Stemmingmakerij: de Kamer ontketent een oorlog tegen de kerstgedachte

Dinsdags stemt de Kamer over tientallen moties, de meesten daarvan worden verworpen en daarna hoort u er nooit weer iets van omdat de media er hooguit bij uitzondering aan besteden. Dat is zonde omdat stemgedrag meer zegt over de intenties van de partijen dan hun verkiezingsprogramma’s. Vandaar dat Vileine Meedogenloos wekelijks een bloemlezing van het stemgedrag in de Kamer presenteert met daarbij de gebruikelijke disclaimer dat dit een opiniërende rubriek betreft.

Oorlog tegen kerst

21 December, de korstte dag van het jaar, de dag dat Vileine loslaat *snif* en de dag van de laatste stemmingen voor het kerstreces. De Kamer greep die gelegenheid te baat om een ware oorlog tegen de kerstgedachte te ontketenen. Een kleine 500 in Nederland opgegroeide kinderen dreigt de kerst niet te gaan halen. En als ze dat wel doen dan is het waarschijnlijk de laatste keer dat ze kerst (in Nederland) meemaken. (Moties één, twee en drie.)

De ChristenUnie en D66, die eerder voor het kinderpardon streden, hebben die strijd opgegeven omdat het Kabinet beloofd heeft dat het beoordelings- en uitzettingsbeleid allemaal zeer zorgvuldig zullen plaatsvinden. Wat beloftes waard zijn, leest u hier. Een Syrisch gezin bestaande uit een moeder en drie kinderen werd van bed gelicht en dreigde te worden uitgezet naar Iran. Dat ze nog in Iran geweest zijn en de taal niet spreken, deed niet ter zake tijdens de zeer zorgvuldige afweging. Alleen nadat er in de media aandacht werd besteed aan de toch wel “curieuze uitzetting” is de deportatie op het laatste nippertje opgeschort.

Mocht u nou een “gewone Nederlander” zijn die de kerstgedachte wel een warm hart toedraagt, teken dan de petitie. #zezijnalthuis Lees meer