Factcheck: “Helft jongeren wil nieuw kiesstelsel”

Motivaction strikes again: “Helft jongeren wil nieuw kiesstelsel” zo zou blijken uit een steekproef onder 729 mensen in de leeftijd van 18 tot 34 jaar. Wierd Duk heeft op 4 april het bericht van ANP-perssupport samengevat en ook de Dagelijkse Standaard Clickbait is enthousiast.

Verder heeft het nieuwe kiezen aandacht gekregen van onder andere het Financiële Dagblad, RTL-nieuws, RTL Late Night, het Eindhovens Dagblad en Vrij Nederland alwaar het een nominatie kreeg voor de verkiezing van “Radicale Vernieuwers”. Media-aandacht bij de vleet dus.

Maar hoe radicaal vernieuwend is het door imagomanager Rudy van Belkom werkelijk en kan zijn initiatief echt op de steun van de helft van de jongeren rekenen?

Kort samengevat wil Van Belkom een kiesdrempel invoeren, hetgeen vernieuwing van de politiek juist in de weg staat, en wil hij iedereen tien thematische stemmen geven, te weten: een stem over respectievelijk bindende referenda, EU-lidmaatschap, defensie-uitgaven, vennootschapsbelasting, belasting van topinkomens, kolencentrales, het leenstelsel voor studenten, de AOW-leeftijd, islamitische immigranten en het eigen risico.

Radicaal vernieuwend is dat allemaal allerminst aangezien de bekende populistische stokpaardjes van de PVV en Schorem voor Democratie voorbijkomen. Het is eerder radicaal conservatief en xenofoob, om niet te zeggen radicaal ongrondwettelijk omdat discrimineren op grond van godsdienst domweg verboden is. Schaart 52% van de stemgerechtigden tot 34 jaar zich daadwerkelijk achter dergelijk bekrompen gedachtegoed?

Nou nee. De petitie voor het nieuwe kiezen loopt al sinds 20 september 2015 en die petitie heeft sindsdien – ondanks de overweldigende mediabelangstelling – slechts 7.214 handtekeningen bijeengeschraapt. Op social media loopt het ook al geen storm. De Facebook-pagina van Het Nieuwe Kiezen heeft 1.109 likes en 1.119 volgers. Soms krijgen ze 100+ likes of shares maar vier of vijf komt vaker voor. Op Twitter volgt Het Nieuwe Kiezen 206 accounts en heeft het slechts 87 volgers. De youtube-video waarmee het hele gebeuren op 20 september 2015 gelanceerd is heeft nog geen 7.000 kijkers getrokken. De filmpjes waarin boegbeeld Victoria Koblenko optreedt trokken op het moment van schrijven respectievelijk 64, 224, 80 en 770 kijkers.

Je kunt dus bepaald niet stellen dat de helft van de jongeren voor het Nieuwe Kiezen zijn. Het enige dat je met zekerheid kunt zeggen is dat Motivaction weer eens veel te hoog van de toren blaast over één van hun zogenaamd representatieve steekproeven en dat de media daar gretig mee aan de haal gaan.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.