Opteeven!

Afgelopen dinsdag is er op initiatief van de tweede partij van Nederland, de PVV, gestemd over het afschaffen van de Europese Verklaring van de Rechten voor de Mens (EVRM). Het dictum van de motie luidt dat “Nederland zich zou moeten verlossen van het EHRM” omdat “het Europees Hof voor de Rechten (EHRM) van de Mens dwingt nationale, democratisch tot stand gekomen wetgeving te herzien”. De motie van Gidi Markuszower, die door de AIVD bestempelt is als gevaar voor de integriteit van de Nederlandse staat, kreeg alleen bijval van Schorem voor Democratie. U heeft dat allemaal allicht gemist want de media gaven geen kik. Blijkbaar zijn de intenties politieke partijen niet belangrijk zolang er geen meerderheid voor te vinden is. Over moties wordt pas inhoudelijk bericht als ze aangenomen zijn en de stemverhoudingen worden hooguit deels belicht. Dat is treurig want het stemgedrag en het indienen van moties zegt veel meer over de koers van een politieke partij dan een verkiezingsprogramma.

De Partij voor de Vrijheid wil veel minder vrijheid en Schorem voor Democratie wil veel minder democratie. Dat staat niet expliciet zo in hun verkiezingsprogramma’s maar het blijkt wel uit de stem tegen het EVRM dat voluit (pdf) het “Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen nummers 11 en 14 en Protocollen 1, 4, 6, 7, 12 en 13” heet. Kutnaam maar bureaucratie is nou eenmaal een bitch.

Het verdrag garandeert onder andere het recht op leven, het verbod van foltering, het verbod van slavernij en dwangarbeid, het recht op vrijheid en veiligheid, het recht op een eerlijk proces, de bescherming tegen wetteloze straffen, het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Dat zijn slechts tien van de 59 artikelen die de PVV en Schorem voor Democratie in de prullenbak willen gooien.

Het is onthutsend om te zien hoe die twee partijen als populisten worden geportretteerd. Als zijnde tegen de status quo en voor de gewone mensen. Jeremy Corbyn en Bernie Sanders, dat zijn populisten, Geert Wilders en Thierry Baudet zijn de elite. Het EVRM is populisme. Populisme is het belang van de zwakkeren beschermen tegen het recht van de sterkste. Helaas is populisme in Nederland een synoniem van fascisme geworden. Wie nu wil gaan piepen, lees nog even mijn korte samenvatting van het EVRM hierboven. De PVV en Schorem voor Democratie stemmen tegen alles wat ze claimen te vertegenwoordigen, zelfs tegen de door hen zogenaamd zo verafgode vrijheid van meningsuiting.

In 2015 zijn er 18.000 mensen onterecht achter de tralies geknikkerd, de mensenrechten worden met voeten getreden en de media beweren dat het slechts sporadisch voorkomt. De Nederlandse politie kan niks fout doen. Onze verontwaardiging reserveren wij exclusief voor Amerikaanse politiemoorden. Niet voor Mitch Henriquez en Umaru Sesay of de 17-jarige jongen die we alleen als Rishi kennen en die door de politie standrechtelijk geëxecuteerd is.

Nederlands populisme is pure volksverlakkerij. De al dan niet terechte boze kiezer wordt volstrekt voor de gek gehouden. En het zijn niet alleen de PVV en Schorem voor Democratie die dat doen. Ook de VVD, de PvdA en het CDA hollen de mensenrechtenverdragen uit. Een verbod op dwangarbeid? Vertel dat aan mensen in de bijstand die sinds Rutte I een onbetaalde bullshitbaan als tegenprestatie voor hun uitkering moeten verrichten.

Dat de VVD, het CDA en de PvdA tegen het afschaffen van de mensenrechten hebben gestemd, pleit ze echt niet vrij. Het interview met Teeven door de Groene Amsterdammer dat van Teeven geen interview mag heten toont zonder meer de minachting voor de rechtsstaat aan die binnen de VVD leeft. Daar komt nog eens bij dat uit het door Volkskrant gepubliceerde transcript blijkt dat De Groene de door de advocatenorde ontluisterend genoemde uitspraken behoorlijk heeft afgezwakt.

Advocaten zijn terecht laaiend dat Teeven via een slinkse omweg de rechtsstaat heeft aangetast maar ook zij laten na om te zeggen dat de mensenrechten zijn beknot.

P.S. Ondanks zijn ronduit schandalige uitspraken is Teeven, die toch al niet van onbesproken gedrag was, naar eigen zeggen nog steeds beoogd lid van de Raad van State, het hoogste gerechtshof in Nederland. De petitie daartegen heeft nog geen 10.000 handtekeningen. Tekenen dus!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.