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten, is de zogenaamd vrije en onafhankelijke pers minstens zo fout als de personificatie van de Dikke Ik waar Mark Rutte ons voor gewaarschuwd heeft.

Lang leve Marianne Zwagerman

Gaan we godverdomme weer! Het Financieel Dagblad beweert dat de vergroening van de economie mensenrechten schendt. Waarom? Nou omdat er conflictmineralen in accu’s zitten.  De productie van kobalt, lithium, tin en nikkel gaat gepaard met met kinderarbeid, dat klopt, met landroof ook (waarover het FD zwijgt).

Nou is landroof natuurlijk totaal iets nieuws, net zoals kolonialisme, slavernij en kinderarbeid. Nog nooit in de geschiedenis van het kapitalisme heeft er enige misstand plaatsgevonden, het is allemaal de schuld van de hippies die zogenaamd de wereld willen verbeteren. En voordat er elektrische auto’s of windmolens bestonden waren er ook geen conflictmineralen. Laat staan dat er zelfmoordnetten bestonden om te voorkomen dat de slaven fabrieksarbeiders die uw iPad in elkaar zetten van het dak springen.

Noch bestaan er netten in Nederland om te voorkomen dat mensen zelfmoord plegen door van het stadhuis van Godbetert Almelo te springen. Nee, echt waar, alles is helemaal koek en ei. Het huidige kapitalistische systeem waarbij acht mensen evenveel bezitten als de drieënhalf miljard allerarmsten is helemaal top en dat heeft nooit of nimmer enig mensenrecht geschonden. Zo heeft de slavernij nooit bestaan, het feodalisme ook niet en geen enkele vakbond heeft ooit hoeven strijden voor de vijfdaagse werkweek, het minimumloon of tegen kinderarbeid.

Vergroening daarentegen is de grote boosdoener! Van vergroening komt alleen maar ellende. Tenminste, dat wil de pers u doen geloven. Wees daarom tegen vergroening want dat is groen vanbuiten en rood vanbinnen, voordat je weet nemen de communisten de boel over.  Dat moeten we niet willen met z’n allen. Lang leve Bill Gates, Elon Musk en vooral Marianne Zwagerman. Lange leve de superrijken. Zij hebben allen het beste met ons voor.

Fuck de hippies en hun vergroening. En onthoud dat uw Apple-ding beslist niet gerecycled mag worden. Dat is strikt verboden.

 

 

De vervuiler betaalt?

Nu de “klimaatoptimist” (lees: klimaatontkenner) Marianne Zwagerman dagelijks een podium geboden wordt bij de NPO kon de NOS natuurlijk niet achterblijven qua agitprop. Dus werd er groot uitgepakt met “armste Nederlanders draaien op voor het klimaatbeleid“. Een volstrekt suggestieve kop want in absolute bedragen betalen rijkere huishoudens flink meer, te weten 1.334 euro voor de rijkste 10% en 372€ voor de armste 10%. Middeninkomens betalen jaarlijks 663€ aan energiebelasting die de strijd tegen klimaatverandering ten goede moet komen.

Aangezien we met z’n allen in dit kikkerlandje onder zeespiegelniveau leven is klimaatverandering een zaak van leven en dood door alleen al de bijbehorende zeespiegelstijging, om over de afnemende bodemvruchtbaarheid nog maar te zwijgen, en me dunkt dat maatregelen daartegen best wat mogen kosten. Ik vind energiebelasting betalen geen enkel probleem en ik behoor niet tot de armste 10% maar tot de armste 1%. Ik krijg 50€ leefgeld per week en voor de rest regelt een bewindvoerder mijn financiën. Daar krijgt hij 2.000€ per jaar voor.

Waar je de NOS niet over hoort is dat de rijkste 10% verhoudingsgewijs minder betaalt voor alles. Iemand die minder dan modaal verdient is een groter percentage van haar inkomen aan woonlasten kwijt dan een bankier die jaarlijks een flinke bonus kan bijschrijven ongeacht hoe goed of slecht de bank het doet. Hetzelfde geldt voor alle uitgaven. Minima die de zorgpremie niet kunnen betalen worden bijvoorbeeld bestraft met een boete waardoor ze 130% van de zorgpremie moeten betalen en waardoor ze uiteindelijk worden gekort op hun toekomstige AOW-uitkering.

Niet alleen hoor je de NOS daar niet over, de NOS ging in de persoon van Dominique van der Heyde hoogstpersoonlijk in verzet tegen een inkomensafhankelijke zorgpremie waardoor het nivelleringsfeestje van de PvdA in de kiem werd gesmoord. Ze is namelijk een “duider” met een stevige mening. “Terwijl nog nergens enige opwinding over de premie was waargenomen, zei Van der Heyde: „Het wordt nog knap lastig voor Mark Rutte om dit uit te leggen aan zijn achterban”. Die achterban keek tv en inderdaad, een dag later konden zij en haar collega’s verslag doen van onrust onder VVD-kiezers. Uiteindelijk werd de maatregel aangepast. De vraag die bleef hangen: had Van der Heyde verslag gedaan van consternatie of had ze die gecreëerd?”

Diezelfde NOS of datzelfde Nieuwsuur brengt u nu de consternatie over de vermeende oneerlijke verdeling van de vergroening van de economie. En dat artikel eindigt lafjes met: “een andere optie: meer betalen voor energie als iemand er meer van afneemt.” Ja! Jezus godskolere Christus zeg! Dat is inderdaad een optie, een nogal voor de hand liggende optie zelfs omdat waar u en ik 25 cent per kuub aardgas aan energiebelasting betalen, het voor grootverbruikers maar 1 cent is.

De vervuiler betaalt niet, de vervuiler wordt riant beloond. Hoe meer je vervuilt, hoe meer korting je krijgt. En in tegenstelling tot wat de NOS beweert is de subsidie op fossiele brandstoffen niet twee miljard per jaar maar 10 miljoen per minuut.

Het nieuws zou niet moeten zijn dat arme mensen een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan basale behoeften, dat is een no-brainer, het nieuws zou van de toren moeten schreeuwen dat de allerrijkste bedrijven, de grootste vervuilers uitgebreid gepamperd worden.

Motherfuckers

Turkish President Tayyip Erdogan makes a speech during his meeting with mukhtars at the Presidential Palace in Ankara, Turkey, October 26, 2016. Yasin Bulbul/Presidential Palace/Handout via REUTERS

De komende dagen zullen de media weer in koor roepen dat Nederlandse Turken massaal achter Erdogan staan omdat zo’n 70% evet oftewel ja heeft gestemd bij het referendum over de Turkse grondwet. Daar valt nogal wat op af te dingen. Waar er een opkomst van 60% werd verwacht, ging uiteindelijk minder dan de helft van de stemgerechtigden ook daadwerkelijk naar de stembus.

Het percentage dat is gaan stemmen bij het referendum is haast hetzelfde dan het percentage dat is gaan stemmen bij de vorige presidentsverkiezingen. Respectievelijk 46,8% en 46%. De uitslagen zijn eveneens vrijwel identiek. Waar Erdogan in Nederland 70% van de stemmen kreeg, krijgt zijn grondwetswijziging dat ook. Alleen betekent dat niet dat Nederlanders met een Turkse achtergrond in groten getale achter Erdogan staan. Ook al beweert zelfs de Jessias van GroenLinks dat wel.

Feit is dat een meerderheid van de Nederlandse Turken zich lekker niet bemoeit met Turkse aangelegenheden. De minderheid die wel gaat stemmen is inderdaad massaal pro-Erdogan maar dat beperkt zich tot een minderheid binnen een minderheid. Bijna driekwart van de Nederlanders met een Turkse achtergrond is niet pro-Erdogan. Maar dat laat onverlet dat degenen die dat wel zijn een onevenredige invloed hebben gehad op een controversieel referendum. Motherfuckers dat ze zijn.

Erdogan heeft zijn referendum met de kleinst mogelijke meerderheid gewonnen zoals het nu lijkt maar dat weerspiegelt bepaald niet de wil van de mensen die in Turkije wonen. Erdogan heeft dit referendum gewonnen dankzij mensen die niet in Turkije wonen en die nooit last zullen hebben van het dictatoriaal systeem waarmee ze ingestemd hebben. Desondanks zullen de ja-stemmers zichzelf vast patriotten wanen. Want zo zijn patriotten, die onderdrukken het liefst het volk dat ze claimen te vertegenwoordigen.

Bovendien beperkt deze shit zich niet tot Erdogan, ook niet als hij tot 2029 president blijft. Iedere mogelijke opvolger, hoe extreem ook, zal de macht hebben om het parlement naar huis te sturen. Als het alleen aan Turken die in Turkije wonen had gelegen dan was dit niet gebeurd. Als Nederland niet zo krampachtig over de ja-campagne van Erdogan had gedaan dan was het misschien ook niet gebeurd. Erdogan kon zich geen beter cadeau wensen dan dat.

Ondertussen zit Turkije maar mooi met de brokken. De inwoners van Turkije hebben niet in meerderheid ingestemd met de dictatoriale plannen van Erdogan, dat hebben de expats voor hen gedaan.

Bedankt SP!

Amsterdam is een links bolwerk dat dankzij de SP gegijzeld wordt door rechtse partijen. Jarenlang domineerde de PvdA er de gemeenteraad en ook GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren doen het er goed. In 2014 is er echter een kentering gekomen, aangezien de PvdA landelijk een coalitie van water en vuur met de VVD vormde werd de PvdA afgestraft en was D66 de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. D66 verdubbelde van 7 naar 14 zetels ondanks het feit dat D66 meer gemeen heeft met de VVD dan de PvdA.

Dankzij die verkiezingsuitslag is de SP de nieuwe PvdA geworden in Amsterdam, maar waar de PvdA altijd dubbele cijfers noteert – ze hebben nu nog 10 zetels – heeft de SP er slechts 6. Met die 6 zeteltjes helpt de SP de VVD en D66 aan een meerderheid. Waar de SP de VVD op landelijk niveau uitsluit doen ze dat op lokaal niveau uitsluit, doen ze dat op lokaal niveau niet. Dat gaat bij de verkiezingen van volgend jaar consequenties hebben en terecht.

De SP gaat namelijk akkoord met een botte bezuinigingsbijl. “Het gaat er om wat nodig is, niet wat prettig is.” Zo reageert VVD-wethouder Van der Burg op mensen hun Canta afpakken. De gemeente Amsterdam vordert Canta’s terug onder het mom van een bezuinigingsoperatie. Neem Jan, hij is 85 en hij heeft zijn Canta al 25 jaar. Nieuw kost zo’n Canta circa 15.000€. Tweedehands smijten ze hooguit 5000€ op en 25 jaar oud zijn ze totaal afgeschreven.

Bovendien zegt diezelfde wethouder dat als je Canta afgepakt wordt dat je ter compensatie een scootmobiel kunt krijgen. Dat maakt het al helemaal krankzinnig. Een scootmobiel kost namelijk al gauw 5000€. Amsterdam bespaart dus helemaal niks door Canta’s af te pakken van circa 80 Amsterdammers. Als de verkoop van 80 afgepakte Canta’s al 400.000€ oplevert dan nog is dat een druppel op de gloeiende plaat. Amsterdam geeft per jaar bijna 6 miljard uit.

Vier ton is fucking peanuts behalve voor diegenen die mobiel zijn dankzij hun Canta. En nee, een scootmobiel is geen goede vervanger. Een scootmobiel gaat maar half zo snel en heeft een veel kleinere actieradius.

Bedankt SP, ik hoop dat deze minieme bezuiniging met een enorme impact jullie flink wat zetels kost.

 

Factcheck: “Helft jongeren wil nieuw kiesstelsel”

Motivaction strikes again: “Helft jongeren wil nieuw kiesstelsel” zo zou blijken uit een steekproef onder 729 mensen in de leeftijd van 18 tot 34 jaar. Wierd Duk heeft op 4 april het bericht van ANP-perssupport samengevat en ook de Dagelijkse Standaard Clickbait is enthousiast.

Verder heeft het nieuwe kiezen aandacht gekregen van onder andere het Financiële Dagblad, RTL-nieuws, RTL Late Night, het Eindhovens Dagblad en Vrij Nederland alwaar het een nominatie kreeg voor de verkiezing van “Radicale Vernieuwers”. Media-aandacht bij de vleet dus.

Maar hoe radicaal vernieuwend is het door imagomanager Rudy van Belkom werkelijk en kan zijn initiatief echt op de steun van de helft van de jongeren rekenen? Lees meer

We zijn cyborgs en dat is problematisch

Riva Godfried schreef een lofzang op het surveillancekapitalisme (of hoe je favoriete app je begluurt, manipuleert en vermarkt) zonder het zelf door te hebben. Dat deed ze door een handleiding te schrijven hoe je een betere cyborg wordt. Daarbij stelde ze dat het bevrijdend is om een cyborg te zijn. Volgens haar is het hoopvol dat we onze data, een verlengstuk van onszelf, uitleveren aan Silicon Valley, daarmee zouden we nota bene de hiërarchie doorbreken.  Godfried stelt dat we als cyborgs in staat zijn om heilige huisjes omver te trappen.

Helaas heeft Godfried de (corporate) academische consensus aan haar zijde. Consumenten zouden zelfs niet kunnen wachten totdat dat al hun data inzichtelijk wordt gemaakt voor bedrijven. De consensus is dat het een zegen is om menselijk gedrag inzichtelijk te kunnen maken door middel van Big Data. Waar de consensus met Godfried breekt is dat die data de mens niet bevrijdt maar dat het juist sturend werkt. Om het met Cory Doctorow te zeggen: “we are being Huxleyed into the Full Orwell“. Lees meer

De Russen! De moslims!

De AIVD heeft een nieuw jaarverslag gepubliceerd. Twaalf pagina’s met lekker veel plaatjes en met nul meldingen van misstanden zoals advocaten en journalisten afluisteren. Er wordt geen enkel woord gewijd aan het feit dat de toezichthouder niet vast kan stellen of en in hoeverre de AIVD journalistieke bronbescherming respecteert. Dat is geen compliment voor de pers, want de pers maakt er zoals gebruikelijk ook een potje van.

Er is namelijk sprake van een trendbreuk die compleet aan de media voorbij gaat. Voor het eerst in jaren worden AFA Fryslân en zogenaamde “anarcho-extremisten” niet genoemd als dreigingen. Hetzelfde geldt voor dieren- en milieuactivisten. Kennelijk hebben we plaatsgemaakt (ik val in alle voorgaande categorieën) voor Russen en niet te vergeten moslims.

De media gingen dan ook los. “AIVD heeft het steeds drukker met Rusland“.  “Gematigde moslims volgens AIVD onder druk salafisten“. “Rusland probeerde met nepnieuws onze verkiezingen te beïnvloeden“. Alleen NRC merkt op dat “hoewel van te voren werd gevreesd dat Rusland de Nederlandse verkiezingscampagne zou proberen te beïnvloeden met de verspreiding van nepnieuws, is daarvan weinig concreets gebleken.”

NRC heeft gelijk, het nepnieuws du jour was de paniek over vermeend Russisch nepnieuws. De AIVD draagt daar aan bij door beïnvloeding gelijk te stellen aan spionage. Het zou te gek voor woorden moeten zijn maar de AIVD meent dat echt. Iedereen die flyers uitdeelt is een spion.

Enfin, de trendbreuk waar ik het over zou hebben. En waar alle media over zwijgen. De AIVD constateert eindelijk dat extreemrechts gevaarlijk is. Extreemrechts gaat, net als de politie, graag op de vuist met demonstranten tegen zwarte piet.

De AIVD bericht: “Rond sinterklaasfestiviteiten dreigden hardhandige confrontaties. In enkele gevallen kwam het tot een handgemeen tussen extreem-rechtse individuen en personen die zich verzetten tegen Zwarte Piet als symbool van het slavernijverleden en kolonisering.” Dat laatste woord moet natuurlijk kolonialisering zijn.

Ondanks die waarschuwing zit de AIVD er behoorlijk dubbel in. Als je tegen zwarte piet bent dan mag je namelijk rekenen op de aandacht van de geheime dienst. De klappen die je kreeg namens Aboutaleb heb je mede te danken aan de AIVD. Als je tegen een racistische karikatuur demonstreert dan wordt er een dreigingsbeeld opgesteld.

“De AIVD heeft in 2016 ter ondersteuning van (nationale en lokale) beleidsmakers naast twee dreigingsinschattingen rond evenementen ook drie inlichtingenberichten en een ambtsbericht uitgebracht. Mede hierdoor konden de autoriteiten hun maatregelen afstemmen op de onderkende dreiging. Een voorbeeld hiervan was de aanpassing van de beveiliging van de landelijke sinterklaasintocht in Maassluis.”

De volgende trendbreuk die we nodig hebben is dat dergelijke dreigingsbeelden ook worden opgesteld als de nazi’s van Pegida weer gaan marcheren.