Fuck de NOS

Coy MathisStel je bent een kind dat in het bekrompen Amerika het godsonmogelijke presteert. Je bent nog maar 6 maar je staat dusdanig stevig in je schoenen dat je het voor elkaar krijgt dat je ouders de school kapotprocederen zodat jij met het respect dat je verdient behandeld wordt. Coy Mathis flikte het. Haar ouders steunen haar in haar wens om tot het andere geslacht te behoren en dure dokters hebben de diagnose genderdysforie gesteld. Haar school wordt door de rechter veroordeeld voor discriminatie omdat Coy gedwongen werd gebruik te maken van de jongens-wc. Voorwaar een vernederende situatie omdat je er donder op kunt zeggen dat de beledigingen niet van de lucht zijn als je er uit ziet als een meisje maar je niet als dusdanig erkent wordt. Als het dan eindelijk zover is dat je kunt gaan genieten van je overwinning dan heb je buiten de NOS gerekend. De NOS plaatst een dergelijke mijlpaal namelijk in de categorie raar. En vervolgens vindt de NOS het absoluut noodzakelijk om het lijdend voorwerp in het geboortegeslacht aan te duiden. Hij, hij en nog eens hij. Alsof het godvergeten kijkvee anders niet snapt dat transseksuelen van geslacht veranderen. In de woorden van Bas de Vries: “Dat moet je uitleggen.” Wel ja! Dat werkt dan voor de staatsomroep van het tolerante Vernederland. Kijk eens naar  de foto bij dit topic, dat is het kind in kwestie. Moet de wereld nou werkelijk nadrukkelijk gewaarschuwd worden dat zij vooralsnog een piemeltje heeft?

Onnozel


dwangbuis
Je hebt mensen die dingen doen die je beter niet zou kunnen doen. Die tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. Individuen die zo’n gevaar voor zowel de samenleving vormen dat het voor iedereen eigenlijk maar beter is dat ze aan het publieke leven onttrokken worden. Personen die aan het hiervoor geschetst profiel voldoen, bevinden zich daarom ook meestal in een wat afgelegen woongemeenschap die de naam “inrichting” heeft gekregen. Alwaar zij getooid in een gezellige mouwloze sweater hun dagen als Napoleon, Adolf Hitler of de zingende elfjesfee doorbrengen. In Maastricht heeft men echter een andere bestemming voor dit soort onfortuinlijke gevallen gevonden: daar benoemt men ze tot burgemeester. Lees meer

Op illegalenjacht met de PvdA

Diederik Samsom schoffelt de verworpenen der aarde weg. Ongedocumenteerden ofwel mensen die buiten de mallotige bureaucratie bestaan worden nu ook letterlijk illegaal. Moet van het al tig keer opengebroken regeerakkoord zegt Diederik Samsom. “Ik kan niet voldoen aan uw wens mijn woord te breken. Ik strijd wel dag na dag voor datgene waar het ons allemaal om te doen is: een streng maar rechtvaardig vreemdelingenbeleid, gericht op een humane behandeling van kwetsbare mensen. ”

Je zult maar beslist streng willen zijn voor kwetsbare mensen.

Een Tegel voor je kop

hasbaraRTL heeft een Tegel gewonnen door te benadrukken dat de ene na de andere raket Gaza verlaat. Wat de impact van die “raketten” precies is wordt zoveel mogelijk verzwegen. Tegelijkertijd worden de aanvallen door Israël zelfverdedigingsacties en precisiebombardementen genoemd. Dat is geen journalistiek; het is propaganda. In dit specifieke geval bestaat er een term voor: hasbara. En daar win je anno 2013 dus prestigieuze prijzen mee. Een Tegel voor je kop.

BF5S0SDCIAEF5Rv

PANIEKPEEUW! Terreurdreiging is substantieel

Mainstream mediaB R E K E N D nieuws vanmorgen. De “terreurdreiging” is verhoogd naar substantieel. Loopt het u al dun door de broek? Gelooft u nog steeds dat “de moslims” ons haten om onze vrijheden? En bent u bereid die vermeende vrijheden in te leveren voor meer schijnveiligheid, meer toezicht en meer repressie? Ja? Dan heb ik goed nieuws en slecht nieuws.

Het slechte nieuws is dat u een polderzombie bent en het goede eveneens slechte nieuws is dat de totale surveillancestaat al lang meekijkt met alles wat u doet. En alsof dat niet genoeg is denkt men tegenwoordig ook minutieus te kunnen voorspellen wat u wilt en wat u gaat doen. 1984 lijkt haast een utopie vergeleken met 2013. Lees meer

Geldgeil of twitteren op persoonlijke titel

XxWZahAls ik ergens godsgruwelijk misselijk van word dan zijn het wel mensen die beweren dat ze op persoonlijke titel twitteren. Dat is dan bedoeld als disclaimer, als ontwapening ook, als goedmakertje zelfs terwijl het in feite het ultieme zwaktebod is. Als je twittert op persoonlijke titel dan twitter je uit naam van het Grote Geld. Het geeft aan dat je bang bent voor de gevolgen van je woorden. Dat je bang bent je baan te verliezen. Twitteren op persoonlijke titel maakt je erger dan het ergste anonieme lafbekje. Twitteraars op persoonlijke titel denken enkel aan het eigen hachje. Ze dienen enkel hun eigenbelang. En het behoeft weinig uitleg dat eigenbelang zich het best uit laat drukken in fictieve kapitaalpunten (lees: de lokale valuta).

Neem nou de persvoorlieger van de Europese Unie . Het is haar eigen opinie dat de EU niet te ondemocratisch is maar te onzichtbaar zo zegt Marjory “opinions expressed are my own” van den Broeke. Aangezien zelfs D66 opmerkt dat de EU democratisch gezien nogal tekort schiet hoef ik verder niet uit te leggen dat ze dat liegt. Zowel D66 als Van den Broeke kapen ieder eurokritisch geluid, beide met newspeak. D66 door zich het frame eurokritisch toe te eigenen en Van den Broeke door op persoonlijke titel de superstaat te prediken. Lees meer

De antisemietwin

Captain GoeringElma Drayer. Waar zal ik beginnen? Als ze haar toetsenbord beroert is ze als Kapitein Goering die klap roept nadat iemand de Hitlergroet brengt. Het enige verschil is dat ze twee columns op rij (en ik voel een derde aankomen) wat ik maar de antisemietwin wil noemen speelt. Waar een Godwin door domrechts verboten is verklaard, is een antisemietwin een instawin. Vinden de antisemiet-roeptoeters. Met uiteraard een Godwin want dit nooit weer. Lees meer