Sleepnet

TapsterkNu de formatie almaar voortduurt is van alles controversieel verklaard. Waar de Kamer voorheen in meerderheid van mening was dat een koe in de wei ook natuur is, meent men nu dat een koe in de wei controversieel is. Dat is van de ratten van besnuffeld. De mens heeft natuurlijk nooit een megastal vol koeien gevonden, koeien zijn gedomesticeerd om zuigelingenvoer voor volwassenen te stelen en pas duizenden jaren later kwam de luchtdichte megastal in beeld. Daar staan de koeien godganse dagen ammoniakdampen in te ademen en dat heet milieuvriendelijk omdat zogeheten luchtwassers de buitenlucht beschermen tegen diezelfde ammoniakuitstoot.

Wat niet controversieel verklaard is, is wellicht het meest ingrijpende wetsvoorstel ooit. het sleepnet. Dat sleepnet is ook een soort van luchtwasser als je zogeheten staatsgevaarlijke uitlatingen op internet interpreteert als ammoniak. Per 1 januari 2018 mogen de geheime diensten de luchtwasser dat door activisten een sleepnet wordt genoemd gaan inzetten.

Of dat effectief is valt net zoals bij luchtwassers te betwijfelen. Luchtwassers lekken en de politie leest tips via de mail niet. Nederland was gewaarschuwd voor een terrorist die uiteindelijk een aanslag pleegde in België en deed daar niks mee. Het sleepnet gaat niet helpen bij de zoektocht naar de naald, het maakt de hooibelt groter. Het Kabinet hoopt op allerlei gewenste bijvangst, het is echt niet een pure antiterreurmaatregel. ik citeer:

“De diensten zijn in het kader van een goede taakuitvoering bevoegd om omtrent door of ten behoeve van de dienst verwerkte gegevens mededeling te doen aan: a. Onze Ministers wie (sic) deze aangaan; b. andere bestuursorganen wie (sic) deze aangaan; c. andere personen of instanties wie (sic) deze aangaan; d. daarvoor in aanmerking komende inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen, alsmede andere daarvoor in aanmerking komende internationale beveiligings-, verbindingsinlichtingen- en inlichtingenorganen.”

De in het kader van antiterrorisme verzamelde data kunnen voor van alles en nogwat worden aangewend. De data mogen worden doorgespeeld naar iedere instantie die (niet wie) het aangaat en bovendien mag en wordt alles ongefilterd gedeeld met buitenlandse inlichtingendiensten. Dat een sleepnet noemen is echt niet overdreven.

Mijn moeder is het daarmee eens en haar oplossing was om te stoppen met intermeppen. Ik heb een beter plan. Lees meer

Nederland, surveillancestaat

zombiepliesieVandaag viel mijn oog door toedoen van Petra op een artikel met de titel ‘Hij werd met zak over hoofd afgevoerd alsof hij Holleeder was‘. Ik zal even kort samenvatten wat er hier precies gebeurde:

Rob C. werd in zijn nieuwe woning door de politie aangehouden. En dus bepaald niet subtiel of respectvol, iets wat je van je allerbeste vrienden toch wel zou verwachten. Rob werd aangehouden omdat hij “via de inlogcode” van zijn buurvrouw online was. Voor veel mensen waarschijnlijk een valide opmerking. Maar voor mensen die iets van IT weten, oogt dit best wel raar.

Nu is zoals we weten de politie niet zo heel erg thuis op IT-vlak en aangezien mainstream media op geen enkel vlak thuis zijn – oké, op het gebied van propaganda verspreiden zijn ze ware meesters – zal ik om die reden kort beschrijven waarom dat geneuzel over “een inlogcode” mijns inziens zo raar is. Ik vermoed dat men het hier over een IP-adres heeft en niet over een “inlogcode”. Rob beschikte over het WiFi-wachtwoord (dat zou de “inlogcode” verklaren) van zijn buurvrouw en maakte gebruik van haar verbinding, die dus via haar modem en haar IP-adres verliep. Dat lijkt mij een stuk logischer dan het warrige verhaal dat op Ad.nl geplaatst is. Lees meer

Bollocks buster: “privacy is dood”

loepzuiverIn een poll van Maurice de Hond bleek dat het gros van de gepeilde kiezer niet maalt om privacy. Noch om mensenrechten. Maar wil de gemiddelde Nederlander dat voor andere gemiddelde Nederlanders, of voor zichzelf? Ik onderzocht het voor Vileine.

Deze column zou over privacy gaan. Dat had mijn wekelijkse twitterpoll zo besloten. Maar dat was voordat de werkelijk onthutsende peiling (pdf) van Maurice de Hond werd gepubliceerd waaruit bleek dat het gros van de gepeilde kiezer niet maalt om privacy. Noch om mensenrechten. Integendeel, als je Maurice de Hond mag geloven dan wil een forse meerderheid van het stemvee niks minder dan een totalitaire politiestaat. Maar liefst 67% van het electoraat zou voor heropvoedingskampen zijn, 61% zou administratieve detentie willen en 54% is voor massasurveillance middels gezichtsherkenning.

Gek genoeg krijgen de logische gevolgen van die stellingnames – namelijk overal cameratoezicht en het onderscheppen van alle digitale communicatie – geen meerderheid. Waar 54% biometrische massasurveillance wil, is er nog altijd een meerheid van 61% die overal cameratoezicht invoeren verwerpt. Alles en iedereen altijd afluisteren kan op 75% weerstand rekenen. Zo kennen we het stemvee weer, alles en iedereen moet in de gaten gehouden worden en iedereen moet keihard worden aangepakt behalve degenen die zeggen dat alles en iedereen keihard moeten worden aangepakt.  Het blijkt maar weer eens dat de gemiddelde Nederlander een keiharde strafstaat wil voor de anderen, niet voor zichzelf.

Ondertussen ben ik kapotbenieuwd naar de reactie van Halbe “onze waarden staan onder druk” Zijlstra. Halbe is net zoals de gemiddelde groupie van Maurice de Hond helemaal panisch over moslims. Moslims willen onze manier van leven afschaffen. Onze vrijheid! Onze superioriteit! Als Halbe de liberaal is die hij zegt te zijn dat moet deze peiling hem koud om het hart slaan. Hoe moet dat Zijlstra? Wat gaan we doen nu de Nederlander volgens De Hond geen enkel respect voor onze vermeende liberale waarden toont?

Telefoonnummers en IP-adressen hebben geen religie. Terrorisme ook niet. (RARA/RAF iemand?) Alleen moslims afluisteren bestaat niet. Een politiestaat invoeren die alleen moslims slachtoffert kan niet. Hoezeer ik het ook haat om een idioot als Zijlstra gelijk te geven staan onze waarden inderdaad onder druk. Onze manier van leven loopt gevaar. Dat is niet de schuld van moslims, het is de schuld van de “liberalen”. Die zijn namelijk niet half zo liberaal als ze zeggen te zijn. Zo was de VVD in 1996 “ernstig verdeeld over de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht.” De (neo)liberale waarden zoals we die kennen zijn leeg. “Het is een leegte die aangepast is aan het economisch systeem dat deze regeringsleiders hebben helpen bouwen.” Om dat economische systeem in stand te houden offeren we sinds 2008 meer op dan schade door terreuraanslagen ons ooit kunnen kosten. De zorg wordt uitgehold, de reële koopkracht dat al 10 jaar op rij en de ongelijkheid wordt almaar groter.

Terreur is een geweldige bliksemafleider van de ongelijkheid die al veertig jaar toeneemt. Hoe banger de bevolking, des te minder opstandig ze zijn en des te eerder ze akkoord gaan met inperkingen van mensenrechten. Daar moet tegenin gebracht worden dat het plebs hun rechten ook wel heel erg makkelijk opgeeft. Zie de eerder genoemde peiling.

Alsof “onze waarden” nog niet genoeg onder druk stonden doen ook Amerika en Israël een duit in het zakje. Hayden, de ex-directeur van de CIA heeft in de afgelopen dagen verkondigd dat iedereen veel teveel treurt om onschuldige burgerslachtoffers. Diezelfde ex-directeur van de CIA suggereert dat Europa te vrij is. De Israël-lobby wil verder al een tijdje de Verisraëlisering zoals Elsevier, Jalta, en Een Vandaag graag propageren.

De Israëlische regering zelf dreigt met “cyberaanvallen” tegen BDS-activsten in Europa en alsof dat nog niet genoeg was dreigt Israël nu met moord. Als je het lef hebt om Israël te beschuldigen van landroof en apartheid dan ga je de gehaktmolen in. Mocht je daarna nog ietwat van een publiek bereiken dan ben je een antisemiet.

Of niet. Als ik een antisemiet ben dan is Eran Efrati dat ook en hij is een klokkenluider uit het IDF. Hij waarschuwt voor onze focus op schijnveiligheid. Hij waarschuwt voor de Verisraëlisering die iedereen ons aanbeveelt.

3 miljoen extra voor bestrijding plantjes in Brabant

wietnaziHet kabinet trekt 3 miljoen euro extra uit voor de bestrijding van plantjes in onder meer Brabant. Ook Limburg en Zeeland krijgen extra geld. Dit wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt, dat melden bronnen in Den Haag. Tegelijkertijd is het een werkgelegenheidsproject. Minister Ard van der Steur hoopt een dubbelslag te maken door werklozen in te zetten als wietbestrijders. Jetta Klijnsma is er alvast lyrisch over omdat het mensen met een verstandelijke beperking aan een baan helpt. Klijnsma wil daarom niks weten van de benaming die “coalitie van water en vuur” luidt, volgens haar is er juist sprake van veel meer dan de som der delen.

Klijnsma: “VERDORIE!” Bent u boos mevrouw Klijnsma? Dat is ze. Klijnsma laat weten het helemaal gehad te hebben met de negativiteit, met het begrip dwangarbeid en met sociale verworvenheden in het algemeen. “Er zijn nou – VERDORIE – toch eenmaal mensen met een prima stel hersenen die vervolgens hun tijd gaan zitten besteden aan ons volstrekt redelijke beleid.  Daar schrijven ze dan boze stukjes over. Dat moet maar eens stoppen. Het sociaal vangnet is niet klaar voor een fenomeen als internet. En boos twitteren pikken we godverdriedubbeltjes zomaar niet!” Ard van der Steur intervenieert.  “Rustig, Jette, rustig.” JETTA! briest Jetta. JETTAAAAA! Net zoals Cartman. RESPECT MY AUTHORITAAA!! JETTAAA!”

“En ga nou niet doen alsof je het ermee oneens bent, we hadden net zo’n mooi project bedacht.” Gevraagd naar wat dat project is legt Van der Steur het uit. “Het is heel simpel: we richten een callcenter in dat alleen meld misdaad anoniem kan bellen.” U gaat dus grossieren in valse meldingen? “Nee, wij gaan voor een stukje extra veiligheid. En wij willen bewustzijn creëren. Er is geen betere manier dan bijna 700.000 werklozen daarvoor inschakelen. Die gaan dus bellen, met de politie, volstrekt anoniem. De privacy is dus niet in het geding maar ik zou iedereen aanbevelen om wel met een mogelijk huisbezoek rekening te houden. En tussen ons gezegd en gezwegen zou ik die Tapsterk ook niet uitvlakken. Tapsterk! Snapt u hem? hahahahhahaaa”

Hoe moeten die 700.000 werklozen op een re-integratietraject weten waar een hennepkwekerij zit, meneer Van der Steur? “Dat is niet relevant. Want relevant is dat er een aangiftebereidheid is, daar zorgen wij dus voor, en verder bewijs volgt wel uit de huiszoeking!” U wilt dus lukraak woningen binnenvallen. “Misschien willen we dat wel, maar dat is dus niet relevant. De telefonisten zoals ik ze graag noem leren vooral om vreemden correct aan te spreken. Dat helpt ze een baan vinden. En de gebelden moeten niet zo moeilijk doen. Ja, weigeren bezorgt je weliswaar onze aandacht en daarna gaan we je doorlichten en zo mogelijk oppakken maar wat zou dat?  Je kunt namelijk ook niks te verbergen hebben.” Heeft u niks te verbergen minister Van der Steur? “Hmmm, nee zeker niet, ik en mijn ministerie zijn een open boek!” Aaaahhh, in dat geval zou ik graag de lengte van uw lul weten, de mate waarin u al het twitterverkeer opslaat en een gemiddelde inschatting van de mate van islamofobie in uw korps zou ook niet verkeerd zijn. Jetta Klijnsma duwt tegen de tafel aan en schreeuwt: “VERDORIE! Jeeeeettttttaaaaa!” Wanneer ze Van der Steur bijna bijt, begint ie over haar handen te aaien.

“Geleerd van Juncker” glimlacht Van der Steur en hij trekt z’n stropdas recht. “Juncker lijkt verliefd op iedereen, zo klef is ie, zo ben ik niet, maar we moeten wel naar dezelfde Europese Eenheid toe.” Jetta maakt bezwaar. “In andere Europese landen is het vangnet kleiner en ik heb me daar al zoveel op aangepast!” Kasteelheer Van der steur haalt z’n schouders op.

Als laatste vraagt korpschef Bouman nog het woord omdat hij vindt dat de pluspunten te weinig benadrukt zijn. “Luister. Niet ieder door een werkloze opgepikt adres zal misschien een hennepkwekerij zijn. Maar ieder adres wordt wel door ons bezocht. Daardoor kunnen wij ter plekke verifiëren of daar een staatsgevaarlijk sujet woont of niet. Omdat we niet meer dan een anonieme melding nodig hebben om een voordeur in te slaan en dus achter de voordeur op te treden, moeten we ons gelukkig prijzen met de vele anonieme meldingen. Dat aantal stijgt ieder jaar weer, wij geven het aantal valse meldingen weliswaar niet vrij, maar daar vraagt ook niemand om. Gelukkig maar. Het is vechten tegen de bierkaai om wiet semiverboden te houden, wees blij dat je het mag kopen. Gun ons onze hobby, laat ons jagen. Het is niet in het belang van onze organisatie om deze machtsstrijd te beëindigen. Het is zo’n honderd jaar geleden democratisch besloten dat wiet “gewoon troep” is en daar houden we het bij. Andere meningen mogen maar termen als potgrondpolitie en plantenpopo zijn al gauw krenkend. Hou daar rekening mee!”

Nieuwjaarswensen

matrixAls goed geconditioneerd burger en voetveeg van het allesvernietigende corporatisme had ik dit schrijven natuurlijk moeten beginnen met het uitspreken van de beste wensen voor het aankomende jaar. Maar dat lukt me helaas niet; het uitspreken van deze woorden is simpelweg te hypocriet en te wereldvreemd dus zodra ik het zinnetje alleen al in gedachten krijg, wil ik direct braken. Heel erg explosief braken. En dat terwijl ik tegenwoordig voor de rest wel gewoon een heel erg brave polderzombie ben… Het activisme had ik al een flink poosje laten varen maar tegenwoordig ga ik zelfs nog wat stapjes verder: ik heb de club van Vernederlandse wegkijkers en ruggengraatlozen versterkt met mijn lidmaatschap. En ik vervul mijn nieuwe functie meestal met verve. U mag mij daarom best feliciteren. Lees meer

Boerenbedrog

cognitieve dissonnantie“Wetten zijn als worstjes” zei Piet Hein Donner in 2011, “je kunt maar beter niet weten hoe ze gemaakt zijn.” In 2014 geldt dat niet meer alleen voor het stomvee maar ook voor politici. Gisteren en vandaag heeft de Tweede Kamer de wet “verantwoorde groei melkveehouderij” besproken en volgende week dinsdag zal die wet moeten worden aangenomen omdat Vernederland anders de mestderogatie verspeelt. Mestderogatie is de Europese toelating om af te wijken van de Nitraatrichtlijn die stelt dat in alle EU-lidstaten niet meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest mag worden opgebracht per hectare. Een ontheffing dus, die in Vernederland tot norm is verheven. Voorwaarde is dat het fosfaatoverschot niet groeit; het zogenaamde fosfaatplafond niet doorbroken wordt. Als je meer mest produceert -zonder meer grond te hebben die die mest aankan- gebeurt dat wel. Je denkt dus: niet meer grond? Dan ook niet meer mest. Zo niet LTO, die wil toestaan dat een boer boven de huidige mestproductie nog eens 100 kilo per hectare (grond die de boer al in bezit heeft) mag produceren als hij het maar naar de verwerker stuurt (die er niet is). Andere voorstellen komen op 40 kg extra per hectare. Dijksma wilde helemaal geen beperking. De Partij voor de Dieren wilde de nuloptie. “Geen extra grond? Dan geen extra dieren en dus geen extra mest.” Staatssecretaris Dijksma wil pas later bekend maken wat het precies wordt door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een AMvB is een trucje om de Kamer op achterstand te zetten. Kamerleden mogen wetten wijzigen (het recht van amendement) maar bij een AMvB is het slikken of stikken geblazen. Daarmee ontstaat de bizarre situatie dat de Kamer pas weet wat er in de wet staat als de wet aangenomen wordt. Wordt de wet niet aangenomen  dan vervalt de derogatie en heeft de veehouderij een probleem.  Een niet aangenomen wet betekent dus een forse inkrimping van de veestapel of forse boetes uit Brussel. Dat maakt dat de wet “verantwoorde groei melkveehouderij” eerder over het op slot gooien en inkrimpen van de sector gaat dan over verantwoorde groei. Lees meer

De voltooing van de Babylonische spraakverwarring omtrent “hennep” en cannabis

biobasedbullshitIn Engeland voert een oud vrouwtje vogels zaadmix voor vogels. In ruil daarvoor krijgt ze vogels die random zaden poepen want niet alles wordt altijd verteerd. En geloof het of niet, daar zit ook cannabis sativa tussen maar wel de mannelijke variant die in de Nederlandse volksmond hennep heette tot de politie willen en wetens stopte met het woord wiet omdat het te ingeburgerd was. En u maar braaf geloven dat de politie geen beleid maakt natuurlijk. Nou valt een rebranding strikt gezien ook niet helemaal onder beleid, het is op z’n mist een beleidsinstrument en het is eentje die niet door de politiek is geïnitieerd.

Het AD, dat net als de andere gelijkgeschakelde media keurig tikt wat ze voorgeschoteld krijgen. “Gratis” content die per ruiming 20.000 euro kost spreekt steevast van hennep. En wanneer het echte hennep betreft dan spreekt het AD ineens niet van hennep. Dat is de reden dat de politie die oma niet vervolgd, niet omdat het maar 1 plant is, AD. Overal ter wereld zijn pliesies afhankelijk van een baan door tegen “hennep” te zijn, een gewas dat in Vernederland en in de EU gesubsidiëerd wordt.

Als u nu wilt huilen, dan mag dat. Want dat is fucking triest. RIP mainstreammedia.

Palestina over ISIS en ISIS over Palestina


Dat bijt elkaar dus. Kunnen we dan nu gaan focussen op het berechten van alle oorlogsmisdadigers? Dat zou me een lief ding waard zijn. Mits de economie het aankan natuurlijk, want dit land barst van de fuckers die een pensioen opbouwen dankzij de wapenhandel. Syrische “rebellen” (ISIS) die die op onze Patriots in Turkije zouden kunnen schieten, doen dat met belastingkorting die via Vernederland geregeld is. Als MH17 is neergehaald door een Buk dan is ook dat het gevolg van een transactie met een fikse belastingkorting. Maar weet u wat? Blijft u zoals de media het u voorschrijven vooral kankeren over vredesactivisten. Kat een Godwin om tot verheerlijking van Hitler. Vergeet dat u de vervolmaking van de politiestaat toejuicht. Wohlt ihr den totalen Krieg?

Lees meer

Over consumptie

Earth overshoot day, kent u die uitdrukking? Dat is de dag waarop we de jaarlijks beschikbare hoeveelheid grondstoffen hebben opgesoupeerd en die dag valt tegenwoordig in augustus. Dat betekent dat we vier maanden per jaar interen op wat de aarde ons heeft te bieden. Daarmee is de ecologische crisis een fors groter probleem dan de economische crisis. Tenminste, dat zou je zeggen. Helaas houden economen totaal geen rekening met de vraag op welke planeet we leven of hoeveel planeten we hebben. Grondstoffen worden gezien als externaliteiten. Of een gasbel zich nou in Slochteren bevindt of op Mars maakt geen verschil. In de economische “wetenschap” zijn grondstoffen een gegeven. Alles is altijd beschikbaar. Niks kan op, de aarde is als een milkshake waar je oneindig aan kan lurken. Zie daar het totale failliet van onze kenniseconomie. We zijn niet eens in staat om te erkennen dat je de planeet niet oneindig leeg kunt zuigen. Economen zijn erger dan alcoholisten die geen drankprobleem hebben zolang er bier is.

En toch werd ik vandaag godvergeten giftig toen “Kameraad Pavlov” kwam roepen dat overconsumptie de schuld van alles is. Vandaar dit blog. Omdat roepen dat mensen het te goed hebben het favoriete frame van de olichargen is. Ik heb geen idee hoeveel mensen er jaarlijks sterven door zichzelf vol te vreten, wat ik wel weet is dat er jaarlijks 20 miljoen mensen sterven omdat ze te arm zijn om in hun bestaan te voorzien. De crisis die na zes jaar toch wel het nieuwe normaal mag heten maakt de rijken rijker en de armen armer. En wat is de politieke reactie? De armen armer maken en de rijken rijker. Het is geïnstitutionaliseerde krankzinnigheid en als je dat met succes weet te verdedigen dan levert dat je een topsalaris op.

Consumptie is echter niet het probleem. Overaanbod en onderbetaling zijn dat wel. Terwijl we aan de vooravond van de compleet geautomatiseerde economie staan geven we paupers lekker de schuld van alles. U gelooft niet in het piramidespel dat economie heet? Dan bent u een staatsgevaarlijk sujet! U gelooft dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan? Dan bent u nog erger! Welkom in de zombie-economie waar het systeem belangrijker is dan de onderdanen. Aanbod is belangrijker dan de vraag. Lang leve sheeple die horig zijn aan de elite, het is volstrekt logisch dat mensen die niks te klagen hebben zich druk maken over het consumptiegedrag van paupers die maar beter dood kunnen gaan.