Een principiële ondergrens

Het motorblok van VVD, CDA en D66 is bereid om weer te onderhandelen met het roetfilter genaamd GroenLinks mits het roetfilter bereid is om geen voorwaarden vooraf te stellen zo papegaaien de media Rutte. Als het verhaal vanuit het perspectief van GroenLinks belicht wordt dan heet het dat VVD, CDA en D66 moeten bewegen op migratie. Klaver noemt dat een principiële ondergrens en daarin heeft hij volstrekt gelijk.

Laten we eens kijken wat dat geen voorwaarden vooraf stellen behelst. Het CDA mekkert al sinds 2015 dat het vluchtelingenverdrag niet meer van deze tijd is. De grootste Europese fractie, de Europese “christendemocraten”, steunt hen daarin.

Het is ondertussen een publiek geheim dat VVD en CDA een vergelijkbare “vluchtelingendeal” (het woord alleen al, het is koehandel met mensen) met Libië willen sluiten als met Turkije. Het is eveneens een publiek geheim dat Libië totaal ontwricht is doordat westerse geheime diensten jihadisten niet alleen lieten uitreizen om Gadaffi uiteindelijk anaal te laten verkrachten met een stok (NSFW) en om hem vervolgens te lynchen (NSFW), maar ook dat de zogeheten veiligheidsdiensten de terroristen waartegen ze ons moeten beschermen volop van wapens voorzagen.

En dat is na Libië niet gestopt. Het heeft zich uitgebreid naar Syrië. Een cynicus zou kunnen zeggen dat terroristen alleen nog voor de vorm vervolgd worden. Keeping up appearances totdat bewezen wordt dat de overheid al die tijd de groep bewapende die het zegt te bestrijden.

Met “zonder voorwaarden vooraf” onderhandelen en “principiële ondergrens” bedoelen Mark Rutte en Jesse Klaver dit.

Wat u ziet is het volgende: een land dat wij “bevrijd” hebben van een dictator door een terroristische coup actief te ondersteunen, opent het vuur op weerloze vluchtelingen die de hel die wij gefaciliteerd hebben trachten te ontsnappen. Met dat land, dat nu helemaal geen noemenswaardige vorm van democratie meer kent, wil het motorblok een deal sluiten. Grof gezegd betekent dat als jullie de bootjes tegenhouden dan betalen wij de kogels.

VVD, CDA en godbetert D66 eisen nogal wat van GroenLinks door te verlangen dat zij zonder voorwaarden vooraf komen onderhandelen. Ze eisen dat zij het vluchtelingenverdrag, het Europees voor de Rechten van de Mens en de Grondwet in de papierversnipperaar gooien. Artikel 90 van de Grondwet luidt: “de regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde“. Artikel 91 stelt dat de Grondwet niet gewijzigd kan worden zonder twee keer tweederde meerderheid in beide Kamers mét tussentijdse verkiezingen. Zolang dat niet het geval is dan bepaalt artikel 92 dat volkenrechtelijke organisaties de bevoegdheid hebben om op te dragen dat een eventueel regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gewijzigd wordt omdat in artikel 94 geregeld is dat nationale wetten niet in strijd mogen zijn met internationale verdragen.

Wat VVD, CDA en D66 van GroenLinks verlangen kan dus niet tijdens één Kabinetsperiode geregeld worden, laat staan tijdens de formatie. Toch draaien de media het om. Het zou GroenLinks zijn dat noten op de zang heeft.

Verlos ons van de machtspolitiek waarbij aardbevingen, olierampen en klimaatverandering zogenaamd de onvoorziene gevolgen van zaken doen zijn en waarbij terreur iets is dat je naar je hand kunt zetten. De partijen die zeggen dat ze “onze manier van leven” willen beschermen, zijn de grootste bedreiging voor die manier van leven. De voormalig ombudsman was nog mild toen hij zei dat het weefsel erodeert, het rot keihard weg.

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.