Een principiële ondergrens

Het motorblok van VVD, CDA en D66 is bereid om weer te onderhandelen met het roetfilter genaamd GroenLinks mits het roetfilter bereid is om geen voorwaarden vooraf te stellen zo papegaaien de media Rutte. Als het verhaal vanuit het perspectief van GroenLinks belicht wordt dan heet het dat VVD, CDA en D66 moeten bewegen op migratie. Klaver noemt dat een principiële ondergrens en daarin heeft hij volstrekt gelijk.

Laten we eens kijken wat dat geen voorwaarden vooraf stellen behelst. Het CDA mekkert al sinds 2015 dat het vluchtelingenverdrag niet meer van deze tijd is. De grootste Europese fractie, de Europese “christendemocraten”, steunt hen daarin.

Het is ondertussen een publiek geheim dat VVD en CDA een vergelijkbare “vluchtelingendeal” (het woord alleen al, het is koehandel met mensen) met Libië willen sluiten als met Turkije. Het is eveneens een publiek geheim dat Libië totaal ontwricht is doordat westerse geheime diensten jihadisten niet alleen lieten uitreizen om Gadaffi uiteindelijk anaal te laten verkrachten met een stok (NSFW) en om hem vervolgens te lynchen (NSFW), maar ook dat de zogeheten veiligheidsdiensten de terroristen waartegen ze ons moeten beschermen volop van wapens voorzagen.

En dat is na Libië niet gestopt. Het heeft zich uitgebreid naar Syrië. Een cynicus zou kunnen zeggen dat terroristen alleen nog voor de vorm vervolgd worden. Keeping up appearances totdat bewezen wordt dat de overheid al die tijd de groep bewapende die het zegt te bestrijden.

Met “zonder voorwaarden vooraf” onderhandelen en “principiële ondergrens” bedoelen Mark Rutte en Jesse Klaver dit.

Wat u ziet is het volgende: een land dat wij “bevrijd” hebben van een dictator door een terroristische coup actief te ondersteunen, opent het vuur op weerloze vluchtelingen die de hel die wij gefaciliteerd hebben trachten te ontsnappen. Met dat land, dat nu helemaal geen noemenswaardige vorm van democratie meer kent, wil het motorblok een deal sluiten. Grof gezegd betekent dat als jullie de bootjes tegenhouden dan betalen wij de kogels.

VVD, CDA en godbetert D66 eisen nogal wat van GroenLinks door te verlangen dat zij zonder voorwaarden vooraf komen onderhandelen. Ze eisen dat zij het vluchtelingenverdrag, het Europees voor de Rechten van de Mens en de Grondwet in de papierversnipperaar gooien. Artikel 90 van de Grondwet luidt: “de regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde“. Artikel 91 stelt dat de Grondwet niet gewijzigd kan worden zonder twee keer tweederde meerderheid in beide Kamers mét tussentijdse verkiezingen. Zolang dat niet het geval is dan bepaalt artikel 92 dat volkenrechtelijke organisaties de bevoegdheid hebben om op te dragen dat een eventueel regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gewijzigd wordt omdat in artikel 94 geregeld is dat nationale wetten niet in strijd mogen zijn met internationale verdragen.

Wat VVD, CDA en D66 van GroenLinks verlangen kan dus niet tijdens één Kabinetsperiode geregeld worden, laat staan tijdens de formatie. Toch draaien de media het om. Het zou GroenLinks zijn dat noten op de zang heeft.

Verlos ons van de machtspolitiek waarbij aardbevingen, olierampen en klimaatverandering zogenaamd de onvoorziene gevolgen van zaken doen zijn en waarbij terreur iets is dat je naar je hand kunt zetten. De partijen die zeggen dat ze “onze manier van leven” willen beschermen, zijn de grootste bedreiging voor die manier van leven. De voormalig ombudsman was nog mild toen hij zei dat het weefsel erodeert, het rot keihard weg.

Barbarij

In zijn column op radio 1 neemt Ronald Giphart dertig seconden om op het antiterreurbeleid van Donald Trump in te gaan. “Dit is een gevecht tussen barbaarse criminelen die het menselijke leven willen vernietigen en fatsoenlijke mensen van alle religies die het willen beschermen. Dat zei Donald Trump gisteren in Ryad over de strijd tegen terrorisme. En hij ging verder, het betekent dat we één front moeten vormen tegen de moord op onschuldige moslims, de onderdrukking van vrouwen, de vervolging van joden en het afslachten van christenen. Wat we ook van Trump mogen vinden, daar valt geen speld tussen te krijgen.” De rest van zijn column die drie minuten en 44 seconden duurt vult hij met terreurporno door een relaas te houden over een bevriende francofiele kok uit Utrecht die een aanslag in Parijs heeft overleefd.

Nou moet u weten dat geslaagde terreuraanslagen slechts twee ingrediënten nodig hebben. Een relatief laag slachtofferaantal en zoveel mogelijk toeschouwers. Die toeschouwers hoeven het niet uit de eerste hand te hebben of het met eigen ogen te hebben gezien, het enige wat nodig is dat hen angst aangejaagd wordt. Iets waarin de media uitblinken en waar Ronald Giphart volop aan bijdraagt door slechts drie zinnen te wijden aan het voorgenomen beleid van Trump om daarna dik drie minuten in te zetten op effectbejag.

Daarmee is Giphart een prima bondgenoot van ISIS. ISIS heeft niks liever dan bombastische betogen over oorlog met “de islam”. Dat is waar ze op uit zijn. ISIS wil de samenleving ontwrichten en tweespalt creëren. ISIS is het eens met Geert Wilders dat er in Nederland geen plaats is voor moslims. Die moeten allemaal naar het kalifaat. ISIS wil een einde aan het grijze gebied waar totaal verschillende mensen elkaar ondanks hun verschillen iedereen in hun waarde laten.

Vanuit terroristisch oogpunt is een solidaire gemeenschap die elkaar omarmt de slechtst denkbare reactie op een aanslag. Terroristen willen noodtoestanden, ze willen exact hetzelfde als de PVV en Schorem voor Democratie. Manchester heeft heeft hen dat niet gegeven. Ronald Giphart wel.

En Ronald Giphart verraadt iedereen die hij zegt te willen beschermen. Samen met Trump tegen de barbarij? Laat me godverdomme niet lachen zeg. Trump heeft in de paar maanden dat hij president is al meer burgerslachtoffers gemaakt dan ISIS. “Trump tolereert meer burgerslachtoffers” heet dat in de media. Bomb the shit out of them is de enige verkiezingsbelofte die hij heeft ingelost. En ook dat is een overwinning voor ISIS.

ISIS is een organisatie waarvan de leden klagen dat er een wachtlijst voor zelfmoordaanslagen is. De dood is hun overwinning. De moeder van alle bommen gooien vinden ze een compliment.

Dat is inderdaad barbaars maar het betekent ook dat vuur met vuur bestrijden geen optie is.

En over barbarij gesproken, laten we niet vergeten wat Trump probeert te bereiken. Door Obamacare te beëindigen gaan naar schatting 29.000 doden per jaar vallen. Daar kan ISIS nog een puntje aan zuigen. Al Qaida eveneens. Het is een 9/11 per maand.

Het zou hilarisch zijn als het niet zo triest was dat Trump in de moeder van het kalifaat, Saudi-Arabië, verkondigde dat een totalitair koninkrijk te verkiezen valt boven een democratische staat met de nodige tekortkomingen. Het is niet Iran dat Al Qaida en ISIS sponsort, het is Saudi Arabië. En in Syrië vindt Afghanistan 2.0 plaats. Net zoals Reagan Bin Laden bewapende, bewapent Trump, en voor hem Obama, iedereen die tegen Assad is.

Je kunt de oorlog tegen terreur niet winnen door terroristen te bewapenen. Net zomin als dat je het kunt winnen door een sjiitisch land de schuld te geven van wat soennitische terreurorganisaties doen. De toespraak van Trump sloeg als een tang op een varken en toch prijzen alle media hem daarvoor.

Opteeven!

Afgelopen dinsdag is er op initiatief van de tweede partij van Nederland, de PVV, gestemd over het afschaffen van de Europese Verklaring van de Rechten voor de Mens (EVRM). Het dictum van de motie luidt dat “Nederland zich zou moeten verlossen van het EHRM” omdat “het Europees Hof voor de Rechten (EHRM) van de Mens dwingt nationale, democratisch tot stand gekomen wetgeving te herzien”. De motie van Gidi Markuszower, die door de AIVD bestempelt is als gevaar voor de integriteit van de Nederlandse staat, kreeg alleen bijval van Schorem voor Democratie. U heeft dat allemaal allicht gemist want de media gaven geen kik. Blijkbaar zijn de intenties politieke partijen niet belangrijk zolang er geen meerderheid voor te vinden is. Over moties wordt pas inhoudelijk bericht als ze aangenomen zijn en de stemverhoudingen worden hooguit deels belicht. Dat is treurig want het stemgedrag en het indienen van moties zegt veel meer over de koers van een politieke partij dan een verkiezingsprogramma.

De Partij voor de Vrijheid wil veel minder vrijheid en Schorem voor Democratie wil veel minder democratie. Dat staat niet expliciet zo in hun verkiezingsprogramma’s maar het blijkt wel uit de stem tegen het EVRM dat voluit (pdf) het “Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen nummers 11 en 14 en Protocollen 1, 4, 6, 7, 12 en 13” heet. Kutnaam maar bureaucratie is nou eenmaal een bitch. Lees meer

Laat cyberveiligheid niet aan Ko Colijn en de overheid over

Jacobus (Ko) Colijn is journalist en politicoloog. (Wikipedia.) Als directeur van Clingendael, zeg maar de Nederlandse tak van de Council on Foreign Relations mag hij tot vervelens toe de belangen van wapenfabrikanten verdedigen door voor “vredesmissies” en “humanitair ingrijpen” te pleiten. Ko heeft nog nooit een oorlog gezien waar hij niet in het eerste gezicht verliefd op was en zodoende was hij ook een groot voorstander van de illegale Irak-oorlog die circa één miljoen mensen het leven heeft gekost en die uiteindelijk tot het ontstaan van ISIS heeft geleid.

Die Ko Colijn is eindelijk tot inkeer gekomen zo veinst hij. Hij wil namelijk geen cyberoorlog. Om cyberoorlogen te vermijden heeft Ko een nogal radicale oplossing bedacht: de overheid moet alle e-mails lezen. Niet letterlijk natuurlijk, want dat is niet te doen maar figuurlijk. Een slim algoritme zou als een “onbarmhartige digitale douane” alle dataverkeer dat het Amsterdamse internetknooppunt AMS-IX moeten analyseren en interpreteren. Geen grap.

Colijn stelt voor om het briefgeheim op te heffen omdat in sommige enveloppen een giftig poeder zou kunnen zitten. De overheid moet alle digitale post openmaken als het aan hem ligt.

Wat hij totaal buiten beschouwing laat is dat een “wapen” als Wcrypt nooit had kunnen bestaan zonder de overheid. De enige reden waarom er de afgelopen dagen een complete chaos is ontstaan is omdat de NSA onbekende kwetsbaarheden in software niet meldt. De NSA misbruikt ze. En Nederland wil dat ook gaan doen. Ongetwijfeld met instemming van Co Kolijn.

Dat onbekende kwetsbaarheden hamsteren kwalijk is godzijdank niet langer mijn mening als linksgekkie, Microsoft heeft zich in niet misverstaande bewoordingen uitgelaten over het beleid van de zogenaamde veiligheidsdiensten. Het bedrijf stelt dat er een urgente noodzaak bestaat om collectief actie te ondernemen tegen het verzwakken van online veiligheid. Zodra er een onbekende kwetsbaarheid wordt ontdekt dan moet dat per direct gemeld worden aan de fabrikant zodat het beveiligingslek per direct gedicht kan worden. Hoe serieus Microsoft dat neemt hebben we gezien toen ze een dag na de Wcrypt-epidemie met een patch voor Windows XP kwamen.

Het betoog van Ko Colijn in NRC staat daar haaks op. Als de overheid iedere mail moet kunnen analyseren dan betekent dat de overheid iedere vorm van encryptie moet kunnen breken en encryptie die gebroken kan worden is geen encryptie, het is schijnveiligheid. Ko Colijn is een klootzak en oetlul van de bovenste plank omdat hij de suggestie wekt dat de overheid überhaupt snapt hoe ICT werkt. Hij wil internetveiligheid slopen om het te redden. Donder op.

‘Cybercrime moet prioriteit kabinet worden’

Fox-IT, de hofleverancier van beveiligingssoftware voor de overheid stelt dat online criminaliteit prioriteit moet worden van het aanstaande Kabinet. Ronald Prins, de oprichter van Fox-IT en tevens VVD-lid zegt tegen het ANP dat Nederland het meest digitale land ter wereld is en dat we daarom enorm kwetsbaar zijn. So far, so good. Daarna vliegt hij echter uit de bocht. “Nederland geeft er nu 100 miljoen per jaar aan uit. Dat is niets vergeleken met andere landen. Groot-Brittannië, bijvoorbeeld, loopt voorop en geeft er 6,5 miljard euro aan uit.” Prins meet kwaliteit dus in euro’s terwijl het stoppen van de verspreiding van Wcrypt slechts een tientje heeft gekost.

Saillant detail is dat dat Fox-IT in 2015 is overgenomen door NCC-group, het geprivatiseerde National Computing Centre, een non-profit die in 1966 onder Labour is opgericht. OneWorld vraagt zich af of NCC een gevaar voor de nationale veiligheid is. Insiders die ik vertrouw hebben me ervan weten te overtuigen dat dat niet het geval is. De afdeling Nederlandse staatsgeheimen is niet toegankelijk voor de Britten zo is contractueel bedongen. Lees meer

Cyberarmageddon

Wereldwijd zijn er op het moment van schrijven ruim 60.000 computers besmet met Wcrypt, een virus dat je computer gijzelt door bestanden te versleutelen en dat losgeld eist. Britse ziekenhuizen en een Spaans telecombedrijf zijn de opvallendste slachtoffers, waarbij onderbelicht blijft dat 70% van de infecties in Rusland plaatsvindt, waaronder het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Iedereen heeft het erover en er wordt een hoop zin en onzin gepubliceerd. De prijs voor het meest onzinnige artikel gaat naar RTL dat een computerstoring rapporteert. Daar is geen enkele sprake van. Tuurlijk, als je computer geïnfecteerd raakt dan kun je er niks meer mee maar je computer functioneert perfect, het ding doet exact wat de geïnstalleerde software opdraagt. Vergelijk het format C:\ op MS-DOS of rm -rf/ op Linux, als je die commando’s invoert dan verandert je computer in een baksteen maar dat is geen storing, het is een functionaliteit. Je opdracht is uitgevoerd. Lees meer

Spionerende steden

Aangezien de auto nog altijd de heilige koe is in Nederland, geven steden prioriteit aan gemotoriseerd verkeer en daardoor is het bij voetgangersoversteekplaatsen met stoplichten keihard aanpoten. Zelf ben ik een nogal activistische voetganger die mensen in de supermarkt inhaalt omdat ze maar langzaam vooruit schuifelen maar toen Drachten nog een voetgangersstoplicht had dat ik passeerde, had ook ik moeite om de overkant te bereiken terwijl het licht nog op groen stond.

In Drachten is daar een ouderwetse oplossing voor gevonden, weg met stoplichten. Shared space heet dat en in tegenstelling tot wat tegenstanders vrezen is het geen survival of the fittest mits de gemeente bereid is om concessies te doen aan de radicale verkeersfilosofie van Hans Monderman door zebrapaden en haaientanden te gebruiken. Daarvoor moet je wel een gemeenteraad of een college hebben dat bereid is om de eigenaren van een heilige koe ietwat tegen de haren in te strijken.

In Tilburg ervaren voetgangers hetzelfde probleem en daar is de gemeente met een moderne oplossing op de proppen gekomen. De stoplichten blijven, automobilisten worden niet tegen de haren in gestreken door de oversteektijd in het algemeen met een paar seconden te verlegen, of door een tweede drukknop te plaatsen voor mensen die niet zo hard lopen wat extra tijd te geven. Nee, er is een app. De media zijn vol lof. Het tijdperk der slimme steden is waarlijk aangebroken. Dat slimme steden per definitie gepaard gaan met surveillancekapitalisme wordt er maar sporadisch bijverteld. Lees meer

Maxima is een feminist? ROFL!

Winnie Hänschen zet graag vraagtekens bij culturele fenomenen en dat doet ze in de rubriek kanttekeningen. In haar laatste bijdrage legt ze koningin Máxima langs de de feministische meetlat en daarbij komt ze tot de conclusie dat Máxima echt op en top feministisch omdat Ivanka Trump haar klootzak van een vader verdedigt als kampioen van vrouwenrechten. Dan leg je de lat wel heel laag. Is Geert Wilders vrouwonvriendelijk? Laten we hem vergelijken met Thierry Baudet!

De PVV had de hoogstgeplaatste vrouwen op plaats twee en drie van de kieslijst en Schorem voor Democratie had hen op twee en zeven staan. Ergo Geert Wilders is het menens met de inclusiviteit en Baudet rommelt maar wat aan, net zoals zij van Trump dat doet. Kort door de bocht allicht, maar niet minder kort door de bocht dan de kanttekening van Hänschen.

Máxima definieert feminisme als streven naar gelijkheid tussen man en vrouw, volstrekt mee eens, geen speld tussen te krijgen. Helemaal prima. Maar waarom laat je jezelf dan in godsnaam tot koningin kronen? En hoezo streef je eigenlijk naar gelijkheid als je vader op z’n minst medeplichtig was aan de junta in Argentinië en hij er bovendien van beschuldigd wordt te hebben geweten dat die junta tegenstanders van het regime uit vliegtuigen knikkerde – en jij dat allemaal ontkent? De joodse gemeenschap in Máxima’s geboorteland Argentinië zijn zwaar verontwaardigd over het wir haben es nicht gewußt van de gehele familie Zorreguita, Máxima incluis. Joden werden onevenredig zwaar getroffen door de repressie van het juntaregime. Iets dat niet alleen door het koningshuis ontkent wordt maar ook door de Nederlandse regering onder leiding van toenmalig premier Kok. Lees meer

De “grote hack” die nooit plaatsgevonden heeft

Er ligt negen gigabyte aan echte en gefabriceerde documenten van het campagneteam van Macron op straat. Team Macron noemt dat een grote hack en dientengevolge doen ook bijna alle media dat. Een van de weinige uitzonderingen is het Financieel Dagblad dat spreekt van een groot aantal campagnemails die gelekt zijn. Dat van het grote aantal klopt, dat van het lekken niet.

Een lek is wanneer een klokkenluider tegen misstanden aanloopt die vervolgens al dan niet anoniem naar buiten gebracht worden. Dat is hier absoluut niet het geval. De enige misstanden waar sprake van is, bestaan uit een digitale inbraak en een desinformatiecampagne. De documenten die misstanden zouden onthullen zijn stuk voor stuk slechte vervalsingen.

De meest explosieve claims in de zogeheten Macronleaks zijn dat Macron een offshore-bankrekening zou hebben en dat één van zijn kompanen drugs zou kopen met bitcoin die vervolgens afgeleverd worden in het parlement. Wikileaks gooit de eigen geloofwaardigheid te grabbel door bij het hierboven gelinkte slecht vervalste “ingescande document” te gaan leuteren over een printer/scanner van 100.000€ en als je denkt dat hooggeplaatste (oud)-politici bitcoins nodig hebben om aan drugs te komen, dan heb ik een brug te koop. Ik zeg niet dat iedere politicus drugs gebruikt, ik zeg wel dat anoniem drugs kopen via het darkweb iets voor het klootjesvolk is.

De media roepen ondertussen weer DE RUSSEN! En het is waar dat er in de metadata van de gestolen en vervalste documenten terug te vinden is dat ze bewerkt zijn op computers met een Russische taalinstelling. Dat is echter geen bewijs dat het ook de Russen waren. Te meer omdat de hype over het vermeende lek dat dat noch een lek of grote hack was begonnen is op 4chan en het viraal is gegaan dankzij Trump-fans en hun bots.

De reden dat het de Russen wordt aangerekend is dat er gebruik wordt gemaakt van dezelfde methode die gebruikt is bij de DNC-leaks die wel zo mogen heten omdat daaruit bleek dat team Clinton team Sanders van meet af benadeeld heeft. Wat volstrekt buiten beschouwing wordt gelaten is dat het toch echt geverifieerde Amerikaanse twitteraars zijn die de hype hebben opgeklopt.

Wat de media ook niet vertellen is dat de “Russische methode” zo ongeveer de standaardmethode is. Iedereen die een beetje haar best doet kan iedere organisatie in 24 uur hacken. Gelooft u me niet? Hier vindt u een handleiding. Wat team Macron overkomen is was geen grote hack, het was beginnersfout 101. Klik niet op linkjes in alarmerende e-mails die beweren dat er een probleem is met je wachtwoord.

Wat team Macron ook is overkomen is een (des)informatie DDoS. Door anderhalve dag voor de verkiezingen 9 gigabyte aan kapotsaaie gestolen emails te dumpen met hier en daar hilarisch slechte valse documenten dient maar één doel: twijfel zaaien. Het kan de daders niet schelen dat bewezen wordt dat ze onzin verspreiden. Het enige dat ze willen is aandacht. Ze willen dat hun beweringen ontkracht worden. Het is nihilisme ten top.

Aandacht is alles en dat hebben ze volop gekregen van de mainstream media. Nu maar hopen dat politici door dit lek dat geen lek is maar een misdaad en de grote hack die geen grote hack is, het is een hack die iedere kleuter uit had kunnen voeren, eindelijk eens gaan nadenken over de kwalijke gevolgen van het verzwakken van encryptie zoals de gemiddelde daadkrachtige politicus dat voorstaat. Frankrijk en Duitsland lobbyen namelijk hard voor meer hacks en minder veiligheid.

P.S. Voor wie nu wil jammeren dat ik link naar een handleiding die uitlegt hoe je een willekeurige organisatie hackt, pech! Je kunt geen veilige auto’s maken zonder crashtests te houden. Zo ook kun je geen veilige computers maken zonder ze te hacken.