Klimaatfarce

Greenpeace twitterde het heel enthousiast. “Behalve PVV-klimaatcynici stemt de hele Kamer in met Klimaatverdrag van Parijs. Nu consequent zijn: kolencentrales dicht!” Enkel de PVV en Bontes/Van Klaveren stemden tegen. Daarna bracht Esther Ouwehand een motie in stemming die een simpele boodschap had: afspraak is afspraak. Het verdrag van Parijs mag geen loze belofte zijn, het moet ook gevolgen hebben. Die motie werd kansloos weggestemd door VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, Bontes/Van Klaveren, Monasch, Houwers, Van Vliet en uiteraard de PVV.

Het klimaatakkoord is mooi, het is prachtig en het is een mijlpaal maar God verhoedde dat het de bio-industrie ook maar een strobreed in de weg legt. De bio-industrie is namelijk goed voor wel 1 à 2% van het bruto binnenlands product en u begrijpt, dat is een enorme bijdrage aan de Nederlandse economie. *kuch*

Vandaar dat de oproep van Esther Ouwehand om conform de Europese afspraak om tenminste 20% van het Europese budget te besteden aan het tegengaan van klimaatverandering overweldigend werd weggestemd. “Klimaatbeloften… Zie hoe weinig die waard zijn voor PvdA en CU. Zodra landbouwsubsidies in gevaar komen, is klimaat niet belangrijk meer” zo twitterde ze.

Omdat de ChristenUnie wordt aangeprezen door @klimaatlabel als een partij die zich volop inzet om klimaatverandering tegen te gaan, vond ik het nodig om hen te bewegen de ChristenUnie uit het bovenste rijtje te halen. Daarop kreeg ik het meesmuilende antwoord dat de motie Ouwehand over geld ging en niet over doelen. Dank je de koekoek! Zonder geld zijn alle doelen vrijblijvende bullshit!

Klimaatverandering aanpakken gaat grof geld kosten, dat verzin ik niet, de Nederlandsche Bank zegt dat. “Een concrete maatregel waarvoor DNB pleit is een betere beprijzing van CO2-uitstoot. Er is nu al een ingewikkeld Europees systeem voor de handel in het recht om CO2 uit te stoten. Maar dat werkt niet goed, omdat bedrijven te veel gratis rechten hebben gekregen. De prijs van CO2-uitstoot bovenop die gratis rechten is laag. Voor bedrijven is er daarom geen prikkel om de uitstoot te verminderen, zegt de Nederlandsche Bank.”

Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat er voor de uitvoering van het klimaatakkoord niet minder dan een revolutie nodig is. Die revolutie zou onder meer een forse verschuiving in de allocatie van de Europese subsidies kunnen behelsen. Ongeveer de helft daarvan gaat sinds jaar en dag naar de bio-industrie. Het is zelfs zo dat een industriële boer als Jan Huitema namens de VVD Europarlementariër mag zijn terwijl hij bakken subsidie ontvangt. Eerder was het zo dat de CDA-Minister van Landbouw Cees Veerman bijna 2 ton per jaar kreeg voor de veehouderij die op papier niet meer van hem was maar van zijn kinderen. Waar kennen we dat ook alweer van? O ja, Donald Trump.

Bestaande belangen hebben ons de klimaatverandering gebracht en die bestaande belangen hebben dusdanig veel macht dat politieke partijen die voorheen het adagium afspraak is afspraak huldigden tegen een motie stemmen die stelt dat afspraak ook echt afspraak is. En de media doen volop mee.  Vrijwel geen enkele partij heeft concrete plannen voor klimaatakkoord kopt Trouw. De PvdD heeft dat wél. Namelijk een forse inkrimping van de veestapel.

Vlees en zuivel zijn een grotere boosdoener dan de olie-industrie. De Kamer mag dan in grote meerderheid een klimaatakkoord hebben aangenomen maar er is geen enkele reden tot juichen zolang dat geen concrete gevolgen mag hebben.

Torenoffer

Emile Roemer kon nauwelijks drie zinnen uitspreken of Halbe Zijlstra stond al bij de interruptiemicrofoon. Als de SP voorbarige conclusies trok op basis van het boek van Bas Haan dan was het debat zinloos aldus de VVD. Roemer en de rest van de Kamer werden door Zijlstra continu gemaand hun kritiek in te slikken totdat de minister van Veiligheid en Nog Iets de kans had gekregen om zijn hachje te redden.

Toch was er maar één iemand die voor aanvang van het debat al zijn conclusies getrokken had en dat was Ard van der Steur zelf. Voor de aanvang van het debat had hij al aan Rutte meegedeeld dat hij onvermijdelijk zou gaan aftreden. “Ik heb voor dit debat al aan de minister-president laten weten dat ik mijn besluit aan het eind van de eerste termijn bekend zou maken” zo bericht Volkskrant.

De Kamer tuinde erin. Luttele minuten nadat Arib een lange schorsing had aangekondigd werd de vergadering heropenend om mee te delen dat er werd afgezien van een tweede termijn nu het torenoffer had plaatsgevonden. Dat is betreurenswaardig tot en met omdat alle verwijten aan het adres van de oppositiepartijen door het Kabinet en de VVD-fractie pure projectie waren. Pechtold zou toneel spelen, Roemer zou z’n conclusies klaar hebben, niemand zou bereid zijn om Van der Steur een eerlijke kans te geven. Allemaal afleiding omdat Van der Steur van meet af aan van plan was om met veel gevoel voor drama zijn post te verlaten. Lees meer

Wie beschermt ons tegen de politie?

Hulp aan hen die het behoeven, zo luidt artikel drie van de politiewet en de politie wordt er niet moe van om het tot misselijkmakends toe te twitteren. Om te zien in hoeverre de politie hun rol als vermeende hulpverlener waarmaakt, hoef je alleen maar hun tweets over daklozen in de gaten te houden. De politie houdt er met sadistisch genoegen een “wekdienst” op na. Die wekdienst behelst het verstoren van de nachtrust van de minst gefortuneerden onder ons, de daklozen. En hulp aan hen die hen die het behoeven betekent in de praktijk daklozen uitkleden.

De politie heeft een dakloze man betrapt op het feit dat hij zich dik aangekleed had om de kou te weerstaan. Bovendien zag de man er goed verzorgd uit aldus de politie. Daarom hebben ze naar “eer en geweten” en “met oog voor de omstandigheden” een dakloze man midden in de winter bestolen van zijn versleten maar desondanks warme jas omdat daar een v’tje aan gehecht was. God verhoede dat iemand ten onrechte denkt dat hij een beveiliger is.

De volgende casus van hulp aan hen die het behoeven betreft een verwarde man wiens uitkering te laat gestort was. Die man dacht dat de politie zijn beste vriend was en daarom ging hij naar het politiebureau om hulp te vragen. In plaats van te vragen of de man zijn gas, water en licht wel kon betalen of om te vragen dat hij überhaupt wist wanneer hij zijn volgende maaltijd nuttigt, wees de politie hem resoluut de deur. De man werd het bureau uitgeknikkerd. Hij had naar het stadhuis moeten worden verwezen.

Dat is niet gebeurd. Daarna ging de man naar het Binnenhof en daar waagde het om zijn tas naar het Kamergebouw te gooien. Mogelijk onder de dreigende woorden dat het een bom betrof. De met machinepistolen bewapende politie rondom het Kamergebouw sommeerden hem daarop om zich uit te kleden. Midden in de winter, in de vrieskou, op een drukbezocht plein. Uitkleden!

De man die in dusdanige geldproblemen verkeerde dat hij in al zijn wanhoop trachtte om hulp te zoeken bij degenen die hulp verlenen aan hen die dat behoeven werd vervolgens beschoten en naar verluidt is er ook een flitsgranaat naar hem geworpen. Het hele Binnenhof werd ontruimt en alle omliggende horeca ook. Volgens de eerste berichten werd hij in zijn voet of in zijn been geschoten, volgens latere berichten is dat gelukkig niet waar. Wel heeft hij een zogenaamd onverklaarbare wond aan zijn hand.

Een man zocht hulp en de politiestaat ging full Rambo op zijn reet. Die man weet nu dat zogenaamde hulpverleners liever op hem schieten dan dat ze hem helpen. Hij weet nu dat hij niks meer te verliezen heeft en niks is gevaarlijker dan dat. De politie heeft het zaadje van radicalisering in zijn hoofd geplant. De politie kweekt terroristen.

Bovendien doet de politie precies wat terroristen willen. Als iemand met een “notenkleurige huid” op het perron staat, dan wordt het treinverkeer platgelegd. Als iemand in de buurt van het Binnenhof een wanklank uit, dan wordt de hele shitzooi ontruimt. Als ik terrorist was dan zou ik de pijp aan Maarten geven. De samenleving ontregelen kan de politie prima zelf.

Fuck kiesdrempels

VVD en CDA willen een kiesdrempel. D66 en CDA willen een winner takes it all stemsysteem zoals Amerika dat kent. Hoewel Clinton ongeveer drie miljoen meer stemmen kreeg dan Trump, heeft ze toch verloren omdat het systeem dusdanig werkt dat de meerderheid van stemmen nul invloed heeft. Amerika is geen democratie. De verkiezingen zijn puur voor de show en bovendien zijn ze optioneel. De Amerikaanse grondwet staat toe dat het hele circus dat miljarden kost wordt overgeslagen en als dat niet gebeurt, dan mag het Electoral College de hele invloed van het volk negeren door iemand als president te benoemen waar niemand voor gestemd heeft.

Democratie is volgens de machtshebbers een groot goed, maar het mag niet te lastig worden. Dat is waarom democratische participatie zo lastig mogelijk wordt gemaakt. Jezelf verkiesbaar stellen kost 11.500€ aan borgsom en dat bedrag raak je kwijt als je geen zetel haalt. Alleen als je wel een zetel krijgt, dan krijg je het terug. Het systeem straft de verliezers.

Voordat je die 11.5k mag ophoesten is er nog een andere horde die je moet nemen. In iedere kieskring moet je 30 steunverklaringen verzamelen. Kiesgerechtigden moeten hun naam verbinden aan de kandidatuur van een partij voordat die partij überhaupt mee mag doen. Die steunverklaringen zijn openbaar. Mocht de PVV ooit 76 zetels halen, waarna de regering ronduit fascistisch wordt dan is het een koud kunstje om te achterhalen wie verzetspartijen steunt.

Zover is het gelukkig nog niet. Maar de voor de goegemeente onzichtbare kiesdrempel voor nieuwe partijen dient wel geslecht te worden als we willen volhouden dat iedereen kan deelnemen aan de verkiezingen omdat we een democratie zijn.

Helaas schreeuwen de media eerder moord en brand dat er 81 partijen zijn ingeschreven voor de verkiezingen. Dat meer dan de helft van die partijen er niet in zal slagen om door alle voor de goegemeente onzichtbare hoepeltjes te springen hoor je niet. De media zijn de stenografen van de status quo. Iedere politicus die zichzelf een democraat noemt zou zichzelf daartegen moeten verzetten. Als democratie enige geloofwaardigheid wil blijven houden dan moet de ongehoorde stem verheven worden.

Dat kan heel makkelijk. Zolang er nog 600 handtekeningen nodig zijn voor verkiezingsdeelname, zouden ambtenaren verplicht moeten tekenen. Het zijn geen open en vrije verkiezingen als je drempels opwerpt die voorschrijven dat partijen afhankelijk zijn van toevallige vrijwilligers.

Als het teveel gevraagd is om de onzichtbare kiesdrempels af te schaffen of om ambtenaren te laten tekenen, dan zouden gemeenteraden in het gat kunnen springen. Toegegeven, geen enkele provincie heeft 81 gemeenteraden maar iedere provincie heeft wel genoeg gemeenteraden om ervoor te zorgen dat iedere partij met een serieus verkiezingsprogramma deel kan nemen aan de verkiezingen.

Democratie is niet voor bange mensen.

Vuile handen

Het was in donkere dagen voor kerst dat de VVD de oorlog op de kerstgedachte van vrede op aarde opende. Dat deed de VVD bij monde van Han ten Broeke en dat kreeg min of meer de instemming van Kati Piri namens de PvdA. Vrede op aarde werd aan de kant geschoven ten faveure van “we moeten vuile handen maken“. Waarom? Vooral om te verhinderen dat slachtoffers van oorlogen waar we zijdelings of direct bij betrokken zijn hun koffers pakken om hier in de onmenselijke asielprocedure te belanden.

Han ten Broeke wil zogezegd meer Turkijedeals sluiten, uiteraard niet alleen met Turkije want die deal hebben we al, maar met meer landen waar ze het niet zo nauw nemen met de mensenrechten zoals die zijn vastgelegd na het “dit nooit weer” vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dat verdrag, de Universele Verklaring van de Rechten voor de Mens (UVRM) vormt de basis van onze normen en waarden. Die normen en waarden zijn universeel en absoluut, in de woorden van de Minister-president vormen ze geen cafetariamodel.

De VVD  en andere establishment-partijen vinden zich blijkbaar de uitzondering op die regel, want ze zijn net als de PvdA, het CDA, D66, al sinds de jaren ’80 bezig met door vakbonden gewonnen verworvenheden af te schaffen. De bijstand? De bijl er in en de knoet erover! Het ziekenfonds? Opheffen! Privatiseren!  Lees meer

Dijkdoorbraak

Terwijl de media zaten te stoken dat moslims kerst dreigen op te vreten, twitterde voormalig GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik in zijn functie als lid van de Rekenkamer dat het erbarmelijk gesteld is met de waterkering. “Te weinig budget Rijkswaterstaat voor onderhoud dammen, stuwen en stormkeringen.” Me dunkt dat dat een ernstige tekortkoming is maar het kreeg exact nul aandacht van de media en welgeteld 10 retweets.

In 2013 werden we ook al eens gewaarschuwd dat het erbarmelijk gesteld was met de zeekering. BinnenlandsBestuur schreef destijds dat uit door RTL opgevraagde documenten bleek dat er een alarmerend beeld naar voren kwam dat al tien jaar lang doorettert. De Oosterscheldekering kan aantoonbaar niet aan de gestelde eisen voldoen.  Dat door Rijkswaterstaat geautoriseerde rapport stelt dat de Oosterscheldekering verwaarloosd is en daardoor onbetrouwbaar is. Insiders binnen Rijskswaterstaat zeggen dat medewerkers steeds minder kennis hebben en dat ze “out of control” raken.

Toch bluft Rijkswaterstaat dat ze klaar zijn voor het stormseizoen van 2016/2017. Daarbij pochen ze over 200 jaar ervaring maar ze zwijgen als het graf over circa dertig jaar door het neoliberalisme gedicteerde bezuinigingen. De Rekenkamer beaamt dat de Minister gelijk heeft dat er 151 miljoen extra nodig is. Daarenboven stelt de Rekenkamer dat de Minister de urgentie onderschat. Bovenop de 151 miljoen is er minstens nog eens 132 miljoen nodig. De Rekenkamer verwijt Rijkswaterstaat dat ze ziende blind zijn. “Ondanks verbeteringen heeft Rijkswaterstaat geen actueel financieel overzicht.”

Al bij al blijft er dan nog steeds een tekort van 32 miljoen over. De Minister ontkent dat dat. Zij stelt dat slechts een tekort 18 miljoen bestaat. En vervolgens wordt het totaal gestoord. Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus meent dat dat de dijkbewaking beter wordt naarmate het budget tekort schiet. Echt waar! In de woorden van haar Ministerie: ” De minister acht dit [tekort] aanvaardbaar, omdat zo’n spanning prikkelt tot innovatie en doelmatigheid.

Alsof je een dijkdoorbraak weg kunt bezuinigen! Alsof je water tegen kunt houden houden met een begrotingstekort. Krankzinniger wordt het niet.

 

Cyberpaniek

Op 12 februari 2014 is een man aangehouden omdat hij de website van de gemeente Hellevoetsluis kortstondig had platgelegd.  Twee dagen later werd hij ontslagen uit voorarrest maar dat liet onverlet dat zijn minderjarige kind hem werd afgenomen. Het kind werd ondergebracht bij een pleeggezin en pas na kostbare civiele procedures kreeg de vader zijn zoon terug.

Op 15 december 2014 werd de man wederom gearresteerd, ditmaal door een arrestatieteam dat hem met een zak over het hoofd afvoerde. Wederom omdat hij de website van de gemeente Hellevoetsluis kortstondig had platgelegd en omdat hij er in geslaagd is om alle ambtenaren een pornosite voor te schotelen als zij het internet probeerden te gebruiken. Of de ambtenaren nou naar Google of naar Bing trachten te navigeren maakte niet uit, een kwetsbaarheid in het systeem stond toe dat alles verwees naar porno. Lees meer

Livestreamverbod

Mitch Henriquez is onwel geworden onderweg naar het politiebureau en hij is helaas overleden voordat er eerste hulp kon worden verleend. Dat melden de media in eerste instantie op het gezag van de politie en het OM. Toen de videobeelden van de lynchpartij op Youtube verschenen, veranderden de media het verhaal. Mitch Henriquez zou zijn overleden door zuurstofgebrek, niet door politiegeweld.

De media en de politie zijn goede vrienden omdat de politie de media van een constante stroom persberichten voorziet die én klakkeloos overgenomen worden én behoren tot de categorie meest gelezen berichten. Menig ZZP’er verdient een goed belegde boterham met het runnen van een 112-clickfarm. Of ze zo slim zijn weet ik niet, maar in principe hoef je daar maar één keer een scriptje voor te schrijven dat persberichten van de politie in jouw regio automatisch overneemt en daarna kun je de advertentie-inkomsten zien binnenstromen. 112-porno verkoopt namelijk beter dan seks en de Nederlandse filterlijst voor adblock bevat geen enkele 112-clickfarm.

Omdat de media dikke mik zijn met de politie berichten ze nu zeer terughoudend over wat de facto een livestreamverbod van demonstraties is. Kamer wil agent niet meer herkenbaar in beeld kopt de Telegraaf. RTL maakt het een stuk bonter door er treitervlogger mag agent niet langer herkenbaar filmen. De wet geldt niet selectief voor wat arbitrair treitervloggers worden genoemd. De wet geldt voor iedereen. Tenzij je heel rijk bent, dan kun je strafvervolging afkopen, maar dat is een ander blog.

Als het Kabinet de bijna Kamerbreed gesteunde motie (de enige tegenstem was van DENK) uitvoert, dan kan een journalist als Kevin Roberson wel inpakken. Gezichten blurren is vrij makkelijk omdat er talloze gratis tools voor beschikbaar zijn, maar geen daarvan ondersteunt het onherkenbaar maken van de gezichten van agenten on the fly. Het is een videobewerking die naderhand moet gebeuren.

Zonder er goed over na te denken heeft de Kamer (en ook mijn partij) een voorstel gesteund dat het demonstratierecht verder onder druk zet. Een recht dat volgens Amnesty al onder druk staat wordt verder ingeperkt. Ik neem dat de Partij voor de Dieren zeer kwalijk omdat juist zij zouden moeten weten hoe wetten tegen het filmen van de bio-industrie Amerikaanse activisten verhinderen om dierenleed bloot te stellen. In Europa hebben we die wetgeving nog niet, maar ook hier worden illegaal gefilmde beelden gebruikt om het leed dat de bio-industrie veroorzaakt aan te tonen. Zo heeft bijvoorbeeld Gaia onlangs aangetoond hoezeer de Vrije Universiteit Brussel proefdieren een levende hel bezorgt. Juist de Partij voor de Dieren zou daarom beter moeten weten om voor dit soort onbezonnen moties te stemmen. Lees meer

All your data are belong to us

allyourdataIn de 2014 vond ik een vacature die online trollen voor het Ministerie van Veiligheid en Nog Iets moest werven. De Partij voor de Dieren heeft daar Kamervragen over gesteld. De Kamer heeft ook een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die het monitoren van buzz op social media verbiedt en die online opiniebeïnvloeding al helemaal uit den boze verklaart. Uiteraard beantwoorde het Ministerie van Veiligheid en Nog Iets die vragen op uiterst sussende wijze. “Bewindslieden werven geen medewerkers om de meningsvorming van burgers over hun beleid en functioneren te volgen en te beïnvloeden.”

Twee zinnen later volgt er echter dit: “Het volgen van media, ook online media, is een vorm om signalen uit de samenleving op te vangen. Het stelt de overheid tevens in staat om ook online vragen van mensen over het beleid te beantwoorden.” Op de vraag of er nu al medewerkers, en zo ja, hoeveel FTE dan, worden ingezet om te trollen, wordt ontwijkend geantwoord. “Er zijn medewerkers binnen de overheid actief om voorlichting te verstrekken aan burgers via brieven, telefoon, mail en meer recent ook via social media. Daarbij wordt altijd verwezen naar staand beleid zoals bijvoorbeeld omschreven op www.rijksoverheid.nl of in de correspondentie met het parlement. Er worden geen medewerkers ingezet om kritische geluiden op sociale media van repliek te dienen.”

Op de vraag hoeveel de trollfarm kost werd eveneens ontwijkend geantwoord. “Alle ministeries volgen media, ook online media. Daar worden verschillende pakketten gebruikt. Het is integraal onderdeel van de inspanningen gericht op het opvangen van signalen uit de samenleving, waarbij beleidsonderwerpen die aandacht van politiek, media en samenleving vragen worden gevolgd.”

De vraag of het verantwoord is om social media af te luisteren werd beantwoord met een meesmuilend: “De Uitgangspunten van de Overheidscommunicatie zijn altijd het kader, ook voor de wijze waarop de Rijksoverheid communiceert. Ter illustratie een citaat uit de Uitgangspunten: “Hoofddoel van de communicatie van de rijksoverheid is te voldoen aan het recht van de burger op communicatie met en informatie van de rijksoverheid en het ondersteunen van goed democratisch bestuur”. Lees meer

De liegende brigade

liegende_brigadeIedereen die zich zorgen maakt over president-elect Donald Trump en niet over het oprukkende fascisme in Nederland moet eens onbevangen naar de intocht van Sinterklaas in Maassluis en Rotterdam kijken. Met onbevangen bedoel ik zonder enige nostalgische gevoelens over het hele kinderfeest commerciële hoogtepunt van het jaar. Als je dat doet, dan kun je niet anders concluderen dat we een ijzingwekkend staaltje politiestaat hebben gezien.

Het begon met de noodverordening die 24 uur voor de intocht werd afgekondigd en waarmee een demonstratieverbod werd ingesteld tenzij die demonstratie 48 uur van tevoren was aangemeld. Nou ben ik geen rekenwonder maar ik weet wel dat een tijdmachine nog niet bestaat. 24 Uur van tevoren eisen dat demonstraties gisteren hadden moeten worden aangekondigd, is een eis waar niemand aan kan voldoen. Lees meer