Artsen opgepakt en mishandeld bij de ontruiming van vluchtelingenkamp Ter Apel

Dokter Co van Melle (74) gearresteerd in Ter Apel.

Tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden als arts is dokter Co van Melle gisteren in een ME bus geduwd en overgebracht naar detentiecentrum Groningen.

Omdat gedurende de dag de spanningen van de bewoners hoog opliepen en het erg warm was besloot de dokter op het terrein te blijven nadat was aangekondigd dat het kamp ontruimd zou worden.

Hij stond onder andere een oudere Somalische vrouw bij die in elkaar zakte tijdens de ontruiming waardoor er behoorlijke paniek uitbrak onder de andere Somalische vrouwen die vreesden voor haar leven.

De dokter werd tijdens het uitvoeren van zijn taken waarvoor hij een eed heeft afgelegd als arts gesommeerd te vertrekken waarbij hij vertelde arts te zijn en zijn taken te moeten uitvoeren, daarna werd hij hardhandig vastgepakt meegetrokken en bij de ME bus gefouilleerd en in de bus gezet.

Meerdere mensen zijn hier ooggetuige van geweest
Een ooggetuige  heeft de agenten aangesproken op het feit dat er een dokter in de ME bus was gezet en dat het een onrechtmatige daad is een arts op te pakken die medische bijstand verleent; dit mag zelfs in oorlogstijd niet.

De agenten trokken zich niets aan van het relaas en beweerden dat hun mandaat boven dat van de arts ging en dat hij gewoon het terrein had moeten verlaten, terwijl hij dit vanuit zijn medische verplichting niet kon en wilde doen. Er kan dus niet gezegd worden dat ze niet wisten dat het een arts was, hij maakte dit zelf bekend.

Hij werd overgebracht naar het detentiecentrum in Groningen waar mensen lang hebben moeten wachten voordat hij losgelaten is. In eerste instantie is hij daar in een soort verzamelkooi met de andere arrestanten vastgezet en vervolgens verhoord waarbij de apparatuur niet werkte waardoor het onnodig lang duurde.

Na enig aandringen zijn wel verschillende agenten behulpzaam geweest bij het proberen de procedure te bespoedigen.

Een andere arts aanwezig op het kamp was bij aanvang van de ontruiming de spullen uit de medische tent over aan het brengen naar de auto. Dit kon niet eerder omdat er nog mensen geholpen werden en hij tevens nog op zoek was naar een asielzoeker die dringend diabetes medicatie moest hebben. Tijdens het inladen is hij hard in zijn rug geslagen door een ME’er die hem toeschreeuwde dat hij moest opschieten.

Dokter Co van Melle gaf gisteravond op de terugweg aan dat hij niet het middelpunt wil worden van de ontruiming omdat het om de asielzoekers gaat en niet om hem, maar ik ben de mening toegedaan dat hier kamervragen over gesteld moeten worden.

Het lijkt mij dat er bij de politie bijvoorbeeld in hun opleiding beter uitgelegd moet worden dat je medici die hun taak aan het uitoefenen zijn niet mag arresteren (of slaan). Indien dergelijke praktijken worden toegestaan glijden we als land af naar een zeer bedenkelijk niveau.

S.O.S. Ter Apel

“Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie waarvan de werking in zeven basisbeginselen is gegoten: menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid” Bron: Wikipedia.

Wereldwijd? Nee. Eén klein kil kikkerlandje kent veel te duur betaalde ambtenaren die het Rode Kruis zomaar even kunnen verbieden hulp te verlenen bij een humanitaire crisissituatie. En het Rode Kruis luistert. Het Rode Kruis dat in andere landen spervuur trotseert bezwijkt in Vernederland onder leasebakken van de uitzetindustrie. Stilzwijgend. Lees meer

Hardcore Help

Hardcore, als het tentenkamp in Ter Apel iets is dan is het dat. En er is ook hardcore hulp. Helaas is dat nodig. Nadat één lullig watertappunt met daarop drie(!) camera’s gericht en een klapstoelenverbod  niet ontmoedigend genoeg werd bevonden besloot het COA vandaag ook veldbedden te verbieden. De opvolgers van de gesjeesde Albayrak (VVD) staan te trappelen tot de ME komt. Vandaar dat ze tot die tijd zoveel mogelijk verbieden. Het “schrikbewind” moet immers wel doorgaan. Lees meer

Islamitische organisaties laten tentenkamp Ter Apel vallen

Islamitische organisaties blijken dusdanig ingeburgerd in Vernederland dat ze zich niet als collectief willen bemoeien met de mensonterende situatie in Ter Apel. Hopelijk doen velen van hen het wel als individu. Sorry dat silverlight nodig is maar dat is niet anders. Kijkt u vooral naar de uitstekende reportage van de Halve Maan dan ben ik me even schamen voor zoveel brave burgerlijkheid van de aan het eind genoemde organisaties.

Een spoedige hemelvaart

“Het COA heeft de drinkwatervoorziening overgenomen van de gemeente Vlagtwedde. Er is nu één drinkwaterpunt bij de ingang van het COA, waarop -toeval of niet- drie camera’s en een lamp staan gericht. Het COA heeft het terrein van het tentenkamp inmiddels met lint omheind om verder groeien te voorkomen.” Via Occupy Utrecht.

Dat betekent dus dat het tentenkamp Ter Apel ondertussen het Palestina van Vernederland is waar cameratoezicht meer mag kosten dan het respecteren van internationale verdragen zoals het verdrag van de rechten van de mens. Toegang tot schoon drinkwater is het meest basale recht van de mens aldus Kofi Annan. Bedankt dus gemeente Vlagtwedde dat jullie meedogenloos.nl gelijk geven door te bewijzen dat mensenrechten een totale farce zijn. Bedankt ook politie voor het weigeren van een levering stoelen. Dat betekent dat de mensen in Ter Apel niet blijven mogen, niet weg mogen, niet mogen werken en dat ze ook niet meer fatsoenlijk mogen zitten. Hopelijk weten jullie veel mensen te motiveren zich aan te sluiten bij de vele “anarcho-extremisten” die het tentenkamp met woord en daad bijstaan. Jullie wangedrag is precies wat de occupybeweging nodig heeft. Rest me nog jullie een spoedige hemelvaart en veel post via antwoordnummer 2501, 9500 ZH Sellingen te wensen.

Occupy Ter Apel

Uitzetcentrum Ter Apel heeft geen al te best imago. Het lijkt zelfs een concentratiekamp. Heel raar is dat niet. Wat had je anders verwacht van een laatste halte voor deportatie dat we onder leiding van een via de VVD omhooggevallen kenau eufemistisch uitzetcentrum zijn gaan noemen?  Vluchtelingen uitzetten is deportatie. Daar kun je honderdduizend keer Godwin tegen schreeuwen, feit blijft dat je dan een xenofoob bent die zegt dat zhij iedere “illegaal” over de grens wilt schoppen. En laat gesleep met mensen nou net de zwartste bladzijde uit onze geschiedenis zijn.


But Some of the Darkest Chapters in the History of My World Lees meer

“Wifi-generatie”

Welkom in Vernederland beste wifi-generatie. Jullie wisten het misschien nog niet niet, maar er wordt al twee jaar hard aan getrokken om op jullie te cashen. Eerst met een boek (dat ik niet ken) en nu met een rapport van een heuse academie. Tenminste, volgens Europese maatstaven dan. Dezelfde maatstaven waarlangs homogenezing in het basispakket kwam.

Natuurlijk worden jullie niet geroemd omdat jullie de DNS-faal van UPC wel hadden weten te omzeilen. Nee, jullie komen in het nieuws omdat jullie iets mankeert. Jullie zijn namelijk zomaar altijd online. En dat wordt gepresenteerd als een probleem. Door een bedrijfje dat alleen maar academie mag heten omdat ze daar genoeg centen voor hadden, niet omdat ze ervoor geleerd hebben. Anders maakten ze wellicht wat minder spatiefouten. Het is namelijk social-mediastress en als je een complete taalnzazi wilt zijn is het sociale-mediastress. Het is in – in goed Nederlands –  ieder geval geen Social Media Stress (SMS) en het maakt me geen donder uit hoe graag je dat wilt vermarkten. Het is een fout en het is een verkeerde invalshoek. Alhoewel je er met een goede ingang vast veel subsidie voor kunt krijgen. Of media-aandacht.

Lees meer

Gezichtsbedekkende kleding bij Eenmeidemonstratie

Zoals u vast al wist is gezichtsbedekkende kleding in Vernederland verboden. Tenzij u natuurlijk deel uitmaakt van de Staatsmaffia en u belast bent met het onderdrukken van uw medelanders. Beschaving, beste mensen.

Via Onedinline2010. Foto aanklikken is grotere versie.

(En ja, dit is Praag. Heeft u echter wel eens onze eigen “beschermers” rond dit soort demonstraties gezien?)