De eeuwigdurende bezetting van Afghanistan

Na 9/11 kondigde George W Bush een ultimatum aan het adres van de Taliban af: lever alle leiders van Al Qaida die zich in Afghanistan bevinden uit aan de Verenigde Staten, laat onterecht gevangen buitenlandse burgers vrij, sluit onmiddellijk alle trainingskampen voor terroristen en lever alle terroristen uit, geef de Verenigde Staten volledige toegang om te kunnen verifiëren dat de vermeende trainingskampen allemaal gesloten zijn.

De Taliban schoven het ononderhandelbare ultimatum een dag later terzijde met de terechte opmerking dat het helemaal niet vaststond dat Bin Laden 9/11 had georkestreerd en dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces en het bovendien helemaal niet zeker was of Bin Laden zich in Afghanistan bevond. Op 5 oktober 2001 opperden ze om hem te laten berechten in Pakistan, onder toeziend oog van de internationale gemeenschap, en volgens het shariarecht. Met andere woorden: als Bin Laden schuldig werd bevonden, dan ging z’n kop eraf.

George W. Bush vond dat too little, too late en met de belangen van de wapenindustrie indachtig begon hij de war on terror oftewel de Forever War zoals de voormalig sergeant-majoor van de Amerikaanse commando’s Michael Adams het noemt. Hij is niet zomaar een veteraan, hij is iemand die talloze geheime missies heeft uitgevoerd. En daar heeft hij niet alleen een rothekel aan wapens aan overgehouden maar vooral een grafhekel aan uitzichtloze oorlogen. Iedere oorlog waarvan het einde niet in zicht is, is een oorlog zonder duidelijke strategie.

De oorlog in Afghanistan heeft van meet af aan niks anders gediend dan de belangen van het militair-industrieel complex. Het is volstrekt illegaal om een land binnen te vallen omdat je vermoedt dat een meesterbrein achter een terroristische aanslag zich daar schuilhoudt. Het zou bijvoorbeeld volstrekt ondenkbaar zijn dat Frankrijk België binnenvalt omdat de daders van Bataclan uit Molenbeek kwamen. Maar op één of andere manier vinden de media en het commentariaat het oké als het moslimlanden betreft. Ik zag bijvoorbeeld Arend Jan Boekestijn vandaag twitteren dat je Afghanistan echt een eeuw moet bezetten als je het land wilt “helpen“.

Daarmee schijt de historicus van VVD-huize op de geschiedenis maar dat is de VVD niet vreemd en het is ook niet voor het eerst dat hij een loopje neemt met de waarheid. Hij was namelijk één van de grootste pleitbezorgers van de invasie van Irak omdat “Saddam Hussein massavernietigwapens had“. Toen dat niet zo bleek te zijn stelde hij misleid te zijn door de inlichtingendiensten. Daarmee spuugt hij de AIVD in het gezicht omdat de AIVD er juist op hamerde dat de Verenigde Staten onzin zaten te verkopen.

Een tweede illegale invasie en een miljoen Irakese doden verder, vragen dat soort commentatoren zich nog steeds angstvallig af waarom ze ons in godsnaam haten. En daarop volgt al snel het geruststellende antwoord omdat wij graag in alle vrede genieten van een goed glas op een terrasje. Zij bedreigen onze manier van leven, wij niet die van hen of van de hele planeet. Klimaatverandering is niet echt of geen serieus probleem en ons zorgen maken over het mestoverschot of zoönosen als gevolg van de bio-industrie hoeft al helemaal niet.

We moeten vooral doorgaan op het pad dat we sinds mensenheugenis ingeslagen zijn. Neokolialisme FTW! Daarom hebben we geweigerd om de onvoorwaardelijke overgave van de Taliban in 2001 te accepteren. En omdat de pers vuistdiep in het door de overheid geschapen narratief zit, weigerde Bette Dam het in eerste instantie te geloven dat de Taliban inderdaad niks liever dan vrede wilde. Pas achteraf gaf ze dat toe en, dat moet gezegd, deed ze dan ook met een dijk van een artikel in Vrij Nederland.

Je zou hopen dat het journaille daar iets van zou leren maar dat is niet het geval in onze wereld die vooral winstgevend moet zijn. Niet voor mij of u natuurlijk, maar voor de happy few. Dus juichen de media dat 4.000 troepen naar Afghanistan sturen een “nieuwe strategie” is terwijl Obama’s “nieuwe strategie” van 100.000 troepen sturen helemaal niks heeft opgelost.

Daar komt nog bij dat de Taliban helemaal niet Al Qaida is en dat wie er “lid” zijn van de Taliban of van Al Qaida ook helemaal niet vaststaat. Het is net zo’n losvastverband als Anonymous of Antifa. Het gaat niet om wat je bent, of hoe je jezelf identificeert maar om wat je doet. En geloof mij nou maar, als Amerikaanse drones de begrafenis of trouwerij van je naaste familie hebben gebombardeerd, wat ze vrij vaak doen, dan ben je geneigd om de wet te overtreden, om wapens op te pakken.

De Verenigde Staten van het militair-industrieel complex vinden dat prachtig. Kapitalisme werkt! Ook al waren er geen terroristen in Afghanistan dan komt het aanbod vanzelf als je maar genoeg geld, macht of privileges biedt. De Taliban mocht dan weliswaar gestopt zijn met vechten, de media geloofden het niet en de chantabele ratten deden de rest.

Deuren werden ingetrapt, mensen werden gedood en de media zongen het hosanna van de vooruitgang.

De Telegraaf bericht alweer over het verlengen van de “vredesmissie” in Afghanistan. (De url bevat zelfs de woorden Hennis VS goed bezig.) Wat ze verzwijgen is dat de Taliban in een open brief aan Trump wederom vrede aangeboden heeft.

Het is dat de formatie met GroenLinks gesneuveld is op “het kleine dingetje” genaamd migratie dat de hoofdmoot van het volgende regeerakkoord lijkt te gaan worden, maar als dat niet zo was dan had GroenLinks vast ook ingestemd met het stutten van de aandelenkoers van de fabrikanten van oorlogstuig.

Ondertussen bericht Reuters: “President Trump is keenly interested in Afghanistan’s economic potential“. Daarmee doelen ze op de enorme rijkdom aan grondstoffen die Afghanistan heeft. Wat Trump betreft zijn die allemaal van Trump. Koste wat kost.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.