Moreel failliet

Extreemrechts is de morele winnaar” kopte NRC op 14 augustus, inmiddels luidt die kop “extreemrechts laat de stad bloeden“. Hoewel het artikel bij mijn weten niet substantieel is veranderd (we hebben een Nederlandse versie van NewsDiffs nodig, een website die bijhoudt hoe artikelen veranderen) maar ik hoef hopelijk niet uit te leggen dat er een wereld van verschil tussen die twee koppen zit.

Een dag eerder publiceerde NRC een artikel met een vergelijkbare maar meer objectieve kop (en ik weet dat de auteurs van artikelen de koppen niet zelf maken). “Extreemrechts claimt morele zege na geweld Charlottesville“. Hoe dat claimen eruitziet blijkt aan het einde van deze huiveringwekkende documentaire van Vice.

Een nazi die vol trots een semiautomatisch vuurwapen, drie pistolen en een mes op bed gooit en daarbij opmerkt dat hij ook nog ergens een AK-47 achter de hand heeft, beweert dat de terreuraanslag volkomen te rechtvaardigen valt en dat Heather Heyer een verdiende dood is gestorven. “Niemand van onze mensen heeft onterecht iemand gedood, dat is een plus voor ons. En ik denk dat we onze rivalen hebben laten zien dat we ons niet bang laten maken.”

De verslaggeefster van Vice brengt daar tegenin dat er een onschuldige, vreedzame demonstrant opzettelijk is doodgereden. “Dat is niet waar en je weet dat het niet waar is.” Terwijl de automobilist op de tegendemonstranten afstormde, heeft iemand een achterlicht met een stuk hout weten te raken en dat is wat de terreuraanslag legitiem verzet maakt volgens de nazi’s. De naziwoordvoerder vervolgt: “omdat onze tegenstanders triest genoeg een stel domme beesten zijn, konden ze niet op tijd aan de kant gaan.” Waarop de verslaggeefster vraagt of de dood van Heather Heyer terecht is. Meer dan terecht luidt het antwoord. Lees meer

Trump zingt Kumbaya

Het woord nazi was voor het laatst in het mainstream nieuws in Nederland op 11 en 7 augustus. Op 11 augustus schreef de NOS dat een CNN-presentator ontslagen was vanwege een nazi-tweet en op 7 augustus declameerde Özcan Akyol in het AD dat ISIS de nieuwe nazi’s zijn. Het AD, u weet wel, de krant waarvan de hoofdredacteur in een onbewaakt ogenblik roept dat hij bepaalt wie er de nieuwe sterke man, pardon, premier van Nederland wordt en dat dankzij Wierd Duk de fatsoenlijke variant van Der Stürmer is geworden, zoals Schorem voor Demagogie de fatsoenlijke variant van de PVV is.

Op dezelfde manier is de “alt-right” een fatsoenlijke variant op de nazi’s. Fuck, Amerikaanse mainstream media brachten de ene na de andere romantiserende lofzang op de goedgeklede “witte nationalisten” met als dieptepunt Mother Jones, een zogenaamd links blad dat enkele maanden later furore maakte met artikelen als we moeten eerlijk zijn over Venezuela en mensen hebben een natuurlijke afkeer van daklozen.

Mother Jones, een tijdschrift dat is vernoemd naar de vrouw die in 1902 de gevaarlijkste persoon in Amerika werd genoemd vanwege haar socialistische activisme en haar zorg voor de zwakkeren, wordt er door wetenschappers van beschuldigd hun onderzoek over daklozen moedwillig verdraaid te hebben. En hun artikel dat Richard Spencer verheerlijkte is schielijk aangepast nadat Spencer betrapt werd met teveel viagra in zijn rechterarm waardoor hij luidkeels hail Victory en hail Trump ging scanderen.

Gelukkig is het internet net zoiets als Westoros. The North Remembers. Lees meer

Wat Leon de Winter gemeen heeft met Adolf Hitler

Eigenlijk had ik gehoopt gewoon weer over politiek te kunnen gaan schrijven (het kritiekloze interview dat EenVandaag met Thierry Baudet hield schreeuwt om een reactie) maar toen kreeg ik de column aangaande genderneutraliteit van Leon de Winter onder ogen. “Volop taboes in genderdiscussie“. Hoewel de sop de kool niet waard is, ben ik zo vrij geweest om de column te verlossen van de betaalmuur.

De Winter tracht ons mee te nemen in een korte geschiedenisles over transseksualiteit. Hij begint in 1965 toen John Money de eerste genderkliniek in de VS opende, het Johns Hopkins ziekenhuis, dat was en is de meest toonaangevende genderkliniek van de VS.

De held van De Winter’s verhaal is de zeer omstreden psychiater Paul McHugh die van 1975 tot 2001 aan het hoofd van de psychiatrische afdeling stond. Toen hij in 2001 opdonderde schreef de Washington Post dat het eindelijk afgelopen was met veel te de lange schaduw die McHugh voor zich uitwierp.

Zonder hem werd het Johns Hopkins ziekenhuis weer het gerenommeerde instituut dat het tot 1979 was.

Onder McHugh’s leiding concludeerde het hoofd van de genderafdeling Jon Meyer dat geslachtsverandering subjectief gezien voordelen oplevert omdat de subjecten wezenlijk tevreden zijn met hun nieuwe sekse, maar dat er objectief gezien weinig verbetering waar te nemen valt omdat de samenleving het niet accepteert.

De Winter laat dat laatste weg, net zoals hij ook de conclusies van Meyer over de verbetering van het individuele welbevinden buiten beschouwing laat en daarna noteert hij dat het zelfmoordpercentage onder transen twintig keer zo hoog is als onder cishets. De Winter verzwijgt ook dat McHugh van mening was dat alle transen van schuld doordrongen homo’s waren die uit schaamte voor hun geaardheid een wanhopige poging waagden om vrouw te worden teneinde eindelijk normaal te zijn.

Dat er talloze wetenschappers waren die de pseudowetenschap van McHugh aanvochten laat De Winter ook achterwege. Eén van die wetenschappers zou Magnus Hirschfeld hebben geheten mocht hij nog geleefd hebben toen McHugh de genderkliniek in 1979 sloot.

Magnus Hirschfeld (1868-1935) was een baanbrekende Joodse wetenschapper die in 1896 onder pseudoniem een pamflet publiceerde waarin hij de legalisering van homoseksualiteit bepleitte. (Homoseksualiteit werd in Duitsland in 1871 gecriminaliseerd.) In 1919 richtte hij het Institut für Sexualwissenschaft op waar hij in 1920 een genderkliniek begon en waar hij in 1923 de term transseksualiteit muntte. In 1930 voerde hij twee succesvolle geslachtsveranderde operaties uit.

Drie jaar later kwamen de nazi’s aan de macht. De eerste boekverbranding betrof het gehele archief van het Institut für Sexualwissenschaft. 84 Jaar schrijft Leon de Winter “tot de zon weer opkomt, moeten we deze periode van obscurantisme doorstaan”. Dat is wat De Winter gemeen heeft met Hitler.

En daarmee zijn we er nog niet. De held van De Winter is namelijk helemaal niet tegen ingrijpende operaties. McHugh is een groot voorstander van het ongewild “corrigeren” van het geslacht van intersseksuele baby’s. En De Winter heeft ooit “gegrapt” dat Palestijnen misschien maar gesteriliseerd moeten worden door anticonceptiemiddelen aan het drinkwater toe te voegen. Dat laatste zou betekenen dat Palestijnse mannen op den duur feminiseren, lees borstgroei krijgen, omdat anticonceptie oestrogeen bevat.

TL;DR: Leon de Winter is een hypocriete klootzak, hij doet ten onrechte alsof transseksualiteit een recent fenomeen is, hij minacht het allereerste instituut dat ten prooi viel aan de nazi’s en hij is domweg een lamzak omdat hij niet op durft te schrijven dat de “wetenschapper” waarmee hij zijn column onderbouwt een uitgekotste knettergekke katholiek is en om dat allemaal voor elkaar te krijgen negeert hij het eerste slachtoffer van de boekverbrandingen door de nazi’s.

Genderfragiliteit

Mijn God wat bent u allemaal dom en onwetend. O nee, dat zou ik niet doen. Toen ik in mijn vorige stukje schreef dat u hulp dient te zoeken als de aanhef in een brief uw genderidentiteit doet wankelen, had ik niet kunnen bevroeden hoe groot de ophef zou zijn toen de NS een dag later besloot om treinreizigers te gaan aanspreken als reizigers. Het bleek ineens dat genderfragiliteit misschien wel de meest veel voorkomende aandoening is onder mensen met die niet politiek correct zijn.

Genderfragiliteit is de ziekelijke behoefte om continu te worden bevestigd in je mannelijkheid of, in zeldzamere gevallen, vrouwelijkheid. Voordat Amsterdam en de NS besloten om genderneutraal te gaan communiceren was het bijvoorbeeld volstrekt normaal om jongens te zeggen tegen een groep waarvan ook maar één jongen deel uitmaakte maar het was ongehoord om meisjes te zeggen tegen een groep mensen die in overweldigende meerderheid vrouwelijk is.

Daarom was #Genderneutraal godganse dagen trending topic en lijkt de storm van de verontwaardiging onder (extreem)rechtse cishets vooralsnog niet te gaan luwen. Jan Roos boos, de PVV over de zeik en de SGP vreest dat er nieuwe weigerambtenaren onder de bijl gaan. En dat alles omdat een reiziger een reiziger wordt genoemd. Ik vind het fucking hilarisch en hoop derhalve dat men (see what I did there?) nog lang tranen met tuiten blijft huilen omdat dat de NS het heeft gewaagd om reizigers reizigers te noemen.

Jan Roos lanceerde een rant waarin hij zei dat je een paar ballen moet groeien als je graag correct wilt worden aangesproken. Waarom is hij dan zo in zijn taas getast als een reiziger een reiziger wordt genoemd? Hoe tast het je mannelijkheid of vrouwelijkheid aan als er niet langer beste dames en heren wordt omgeroepen? Waarom hebben de mensen die claimen dat ze politiek incorrect zijn continu bevestiging van hun genderidentiteit nodig? Als de trein je van A naar B brengt, en het liefst een beetje stipt en met voldoende zitplaatsen, wat de neuk maakt het dan erg dat je via de intercom wordt aangesproken als reiziger?

Conducteurs gaan u echt niet anders aanspreken. Die blijven even nors met hun “vervoersbewijs alstublieft”. De incheckapparaten die nooit een ding hadden moeten zijn piepen van meet af aan al genderneutraal. PIEP! Die PIEP! is geheel genderneutraal en onpersoonlijk ook.

Terzijde, als machinist of conducteur heb je daar geen last van want die piepende krengen staan op het perron maar als buschauffeur zijnde zitten ze vlak naast je oor. PIEP! Lees meer

Genderneutraliteit in je broekje

26 Juli 1948 was de dag waarop Amerika begon met de afschaffing van segregatie in het leger. 69 Jaar later is het de dag waarop Trump transen verbiedt om (openlijk) in het leger te dienen en het is de dag waarop Amsterdam bekend maakte om genderneutraal te willen gaan communiceren. Het is ook de dag waarop procureur-generaal Jeff Sessions besloot dat homoseksuele werknemers waar dan ook geen enkele rechtsbescherming tegen discriminatie verdienen. Daarmee tracht hij een in 1964 aangenomen wet ongedaan te maken.

En waar ging het in Nederland over? Juist ja, de taaltips van de gemeente Amsterdam. Domrechts was in paniek, 1984 zoals in 1948 voorspeld door George Orwell was waarlijk op ons! Het kan niet zo zijn dat de overheid taalgebruik dicteert. ‘Invoering genderneutraal taalgebruik is dieptepunt‘ zo bracht 1Vandaag het van mijn belastingcenten. Dat daar ook iemand aan tafel zat die het tegendeel beweert, ontdek je pas als je de moeite neemt om bijna 16 minuten aan hysterisch gehijg van Annabel Nanninga over “andersgegenderen” uit te zitten.

Bij BNR mocht Jurgen Raymann 50 minuten lang zijn domheid en die van zijn luisteraars etaleren aangaande genderidentiteit. Daar krijg je heldere lichten aan het woord die zich op de ratio beroepen als ze claimen dat er niks anders bestaat dan XX- en XY-chromosomen. De enige beller die het bestaan van interseksualiteit erkende liet niet na om te benadrukken dat God het bepaald niet zo bedoeld heeft maar dat het zo gegroeid is. Dat is klinkklare onzin. Lees meer

Hoaxstra

Trump heeft Pete Hoekstra voorgedragen als ambassadeur in Nederland, Pete is in Groningen geboren als Pieter en op driejarige leeftijd emigreerden zijn ouders naar een extreemrechtse enclave voor christenfundamentalisten in Michigan.

Voordat hij werd voorgedragen als ambassadeur, was hij in beeld als nieuwe CIA-baas. Hoewel de Nederlandse media hem enigszins bekritiseren omdat hij tegen het homohuwelijk en tegen abortus is, zijn ze verder ontzettend vriendelijk over de “islamcriticus” die zijn moerstaal dan wel verleerd mag zijn maar die zijn calvinistische wortels nooit is vergeten.

Mijn antwoord daarop is fuck dat. Als Hoekstra een moslim zou zijn, dan werd hij versleten voor haatimam en dat zou geheel terecht zijn. Hij stond aan de wieg van de Tea Party, de ultraconservatieve stroming in de Republikeinse Partij waar we nog niet zo lang geleden meewarig naar keken om vervolgens, wederom geheel terecht, te zeggen dat ze feitenvrije politiek bedrijven. Lees meer

Sleepnet

TapsterkNu de formatie almaar voortduurt is van alles controversieel verklaard. Waar de Kamer voorheen in meerderheid van mening was dat een koe in de wei ook natuur is, meent men nu dat een koe in de wei controversieel is. Dat is van de ratten van besnuffeld. De mens heeft natuurlijk nooit een megastal vol koeien gevonden, koeien zijn gedomesticeerd om zuigelingenvoer voor volwassenen te stelen en pas duizenden jaren later kwam de luchtdichte megastal in beeld. Daar staan de koeien godganse dagen ammoniakdampen in te ademen en dat heet milieuvriendelijk omdat zogeheten luchtwassers de buitenlucht beschermen tegen diezelfde ammoniakuitstoot.

Wat niet controversieel verklaard is, is wellicht het meest ingrijpende wetsvoorstel ooit. het sleepnet. Dat sleepnet is ook een soort van luchtwasser als je zogeheten staatsgevaarlijke uitlatingen op internet interpreteert als ammoniak. Per 1 januari 2018 mogen de geheime diensten de luchtwasser dat door activisten een sleepnet wordt genoemd gaan inzetten.

Of dat effectief is valt net zoals bij luchtwassers te betwijfelen. Luchtwassers lekken en de politie leest tips via de mail niet. Nederland was gewaarschuwd voor een terrorist die uiteindelijk een aanslag pleegde in België en deed daar niks mee. Het sleepnet gaat niet helpen bij de zoektocht naar de naald, het maakt de hooibelt groter. Het Kabinet hoopt op allerlei gewenste bijvangst, het is echt niet een pure antiterreurmaatregel. ik citeer:

“De diensten zijn in het kader van een goede taakuitvoering bevoegd om omtrent door of ten behoeve van de dienst verwerkte gegevens mededeling te doen aan: a. Onze Ministers wie (sic) deze aangaan; b. andere bestuursorganen wie (sic) deze aangaan; c. andere personen of instanties wie (sic) deze aangaan; d. daarvoor in aanmerking komende inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen, alsmede andere daarvoor in aanmerking komende internationale beveiligings-, verbindingsinlichtingen- en inlichtingenorganen.”

De in het kader van antiterrorisme verzamelde data kunnen voor van alles en nogwat worden aangewend. De data mogen worden doorgespeeld naar iedere instantie die (niet wie) het aangaat en bovendien mag en wordt alles ongefilterd gedeeld met buitenlandse inlichtingendiensten. Dat een sleepnet noemen is echt niet overdreven.

Mijn moeder is het daarmee eens en haar oplossing was om te stoppen met intermeppen. Ik heb een beter plan. Lees meer

Kromstaat

Verdachte struik is verdacht

In de Verenigde Staten wordt wietteelt een slachtofferloze misdaad genoemd en dankzij de legaliseringsgolf die daar is ingezet onder Obama, wordt het nu ook wel groen goud genoemd. In Nederland heet wietteelt, ondanks veertig jaar aan gedoogde verkoop, ondermijnende misdaad. De onderwereld zou de bovenwereld infiltreren en in plaats van dat de overheid wordt aangewezen als grootste boosdoener, het is immers de schuld van Den Haag dat de verkoop onder strenge voorwaarden oogluikend wordt toegestaan terwijl de teelt strikt verboden is, beklagen politie, justitie, de politiek en de media zich erover dat de overheid het slachtoffer is.

Als de moslims niet de poort van de rechtsstaat dreigen in te beuken dan zijn het wel de motorbendes die dat doen. Drugsdebatten zijn daarom al even voorspelbaar als debatten over terrorisme. Altijd ligt de schuld bij een ander, terwijl de overheid zowel in het geval van drugshandel als terrorisme een monster heeft gecreëerd. Lees meer

ISIS faalt

Er is in Manchester popgeschiedenis geschreven volgens de Volkskrant. Eerst werd dat toegeschreven aan ISIS, “er was een gruwelijke terreuraanslag voor nodig”, maar dat werd na de nodige ophef veranderd in “het was een gruwelijke aanslag”. En dat was het. Dat het een gruwelijke aanslag was beaam ik volledig.

Alleen was de verslaggeving geen haar beter. ISIS heeft geen persbureau, ISIS heeft een propagandabureau. AMAQ is geen serieus te nemen bron. De media publiceren bijvoorbeeld geen persberichten van AFA of van Kafka hoe groot hun gelijk ook is. Bij AMAQ is dat ineens anders, hoezeer ze er ook naast zitten. AMAQ kan een compleet verkeerde datum noemen, het kan een bomaanslag verwarren met een zelfmoordaanslag, de NOS geeft hen een podium.
Lees meer