De ZZP-verschoppeling

Het verhaal van Martin.

Martin is een 36-jarige alleenstaande man voor wie het leven niet altijd over rozen is gegaan. Zijn vader stierf jong ten gevolge van een ongeval en zijn inmiddels ook overleden moeder was alcoholiste.
Hij heeft een laag IQ, zijn school niet afgemaakt en rijen dik aan werkgevers gehad in de bouwsector. Elke keer weer werd Martin ontslagen. Hij kan niet omgaan met autoriteit en had geen verantwoordelijkheidsgevoel; van Martin kon je als werkgever niet op aan.
Hij is ongeschikt voor loondienst.

Martin heeft echter twee gouden handjes, hij maakt pareltjes van badkamers. Zijn tegelwerk is majestueus, hij vertelt er met verve over en lacht van oor tot oor als hij door anderen de hemel in wordt geprezen.

Lees meer

Gedwongen huisbezoeken in strijd met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens

Op 3 oktober jongstleden heeft de Eerste Kamer de wet ‘Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering’ aangenomen. In de wet is geregeld dat voor alle sociale uitkeringen waarbij de uitkering is gerelateerd aan de samenstelling van het huishouden (bijvoorbeeld AOW, bijstand en kinderbijslag) ongevraagd en onaangekondigd een sociaal rechercheur een controle huisbezoek mag afleggen. Volgens de wetgeving moet de uitkeringsgerechtigde de rechtmatigheid van het ontvangen van een uitkering op deze wijze kunnen aantonen. Indien deze niet meewerkt, volgen sancties. Deze wet is in strijd met het EVRM.

Lees meer

Beste overheid, maak het ondernemende burgers eens niet zo moeilijk

Vandaag verscheen in VNG magazine een artikel waarin het H-team (een onafhankelijke organisatie die kwesties agendeert die herbestemming bevorderen) en de Rijksbouwmeester een aanbeveling doen aan het aanstaande kabinet om gebouwen bestemmingsvrij te maken.
Op deze wijze zouden gemeenten soepel en flexibel in kunnen springen op het wijzigen van bestemmingen in leegstaande panden.
Zij constateren een trendbreuk waarbij de aandacht verschuift van nieuwbouw en uitbreiding naar renovatie, hergebruik en herbestemming.

Ik bejubel deze aanbeveling ten zeerste, maar hiermee zijn we er nog niet.

Lees meer

Forenzentaks: symptoombestrijding

In het gedeeltelijke begrotingsakkoord van de PVDA en VVD is de forenzentaks gesneuveld. Groene organisaties buitelen over elkaar heen om dit een gemiste kans te noemen.
Als we wat dieper in gaan zoomen is de vraag gerechtvaardigd of het doel, minder reizen wel verwezenlijkt kon worden en of er geen alternatieven te verzinnen zijn die een veel groter effect sorteren.

Werklocaties zijn in Nederland flink geconcentreerd met name in de Randstad en verspreid over het land in daartoe aangewezen industrie- of grote kantoorterreinen.
Een gezin met een modaal inkomen kan zich geen woning in de Randstad veroorloven.
Inmiddels staat ongeveer een kwart van de hypotheken onder water waardoor de bewoners ‘vast’ zitten aan hun woning en geen kant op kunnen.

Lees meer

Megasupertopzorg2.0

Bekendmaking poliswijzigingen voor het nieuwe zorgjaar 2015

Geachte verzekerde,

Sinds 1 januari 2014 zijn wij als zorgverzekeraars verantwoordelijk geworden voor de AWBZ zorg. De politiek concludeerde terecht dat wij deze zorg efficiënter en goedkoper kunnen verzorgen dan voorheen het geval was. In 2014 zijn wij hard aan de slag gegaan om het hele proces in te richten en onze systemen aan te passen op de nieuwe taken. Dit vergde van ons een flinke investering die wij vanzelfsprekend met alle liefde deden omdat kwalitatief hoogstaande zorg leveren onze meest belangrijke doelstelling is.
Door vergrijzing is de zorg echter duurder geworden dan we van te voren hadden ingeschat en daarom hebben wij onze polisvoorwaarden moeten aanpassen. Bijgesloten het nieuwe polisoverzicht voor wat betreft de wijzigingen in de voormalige AWBZ ouderenzorg en vanzelfsprekend hopen we dat u klant bij ons blijft.

Lees meer

Secuprotect doorslaand succes; 124 verdachte burgers gearresteerd

Amsterdam 5 mei 2015

Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op de Dam zijn gisteravond 124 burgers opgepakt. In een gezamenlijke persconferentie gaven de Europese minister van justitie en veiligheid, de Amsterdamse politie korpschef, het hoofd van de Europese Belastingdienst en de CEO van de samenwerkende private beveiligingsbedrijven aan dat dit ongekende succes te danken is aan de nieuwe applicatie die gisteren in gebruik werd genomen; ‘SecuProtect’.

Nederlands als gidsland
Om opsporingsdiensten efficiënter en effectiever te kunnen laten opereren, begonnen in 2007 in het diepste geheim de besprekingen om te komen tot een applicatie waarmee burgers verdacht van overtredingen en misdrijven gemakkelijker opgespoord konden worden. Om de applicatie te ontwikkelen was een totale database van de vingerafdrukken van Europese burgers een voorwaarde. De Europese commissie zorgde voor de wetgeving en Nederland werd het eerste land dat een database aanlegde. Aanvankelijk gaf dit enige problematiek, maar na een wijziging van het EVRM was de weg vrij voor een Europese database.

Lees meer

Verhuur koopwoningen blijft zeer moeilijk en stagneert de woningmarkt hopeloos

Een voorstel van minister Spies om het verhuren van koopwoningen te vergemakkelijken is door het kabinet overgenomen valt vandaag te lezen. De gemeente mag geen maximum prijs meer vaststellen en ook voorwaarden die gemeenten stelden die niet in de wet staan zijn hiermee van de baan.
Er zijn echter nog twee speler in het proces; namelijk de banken, die zelden tot nooit toestemming geven voor verhuur en de wetgever met de huurbeschermingswet.

Een voorbeeld uit de praktijk en tot welke ongewenste consequenties het leidt.

Lees meer