Pliesieweek – een verlate tussenstand

zombiepliesieVanwege een drukke dag gisteren, vandaag pas de tussenstand van de pliesieweek. Hoewel ik het jammer vind dat niemand anders wat met het gelekte wietmanifest heeft gedaan,  doet het me deugd dat het bericht over agenten die lopen te liegen op twitter breed is opgepikt. Zeker weten doe ik het niet maar ik geloof dat het zelfs ANP heeft gehaald. En da’s lang niet gek voor een margeblog als dit. Een  niet uitputtend overzichtje: TPO, Vice, De Gelderlander, De Telegraaf en Omroep Brabant. Met die laatste ben ik minder blij want dat is pure spin. Een beetje dom, my ass. Lees meer

Uit de oude doos: U bent een hulpbehoevende stumper en dat zult u weten ook

acab_1drachtenDe politie vindt u een hulpbehoevende stumper. Hoogstwaarschijnlijk vinden ze u zelfs een hulpbehoevende stumper die dringend gecorrigeerd dient te worden. Het liefst door middel van een boete, een gevangenisstraf of door een klap met de lange lat maar als dat er even niet in zit dan gaat de politie graag over op een zogenaamde publieksvriendelijke actie.

In het kader van inbraakpreventie heeft het de politie behaagd om de privacy van bewoners op maar liefst 1450 adressen te schenden. Vol trots retweet @inbrakenteam_frl  de kersverse burrie @TvBekkum: “Een inbraak in je huis is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Vanavond “voetjesactie” met oa politie, inwoners, woningbouw, gemeente. Alert.” en “De week van de veiligheid. Ook in Smallingerland. Voetjesactie en winkeliers winkelcentrum keurmerk veilig ondernemen. Actiegericht.”   U merkt het, om een keurmerkje te behalen voelen de “hulpdiensten” zich vrij om u te komen hinderen. En daarover twitteren ze dan in makkelijk blafbaar staccato. Alert! *teiltje pakt* Lees meer

[Factcheck] 20% van de branden ontstaat door “hennepteelt”

brandoorzakenVolgens de immer betrouwbare en nooit liegende “hulpverleners” van de pliesie ontstaat 20% van de woningbranden als gevolg van “hennepteelt”. Volgens de wet van internet worden 99.9% van de statistieken ter plekke verzonnen. Tijd voor een factcheck dus.

We beginnen onze zoektocht bij de mensen die er verstand van hebben: de brandweer. In dit geval het korps Amsterdam-Amstelland. Het eerste wat opvalt is dat een brandweerkorps in de stad met de meeste coffeeshops van Vernederland de categorie brand veroorzaakt door “hennepteelt” helemaal niet kent. Wel kent men de categorie technische oorzaak: elektrisch die in 2012 goed was voor 40,21% van de branden. Theoretisch gezien zou wietteelt daaronder kunnen vallen maar aangezien dat nog steeds een strafbaar feit is lijkt het me sterk dat de brandweer verzuimt illegale praktijken zoals stroomdiefstal als brandoorzaak te onderkennen. Lees meer

Welkom bij de pliesieweek

OpCopBlockIn 2012 ontmaskerde de KRO in de “Nederwietoorlog“de hennepteams van de politie als zijnde een stelletje leugenaars die de exportcijfers van nederwiet structureel overdrijven. Uit een intern rapport bleek dat de export “van bescheiden omvang” is. Vanavond zendt de KRO “Opstand aan de achterdeur” uit over “de funeste effecten van de klopjacht op thuistelers” en dat is nodig ook aangezien de exportfabel even hardnekkig is als de THC-fabel. Onderzoek van de politie zou hebben aangetoond dat “hennepteelt” de grootste bedrijfstak in Tilburg is en dat de bulk van de oogst – jawel – voor de export is. Eén en ander is gebaseerd op de verklaringen van een anonieme, criminele spijtoptant en recente strafrechtelijke onderzoeken. Wat achterwege wordt gelaten is dat rechters regelmatig oordelen dat het OM er een handje van heeft om oogstopbrengsten te hoog in te schatten. Zo beweert het OM doodleuk dat je in een kas, zonder lampen, zeven oogsten per jaar kunt realiseren. Iets wat natuurlijk godsonmogelijk is. Desondanks verlangt “justitie” een dikke 5 ton te beuren aan “wederrechtelijk gekregen voordeel” van de enige openlijke biologisch wietboer van Vernederland, Doede de Jong. Lees meer

Bommetje onder het gedoogbeleid

BdDqgaWIIAA0wsB.jpg largeLet op! Agenten gooien- al dan niet groepsgewijs- zomaar ruiten in als ze vermoeden dat er ergens stadslandbouw – specifieker “hennepteelt” – plaatsvindt. Huurders in Friesland worden door de hermandad dakloos gemaakt om een enkel wietplantje. De politie creëert zelf de “hard crime” die naar verluidt met softdrugs gepaard gaat.

De Amerikaanse ambassade kijkt ondertussen met gekromde tenen toe. In steeds meer staten wordt “hennep” niet alleen gelegaliseerd, drugstoerisme wordt er ronduit verwelkomd. Over de Amerikaanse kijk op (brand)veiligheid kun je veel zeggen -en nog veel langer discussiëren-, maar vaststaat dat legalisering van cannabis een goed idee is.

Uit de blik van de Amerikanen mag dan verbazing spreken maar dat komt omdat ze ons rap ingehaald hebben. Waar Ivo O. zegt de cannabisverkoop te gedogen bedoelt hij dat ie niks liever doet dan coffeeshops sluiten. O, en hij zegt ook dat legalisering van een plant (!) niet kan vanwege internationale verdragen. Dat denkt ie te kunnen volhouden ondanks dat steeds meer overheden inzien dat het vrij zinloos is om kapitalen te besteden aan de opsporing van een plant terwijl Uruguay en Amerika aantonen dat je er ook een succesvolle businesscase van kan maken.

Goed, traditie dan. Het ligt in de Nederlandse volksaard om te klikken. Terwijl we met z’n allen al veertig jaar  vinden dat iedereen wiet mag kopen zijn we tegenwoordig bereid om geurkaarten te financieren om de pliesie te helpen met de opsporing van “hennepkwekerijen”.

Legalisering van de traditie die nederwiet heet is ondertussen net zo zeer een gebed zonder einde als de democratisering van de Europese Unie. We hebben het er al ruim 40 jaar over maar stappen zetten ho maar! Ondanks dat iedereen met een internetverbinding het fiasco van de drooglegging moet kennen doen de media echter alsof ze achterlijk zijn. Ondanks dat sla-flats van zeven hoog Philips subsidie opleveren berichten alle media dat “hennepteelt” brandgevaarlijk is. Vanwege dat brandgevaar neemt de pliesie ook luchtfoto’s om “hennepplanten” die in een bos of maisveld staan op te sporen. Iedereen weet dat “hennep” brandgevaarlijk is en vuurwerk niet.

O nee, wacht. Een meerderheid binnen vrijwel alle partijen is voor legalisering van cannabis. Enkel 72% van de CDA-achterban is voor het verbieden van een plant en dus een deel van de “schepping”. Wat de SGP en de CU vinden wordt niet vermeld.

Ondertussen zijn het wel VVD, PVV, CU en SGP die de PvdA in een wurggreep houden. En dat is ronduit raar. De wietpas is een mislukking die de PvdA zou redden middels de wietwet. Een wet die nu verder uitgewerkt wordt door D66 en waarvoor de ARP (!) al in 1972 pleitte.

Nu het geld op is en de zorg te duur blijkt te zijn moesten we maar eens kijken naar welke verboden we wel en niet willen handhaven. Bent u lid van een partij? Maak ze dan eens snel wijs dat de natuur verbieden geen zin heeft. Kunstmatige shit kan bovendien veel meer kwaad. Alcohol ook. Proost. En legaliseer ook XTC!

 

Liegen in commissie

kierewietIn 2012 ontmaskerde de KRO de politiepropaganda omtrent nederwiet. Uit een “intern en vertrouwelijk rapport” dat nooit publiek mocht worden bleek dat plantenpopo geen benul heeft van de aard en omvang van de export van wiet. Waar intern gesproken wordt van een export van “bescheiden omvang” wordt extern doodleuk gecommuniceerd dat maar liefst 80% van de in Nederland geteelde cannabis bestemming buitenland heeft. Dat is net zo’n grote leugen als stellen dat teelt onder kunstlicht per definitie brandgevaarlijk is. (Ter illustratie: Philips ontvangt subsidie voor “innovatieve” stadslandbouw onder LED-licht, pdf hier.)

Vandaag leverde Ivo O. zijn kerstcadeau aan de onderwereld af. De boodschap was legale teelt van “hennep” lost en levert niks op omdat a: 80% van de teelt voor export is en b:  iedere vorm van belasting op “hennep” verboten is door de EU en c: re-legalisering van een duizenden jaren oude plant helemaal niet mag volgens internationale verdragen.

Zoals te verwachten viel deed Adolf’s NieuwsPapegaai braaf wat bevolen werd en  de gelijkgeschakelde media gorgelden de gore leugens van de bejaarde burgemeester die over uw en mijn veiligheid schijnt te waken. Het kan niet, het zal niet en het mag niet. “Opstelten blijft bij standpunt hennepteelt.” Tot nu toe heb ik alleen Vrij Nederland kunnen betrappen op een afwijkend geluid. “Internationaal is reguleren van wiet geen probleem” kopt het laflinkse blaadje. Maar ook in dat artikel doen de leugens van Ivo O. opgeld. Sterker nog, waar Ivo zwetst dat 80% van de teelt voor export is, stelt Vrij Nederland dat de teelt voor binnenlandse consumptie slechts 10- tot 15% bedraagt.

Het geheime rapport waar de KRO de hand op heeft weten te leggen wordt dus net zo slecht gelezen als de drugsranking van het RIVM die stelt dat softdrugs niet voor niks softdrugs heten wegens vrijwel ongevaarlijk en de drugsmonitor van Trimbos die constateert dat het THC-gehalte van nederwiet al drie jaar op rij daalt.

Ivo O. kan zwetsen tot ie erbij neervalt want de media hebben of het geheugen van een pinda of ze liegen graag in commissie. Andere smaken zijn er niet. Wellicht is dat zo omdat hennep (niet cannabis) een enorme bedreiging vormt voor multinationals. Hennep vormt een bedreiging voor de katoen-, papier-, plastic- en zelfs de farma-industrie. Het is een bedreiging voor het door het kapitalisme gekoesterde schaarste. En dat hebben de eigenaren van “de vrije pers” goed in de gaten.

Het hypocriete midden

het hypocriete middenCDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg  mocht gisteren op radio 1 leeglopen over het gedoogbeleid. Ze deed dat door leugen na leugen op te lepelen. Cannabis zou “objectief gezien heel schadelijk” zijn, blowers “raken in de vernieling.  Ze kunnen zich niet concentreren en zijn niet in staat een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving”.

Van Toorenburg’s uitspraken staan in schril contrast met de officiële overheidscijfers over onder andere wiet zoals de drugsranking (pdf) van het RIVM en de jaarlijkse drugsmonitor van Trimbos. Volledig maatschappelijk geaccepteerde drugs als alcohol en tabak zijn gevaarlijker dan het plantje dat door het halve politiekorps bestreden wordt. Die kennis is bepaald niet nieuw; al in 1968 bepleitte de Abraham Kuyperstichting in het rapport Touwtrekken om Hennep (pdf, vanaf pagina 15) voor legalisering van softdrugs. De ARP (voorloper van het CDA) nam dat standpunt over in het verkiezingsprogramma van 1972. Anno 2013 is er een slap aftreksel verschenen onder de noemer Samen touwtrekken om Hennep (pdf). Dat behelst geen wetenschappelijk onderzoek maar een “afstudeerpaper” voor de CDA-talentacademie. Het is geschreven door  Janienke Knol, zij is “zo’n meid die zomaar van alles zegt”  en volgens haar LinkedIn is ze nota bene “Bestuurskundig Adviseur Project Afpakken Politie Noord Nederland”.

Waar het rapport uit 1968 geen enkele reden ziet om softdrugs anders te behandelen dan alcohol en tabak, benadrukt Knol in haar paper vooral de vermeende schadelijkheid van softdrugs en de “hard crime” die ermee gepaard gaat. Ze doet dat overigens zonder te constateren dat de overheid die situatie toch echt zelf in het leven geroepen heeft. Bovendien herhaalt ze de ontkrachte leugen dat 80% van de wietteelt exportgerelateerd is. Toch bepleit ook zij legalisatie.  Volgens Knol moet dat wel omdat de overheid een “dubbele moraal” predikt waardoor het “geen geloofwaardige gesprekspartner” is. Dat laatste ben ik met haar eens maar dat we na bijna een halve eeuw gedogen zijn afgegleden van een debat op basis van feiten naar feitenvrij onderbuikgejoel waarbij er een gigantische heksenjacht op een plant is ontketend stemt me bijzonder treurig.  Het radicale midden zoals Knol dat schetst is eerder het hypocriete midden. Ik vraag me dan ook af hoe Knol haar functie als afpak-adviseur weet te rijmen met haar standpunt dat de heksenjacht op “hennep” moet stoppen. Zou het soms zo zijn dat “ik deed gewoon mijn werk” het nieuwe “Ich habe es nicht gewusst” is?

Aangiftefetisjisme

Clipboard01Op 22 augustus twitterde @wijkagMonster “Hennep voor je raam? Kan dus niet, weggehaald!” Die tweet is inmiddels verwijderd maar vergeten is ie niet. Ik kreeg hem vanmorgen namelijk voorgeschoteld als uitgeprint screenshot. “Kent u deze tweet?” Ik stond perplex. Aangezien ik zondag een agent voor lul had uitgemaakt en ik maandag werd gebeld met het verzoek om me te laten verhoren wegens belediging dacht ik dat @brigadierSONghs boos naar z’n baas was gestapt. Dat blijkt dus niet het geval. Eén van de drie agenten achter het account @wijkagMonster houdt het justitieel apparaat al vier maanden bezig  met drie boze tweets van mij.

“Is dit uw twitteraccount?” De agent toont me een screenshot van de header die ik gebruik op twitter. “Kunt u iets over uzelf vertellen?” Geen commentaar. “Wilt u toelichten waarom u geen commentaar wilt geven?” Nee. “Hoeveel mensen kunnen uw tweets lezen?” Iedereen, het is een openbaar account, ik zit niet achter een slotje. “Waarom reageerde u op @wijkagMonster?” Omdat ik het van den zotte vind dat een wijkagent triomfantelijk twittert dat hij één wietplant in een vensterbank zag staan en dat daar tegen opgetreden werd. Iedereen boven de 18 mag cannabis kopen maar niemand mag het kweken. De pakkans voor misdrijven waarbij mensen daadwerkelijk geweld wordt aangedaan is een lachwekkende 1.8% en ondertussen speurt het halve korps naar plantjes. Onlangs is er iemand overleden nadat de politie geen tijd had voor haar aangifte van doodsbedreiging. “Waarom noemde u de wijkagent een gemankeerde NSB’er?” Dat heet een godwin, zo gaan dingen op internet. “Vindt u dat normaal?” Vindt u het normaal dat de politie planten uit vensterbanken steelt? Vindt u dit een nuttige tijdsbesteding? “Ik denk dat er dingen zijn die een hogere prioriteit verdienen.”

Ik snap heus wel dat een agent het niet prettig vindt om het slachtoffer te zijn van mijn mentionmitrailleur. Twitter biedt daar een adequaat middel tegen: de blockfunctie. Waar ik geen greintje begrip voor heb is het aangiftefetisjisme onder de zogenaamde dienders. Internet is anarchie. Godwin’s law uitgezonderd is het een wetteloos medium. Die wetteloosheid wordt nota bene uitgebuit door de NSA en de AIVD/MIVD. Alle digitale communicatie wordt illegaal afgetapt. Ik flik de politie eenzelfde soort kunstje doordat ik Janetter twitter af laat speuren op de woorden hennep, hennepkwekerij en wietpas. Dat zint ze niet en dus moet ik monddood gemaakt worden. “Bijstand is geen vetpot” zei de agent. No shit, Sherlock. De boete die me waarschijnlijk te wachten staat kan ik dan ook niet betalen maar dat boeit niet. Ik ga liever dood dan dat ik mijn bek hou. Alle “hennepteams” faciliteren criminaliteit. Kent u Al Capone en weet u waarom hij een misdaadbaron kon worden vroeg ik de agent. U herhaalt bijna honderd jaar oude fouten. Dat ene plantje dat door @wijkagMonster geruimd is levert criminelen geld op. Ik erken dat er een drugsmaffia bestaat maar die maffia bestaat enkel en alleen doordat de teelt van “hennep” verboden is. De politie faciliteert georganiseerde criminaliteit en dat maakt de politie tot een criminele organisatie. Waakzaam en dienstbaar, my ass!

Ondertussen werkt de EU aan een verbod op zaadruil, ik durf te wedden dat @wijkagMonster nu alvast zit te fappen op de gedachte dat ie ook mag optreden tegen illegale aardappels. Mag ik een spuitje?

Retweet en win een aangifte! – rectificatie

 

Aanstaande vrijdag word ik geacht ten burele te verschijnen wegens een via het internet geuite belediging. Zeker weten doe ik het niet maar ik vermoed dat het bovenstaande tweets betreft. De aanleiding voor mijn woede-uitbarsting betrof het vernietigen van wel 13 wietplantjes en tig bloempotten. Zodra je “hennep” in huis hebt is het bezit van bloempotten en potgrond kennelijk strafbaar. Dat het in Vernederland al 40 jaar toegestaan is om wiet te kopen en te consumeren doet niet ter zake. De “hennepteelt” bestrijden is prioriteit nummero uno. Wie miept over de pakkans van 1.8% voor misdrijven waarbij daadwerkelijk slachtoffers vallen is een vieze junk die met de nek dient te worden aangekeken. Lang leve de politiestaat!

Update: het was @wijkagMonster die aangifte heeft gedaan. Hierom, hierom en hierom.