In een schatkist naar de sterren

De Werkgroep Lastige Leden™ heeft op 27 februari een delegatie afgevaardigd naar het afscheid van Tessa-Kersten-Zenger, de web gardener van het Transnational Institute. Dat verliep niet helemaal volgens plan. Aangezien we niet ongemakkelijk vroeg aanwezig wilden zijn op een plechtigheid die naar onze maatstaven eerst en vooral bedoeld is voor de directe nabestaanden, en we ruim van tevoren in Amsterdam aanwezig waren besloten we even snel ergens een broodje te gaan halen. Het werd een Hindoestaanse afhaalkeuken. Dat even snel werd “ready in thirty minutes”. Fuck. Een tegenvaller want niemand heeft zin om een half uur te wachten op vier naanbroodjes maar soit, het tijdsschema stond het toe als het ook bij die dertig minuten gebleven was.

Met een half uur tijd te doden (pun not intended)  gingen we op zoek naar een gelegenheid met een toilet. Dat werd een kroegje. “Komen jullie hier vandaan?” “Nee, hij komt uit Wierum, ik uit Drachten.” “O, daggie Amsterdam?” “Nee, een uitvaart” “Wat vreselijk! Maar ja, het hoort er wel bij hè?” “Ja, het is zoals het is.” “Zelf werk ik al jaren in de horeca en ik heb al heel wat klanten begraven”. Meubilair aan de bar: “Zo gaat het leven, we gaan allemaal een keer dood.”

Goed, tijd om te checken hoe het met de naan staat. “Two more minutes”. Juist ja, two more minutes werden er vijf. “I’m sorry but we have to attend a funeral, we’ll be back at five to pick up our order.” “Half your order is ready now, we apologize, come back at five o’clock and I will make you one extra”.

Damn, dan wil je niet ongemakkelijk vroeg aanwezig zijn en voor je het weet lig je op schema om acht minuten te laat te komen. En daarna escaleerde het al helemaal uit de klauwen. In het kader van het door de gemeenteraad gevorderde betaalgemak moet je op een telefoon een code intypen die aangeeft waar je staat en het systeem doet dan de rest van de privacyschending. Alleen moet je dan wel weten waar het bord met de code staat. Dat bord was goed verstopt, het lag hem echt niet aan het feit dat de werkgroep meer dagen niet in Amsterdam is dan wel.

Al met al was de werkgroep meer dan fashionably late en daardoor ervoeren we gevoelens van spijt en schaamte. Opbouwend als we zijn adviseert de werkgroep de gemeente Amsterdam om naast iedere parkeerplaats een stoeptegel met daarop de locatiecode neer te leggen. Privacyminnend als we zijn zien we liever nog ouderwetse muntenvreters maar helaas is dat een gepasseerd station.

Aangekomen in brouwerij Poesiat en Kater waren we verheugd dat het voormalige dierenasiel afgeladen vol was.

Over de troostwoorden voor de treurenden wil de werkgroep met het oog op de privacy van de aanwezigen niet al teveel kwijt. Wel maken we u graag deelgenoot van de hartverwarmende rouwverwerking en aangezien het algemeen bekend is dat Rejo Zenger van Bits of Freedom en Vera (5)  de directe nabestaanden zijn permitteren we het ons om wel direct aan hen te refereren.

Nadat de ziel van Tessa het land der levenden heeft verlaten, heeft haar fysieke verschijning de laatste dagen op aarde niet in een doodskist maar in een schatkist doorgebracht, een schatkist die bovendien door de directe nabestaanden beschilderd is. In die schatkist is ze naar de sterren gezonden waarbij logischerwijs gebruikt moest worden gemaakt van de nodige hoeveelheid vuur zoals dat bij iedere reis naar de sterren het geval is. Hoe schrijnend het is dat een dochter van vijf voortaan moet accepteren dat haar vader nu ook haar moeder is valt niet te bevatten, maar als uw voorzitter zou ik willen dat ik deze uitleg had gekregen toen ik als zesjarig kind naast de doodskist van mijn pake stond.

Vera zou spreken maar begrijpelijkerwijs sloeg ze dicht toen ze het woord kreeg. Daarna vertelde Rejo over Tessa. Zodra hij ook maar in de buurt kwam van met een snik in zijn stem te spreken, drukte Vera hem een pluchen knuffel in de handen. Of ze het nu beseft of niet, waarschijnlijk niet, leverde Vera met haar spontane interventies een bijdrage aan de plechtigheid voor Tessa die ontzettend recht deed aan hoe ik haar gekend heb.

Nadat er gejank ontstond over de demonstratie tegen racisten in de raad en mijn cluppie, de Partij voor de Dieren, het laffe besluit nam om af te zeggen liet Tessa me weten dat ze had geïntervenieerd omdat ze onrecht zag. “Ik kon het niet laten”. En dat kon Vera denk ik ook niet. Er werd gezegd dat Tessa gevoel voor gevoel had en dat heeft haar dochter overduidelijk ook.

Terwijl de familie in besloten kring de schatkist naar de sterren ging sturen werden de aanwezigen van harte uitgenodigd om gebruik te maken van de bar en om het glas te heffen op Tessa. Daarbij viel de werkgroep de eer ten deel om offline kennis te maken met Astrid Oosenbrug, Karin Spaink en vreer. Melissa Koutouzis en Thomas de Groot hebben we helaas gemist.

Buiten stond een barbecue waar een wilgentak voor Tessa gebrand kon worden. Binnen was eerder al meegedeeld dat er over heel de wereld honderden kaarsen werden gebrand ter nagedachtenis aan Tessa door degenen die in gedachten bij ons waren. In Myanmar is uit naam van Tessa  100.000 khat aan een weeshuis gedoneerd. Het blijkt een Hindoestaanse traditie te zijn om na de dood van iemand die tijdens het leven goede daden heeft gedaan na hun overlijden goede daden te doen in hun naam zodat ze goed terechtkomen in het hiernamaals.

Bij het verlaten van de plechtigheid mocht eenieder uit naam van Tessa een zaadbom ontvangen. Naast dat ze web gardener was bedreef Tessa namelijk ook permacultuur, hetgeen ervoor gezorgd heeft dat de Rejo voor altijd op een wippende tuinstoel zal zitten. De zaadbom ging gepaard met een gedicht van Toon Hermans.

“de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon dat zijn weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond en opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd dat ál dat sterft zal bloeien”

Duizenden bloemen zullen bloeien ter nagedachtenis aan Tessa. De bijeenkomst was zoals ik haar heb leren kennen. Warm, liefdevol en eigenaardig. Vaarwel lieve schat, we zullen je nooit vergeten. Zodra ik mijn vakantiegeld en de langdurigheidstoeslag van de sociale dienst ontvangen heb, kan TNI een leuke donatie verwachten. En die donatie zal jaarlijks zijn.

Het was waarlijk een eer en een genoegen om je gekend te hebben Tessa ook al was het alleen “virtueel”. De tranen zijn real as fuck.

In Memoriam: Tessa Kersten-Zenger (1975 – 2018)

Tessa and I have been aware of each-others existence since 2014.  She tweeted a shorter version of a TNI-report at me when I said we were fucked because of TTIP and ISDS.

Our next interaction was in in 2016 when some dude literally submitted a motion to kill the elderly like we do with cats and dogs to prevent that they are “used up” and poop all over the place. Tessa assured me that it just was a badly formulated motion to introduce the option to painlessly kill yourself when you had enough of everyone’s shit. Having lost friends and colleagues to let’s call it surprise, shocking suicides because suddenly your son is not only in the closet but he is dangling from a noose as well meant we quickly found common ground.  Still I found myself yelling NO DEATH SQUADS (paraphrase)  to Tessa which was quite ridiculous because she absolutely had no such plans.

 

We closed the case when we agreed that there was at least one ass-hole pleading for killing the elderly to “end their suffering” but that he wasn’t calling for mandatory death squads. Dude was still an ass-hole though.

When we decided to follow each-other I don’t quite remember, what I do know that I was constantly in Tessa’s hair about issues concerning the political party we both seemed to be a member of.

Anywhoo we started interacting more and more and we really liked each-other, like really really. And that is quite something because I have a temper that goes from stationary to 666 in one word. I’m absolutely certain that Tessa knew I go from zero to ass-hole before you can blink and I do that for the most ridiculous reasons. Tessa accepted all of that repeatedly.

And she even loved what she called my work. I do not know what kind of work I do. I blast opinions on Twitter all day, every day. If you follow less than 2000 active tweeps I will dominate your timeline. I am an organic spambot. A bag of meat and bones who tweets almost 24/7 and that earned me the friendship of Tessa. I do not understand why.

What I do understand is that Tessa was a highly intelligent woman who probably did more for all the goals that I stand for than I ever will.

Still she asked me if she could give me a Christmas present for all the work I supposedly or allegedly do. I don’t do shit but she still rewarded me by giving me a copy of Divinity: Original Sin 2.  Tessa even reanimated her long dormant Steam-account for that and I was like meh, can’t you get an account a Good Old Games to give me the game that I pirated last week?  Cuz I kinda want it without DRM. Tessa was like nah and she was absolutely right.

Tessa knew me through and through. Tessa and a friend invited to wining and dining with me just last week but then unstoppable bullshit happened.  I’m going to blame the planet for that. Because Tessa is dead. Fuck you planet! While she could could read me to the bone and accepted my every flaw, she somehow still liked me. I adored her.

I would like to thank Tessa from the deepest of my heart for constantly fuelling the fire in me to keep sticking it to the man and above all I would like to thank you for everything. I will forever love you. And I will eternally miss you.

I love you Tessa. Thank you. I’ll never forget you.

 

Stemmingmakerij: “het groenste Kabinet ooit”

Iedere dinsdag stemt de Kamer over tientallen moties, de meesten daarvan worden afgewezen en daarna hoort u er nooit meer iets van. Dat is zonde aangezien stemgedrag van politieke partijen veel meer zegt dan mooie beloftes die ze sowieso gaan breken. Daarom fietst Stemmingmakerij graag met u langs een wekelijkse bloemlezing. Met andere woorden; we’re back, bitches!

We beginnen met een coup. Eentje die godbetert met algemene stemmen aangenomen is. “Voorziening in het bestuur van het openbaarlichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP. Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende voorziening in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius). De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. Wassenaar, 2 februari 2018 Willem-Alexander.”

Bevelen, Godes heilige bescherming, donder eens op! Wat is dit voor poppenkast? Sint Eustatius heeft minder inwoners dan mijn wijk. Hun gemeenteraad telt 5 leden die alle 5 nog niet een kwart van een bijstandsuitkering uitgekeerd krijgen. Wanbestuur? Verwaarlozing? Daar heb je het zelf naar gemaakt, Rutte. En jij ook, WimLex. Met je Godes heilige bescherming. 80% van de bevolking op dat eiland wil onze bemoeienis niet. Dit besluit gaat dus fantastisch vallen. Maar niet heus.

Het is net alsof het weer 1970 is en de regering Finsterwolde aanpakt wegens te links. En de hele Kamer stemt daar dus voor.

Volgende onderwerp. Er zit asbest in talkpoeder en de Kamer vindt dat helemaal prima. Niks meer aan doen. Brandblussers zijn ook kankerverwekkend. Dat is prima. Niks aan veranderen.

Teflon an sich schijnt niet al te best te zijn voor je gezondheid maar het productieproces van teflon is pas echt vervuilend. Dat moet natuurlijk blijven doorgaan.

Vervolgens krijgen we absoluut het verkeerd soort feminisme. FULL STOP! Dienstplicht is geen emancipatie. Lichamen opeisen als kanonnenvoer is nog erger dan die donorwet van D66. Onbegrijpelijk dat de Partij voor de Dieren wel tegen de Pia-wet is en niet tegen de wet op het kanonnenvoer.

Vervolgens gebeurt er iets raars. Heel de Kamer verankert bronbescherming in de wet en alleen de PVV en GroenLinks stemmen tegen evaluatie van die wet. Waarom zou je bronbescherming niet willen evalueren, Jesse Klaver?

Volgende motie! D66 verzoekt de Kamer of er in scholen alsjeblieft rekening gehouden kan worden met mensen die niet al te best te been zijn. Alleen de “populisten” en de “kutpartij” waar zij zogenaamd het meest een hekel aan hebben stemmen tegen.

Vervolgens gaat Schorem voor Demagogie nog een stapje verder.

En daarna wordt het raar. De ChristenUnie is tegen de vlokkentest, de ChristenUnie is ook tegen vruchtwaterpunctie maar de ChristenUnie is tegelijkertijd tegen stemrecht voor verstandelijke mensen die je wat hen betreft absoluut niet mag aborteren.

RAAR!

Maar niet minder raar dan dit. Het Kabinet is tegen planning van beleidsprocessen.

Het Kabinet is tegen samenhangend beleid.

Dit is om te janken zo triest. Vrijwel niemand in de Kamer wil weten dat we echt een gigantisch mestoverschot hebben.

Biologische boeren gaan onder de bus zoals deze website al in 2016 wist aan te kondigen.

En daarna werd het nog erger.

De Tweede Kamer heeft in alle wijsheid besloten om tegen gigantisch dierenleed te stemmen. Dat is geen prestatie van de fascisten die toevallig een keer een goede mening hadden want die kunnen allemaal stikken maar het is wel een een aanklacht tegen een zogenaamd redelijke partij als D66. Fuck off.

Wonder Woman en de charlatan

Net zoals ik heeft u zich de afgelopen dagen vast verkneukeld om Rian van Rijbroek, de zogeheten Wonder Woman uit het hackerswereldje, die door een optreden bij Nieuwsuur ineens bekend werd bij het grote publiek met haar stamelende prietpraat. Nog tijdens de uitzending ging Twitter los op haar en de volgende dag verscheen er naast kritische artikelen en een soort van rectificatie door Nieuwsuur, ook een hilarische parodie online.

Inmiddels is het zover dat het boek “de wereld van Cybersecurity en Cybercrime” uit de handel gehaald is omdat het enige wat er van klopt domweg plagiaat is. De reputatie van de vermeende Wonder Woman is aan diggelen. Dat is niet onterecht want wie dacht dat ze bij Nieuwsuur slecht uit de verf kwam, moet haar eens een uur horen bazelen bij BNR. Er is echter wel één maar bij. Rian van Rijbroek is helemaal niet de hoofdauteur van het boek, Willem Vermeend is dat.

Twee fragmenten uit een (nep)recensie van bol.com: “Het boek overtreft alle verwachtingen, het beste boek van Vermeend ooit, het boek heeft inhoud, relevante informatie. (…) Proficiat Einstein en Vermeend, jullie beste boek ooit!”

De (nep)recensie daarboven: “Werelds beste hacker, werelds beste minister en werelds beste uitgever presenteren een parel!!! De Millennium girl, en de staatssecretaris zetten een wereld prestatie neer. Het beste boek van Vermeend ooit met de oplossing voor cyber veiligheid en een beter verdienmodel. Het boek is een must, voorkomt een hack, een aanrader voor studenten, kinderen, overheden en ondernemingen.”

Wie dat geschreven heeft weet ik niet, maar het is niet Van Rijbroek. Dat weet ik wel. Bij ieder programma of iedere krant waar ze het woord kon krijgen, deed ze zich voor als expert, dan is het niet logisch dat je in neprecensies alle credits aan de charlatan die je gelanceerd heeft gaat geven.

Wat ik ook weet is dat Rian van Rijbroek nu een schertsfiguur is, terwijl Willem Vermeend uit de wind blijft. En dat laatste is volstrekt onterecht. Volgens mij geloofde Van Rijbroek ieder woord dat ze zei en ik zal u uitleggen waarom.

Willem Vermeend is sinds 2016 speciaal gezant blockchain bij het Havenbedrijf Rotterdam. Sindsdien predikt hij al dat blockchaintechnologie dé beveiligingsoplossing is. (Terzijde: als ze bij het Havenbedrijf gewoon hun zooi patchen in plaats van te fantaseren over blockchains dan had dat een kwart miljard gescheeld.)

Voordat Willem Vermeend speciaal gezant blockchain bij het Havenbedrijf werd, was hij lid van de Raad van Toezicht bij – jawel – datzelfde Havenbedrijf.

Daartussenin was Vermeend lector bij Creating010, het leerwerkbedrijf van de Hogeschool Rotterdam.

Het Havenbedrijf en de Hogeschool Rotterdam vormen samen met het Techniek College Rotterdam het bestuur van RDM Rotterdam. RDM Rotterdam presenteert zich graag als grassroots makerspace/hackerspace maar het is gewoon een commerciële instelling. En het is eigenaar van IoTacademy.nl.

IoTacademy is op zijn beurt weer eigenaar van CyberCentral.nl, de club die Rian Van Rijbroek heeft gevraagd om cursussen te komen geven. Willem Vermeend was haar mentor.

En wie is er de baas van IoTacademy? Willem Vermeend. “De man van duizend baantjes” zoals Follow the Money al in 2010 schreef. Frontaal Naakt schreef in 2012 ook al een boek van Vermeend de grond in. Op de één of andere manier weet Willem Vermeend het afbreukrisico steeds maar weer bij de co-auteur te leggen.

Bram Peper over Vermeend: “Hij is een slimmerik, die tien ideeën lanceert waarvan je er vijf meteen kunt weggooien. Maar uiteindelijk zit er altijd wel wat bij. Vermeend is altijd bezig. Een onrustige maar buitengewoon ijverige man.” Dat zal best, alleen een beetje jammer dat Vermeend daarbij vooral aan Vermeend denkt en dat hij, wanneer hij ontmaskerd wordt als charlatan of fantast, het altijd weet af te wimpelen op degene die hij dan zogenaamd onder zijn hoede heeft genomen.

Vervolgens zijn er altijd media of politici te vinden die er geen been in zien om de nieuwkomer onder de bus te gooien en kan Willem Vermeend weer op zoek naar z’n volgende slachtoffer waar hij weer een paar ruggen aan kan verdienen. Vermeend zit immers vuistdiep in het Nederlandse bestuursleven, niemand doet hem wat.